Chris Argyris

Chris Argyris - ToolsHero

Chris Argyris (1923-2013) was een emeritus hoogleraar van de Harvard Business School. Zijn werk over het denken over de relaties van mensen en organisaties, organisatie leren en actie-onderzoek is wereldwijd bekend en erkend. Ook bekend auteur Peter M. Senge die in het verleden colleges heeft gevolgd bij Chris Argyris, refereert naar zijn theorieën over organisatieleren in de bestseller ‘The Fifth Discipline’.

Biografie Chris Argyris

Chris Argyris is op 16 juli 1923 geboren in New Jersey en groeide daar ook op. Zijn eerste graad in psychologie (MA) behaalde Chris Argyris in 1947 aan de Clark University in Worcester, Massachusetts.
Daar leerde hij tevens Kurt Lewin kennen die net bezig was met de oprichting van een onderzoekscentra voor groepsdynamica aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT). Daarnaast behaalde Chris Argyris in 1949 ook een Mastergraad (MSc.) in Economie aan de Kansas University. Uiteindelijk behaalde Chris Argyris in 1951 zijn doctorale graad (Ph.D.) op het onderwerp organisatiegedrag aan de Cornell Universiteit in New York.

Chris Argyris is gepromoveerd onder begeleiding van William F. Whyte. Van 1951 tot 1971 was Chris Argyris actief lid van de faculteit aan de Yale Universiteit in Connecticut. Hij was daar hoogleraar Administratieve Wetenschappen en tevens voorzitter van deze faculteit.

Vanaf 1971 is hij hoogleraar op het gebied van organisatiegedrag aan de Harvard Universiteit. Chris Argyris eerdere onderzoek stond vooral stil bij de impact van formele organisatiestructuren, besturingssystemen en het management van individuen. De resultaten van dit eerdere onderzoek zijn terug te vinden in een tweetal publicaties van boeken, te weten Personality and Organization (1957) en Integrating the Individual and the Organization (1964). Naar aanleiding van de resultaten uit eerder onderzoek en de reacties daarop verschoof Chris Argyris zijn onderzoeksfocus naar organisatorische veranderingen en het gerelateerde gedrag van individuen, met name het topmanagement. Dit was opmerkelijk en gewenst dat Chris Argyris hier een groot gedeelte van zijn meest bekende interventie theorieën en methoden op begon door te ontwikkelen.

Met betrekking tot het individuele en organisatorische leren heeft Donald Schön een belangrijke bijdrage geleverd aan deze theorieontwikkeling. Vooral het concept van “learnings system’s” heeft Chris Argyris samen met Donald Schön qua onderzoek en ontwikkeling uitgediept. Beide heren hadden een bepaalde visie over de flexibiliteit van mensen en organisaties. Levenslessen en –ervaringen zouden moeten bijdragen aan ontwikkeling van mensen en organisaties ten tijde van veranderingen.

Dit gedachtegoed is verder uitgewerkt in de theorie achter ‘Organizational learning’. Schön en Agyris hebben hun bijdragen daarin geleverd door de theorie van single- en double loop learning te ontwikkelen.

Naast baanbrekend onderzoek verzorgde Chris Argyris ook colleges. Hij wordt gekenmerkt als een invloedrijke leraar die aan de hand van oefeningen studenten zoals Peter Senge wist te inspireren en te enthousiasmeren.

3 bekende quotes van Chris Argyris

  1. “Most people define learning too narrowly as mere ‘problem-solving’, so they focus on identifying and correcting errors in the external environment. Solving problems is important. But if learning is to persist, managers and employees must also look inward. The need to reflect critically on their own behaviour, identify the ways they often inadvertently contribute to the organisation’s problems, and then change how they act.”
  2. “Success in the marketplace increasingly depends on learning. Yet most people don’t know how to learn.”
  3. “Managers who are skilled communicators may also be good at covering up real problems.”

Bekende publicaties en boeken van Chris Argyris et al.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). Chris Argyris. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/chris-argyris/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/bekende-auteurs/chris-argyris/”>ToolsHero: Chris Argyris</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Chris Argyris, 0 / 5 (0 votes)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here