Marketing research mix

Marketing Research Mix definitie - toolshero

Marketing research mix: in dit artikel wordt de marketing research mix praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over hoe je het beste een marketing onderzoek kunt doen.

Wat is de marketing research mix?

De marketing research mix of ook wel “MR-mix” genoemd is in 2004 gemaakt en in 2007 gepubliceerd door Nigel Bradley, hij is universitair hoofddocent marketing aan de University of Westminster in Londen.

Dit type onderzoek werd ontworpen als een kader om onderzoekers te helpen bij het ontwerpen of evalueren van marketing onderzoekstudies. In overeenstemming met de marketingmix, heeft de marketing research mix ook 4Ps.

Gratis e-book bij Toolshero

Echter, in tegenstelling tot de marketingmix zijn deze elementen opeenvolgend en passen ze bij de belangrijkste fasen die moeten worden gevolgd. Deze vier P’s zijn: doel (purpose), populatie, procedure en publicatie.

Het doel omvat de doelstellingen. De term populatie zet de onderzoeker ertoe aan om de doelgroep, klant of speler in overweging te nemen. Procedures omvatten de middelen om gegevens vast te leggen, te verwerken en vervolgens analyses te maken.

Dit kan deskresearch zijn of je kunt primaire methoden gebruiken, deze kunnen kwalitatief of kwantitatief zijn en persoonlijk, per telefoon, per post of zelfs online. Publicatie betreft het communiceren van resultaten door middel van schriftelijke rapporten en gesproken presentaties.

De marketing research mix bestaat uit verschillende fasen. Een voorbeeld hiervan is:

Marketing research mix voorbeeld - toolshero

Bradley stelde vier P’s voor en noemde deze “marketing research mix”. De vier P’s helpen onderzoekers bij het uitvoeren van marketingonderzoek. In zijn boek “Marketing research: tools & techniques” vertelt hij uitdrukkelijk dat onderstaande vier P’s consequent moeten worden gebruikt en overeenkomen met de belangrijkste fasen van MR-mix.

Waarom zou je de marketing research mix gebruiken?

Door onderzoek te doen naar de potentiële of bestaande markt, kun je jouw consument identificeren of begrijpen welk product jouw bedrijf een hoog winstgevend rendement zou opleveren. Je zult erachter kunnen komen welk product jouw doelmarkt nodig heeft of wilt, of wie jouw potentiële klanten zijn.

Als jouw bedrijf al actief is, vindt je via marketing research mix alle informatie om de beperkingen of gebreken van jouw product (en) of de verwachtingen van jouw klanten te identificeren.

Met de MR-mix ga je na wat de beste prijs is voor jouw product (en) of de kosten waarmee je winstgevend zou verdienen.
Het kan je belangrijke informatie over jouw concurrentie geven, zodat je jouw prijs redelijk en concurrerend kunt bepalen. Je kunt ook onderzoeksresultaten gebruiken om de kosten te verlagen en jouw winstmarge te vergroten.

Investeren in de marketing research mix stelt je in staat om jouw doelgroep te bereiken. Je kunt jouw bedrijf promoten of effectiever en efficiënter met jouw klanten communiceren.

Met de marketing research mix kan je de oplossingen bieden die je nodig hebt om verschillende uitdagingen aan te gaan, zoals:

  • Hoe trends het bedrijf beïnvloeden
  • Hoe het marktaandeel te vergroten
  • Hoe de klanten of potentiële markt hun beslissingen nemen om te kopen of kopen
  • Hoe meet je de klantenservice tegen de concurrentie
  • Hoe je nieuwe klanten kunt aantrekken en krijgen
  • Wat de beste marketingstrategie is om de doelgroep te bereiken en de winstgevendheid van het bedrijf te vergroten is

Aan de slag met de marketing research mix

Doel: definieer het doel van marketing research mix.

Het doel van marketing research mix, is de reden waarom het wordt gedaan. De eerste stap is het formuleren van de nulhypothese, afgekort tot H0. Dit is meestal bedoeld om te worden afgewezen. Een andere zorgvuldig opgebouwde hypothese is de alternatieve hypothese of de H1; dit wordt eigenlijk de ‘onderzoekshypothese’ genoemd. Nadat deze bekend zijn, kan de onderzoeker een onderzoeksprogramma ontwerpen om de hypothesen te testen.

Wanneer de resultaten worden ontvangen, worden ze getoetst aan de voorspelling van de nulhypothese. Het basisidee is om deze mogelijke verklaring te gebruiken en vervolgens naar gegevens te zoeken om de uitleg te ondersteunen (of niet). Het is het beste om zoveel mogelijk tijd aan de hypothese te besteden: het is de onderzoeksvraag en het bepaalt hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Het bepaalt het ontwerp omdat het het probleem definieert.

Bevolking: bepaal wie het steekproefpubliek is.

Bij het overwegen van een marktsector moet je de volgende vragen stellen: “Wie is er bij deze markt betrokken?” Wie zijn de spelers? Wie moet het middelpunt van het onderzoek zijn en waar zijn die onderwerpen? Dit gebied houdt rekening met de doelgroep, klant of speler; de gebruikers of niet-gebruikers. Wie wordt de respondent of informant? Moeten we contact opnemen met alle spelers of slechts enkele?

Een belangrijk concept voor primair onderzoek is bemonstering. Dat betekent het interviewen of te observeren van mensen waarvan we denken dat ze ons de informatie zullen geven die onze problemen zal oplossen. Dus bij het kiezen van onze onderzoeksmethode moet je overwegen wie er wordt geselecteerd en hoe dit wordt gedaan. Voor kwalitatief onderzoek een paar mensen en kwantitatief onderzoek met veel mensen.

Procedure: besluit over de methoden voor de uitvoering van de marketing research mix.

Bij het overwegen van de procedure is de kernvraag: “Hoe moet de Marketing research mix worden uitgevoerd?” Zal het kwalitatief of kwantitatief zijn? Dit gebied behandelt ook de kwestie van timing: wanneer vindt het veldwerk plaats?

Het beste onderzoek begint met het bekijken van secundaire gegevens. De twee basisbronnen: intern (binnen een organisatie) en extern, gepubliceerd door iemand buiten, zijn de afgelopen jaren gemakkelijker toegankelijk geworden. Als secundaire gegevens het probleem niet oplossen, worden originele gegevens (primaire gegevens) gezocht. Het is nuttig om in deze termen aan verschillende primaire methoden te denken: we kunnen mensen vragen wat ze aan het doen zijn; we kunnen ze bekijken of detecteren wat ze hebben gedaan door te tellen of we kunnen enkele variabelen manipuleren om het effect te ontdekken. Dit creëert drie categorieën: vragen stellen; observatie en experimenteren.

Primaire technieken voor gegevensverzameling kunnen worden onderverdeeld in: interviewer toegediend of respondent toegediend; direct of indirect; persoonlijk of onpersoonlijk. Verwerking van gegevens, analyse en interpretatie zijn essentiële onderdelen van de procedure. Er moet een gedetailleerd onderzoek plaatsvinden naar de geschikte hulpmiddelen die bij de gegevensverzameling worden gebruikt.

Publicatie: definieer de vereisten voor hoe en wanneer de marketing research mix zal worden gepresenteerd.

Onder het kopje ‘Publicatie’ zijn de belangrijkste vragen: Wie is het publiek voor de resultaten? Wat moet er worden gecommuniceerd? Wanneer en hoe moeten ze worden gecommuniceerd? Marketing research mix heeft geen zin als bevindingen binnen het onderzoeksteam worden bewaard; evenzo commercieel gevoelige informatie zal geen concurrentievoordeel hebben als deze in het publieke domein wordt geplaatst. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe publicatie plaatsvindt.

Er zijn veel verschillende lezers van onderzoeksrapporten en deze doelgroepen hebben allemaal zeer verschillende verwachtingen. Rapportage moet gepersonaliseerd zijn, schrijf- en presentatiestijl moet aangepast en aangepast zijn aan de gebruiker.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over marketing research mix of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat dit onderzoek effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Borden, N. H. (1964). The concept of the marketing mix. Journal of advertising research, 4(2), 2-7.
  2. Bradley, N. (2007). Marketing research: tools & techniques. Oxford University Press, USA.
  3. Hair, J. F., Celsi, M., Ortinau, D. J., & Bush, R. P. (2008). Essentials of marketing research. New York, NY: McGraw-Hill/Higher Education.
  4. Zikmund, W., & Babin, B. (2006). Exploring marketing research. Cengage Learning.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2019). Marketing research mix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/marketing-research-mix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/01/2019 | Laatste update: 31/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/marketing-research-mix/”>Toolshero: Marketing research mix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 3

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie