Bedrijfsplan maken: uitleg plus voorbeeld

Bedrijfsplan uitgelegd - toolshero

Bedrijfsplan: in deze handleiding wordt het bedrijfsplan praktisch uitgelegd. Je vindt hier alles wat je moet weten over het bedrijfsplan, inclusief tips, suggesties en praktische toepassingen. In dit artikel zijn tevens verschillende aanpasbare templates te downloaden, waaronder een bedrijfsplan template om een bedrijfsplan te maken, kasstroomoverzicht template en een balans template. Na het lezen van dit artikel begrijp je de basis van deze krachtige management tool. Veel leesplezier!

Wat is een bedrijfsplan?

Een zakelijk idee uitgeschreven op een servet is een bedrijfsplan. Althans, het bevat de basiscomponenten van een goed bedrijfsplan.

In de kern is een bedrijfsplan een document waarin wordt uitgelegd wat het bedrijf gaat doen, en hoe de bedenker het bedrijf gaat laten slagen. Vergeet het verouderde idee dat een bedrijfsplan een lang en formeel document moet zijn.

Gratis e-book bij Toolshero

Bedrijven kunnen enorme voordelen halen uit het definiëren en doorlopen van het planningsproces in een bedrijfsplan, maar slechts een kleine subset van het formele businessplan is nodig om bijvoorbeeld investeerders aan te trekken of een commerciële lening te ondersteunen.

De meeste mensen die aan de slag gaan met het schrijven van een bedrijfsplan hebben alleen een simpel Business Plan nodig voor intern gebruik. Hierin worden alleen belangrijke projecties en basisinformatie in meegenomen, en is vaak gebaseerd op de negen bouwstenen van het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder.

Bedrijfsplannen zijn inherent strategische documenten. De huidige situatie van een bedrijf of bedrijfsidee wordt uitgelegd, en daarna hoe het bedrijf met bepaalde middelen en vaardigheden naar een punt in de toekomst gaat komen.

Het plan laat dus zien hoe een bedrijf van hier naar daar komt. Een goed bedrijfsplan beschrijft de aard van de organisatie, verdere achtergrondinformatie, financiële projecties, strategieën, organisatiestructuur, vereist startkapitaal etc.

In dit artikel wordt het traditionele format van een bedrijfsplan uitgelegd. Het beknoptere Lean-bedrijfsplan is gebaseerd op dezelfde bouwstenen.

Hoe lang moet een bedrijfsplan zijn?

Bedrijfsplannen dienen kort en bondig te zijn. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste wil niemand een bedrijfsplan van honderd pagina’s lezen.

Ten tweede dient een bedrijfsplan te dienen als een hulpmiddel dat gebruikt wordt om een bedrijf op te starten, te runnen en te laten groeien. Het is dus een plan dat in de loop van de tijd vaker gebruikt wordt. Daarvoor moet het soms ook aangepast worden. Een te lang zakelijk plan is moeilijk om te herzien.

Meestal is het bedrijfsplan wel langer dan de voorheen genoemde servet, maar het is zeker mogelijk om een simpel bedrijfsplan op een enkele pagina uit te schrijven. Een simpel bedrijfsplan is gebaseerd op het BMC, en bestaat uit een paar kernpunten omtrent de strategie, tactieken, mijlpalen, taken en financiële basisprojecties.

Afhankelijk van waarvoor het gebruikt wordt kan een bedrijfsplan dus elke lengte hebben. Een typisch bedrijfsplan bestaat uit 15 of 20 pagina’s. Het kan echter ook met minder, en sommige complexe organisaties vereisen een bedrijfsplan van meer dan 100 pagina’s.

De lengte van het bedrijfsplan hangt sterk af van de aard van het bedrijf. Een eenvoudig concept kan in weinig woorden worden uitgelegd. Betreft het een nieuw bedrijf, of een nieuwe branche, kan dit veel meer uitleg vereisen om de boodschap over te brengen.

Hoe presenteer ik een bedrijfsplan?

Een bedrijfsplan hoort een dynamisch document te zijn die met regelmaat aangepast wordt. Daarom is het aan te raden om deze op de computer bij te houden. Alleen voor bepaalde gelegenheden wordt het plan afgedrukt op papier, zoals wanneer informatie gedeeld moet worden met buitenstaanders of teamleden (investeerders, andere belanghebbenden).

Wat zijn 3 hoofddoelen van een bedrijfsplan?

Hoewel er veel informatie wordt opgenomen in een traditioneel bedrijfsplan, kan het hele document in grofweg drie secties worden opgedeeld. Een goed bedrijfsplan maakt de intenties duidelijk van een bedrijf op de langere termijn, en geeft in ieder geval een helder beeld van de volgende zaken:

1. Bedrijfsconcept

De eerste sectie beschrijft de branche, het bedrijf, de bedrijfsstructuur, een specifiek product of dienst, en hoe de organisatie tot een succes gebracht gaat worden.

2. De markt

De tweede sectie beschrijft de markt. Potentiële klanten worden beschreven en geanalyseerd. Wie zijn de klanten? Waar zijn deze klanten? Waardoor kopen deze klanten dit product of deze service? In de sectie wordt ook een competitieanalyse uitgevoerd. Dat is nodig om exact te weten hoe het bedrijf staat tegenover de competitie, en hoe het bedrijf zich moet positioneren om de competitie te verslaan.

3. Financiële situatie

Ten slotte bevat het bedrijfsplan een financiële sectie. Hierin wordt het financiële gedeelte van het bedrijfsplan besproken, en bevat doorgaans inkomsten- en kasstroomoverzichten, de balans, verschillende financiële ratio’s zoals break-even analyses. Voor dit onderdeel is mogelijk de hulp van een accountant of de ondersteuning van een goed softwareprogramma vereist.

De drie secties hierboven worden verder opgedeeld in kleinere bouwstenen voor het schrijven van een bedrijfsplan. Lees hieronder alles over de verschillende onderdelen van een traditioneel bedrijfsplan.

Wat zijn de elementen van een bedrijfsplan?

De rest van dit artikel gaat in op de details van wat in een goed bedrijfsplan opgenomen dient te worden. Ook zaken die er beter uitgelaten kunnen worden komen aan bod. Bij het schrijven van uw eigen bedrijfsplan hoeft u zich niet aan de exacte indeling van dit artikel te houden. Gebruik liever alleen de secties en onderdelen die zinvol zijn voor uw bedrijf, of beter die zinvol zijn voor uw behoeften.

Een goed bedrijfsplan bestaat uit de volgende elementen:

 1. Titelpagina & inhoudsopgave
 2. Samenvatting
 3. Bedrijfsomschrijving
 4. Marktanalyse
 5. Management & organisatie
 6. Service of productbeschrijving
 7. Marketing & verkoop
 8. Financieringsaanvraag
 9. Financiële projecties
 10. Bijlagen

Hoe schrijf ik een bedrijfsplan?

Traditionele bedrijfsplannen bevatten in ieder geval een combinatie van de onderstaande tien secties.

1. Titelpagina & inhoud

Afhankelijk van het doel van het gebruik van het bedrijfsplan moet er al dan niet een titelpagina en inhoudsopgave aan toegevoegd worden. Met name als het bedrijfsplan gepresenteerd moet worden aan partijen zoals mogelijke investeerders of kredietverstrekkers is het belangrijk dat het gepresenteerde document er netjes en gestructureerd uit ziet.

Het is niet nodig om veel geld uit te geven aan het maken van een fraai design of een mooie map. De lezers zien graag dat het er professioneel uitziet, maar zijn vooral geïnteresseerd in de inhoud. Neem op de voorpagina de volgende zaken mee:

 • Bedrijfsnaam
 • Opdrachtgever(s)
 • Adres
 • Contactgegevens
 • Website-adressen
 • Datum
 • Eventueel bedrijfslogo

Het is aan te raden om zowel de voorpagina als de inhoudsopgave pas aan het document toe te voegen wanneer het klaar is. De lezer krijgt door dit overzicht de mogelijkheid om snel informatie terug te vinden als dat nodig is.

2. Samenvatting

Het eerste echt belangrijke onderdeel van het bedrijfsplan is de samenvatting. Het is tevens het eerste dat de lezer daadwerkelijk zal lezen. Toch is het beter om ook de samenvatting als achteraf te schrijven. Dat komt omdat u dan de details van uw bedrijf beter kent, en beter voorbereid bent om de samenvatting te schrijven.

De samenvatting fungeert in het beste geval als een op zichzelf staand document dat de hoogtepunten van het gedetailleerd plan beschrijft. Het is heel gebruikelijk dat beleggers en investeerders alleen de samenvatting lezen wanneer zij uw bedrijf evalueren.

Als de informatie uit de samenvatting hen aan staat volgt vaak een verzoek voor het volledige plan, een pitch of een diepgaande financiële analyse. Een goede samenvatting kan er dus voor zorgen dat de investeerder verder leest, of het voorstel en plan direct afwijst.

Gebruik ongeveer een halve pagina om de volgende aspecten uit het bedrijfsplan toe te lichten:

 • Omschrijf het bedrijf, het product/de dienst, de markt, concurrentievoordeel
 • Financiële hoogtepunten zoals verwachte omzet- en winstcijfers
 • Financiële vereisten zoals het benodigde kapitaal, onderpand, hoe financiële middelen worden ingezet
 • Huidige zakelijke positie van het bedrijf, juridische vorm, eigenaars, belangrijke medewerkers
 • Belangrijke hoogtepunten of resultaten zoals patenten op productontwikkelingen, resultaten van testmarketing

3. Bedrijfsomschrijving

Zoals aangegeven is het belangrijk dat het bedrijfsplan wordt afgestemd op de doelgroep. Soms betekent dat u dan beter een element of sectie weg kan laten. Als het bedrijfsplan voor intern gebruik is, dan kan de bedrijfsomschrijving beter veranderd worden in een statusupdate voor het bedrijf.

Als het plan bedoeld is voor extern gebruik zoals gebruik door beleggers en investeerders, is het belangrijk om rekening te houden met het perspectief van deze doelgroep. Zij zullen het team, de faciliteiten of juridische structuur nog niet kennen. Presenteer het bedrijf alsof het klaar is om direct hun financiële steun kan gebruiken om resultaten te behalen.

Welke elementen zitten in een goede bedrijfsomschrijving?

De bedrijfsomschrijving bevat doorgaans de volgende secties:

 • Bedrijfssamenvatting: een korte samenvatting van de activiteiten
 • Bedrijfshistorie: voeg de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf toe, startdatum, wie betrokken waren bij de oprichting
 • Management team: wie bestuurt het bedrijf? Andere sleutelspelers
 • Organisatiestructuur & eigendom: hoe de bedrijfsstructuur tot stand is gekomen, en waarom. Wie is de eigenaar van (delen) van het bedrijf?
 • Locaties en faciliteiten: details over werkplaatsen, gebouwen, faciliteiten of plannen om deze aan te kopen
 • Missie- & visieverklaring: een beknopt overzicht van de basisprincipes van het bedrijf

4. Marktanalyse

Een grondige marktanalyse helpt bij het definiëren van prospecten, en het opstellen van een prijs-, distributie-, en promotiestrategie waarmee uw bedrijf succesvol gaat zijn op zowel de korte als de lange termijn. Gebruik naast de informatie in dit hoofdstuk ook de informatie die aangeboden wordt in de artikelen over marktonderzoek en marktanalyse.

Markteigenschappen

Begin met het definiëren van uw markt in termen van demografie, structuur, groeivooruitzichten, grootte, trends en potentieel. Neem ook op hoe vaak uw product of service wordt aangekocht door de doelgroep, en de potentiële jaarlijkse verkoop.

Zoek daarna uit hoeveel procent van de complete marktomvang u al hebt, of hoe u dit marktaandeel gaat veroveren. Hou rekening met het feit dat niemand 100% marktaandeel zal bezitten, en dat een marktaandeel van 30% als een dominant marktaandeel wordt beschouwd.

Positioneringsstrategie

Positionering beschrijft hoe uw product of dienst zich onderscheidt van die van de concurrent, en hoe dit wordt gepresenteerd aan de consument. In feite helpt een positioneringsstrategie bij het vaststellen van de identiteit van uw merk of product door de ogen van de koper.

Deze verklaring hoeft niet lang te zijn, maar moet wel aangeven waar de doelgroep uit bestaat, hoe zij bereikt worden en wat zij van u willen kopen. Een belangrijk onderdeel hierin is de Value Proposition.

Prijsstrategie

In termen van marketing is de bepaling van de prijs misschien wel de belangrijkste afweging die u maakt. Hiervoor zijn geen universele formules, en kan daarom lastig zijn. Er zijn veel methoden en strategieën om prijzen vast te stellen.

Promotiestrategie

Tenslotte moet de marktanalyse een promotiestrategie bevatten waarin duidelijk wordt gemaakt hoe u communiceert met uw doelgroep om hen bewust te maken van uw producten of diensten. Om hierin succesvol te zijn moeten er zaken in worden meegenomen als: reclame, verpakkingen, public relations, persoonlijke verkoop, verkooppromoties etc.

5. Competitieanalyse

Direct na de sectie over de specifieke markteigenschappen en doelgroepen, volgt de concurrentieanalyse. Het doel van de concurrentieanalyse is om de volgende aspecten te bepalen:

 • Wie zijn onze concurrenten?
 • Sterke en zwakke punten van de concurrentie
 • Strategieën die een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrent opleveren
 • Barrières die weggenomen kunnen worden om marktintrede makkelijker te maken
 • Barrières die ingezet kunnen worden om de marktintrede van concurrenten te bemoeilijken

Het is belangrijk om zowel directe als indirecte concurrenten te identificeren. Het gaat hierbij om concurrenten van nu, maar ook op de concurrenten uit de toekomst moet geanticipeerd worden. Zodra de concurrenten zijn gegroepeerd, moeten hun marketingstrategieën worden geïdentificeerd, en moeten hun zwakke en sterke punten onderzocht worden. Met de informatie die hierbij vrijkomt kan een onderscheidend concurrentievoordeel bepaald worden.

Zeer waardevolle tools die hierbij gebruikt kunnen worden zijn de Grand Strategy Matrix, en de SWOT-analyse.

Voorbeeld directe vs. indirecte concurrenten

Toen zakenman Henry Ford voor het eerst zijn auto op de markt bracht, was er weinig of geen concurrentie van andere autofabrikanten.

Er waren immers nog geen autofabrikanten. Daarom concurreerde Henry Ford op dat moment met paarden, fietsen, de trein en zelfs de benenwagen. Op het eerste gezicht lijkt dit niet op directe concurrentie, maar het zijn allemaal oplossingen voor de vervoersproblemen van mensen.

6. Management & organisatie

Vertel in dit onderdeel van het bedrijfsplan de lezer hoe het bedrijf zal worden gestructureerd en wie het gaat leiden.

Beschrijf tevens de juridische structuur van het bedrijf, en geef aan als welk type de organisatie geregistreerd gaat worden.

Gebruik voor de organisatiestructuur een organogram om aan te geven wie wat in de organisatie voor zijn rekening neemt. Indien het belangrijk geacht wordt kunnen ook de CV’s van verschillende mensen die sleutelrollen vervullen worden opgenomen.

In het operationele gedeelte van dit element neem je de volgende zaken op:

 • Logistieke inrichting
 • Verantwoordelijkheden managementteam
 • Takenpakket verschillende divisies en eenheden
 • Kapitaal- en kostenvereisten met betrekking tot specifieke bedrijfsactiviteiten

7. Service of product

Beschrijf in deze sectie wat u gaat verkopen of welke service u aanbiedt. Leg uit hoe de bedrijfsactiviteiten ten goede komen aan de klant, en hoe de levenscyclus van het product eruitziet. Deel eventuele plannen voor intellectueel eigendom, zoals patentaanvragen of auteursrechten. Indien research & development een vast onderdeel is van de bedrijfsvoering, leg dit dan gedetailleerd uit.

Wanneer een product of service beschreven wordt, zorg er dan voor dat de lezers een duidelijk idee hebben van waar het over gaat. Leg uit hoe mensen het product of de service gebruiken, en praat over waarom dit product of deze dienst anders is dan die op de markt beschikbaar zijn. Wees specifiek over wat uw bedrijf onderscheidt van de concurrent.

8. Marketing & verkoop

Het hebben van een goed idee, product of dienst is geweldig, maar consumenten moeten wel weten dat deze ook daadwerkelijk bestaan en beschikbaar zijn. Daarom zijn marketingplannen cruciaal voor zakelijk succes.

Houd rekening met het feit dat marketing niet alleen reclame is. Marketing, of het nou gaat om positionering strategieën, public relations, of promotie, is een investering in de groei van uw bedrijf. Enkele onderdelen van het marketingelement uit een bedrijfsplan zijn al opgenomen in paragraaf 4: marktanalyse.

Het marketinggedeelte van een bedrijfsplan richt zich met name op de vier onderdelen uit de marketingmix:

 • Product
 • Prijs
 • Promotie
 • Plaats

Product

 • Wat is het product of service dat het bedrijf gaat leveren?
 • Waarom is dat beter dan die van de concurrentie?
 • Waarom gaan mensen dit wel kopen?

Prijs

 • Welke prijs kunt u vragen? Gebaseerd op wat?
 • Hoe balanceert u verkoopvolume en de prijs om inkomsten te maximaliseren?

Promotie

 • Hoe wordt het product of de service in de markt gebracht?
 • Hoe wordt er geadverteerd?
 • Wordt het product speciaal ingepakt?
 • Welke andere value-added activiteiten zijn er uitgevoerd in relatie tot promotie?
 • In welke klasse valt het product? Goedkoop en laagdrempelig? Of duur en exclusief?

Plaats

 • Welke verkoopkanalen gaan gebruikt worden? Telefoon? Winkels? Online?

9. Financieringsaanvraag

Als het doel van uw bedrijfsplan is om beleggers en investeerders te overhalen, schetst u hier uw financieringsbehoefte voor de ontwikkeling van de organisatie. Er dient duidelijk uit te worden gelegd hoeveel geld de komende jaren nodig is, en waarvoor het gebruikt gaat worden.

Vermeld daarbij hoe u de financiering voor u ziet. Een lening, of het uitzetten van aandelen, en bespreek de voorwaarden die u wil toepassing, evenals de tijdsduur van uw aanvraag. Deel zo gespecificeerd mogelijk hoe het geld ingezet gaat worden.

Kapitaal kan ingezet worden op verschillende manieren, zoals het betalen van salarissen, het kopen van materialen of apparatuur, etc. Neem tenslotte een plan op voor het afbetalen van de schuld of het verkopen van aandelen.

10. Financiële aspecten & projecties

Het volgende aandachtsgebied zijn de financiële overzichten die de ruggengraat van de onderneming vormen. Het gaat hierbij om de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht, CAPEX en de balans. Deze kunnen alleen op een accurate manier worden toegevoegd wanneer de organisatie al enige tijd operationeel is.

Indien het om een nieuw bedrijf gaat worden er projecties gebruikt. Tevens is het belangrijk om projecties over de te verwachte winst aan het document toe te voegen.

Winst-verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een duidelijk rapport over het vermogen van de organisatie om geld te genereren. In feite betreft het een scorekaart waarmee de financiële prestaties van een organisatie worden bijgehouden. Het geeft weer wanneer verkooptransacties plaatsvinden, en wanneer er kosten worden gemaakt.

De informatie die hierin verwerkt wordt komt uit eerder ontwikkelde financiële modellen, zoals inkomsten en uitgavenoverzichten, afschrijvingen, kosten voor goederen, etc. Door deze informatie te combineren ontstaat er een overzicht van hoeveel het bedrijf in de loop van het jaar verdient of verliest.

Winst-verliesrekening template

Zelf een winst-verliesrekening opstellen? We helpen je op weg met dit aanpasbare Excel template.

Download het Winst-verliesrekening template
Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is een belangrijk financieel hulpmiddel voor uw organisatie, omdat het precies weergeeft hoeveel geld nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen. Ook kan hierin worden teruggevonden wanneer dat geld nodig is, en waar dat geld vandaan komt.

Het resultaat is winst of verlies aan het einde van de maand en het jaar. Het kasstroomoverzicht draagt zowel winst als verlies over naar de volgende periode en geeft het cumulatieve bedrag weer. Een verlies op het kasstroomoverzicht geeft aan dat er niet genoeg contant geld is om alle kosten te dekken.

Kasstroomoverzicht template

Zelf een kasstroomoverzicht opstellen? We helpen je op weg met dit aanpasbare Excel template.

Download het Kasstroomoverzicht template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Balans

De balans wordt gebruikt om de netto waarde van een organisatie aan te duiden. Dit wordt berekend door activa te vergelijken met passiva.

Indien de balans wordt opgesteld voor een nieuw bedrijf moet de balans van de laatste rapportageperiode worden opgenomen. Gaat het om een nieuw bedrijf, probeer dan de activa en passiva te projecteren voor de aankomende periode.
er niet genoeg contant geld is om alle kosten te dekken.

Balans template

Op zoek naar een praktisch voorbeeld van een balans en een document om zelf een balans op te stellen? Download hieronder het balans template.

Download het Balans template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Projecties

Het verzoek om financiering kan worden versterkt met projecties. Het doel van projecties is om de lezer ervan te overtuigen dat het bedrijf stabiel en winstgevend wordt.

Als het bedrijf al operationeel is, neem dan de winst- en verliesoverzichten van de laatste drie tot vijf jaar op. Ook een mogelijk onderpand dat gebruikt kan worden voor het krijgen van een lening dient hier vermeld te worden.

Zorg voor financiële vooruitzichten voor vijf jaar. Neem verwachte winst- en verliesrekeningen mee, balansen en kasstroomoverzichten. Wees beknopt maar specifiek, en gebruik voor het eerste projectiejaar kwartaalcijfers.

Dit onderdeel is bij uitstek geschikt om met hulp van grafieken en diagrammen het financiële verhaal van de organisatie te verduidelijken.

11. Bijlagen

In het laatste onderdeel van het bedrijfsplan worden documenten toegevoegd die interessant zijn voor de lezer, zoals CV’s, contracten, klantenlijsten, referentiebrieven, intentieverklaringen, huurovereenkomsten, juridische documenten, belastingaangiften, enzovoorts.

Alles dat relevant is voor de ondersteuning van het bedrijfsplan moet hieraan worden toegevoegd.

Bedrijfsplan template

Nu je hebt gelezen over het bedrijfsplan kun je de theorie in praktijk gaan toepassen. Gebruik deze template om een eigen bedrijfsplan op te stellen.

Download het bedrijfsplan template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Heb ik wel een bedrijfsplan nodig?

Sommigen zijn ervan overtuigd dat een bedrijfsplan niet nodig is, tenzij een financieringsaanvraag wordt gedaan. Een goed plan is inderdaad cruciaal bij het verkrijgen van startkapitaal, maar een bedrijfsplan is meer dan een basis voor financiering. Het is een zelfgemaakte gids die helpt bij het definiëren en behalen van bedrijfsdoelen.

Net zoals een vliegtuig nooit op zou stijgen zonder navigatiesysteem, kunt u beter niet aan een onderneming beginnen zonder ook maar iets uitgedacht of uitgeschreven te hebben in een bedrijfsplan.

Een bedrijfsplan zal uw bedrijf niet automatisch tot een succes brengen, maar het zal wel helpen om een aantal veel voorkomende oorzaken van falen te voorkomen.

Terwijl het bedrijfsplan wordt opgesteld is het aannemelijk dat er zwakke punten aan het daglicht komen die versterkt kunnen worden.

Ook is het mogelijk om nieuw potentieel te ontdekken door middel van het schrijven van een bedrijfsplan, en mogelijkheden om hiervan te profiteren. Alleen door een bedrijfsplan uit te schrijven kan de beslissing gemaakt worden of het geweldige idee echt de tijd en investering waard is.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het bedrijfsplan? Welke elementen zijn volgens jou onmisbaar in een goed bedrijfsplan? Welke elementen zou jij er uit laten voor intern gebruik? En aan welke elementen zou jij juist extra aandacht schenken bij extern gebruik? Welke hulpmiddelen en tools ken jij ter ondersteuning van het ontwikkelen van een bedrijfsplan? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Abrams, R. M. (2003). The successful business plan: secrets & strategies. The Planning Shop.
 2. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model canvas. Self published. Last.
 3. Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.
 4. Mason, C., & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the investment criteria of bankers, venture capitalists and business angels. International small business journal, 22(3), 227-248.
 5. Zimmerer, T. W., & Scarboroug, N. M. (2005). Essentials of entrepreneurship and small business management. Prentice-Hall.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Bedrijfsplan maken. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/bedrijfsplan/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 26/03/2020 | Laatste update: 18/11/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/bedrijfsplan/”>Toolshero: Bedrijfsplan maken</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie