Empowerment: uitleg en betekenis

Empowerment - Toolshero

Empowerment: in dit artikel wordt empowerment praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat dit concept is en de betekenis, wordt ook de brug naar Management development, dit concept als sturingsmiddel, de voordelen, de elementen en de combinatie van de concept met het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) uitgebreid toegelicht. Veel Leesplezier!

Wat is empowerment? De betekenis en theorie

Personeel is de motor van elke organisatie. Dat houdt in dat het belangrijk is om alle medewerkers te motiveren en naar een hoger plan te tillen. Empowerment richt zich erop om medewerkers zo optimaal mogelijk laten functioneren door middel van zelfstandigheid.

Het was de Amerikaanse psychiater Judi Chamberlin, die in 1998 over empowerment een artikel schreef.

Gratis e-book bij Toolshero

Binnen een organisatie is empowerment echter iets anders dan delegeren. Het gaat om het motiveren van personeel en hen krachtiger te maken, zodat zij nog meer kwaliteit uit hun eigen werkzaamheden kunnen halen.

Dat verhoogt uiteindelijke de productiviteit, het vergroot het wederzijds vertrouwen, betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers en zij krijgen bovendien de kans zich te ontwikkelen.

Management development en empowerment

Empowerment is een bewustwordingsproces, waarbij het gaat om mensen te activeren om in hun eigen kracht te komen. Het is een zelfbewustzijnstool.

Een belangrijk onderdeel van empowerment is management development, dat zich richt op de juiste invulling van interne vacatures. Het stimuleert medewerkers om te leren op de werkplek.

Zo worden zij aangestuurd tot zelfstandigheid en om tot betere prestaties te komen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Met hun ervaring kunnen zij doorgroeien en andere collega’s ondersteunen.

Empowerment als sturingsmiddel

Empowerment is een sturingsmiddel waarbij een werkgever de medewerkers in staat stelt om zichzelf te ontwikkelen.

Enerzijds richt het zich op het achterhalen en inzetten van het talent van medewerkers en anderzijds richt het zich op het stimuleren van medewerkers om zich te ontplooien.

Natuurlijk heeft elke functie binnen een organisatie met specifieke competenties te maken. Bij empowerment gaat het erom het talent van de verschillende medewerkers boven water te krijgen en dit talent in te zetten op verschillende afdelingen. De prestaties van medewerkers zal daardoor verhogen.

Wel moeten organisatie zich realiseren dat zij hun medewerkers hierin ondersteunen en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen.

De voordelen van empowerment

Empowerment levert vele voordelen op. Zowel voor de individuele medewerker als voor de leidinggevende en de organisatie. Medewerkers met empowerment hebben in de gaten dat zij zelf de mogelijkheid hebben om hun houding te veranderen. Dit hebben zij in de hand.

Zij zijn zelfverzekerd en stappen met een gerust en goed gevoel op anderen af; of dat nu een collega is of een leidinggevende.

Zij geloven in zichzelf en laten zich niet door anderen uit hun omgeving intimideren of uit het veld slaan. Medewerkers die empowered zijn geloven in gelijkwaardigheid en staan het niet toe dat anderen zichzelf dominant opstellen of dat zij dat zelf doen.

Als medewerker hebben zij een groot probleemoplossend vermogen; zij durven risico’s te nemen en proberen zelf stap voor stap tot een bruikbare oplossing te komen.

Ook zijn zij in staat om goede en duidelijke afspraken te maken en deze daadwerkelijk na te komen. Bovendien vergroot empowerment het management spanwijdte (scope of control) van de leidinggevende. Hij hoeft zich minder druk te maken om zijn medewerkers en hen minder aan te sturen omdat zij prima in staat zijn zelfstandig te werken en hun eigen verantwoording te nemen.

Motivatie

Empowerment van werknemers kan leiden tot meer vertrouwen in de bedrijfsleiders, creativiteit, motivatie en het behoud en ontwikkelen van werknemers.

De autonomie van werknemers staat direct in verband met hun motivatie. Onderzoekers zijn het erover eens dat werknemers die meer autonoom zijn, ook harder zullen werken en gemotiveerder zijn.

Creativiteit

Uit een meta-analyse van Harvard blijkt dat leiders die empowerment toepassen in de werkplek, vaker als creatief worden gezien door hun ondergeschikte collega’s. Psychologen vermoeden dat empowered werknemers meer toegewijd zijn aan het behalen van zinvolle doelen, en gebruiken creativiteit om deze te bereiken.

Masterclass Leiderschap – Inzichten, modellen en toepassing  

Belangrijke elementen van empowerment

Empowerment gaat uit van de eigen kracht van mensen, waarmee zij meer de regie kunnen nemen over het eigen leven. Empowerment is volgens Chamberlin opgebouwd uit diverse elementen, waarvan de belangrijkste hieronder te vinden zijn die met name van toepassing op medewerkers zijn:

Empowerment elementen - toolshero

Figuur 1 – Belangrijke elementen van Empowerment (Chamberlin, 1997)

Beslissingsvrijheid

Het geeft grote zelfstandigheid wanneer medewerkers zelf hun eigen beslissingen mogen nemen over bijvoorbeeld de taken die zij uitvoeren en het tijdsbestek waarin het klaar moet zijn.

Daardoor zijn zij beter in staat om zich aan hun afspraken te houden en hebben zij meer plezier in het werk dat zij doen.

Keuzevrijheid

Ook dit levert zelfstandigheid op, waarbij opgemerkt dat empowerment er zelfs voor zorgt dat medewerkers een juiste keuze kunnen maken. Blijven hinken op twee gedachten valt niet onder keuzevrijheid; het gaat om knopen doorhakken.

Assertiviteit

Door duidelijk voor zichzelf op te komen met respect naar anderen en hun eigen wensen en verwachtingen uit te spreken, zal een medewerker in staat zijn te bereiken wat hij wil.

Individuele mening

Empowerment zorgt ervoor dat medewerkers goed in staat zijn hun eigen mening te uiten en goed te luisteren naar anderen.

Kritisch denken

Door niet geconditioneerd te handelen, maar dingen ook vanuit andere perspectieven te benaderen zijn medewerkers beter in staat om alert te zijn in hun eigen handelen en dat van anderen.

Groepsbelang

Empowerment heeft niet alleen met het individu te maken, maar ook met de verbondenheid naar anderen. Juist in teamverband is dit een belangrijke dimensie.

Leergierig

Zonder open te staan voor nieuwe methoden, werkwijzen en ideeën kan een individu zichzelf niet ontwikkelen.

Empowerment en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Empowerment komt vooral tot stand door medewerkers de gelegenheid te geven zichzelf te verbeteren door middel van uitdagingen, opleiding, training of verrijking van taken.

Door met alle medewerkers frequent individuele gesprekken te voeren, komt een organisatie achter hun wensen en behoeften. De afspraken die gemaakt zijn, kunnen worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Plan; een zogenoemd POP.

Voor de leidinggevende is het belangrijk om hierin een coachende rol te spelen. Zodra de leidinggevende enige druk van boven oplegt, kan er geen empowerment plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat dergelijke gesprekken op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden en dat de bal bij de medewerker ligt. Zelf zal hij of zij met ideeën moeten komen waarmee hij of zij zijn / haar kennis en vaardigheden kan vergroten.

Alleen dan is hij of zij gemotiveerd om de sprong in het diepe te wagen en naar het einddoel toe te werken. De leidinggevende monitort deze reis, stimuleert en motiveert.

Samenvatting

Empowerment gaat over het proces van het versterken van individuen en groepen door hen de controle te geven over hun eigen groei en verandering.

Het gaat om het aanscherpen van kritisch denken, het bieden van toegang tot informatie en het aanleren van vaardigheden die mensen zelf belangrijk vinden.

Empowerment is ook gebaseerd op het belang van de groep, waarbij individuen leren om beslissingen te nemen en hun rechten te uiten en te verdedigen. Het proces van empowerment kan mensen helpen zichzelf te laten groeien en het stigma te overstijgen om een ​​positief zelfbeeld op te bouwen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wordt empowerment binnen jouw organisatie toegepast? Wat zijn jouw ervaringen met empowerment?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Chamberlin, J., & Schene, A. H. (1997). A working definition of empowerment. Psychiatric rehabilitation journal, 20, 43-46.
  2. Chen, G., Kirkman, B. L., Kanfer, R., Allen, D., & Rosen, B. (2007). A multilevel study of leadership, empowerment, and performance in teams. Journal of applied psychology, 92(2), 331.
  3. Kark, R., Shamir, B., & Chen, G. (2003). The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency. Journal of applied psychology, 88(2), 246.
  4. Karve, S. (2023). Leadership Masterclass – Insights, Models & Application. Retrieved 07/02/2024 from Udemy.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Empowerment. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management/empowerment/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 27/03/2019 | Laatste update: 07/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management/empowerment/”> Toolshero: Empowerment</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie