Agile leiderschap

Agile leiderschap - toolshero

In dit artikel wordt Agile leiderschap praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschap theorie.

Wat is Agile leiderschap?

Agile leiderschap richt zich op het vermogen om situaties vanuit verschillende perspectieven te zien en hier flexibel op te reageren. Binnen Agile leiderschap staat de groei en samenwerking van teams centraal. Het verschilt hiermee van traditioneel leiderschap. Niet alleen de leiderschapsstijl is van Agile anders, ook de bereidheid om de capaciteit uit te breiden is er onderdeel van. De richtlijnen mogen hier en daar worden losgelaten, wanneer dat tot een mooi en acceptabel resultaat leidt.

Wat is Agile werken

Agile leiderschap gaat gepaard met een Agile ingerichte organisatie. Agile is een populaire manier van werken; het betekent letterlijk ‘behendig’ en ‘lenig’. Binnen de IT uit Agile zich in softwareontwikkeling tot korte overzichtelijke perioden die ‘iteraties’ worden genoemd. Daarmee is Agile een werkwijze om software te modelleren en om op een flexibelere manier te werken.

Kenmerkend voor Agile is de sterke afhankelijkheid van face-to-face communicatie, waarin informatieoverdracht centraal staat. Ook het contact en de samenwerking met de klant staan centraal binnen Agile. Over het algemeen zijn Agile-teams niet groter dan 8 personen.

Multifunctionele teams

Binnen een Agile organisatie werkt de Agile leidinggevende zoveel mogelijk met multifunctionele teams, die kennis bijeenbrengen en elkaar versterken. Het is de taak van de leidinggevende om een dergelijk team te stimuleren om tot een hoger niveau te komen. Van de teamleden wordt verwacht dat zij voldoende verantwoordelijkheid nemen en in goed contact met elkaar en de klanten staan.

Om hen hierin te ondersteunen moet de Agile leidinggevende zorgen voor een veilige werkomgeving waar ook fouten gemaakt mogen worden. Ook moet alle informatie aan hen worden aangeboden, die zij nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. De Agile leidinggevende houdt hier toezicht op. De teamleden moeten de eigen autoriteit en vrijheid hebben om output te leveren, zonder dat zij hiervoor door de Agile leidinggevende op de vingers worden getikt.

Flexibiliteit

Agile leiderschap wordt gekenmerkt door flexibiliteit dat continu wordt toegepast. De leidinggevende past zich aan en reageert op zijn omgeving. Daardoor varieert deze vorm van leiderschap per situatie. Ook traditioneel leidinggevenden kunnen uiteindelijk transformeren naar een Agile leidinggevende door aandacht te hebben voor de volgende aandachtspunten:

Doelgericht werken

Het gemeenschappelijk doel is van groot belang binnen Agile leiderschap. Dat maakt dat teamleden gedreven en gemotiveerd zijn om het doel te behalen. Het is de taak van een Agile leidinggevende om zijn teamleden op de hoogte te brengen van de organisatiedoelen en deze tezamen met het team te vertalen naar inspirerende afdelingsdoelen.

Tot actie overgaan

Het stimuleren van verandering is binnen Agile leiderschap belangrijk, maar ook daarin als leidinggevende tot actie overgaan en het goede voorbeeld te geven is een groot onderdeel. Door zich empathisch, zorgzaam en gepassioneerd op te stellen, zullen zij hun teamleden kunnen inspireren.

Kwalitatief en kritisch denken

Door problemen vanuit verschillend perspectief te benaderen en kritisch ernaar te kijken, zal de kwaliteit van het denken toenemen. Dat leidt vervolgens tot verbeterde resultaten. Het contact met de realiteit levert waardevolle informatie om tot besluitvorming te komen. Op elk gewenst moment mag worden nagedacht, zonder prioriteiten uit het oog te verliezen. De Agile leidinggevende staat open voor andermans ideeën, ongeacht hun status of positie.

Effectieve feedback

Agile leidinggevenden deinzen er niet voor terug om feedback aan hun teamleden en collega’s te vragen. Zij staan er open voor om hun gedrag te veranderen en aan te passen. Suggesties van collega’s en teamleden slaan zij niet in de wind en zorgen ervoor dat het gehele feedbackproces over en weer plaats vindt in open en respectvolle sfeer.

Organisatie breed

Het Agile leiderschap zou zich niet moeten beperken tot 1 afdeling, maar zich in alle lagen van een organisatie moeten verspreiden. Dit zal de organisatie helpen zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Bovendien is het de taak van de Agile leidinggevende om zijn medewerkers hierin te betrekken en te activeren.

 

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Valkuilen Agile leiderschap

Vanwege de vele vrijheden kent het Agile leiderschap ook een aantal valkuilen. Allereerst is het niet altijd vanzelfsprekend voor een team om veel vrijheid te krijgen en zelfsturend te worden. Dat kan in het begin leiden tot chaos en het maken van fouten. Teamleden moeten het vertrouwen krijgen, dat het is toegestaan om fouten te maken zolang zij zichzelf maar kunnen herstellen. Zij zullen worden teruggeworpen op hun expertise en zelfstandigheid. Het gaat niet zozeer om de kwantiteit en snelheid, als wel om de kwaliteit die zij leveren.

Ook is de kans aanwezig dat er naast Agile nog op een klassieke wijze gewerkt wordt. Wanneer er wordt teruggegrepen naar oude sturingselementen als budget en planning, zit dat het Agile leiderschap in de weg. Wanneer ook richting klanten volgens traditionele planning nog gewerkt wordt, levert dat tegenstrijdigheden op. Teams moeten daarom in een vroeg stadium worden betrokken in de communicatie naar klanten om achterliggende behoeftes boven water te krijgen. Ook is het van belang dat er actief nieuwe sturingselementen ingezet en gebruikt gaan worden.

Als laatste mag de Agile leidinggevende Agile niet als excuus gebruiken en als doel inzetten. Iets is niet mogelijk, omdat ‘Agile het anders voorschrijft’. Organisaties profiteren het meeste van Agile leiderschap door snel te reageren op veranderingen in de markt, nieuwe inzichten en input vanuit hun klanten.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Zou je de Agile leiderschap filosofie kunnen toepassen binnen de hedendaagse organisaties? Herken de bovenstaande praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die bij medewerkers bijdragen om hun doelen te bereiken?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Joiner, B. (2009). Guide to Agile Leadership-As change accelerates, so do novelty and uncertainty. Industrial Management (Des Plaines), 51(2), 10.
  2. Parker, D. W., Holesgrove, M., & Pathak, R. (2015). Improving productivity with self-organised teams and agile leadership. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(1), 112-128.
  3. Rigby, D. K., Sutherland, J., & Takeuchi, H. (2016). Embracing agile. Harvard Business Review, 94(5), 40-50.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Agile leiderschap. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/agile-leiderschap/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/agile-leiderschap/”>ToolsHero: Agile leiderschap</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Geef een antwoord