CAPEX: Capital Expenditure

CAPEX: Capital Expenditure - Toolshero

CAPEX (Capital Expenditure): in dit artikel wordt de term CAPEX of Capital Expenditure praktisch uitgelegd. Het artikel bevat informatie over de betekenis van de term CAPEX en hoe je het kunt berekenen, samen met voorbeelden, het nut ervan en de risico’s en voordelen. Veel leesplezier!

Wat is CAPEX? of beter gezegd: Wat wordt bedoeld met CAPEX?

CAPEX staat voor Capital Expenditure, of Capital Expense, en omvat het geld dat organisaties uitgeven om vaste activa aan te kopen.

Vaste activa zijn bijvoorbeeld voertuigen, gebouwen, apparatuur en grond (product of systeem investering / PPE – property, plant & equipment).

Gratis e-book bij Toolshero

Uitgaven worden beschouwd als kapitaaluitgaven wanneer zaken nieuw worden gekocht of wanneer geld wordt gebruikt om de gebruiksduur van bestaande activa te verlengen (ontwikkeling of levering), zoals het repareren van een dak of gevel.

Wat is verschil tussen OPEX en CAPEX?

Kapitaaluitgaven (CAPEX) zijn anders dan bedrijfskosten, operationele kosten of Operating Expenses (OPEX).

OPEX omvat uitgaven ten gunste van bedrijfsvoering aan bijvoorbeeld elektriciteit of schoonmaak. Het verschil tussen de twee is niet altijd meteen duidelijk.

Het opnieuw bestraten van de parkeerplek van een winkelcentrum kan in beide categorieën vallen. Een beslissende factor in deze zaken is het financiële voordeel dat ermee gewonnen wordt.

Wanneer het financiële voordeel doorloopt in een nieuw fiscaal jaar, dan wordt de uitgave bestempeld als CAPEX.

Het nut van CAPEX

Kapitaaluitgaven zijn belangrijk omdat ze worden gebruikt om de vaste activa van een bedrijf te verwerven. Deze vaste activa zijn belangrijk voor een bedrijf. De beslissingen die erover genomen moeten worden zijn dus ook belangrijk.

Vaak worden grote uitgaven geformaliseerd tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse aandeelhouders vergadering, of een speciale vergadering van de raad van bestuur. CAPEX is terug te zien op het kasstroomoverzicht onder ‘investeringen’.

CAPEX voorbeelden

CAPEX-kosten kunnen fiscaal niet worden afgetrokken in het jaar waarin ze betaald zijn. De regel is dat als de gebruiksduur van de activa langer is dan het belastingjaar, de kosten gekapitaliseerd moeten worden.

Voorbeelden van kapitaaluitgaven zijn:

 • Het verwerven van vaste en soms immateriële activa, zoals een nieuw gebouw of een auto
 • Het repareren van bestaande activa om de gebruiksduur te verlengen
 • Het upgraden van bestaande assets, zoals een computernetwerk
 • Het voorbereiden van een middel voor gebruik in het bedrijfsleven
 • Het herstellen van eigendommen of eigendommen aanpassen aan nieuwe bestemmingen

Onder deze categorieën valt bijvoorbeeld:

 • Meubilair dat gebruikt wordt om kantoren in te richten
 • Voertuigen die gebruikt worden om goederen te vervoeren of om klanten en personeel op te halen
 • Computers die gebruikt worden ter ondersteuning van de operationele aspecten van een bedrijf
 • Grond die gebruikt wordt voor verdere ontwikkeling en bouwplannen

Speciale overweging

CAPEX wordt dus gebruikt voor het analyseren van investeringen van een bedrijf in vaste activa, maar het kan ook gebruikt worden in verschillende ratio’s voor bedrijfsanalyse.

Een voorbeeld daarvan is de ratio kasstroom-kapitaaluitgaven (CF-to-CAPEX). Deze ratio heeft betrekking op het vermogen van een bedrijf om activa voor de lange termijn te verwerven met behulp van vrije cash flow. De CF-to-CAPEX fluctueert doorgaans, meer naarmate bedrijven cycli van grote en kleine kapitaaluitgaven doormaken.

Een ratio groter dan 1 zou erop kunnen wijzen dat de activiteiten van een bedrijf genoeg geld produceren om de overname van activa te kunnen financieren. Een lage ratio kan erop wijzen dat er problemen zijn met de instroom van kasmiddelen en dus met de aankoop van kapitaalgoederen. Een bedrijf met een ratio die onder de een komt, moet mogelijk extern geld aantrekken, zoals leningen, dom de aankoop van kapitaalgoederen mogelijk te maken.

Risico’s en voordelen

Zoals met vrijwel alles in het bedrijfsleven, zijn er risico’s en voordelen bij kapitaaluitgaven. Een voordeel ervan is verbeterde efficiëntie van het bedrijf wanneer de juiste investeringen gedaan zijn. Aan de andere kant kan een organisatie mogelijk niet zo presteren als verwacht na de investering.

Een ander voordeel van de juiste investeringen doen is het behalen van een concurrentievoordeel. Maar ook dit heeft als keerzijde dat verliezen ontstaan wanneer de investeringen niet bieden wat er van verwacht werd. Deze middelen hadden op een andere, betere manier kunnen worden ingezet.

Daarom is het belangrijk om een solide investeringsplan te ontwikkelen. Vaak vertegenwoordigen CAPEX uitgaven bepaalde investeringen.

In deze context wordt vaak gesproken van rendement, of ROI. Veel organisaties houden daarom rekening met verschillende factoren, waaronder: kosten, marktverwachtingen, bedrijfsgroei en meer.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is een terugkerende term als het gaat om het berekenen van CAPEX. Het is belangrijk om dit begrip goed te begrijpen.

Gebruiksduur verwijst naar de geschatte houdbaarheid van een specifiek middel. Omdat kapitaaluitgaven investeringen zijn voor de lange termijn, moeten de activa die onder CAPEX vallen, een gebruiksduur van een jaar of langer hebben.

De belastingdienst definieert in veel landen zelf de gebruiksduur van bepaalde middelen. De IRS beschouwt de levensduur van een auto in de VS 5 jaar. Een nieuw gebouw heeft een levensduur van 39 jaar. De kosten van die activa kunnen dus gedeeld worden door de gebruiksduur om te bepalen hoeveel geld elk jaar als afschrijving kan worden afgetrokken.

Vanzelfsprekend betekent de vastgestelde gebruiksduur niet dat de auto stopt na 5 jaar en 1 dag. Of dat een gebouw instort na 39 jaar en een maand. Het betekent alleen dat deze tijdspanne gebruikt kan worden voor de afschrijving van de kosten van de middelen.

Deze richtlijnen omtrent de gebruiksduur van activa zijn daarom heel belangrijk om te begrijpen. Zonder een volledig beeld van deze gebruiksduur, lopen bedrijven waarschijnlijk aanzienlijke belastingvoordelen mis.

Hoe bereken je de CAPEX?

CAPEX berekeningen kunnen gedaan worden als informatie beschikbaar is die opgenomen is in het kasstroomoverzicht van een organisatie.

Zonder deze informatie is het nog steeds mogelijk, maar kost dit meer moeite. Volg de onderstaande stappen om dit te berekenen:

1. Neem de jaarrekening van het bedrijf voor je

Om kapitaaluitgaven nauwkeurig te berekenen, is de jaarrekening van de laatste twee jaar nodig. In deze documenten staan alle gegevens opgenomen die nodig zijn om CAPEX te berekenen.

2. Identificeer de opgenomen vaste activa

Trek daarna de vaste activa op het financiële overzicht van het voorgaande jaar af van de vaste activa die vermeld zijn op het jaar dat als laatste is geëindigd. Het resultaat is de wijziging van deze vaste activa. Vanaf hier moeten immateriële activa niet meegerekend worden, aangezien CAPEX alleen om materiële activa gaat.

3. Identificeer de cumulatieve afschrijvingen

Trek vervolgens ook de geaccumuleerde afschrijvingen af tussen de twee jaren. Dit geeft de totale afschrijving van het jaar dat als laatste is afgelopen.

4. Voeg totale afschrijvingen toe

Nadat deze bedragen zijn afgetrokken, voegt u de afschrijving die berekend is in stap 3, toe aan de verandering in activa bepaald in stap 2. Het resultaat is de totale kapitaaluitgaven voor de geanalyseerde periode.

Met behulp van de resultatenrekening en de balans kan vervolgens de formule van CAPEX gebruikt worden:

CAPEX = materiële activa (huidige periode) – materiële activa (vorige periode) + afschrijving (huidige periode)

Een CAPEX voorbeeld berekening

Overweeg het onderstaande voorbeeld. Stel een meubelbedrijf heeft in 2022 besloten om geld uit te geven aan nieuwe apparatuur en een uitbreiding van de faciliteiten. U besluit om de kapitaaluitgaven te berekenen en identificeert de onderstaande gegevens uit de financiële overzichten.

Afschrijving: 15.000 euro

PPE eind 2022: 50.000 euro

PPE begin 2022: 35.000 euro

Met deze gegevens wordt het mogelijk om de kapitaaluitgaven te berekenen. Begin met het aftrekken van de PPE-waarde aan het begin van het jaar van de PPE-waarde aan het einde van het jaar.

De uitkomst hiervan is 15.000 euro. Voeg vervolgens deze waarde toe aan de afschrijvingskosten van dat jaar, à 15.000 euro. Dat zal resulteren in een totale kapitaaluitgave van 30.000 euro voor het jaar 2022.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over CAPEX? Welke kapitaaluitgaven worden gedaan in jouw werkomgeving? Houd jij je bezig met CAPEX of OPEX? Wist jij hoe je kapitaaluitgaven moest berekenen? Heb je tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Word lid van Toolshero

Meer informatie

 1. McConnell, J. J., & Muscarella, C. J. (1985). Corporate capital expenditure decisions and the market value of the firm. Journal of financial economics, 14(3), 399-422.
 2. Chung, K. H., Wright, P., & Charoenwong, C. (1998). Investment opportunities and market reaction to capital expenditure decisions. Journal of Banking & Finance, 22(1), 41-60.
 3. William Petty, J., Scott Jr, D. F., & Bird, M. M. (1975). The capital expenditure decision-making process of large corporations. The engineering economist, 20(3), 159-172.
 4. Appuhami, B. (2008). The Impact of Firms’ Capital Expenditure on Working Capital Management: An Empirical Study across Industries in Thailand. International Management Review, 4(1).

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). CAPEX: Capital Expenditure. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/capex/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 16/08/2023 | Laatste update: 27/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/capex/”>Toolshero: CAPEX: Capital Expenditure</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Sheryl Lynn Baas
Article by:

Sheryl Lynn Baas

Sheryl Lynn Baas is onze Communicatiemanager bij Toolshero en je herkent haar misschien wel van onze video's. Sheryl’s academische achtergrond ligt in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en ze is de oprichter van de Sheryl Lynn Foundation, een stichting voor kinderen en educatie op de Filipijnen. Ze is een manusje-van-alles en deelt verder haar gaven als spiritueel coach, presentator en DJ. Leuk weetje: Sheryl is voormalig Miss Nederland 2006.

Tags:

Geef een reactie