IBM Design Thinking model

IBM design thinking - toolshero

IBM design thinking: in dit artikel wordt IBM design thinking, ook bekend als enterprise design thinking, praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook het belang van het gebruikersgericht resultaat, het belang van samenwerkende teams, de lus (loop) van het model en de elementen. Na het lezen begrijp je de basis van deze creativiteitstool. Veel plezier met lezen!

Wat is IBM Design Thinking?

Design thinking is voor veel bedrijven een iconisch hulpmiddel geweest bij hun poging om gelijke tred te houden met de groeiende competentie in de markt. De techniek is ontworpen om een consumentgerichte cultuur in een organisatie tot stand te brengen.

IBM wereldwijde software- en hardwareontwikkelaar heeft zijn doorbraak bereikt in zijn overweldigende inspanningen om een snel schaalbaar IBM design thinking proces te ontwikkelen. Dit afstand nemen van het traditionele design thinking-proces is gericht op het bereiken van een model dat meer geschikt is voor grote ondernemingen.

Gratis e-book bij Toolshero

Er moet opgemerkt worden dat het traditionele design thinking-model meer van toepassing is op het MKB dan de grote ondernemingen die zijn gebouwd op complexe processen.

IBM waagde in 2013 de sprong naar design thinking op grote schaal. Het bedrijf haalde meer dan 750 designers, 10.000 medewerkers en tal van teams mee aan boord in zijn strategische proces om een gebruikerscultuur te realiseren die diep verankerd is in de bedrijfsprocessen.

Deze grotere sprong in design thinking is nog steeds gericht op het ontwikkelen van een design gedreven cultuur die is ingebed in stappen die lijken op het traditionele design thinking-proces dat zich inleeft in empathie, definiëren, bedenken, prototypen en testen.

Het IBM design thinking model is gebaseerd op drie principes: gebruikersgericht resultaat, multidisciplinaire gezamenlijke inspanningen en het lusproces (the loop) dat iteratieve heruitvinding omvat.

IBM design thinking gaat voor gebruikersgericht resultaat

IBM thinking zet de behoeften van de gebruiker boven aan de prioriteitenlijst. Dit betekent dat elke besluitvorming is ingebed in de ultieme tevredenheid van gebruikers. Het model is gericht op het verkrijgen van een volledig begrip en empathie voor de gebruiker. Goed design thinking wordt vanuit het perspectief van de klant bereikt.

Samenwerkende teams, de kracht van IBM design thinking

IBM design thinking-proces erkent dat probleemoplossing vaak is gebaseerd op teamwork. Het principe van samenwerkende teams brengt alle teams, belanghebbenden en gebruikers samen in een snelle actie die gericht is op het verwezenlijken van gebruikersbehoeften en -verwachtingen.

Omdat grote bedrijven te maken krijgen met complexe groepen die zijn geworteld in verschillende overeenkomsten, is het samenwerkingsprincipe gericht op het integreren van schaalbaarheid in een model om complexe oplossingen te bereiken voor complexe problemen. De schaalbaarheid van het model is gebaseerd op drie technieken: hills, playbacks, sponsorgebruikers.

ibm design thinking model - toolshero

Figuur 1 – het IBM design thinking model

Hills

Hills zijn ontworpen om teams te verzamelen rond een gemeenschappelijk doel dat is ingebed in menselijke behoeften en verlangens. Op basis van een unaniem begrip van succes, krijgen de teams autonomie om een oplossing te vinden.

Playbacks

Verschillende teams zijn vaak betrokken bij verschillende projecten. Een playback-techniek is ontworpen om deze groepen op een vergelijkbare manier te richten op het bereiken van een projectdoel, dat uiteindelijk is afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

Kort gezegd zijn playbacks platforms voor beoordeling en feedback die ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit rond een set van hoog gewaardeerde scenario’s, verweven in de drie meest iconische playback-mijlpalen: playbacks die doelstellingen definiëren (Hills playbacks), playbacks die oplossingen definiëren (playback zero), playbacks die de voortgang meten (delivery playbacks).

Sponsorgebruikers vanuit IBM design thinking

Deze techniek betrekt echte gebruikers van de uiteinden van het beoogde gebruikersspectrum in het IBM design thinking proces. Door te werken met echte mensen wordt de designervaring op de realiteit van de gebruikersbehoeften gebaseerd, in tegenstelling tot de verbeeldingsrijke aanpak. Deze co-creatie met sponsorgebruikers verhoogt de productwaarde in een relatief pijnloos design thinking-proces.

De lus (the loop) van IBM design thinking

Een lus is een iteratief proces, een roterend proces waarvan het einde een nieuw begin markeert. De IBM design thinking lus representeert een proces van voortdurende heruitvinding dat een routekaart vormt van het design thinking-proces van het bedrijf. De lus is specifiek gericht op het ontdekken van gebruikersbehoeften en eindeloze prototypeoplossingen voor een betere toekomst. De lus wordt voltooid in een driepuntsproces bestaande uit observatie, reflectie en vervaardiging:

Observatie

Het nader bekijken om de eenvoudig te missen consumentenbehoeften op te merken en hun verwachtingen ten opzichte van jouw ideeën te verifiëren.

Reflecteren

Reflectie is gericht op het consolideren van de verworven kennis, het ontwikkelen van een solide standpunt en het ontwerpen van een solide plan.

Vervaardigen

Abstracte ideeën omzetten in realiteit.

Erkenning vanuit IBM design thinking

IBM design thinking claimt nu ook een wereldwijde erkenning van designers, ontwikkelaars en instellingen. Het hoger onderwijs is geen uitzondering. De voortdurend veranderende demografische gegevens van studenten, de snelle verandering van de eisen van belanghebbenden en de vooruitgang in technologie vereisen dat colleges worden afgestemd op aannames over kwaliteit, tijd en geografie.

De meeste onderwijsorganisaties, waaronder onderwijsdiensten , anticiperen op een toekomst waarin het hoger onderwijs de voorkeur zou geven aan nieuwe modellen die zijn ingebed in organisatorische innovatie, aanpassing en responsiviteit. Design thinking biedt zeker mogelijkheden om deze nieuwe modellen vorm te geven. Dit is een cruciale stap die hogeronderwijsinstellingen zal helpen om zich intern te ontwikkelen, terwijl ze in samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en de gemeenschap aan hun behoeften werken.

Elementen van IBM design thinking

Hieronder worden de essentiële elementen van IBM’s Enterpise Design Thinking weergegeven:

1. Persona’s

Streef naar een goed begrip van je doelgroep. Verzamel vaste hoeveelheden informatie met betrekking tot hun behoeften en verwachtingen. Dit kunnen persoonlijke demografische gegevens, taken, motivaties, problemen en frustraties zijn. Dit zal de kloof tussen wat je veronderstelt en de realiteit verkleinen. Deze informatie kan worden verkregen uit bijvoorbeeld interviews, enquêtes, directe observaties en forums.

2. Empathiekaarten

Nadat je een representatie van je doelgroep hebt gedefinieerd op basis van de specifiekere gebruikersgroep, moet je dieper ingaan op hun gedachten, hun gevoelens, hun woorden en daden. Dit is een stappenplan om empathie te ontwikkelen die je helpt om te identificeren wat deze gebruikers het meest kwelt.

3. As-is scenariokaarten

Dit is een taakgerichte scenariokaart die de genomen stappen, acties en gedachten documenteert tijdens het uitvoeren van de primaire taak van de persona. Deze fase helpt je om een goed begrip te ontwikkelen van de pijnpunten van de persona en om diepgaande empathie te ontwikkelen.

4. Design Ideation and Prioritizing

Het creëren van persona’s, empathiekaarten en AS-is scenariokaarten helpen je om je doelgroep te begrijpen. Dit geeft je enkele ideeën over potentiële oplossingen. Ideation is een brainstormfase bedoeld om ideeën te genereren. Ontwikkel zo veel mogelijk ideeën, ongeacht de flexibiliteit en de uitvoeringsmogelijkheden. Cluster de ideeën en richt je op de meest veelbelovende clusters.

5. To-be scenariokaart

Deze scenariokaart weerspiegelt de waarschijnlijke impact van het implementeren van je ideeën. Het kijkt naar de toekomstige staat van het uitvoeren van je beste ideeën. Leg de gedachten en gevoelens van de persona in de toekomst vast.

6. Wireframe Sketches

Deze zijn ontworpen om je te helpen een beter gevoel voor de verwachte uitkomst te ontwikkelen. Deze sketches zijn niet de werkelijke representaties van het uiteindelijke ontwerp. Zorg dat je zoveel mogelijk alternatieven hebt en dat je er feedback op krijgt van belanghebbenden en de doelgroep.

7. Hypothesis-Driven Design

IBM design thinking heeft als doel een set meetbare en testbare hypothesen te creëren voor alles wat je ontwerpt en levert.

8. MVP definition

De Minimum Viable Product (MVP) definition is het kleinst mogelijke dat je snel kunt ontwikkelen en leveren met het doel om je hypothese en inspanningsevaluatie te testen.

Conclusie

IBM design thinking is nog een stap dichterbij consumententevredenheid. Net als het traditionele design thinking model, is het IBM design thinking model nog steeds geworteld in oplossingen voor probleemdefinitie en brainstorming.

Het verschil ligt in de specifieke richtlijnen die zijn ontworpen om de lokale processen van het bedrijf weer te geven, gebaseerd op de complexiteit van zijn activiteiten. De hills, playbacks en sponsorgebruikers zijn iconische componenten waarvan de toepassing resulteert in een meer schaalbaar model. Enterprise design thinking is één van de snelste manieren geworden om ideeën te genereren. Deze ideeën worden verwerkt in het design, geëvalueerd en getest om uiteindelijk sneller waarde te leveren in een meer schaalbaar raamwerk.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met IBM design thinking en andere creativiteit technieken? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het generen van nieuwe ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Brown, B. (2018). The Total Economic Impact Of IBM’s Design Thinking Practice. Forrester Research, Inc.
  2. Johnson S. (2016). IBM Design Thinking Field Guide. IBM Corporation.
  3. Liedtka, J., King, A., & Bennett, K. (2013). Solving Problems with Design Thinking: Ten Stories of What Works. Columbia University Press.

Citatie voor dit artikel:
Everett, R. (2019). IBM design thinking. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/ibm-design-thinking/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 08/03/2019 | Laatste update: 31/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/ibm-design-thinking/”>Toolshero: IBM design thinking</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Robert Everett
Article by:

Robert Everett

Robert Everett is auteur en specialist op het gebied van geïntegreerde marketingcommunicatie. Hij heeft verschillende informatieve publicaties over bedrijfsprocessen geschreven. Zijn werk is onder andere tentoongesteld in de academische wereld en op zakelijke platforms.

Tags:

Geef een reactie