Reframing matrix (Morgan)

Reframing Matrix - toolshero

Reframing matrix: in dit artikel wordt een praktische uitleg geven van de Reframing Matrix, ontwikkeld door Michael Morgan. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van dit krachtige hulpmiddel voor het oplossen van problemen met behulp van creatieve perspectieven.

Wat is de Reframing Matrix?

De Reframing Matrix is een hulpmiddel van Michael Morgan, gepubliceerd in zijn boek Creative Workforce Innovation, dat helpt om bedrijfsproblemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De oplossingen die je met deze methode kunt ontwikkelen, zijn meestal creatief.

Het is moeilijk om anders te denken en te handelen wanneer je al een bepaalde persoonlijkheid en een bepaald beroep hebt. In staat zijn om verschillende oogpunten te gebruiken in een problematische situatie is echter van grote waarde bij het oplossen van problemen.

Gratis e-book bij Toolshero

De Reframing Matrix geeft mensen de kans om een situatie vanuit een andere invalshoek te zien, wat hun beroep of denkwijze ook is. Met deze matrix kan iemand zich in het standpunt van iemand anders verplaatsen, en andere opmerkingen en meningen geven om zo tot winstgevende oplossingen voor een probleem te komen.

Hoe gebruik je de Reframing Matrix?

Dit hulpmiddel is gemakkelijk te gebruiken. Je hebt alleen maar een potlood en papier nodig. Dit kan bij zowel de 4P-benadering als de beroepsmatige benadering worden gebruikt. Vanuit het perspectief van de 4P-benadering.

Stap 1

Teken een raster met vier vierkanten, in het midden laat je een ruimte over om het probleem te schrijven dat je wilt oplossen.

Stap 2

In deze stap moet je de oogpunten bepalen van waaruit je het probleem wilt benaderen. Het is aan te raden om dit te doen met de 4P-benadering.

De 4P-benadering (niet te verwarren met de 4 P’s van marketing) helpt je om het probleem vanuit verschillende uitgangspunten te zien:

Product perspectief

Is er een probleem met het product/de service? Is er een probleem met de prijs van het product? Is het winstgevend en betrouwbaar op de markt?

Planningsperspectief

Zijn er gebreken in het businessplan en de marketingstrategieën? Hoe kunnen we het verbeteren?

Potentieel perspectief

Hoe kan de verkoop worden verhoogd, hoe kunnen de productieprocessen worden verbeterd, hoe kan de productiviteit worden gestimuleerd en verhoogd?

Menselijk (people) perspectief

Wat voor impact hebben mensen op het probleem? Wat denken de mensen die betrokken zijn bij het probleem en hoe handelen ze? Waarom kopen of gebruiken klanten het aangeboden product/ de aangeboden service niet?

Dit zijn enkele van de perspectieven die je kunnen helpen om een bredere kijk te krijgen op een specifiek probleem waar je mee te maken hebt.

Beroepsmatige benadering

De beroepsmatige benadering helpt je om de oplossing van een probleem vanuit verschillende beroepsmatige oogpunten te bekijken. Bijvoorbeeld, een ingenieur en een advocaat benaderen een moeilijke situatie op een heel andere manier en beiden hebben een zeer verschillend oogpunt.

Met dit hulpmiddel kun je je op een strategische manier in de schoenen van een persoon plaatsen om moeilijke situaties op te lossen.

De beroepsmatige benadering kan worden toegepast door één persoon of als je in een team werkt, aangezien elke persoon een ander beroep kan hebben en het de ontwikkeling van een goede en positieve oplossing kan aanvullen.

 • CEO
 • Juridisch team
 • Financieel team
 • Human Resources (personeelsafdeling)

Mensen in elk van de bovengenoemde beroepen denken en handelen anders, dus de Reframing Matrix helpt hen om zich in het perspectief van anderen te verplaatsen om problemen op te lossen en om beter te begrijpen dat een probleem meerdere oplossingen kan hebben, afhankelijk van vanuit welk oogpunt je het bekijkt.

De Reframing Matrix en brainstormen

Brainstormen moet als onderdeel van de Reframing Matrix worden uitgevoerd om conflicten en problemen in elk van de verschillende perspectieven (kaders) op te lossen. Dit zal een vroege oplossing bieden voor het probleem binnen het bedrijf.
Verdeel een groep in kleinere groepen en vraag elke groep om te denken vanuit een van de vier perspectieven.

Hiermee, en met de hulp van collega’s, kan de beste oplossing worden gevonden, waarbij nieuwe kennis wordt gegenereerd en mensen samen vernieuwende initiatieven creëren om de oplossingen voor problemen te ontwikkelen.

Wanneer de Reframing Matrix is voltooid, zul je de situatie vanuit verschillende perspectieven begrijpen en zul je meer dan één oplossing hebben om de conflicten of problemen waar je mee te maken hebt, op te kunnen lossen.

Innovatie en creativiteit in de Reframing Matrix?

Het combineren van ideeën kan leiden tot succes in processen/producten of services die een oplossing vereisen als zich problemen voordoen.
Het combineren van verschillende perspectieven kan leiden tot de succesvolle samenhang van verschillende manieren van denken en kijken naar een probleem. Alle personen met hun verschillende beroepen kunnen een bijdrage leveren en kunnen het probleem omzetten in een kans en zo de organisatie positief innoveren.

Zo kunnen innovatie en creativiteit in de Reframing Matrix worden gestimuleerd door vanuit verschillende oogpunten te denken en verschillende oplossingen te vinden. Deze worden kansen om van de grond af betere situaties of acties die nodig zijn voor het bedrijf te transformeren, te verbeteren of te creëren.

Reframing Matrix voorbeeld

Reframing Matrix voorbeeld - toolshero
Belangrijke punten

 • Als je individueel aan de Reframing Matrix werkt, zul je in staat zijn verschillende standpunten in te nemen en de kwestie vanuit een breder perspectief te benaderen.
 • Als er in een team wordt gewerkt, zullen de betrokkenen zich vanuit hun professionele en academische achtergrond op de oplossing van het probleem kunnen concentreren. De Reframing Matrix is de gids om de verschillende opvattingen op een zo georganiseerd mogelijke manier om te zetten in de oplossing van het probleem.
 • Brainstormen als onderdeel van de Reframing Matrix zorgt ervoor dat er naar iedereen geluisterd wordt en dat ze betrokken worden bij de oplossing. Er kan een creatief idee ontstaan dankzij teamwork.
 • De Reframing Matrix dient niet alleen om huidige problemen op te lossen, maar kan ook informatie verzamelen over meningen en standpunten die eventueel kunnen worden herzien voor toekomstige problemen die vergelijkbaar zijn met het huidige probleem.

Achtergrond voor de ontwikkeling van de matrix

Het herformuleren van kennis als oplossing

Om de waarde van de Reframing Matrix beter te begrijpen, moet je ook uitgebreid kijken naar het concept ‘kennis’. Dit concept is ondergedompeld in verschillende onderzoeksmethoden en theorieën, van psychologische, sociaal pedagogische en andere onderwerpen.

De Reframing Matrix tracht een specifiek probleem te bekijken vanuit verschillende oogpunten, meningen en gedachten die tot een oplossing kunnen leiden en het gewenste succes voor het bedrijf kunnen bereiken. Om te begrijpen hoe deze oogpunten een belangrijke rol spelen, moet je echter de kennis begrijpen die de mogelijke gewenste oplossing oplevert.

Kennis is dan een vorm van leren die wordt verworven door onderwijs of door ervaringen die de persoon heeft opgedaan. Het is de informatie die een persoon verkrijgt en op een bepaald moment deelt met iemand anders, in dit geval in de Reframing Matrix, om een probleem op te lossen dat zich voordoet binnen een bedrijf.

Kennis als machtsmiddel om effectieve oplossingen te bieden bij het herformuleren van een probleem en hoe deze kennis kan worden gedeeld en uitgedrukt ter oriëntatie van mogelijke oplossingen voor mensen die niet beschikken over specifieke kennis (informatie) die anderen wel bezitten.

Conclusie

Mensen worden altijd geconfronteerd met verschillende soorten situaties en problemen, zowel op het werk als in hun privéleven. Om succesvol en actief problemen op te lossen, moet de methode eerst op een tastbare manier worden georganiseerd, dicht bij de persoon die problemen moet aanpakken en oplossen.

De Reframing Matrix kan op een eenvoudige en flexibele manier helpen om het oplossen van problemen zo goed mogelijk te benaderen met een breed overzicht van de verschillende perspectieven van waaruit een probleem kan worden geobserveerd en het mogelijk is om je er verder in te verdiepen.

De vorm van een eenvoudige grafiek, papier en potlood geeft de persoon die deze matrix gebruikt de zekerheid om problemen in zijn bedrijf, onderneming of zelfs in zijn persoonlijk leven te kunnen analyseren en oplossen. Managers en leidinggevenden op het werk hebben de manier waarop ze werken veranderd. Nu is de integratie van verschillende denkwijzen van vitaal belang om tot oplossingen en succes te komen.

Elk kader is een ander oogpunt, een oogpunt dat het probleem kan veranderen en zelfs kansen kan onthullen die eerder over het hoofd werden gezien. Deze oogpunten kunnen zelfs helpen om een bedrijf te hervormen, te verbeteren en te ontwikkelen. Verschillende oogpunten zullen altijd een leidraad zijn om de beste oplossing voor een specifiek probleem te vinden.

Soms wordt vergeten dat vragen essentieel zijn voor het oplossen van conflicten. De Reframing Matrix spoort ons aan om na te denken over wat het probleem omringt. Vragen stellen, je dingen afvragen en nadenken kan leiden tot de beste antwoorden voor oplossingen met als resultaat het succes van een onderneming of zelfs een persoonlijk project.

De Reframing Matrix stelt ook voor om jezelf in andermans schoenen te plaatsen. Soms is het nodig om je eigen oogpunt opzij te zetten om vanuit een ander perspectief te kunnen observeren. Een andere beroepsgroep met een andere manier van denken en handelen kan het antwoord geven op wat voor oplossing er wordt gezocht.

Rationeel denken en handelen op basis van het bestuderen en de analyse van verschillende perspectieven kan nuttig zijn voor de besluitvorming, aangezien de genomen besluiten positieve of negatieve resultaten voor de organisatie kunnen opleveren.

Met de Reframing Matrix en met de steun van verschillende probleemoplossende hulpmiddelen zoals: processen voor probleemstelling, het Simplex-proces voor het oplossen van problemen en brainstormen. Deze methoden en instrumenten kunnen je helpen om de problemen die zich in de organisatie voordoen, te identificeren, te verwerken en er zo goed mogelijk op te reageren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Wat denk jij? Is de Reframing Matrix een essentieel hulpmiddel voor het oplossen van problemen binnen een bedrijf? Vind je het een eenvoudige methode die in de praktijk kan worden gebruikt? Heb je de Reframing Matrix al gebruikt? Zo ja, heb je daar zelf ervaring mee en wil je die delen? Heb je nog suggesties of opmerkingen die je met ons wil delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Vijayaratnam, P. (2009). Cooperative learning as a means to developing students’ critical and creative thinking skills. INTI Journal: Special Issue on Teaching and Learning, 132-143.
 2. Spiekermann, R., Kienberger, S., Norton, J., Briones, F., & Weichselgartner, J. (2015). The Disaster-Knowledge Matrix–Reframing and evaluating the knowledge challenges in disaster risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 96-108
 3. Mäkimattila, M., Saunila, M., & Salminen, J. (2014). Interaction and innovation-reframing innovation activities for a matrix organization.

Citaitatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). Reframing matrix (Morgan). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/reframing-matrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 29/03/2021 | Laatste update: 24/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/reframing-matrix/”>Toolshero: Reframing matrix (Morgan)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie