Design thinking methode: de uitleg

Design thinking methode - Toolshero

Design thinking methode: in dit artikel wordt design thinking methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is deze methode, licht dit artikel ook toe de belangrijkheid van klantbehoefte, de oorsprong, de vijf stappen om met deze methode aan de slag te gaan (inclusief voorbeeld) en het feit dat deze aanpak niet lineair is. Na het lezen begrijp je de basis van deze probleem aanpak en creativiteitsmethode. Veel leesplezier!

Wat is de design thinking methode? De uitleg

Vandaag de dag speelt in de maatschappij en binnen bedrijven innovatie een steeds grotere rol. Daar hoort ook een toestroom aan nieuwe ideeën bij, waar Design Thinking (ontwerp-denken) bij kan helpen.

De definitie van design thinking methode

De design thinking methode is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een mensgerichte, instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren op basis van onder andere technologieën, klantbehoefte en klantwensen.

Gratis e-book bij Toolshero

De design thinking methode kent geen vast protocol; het is een andere manier van denken. In eerste instantie wordt het probleem gedefinieerd en vervolgens zoekt men naar oplossingen waarin de wens en de behoefte van de klant / eindgebruiker zijn opgenomen. Op die manier krijgen bestaande vormen een nieuwe betekenis.

De design thinking methode draait om klantbehoefte

De design thinking methode laat beschikbare gegevens en bewijsmateriaal achterwege. Het gaat erom of het voldoet aan de behoefte van de klant. Daarmee kan het levensvatbare bedrijfsstrategie omzetten in klantwaarde en marktmogelijkheden.

Met de design thinking methode verandert de manier waarmee organisaties producten, diensten, processen en strategieën ontwikkelen. Het staat toe dat mensen die niet als ontwerpers getraind zijn, uitdagingen op een creatieve manier benaderen. Het is uiterst handig om hiermee complexe problemen aan te pakken, die slecht gedefinieerd of onbekend zijn.

Door de menselijke behoefte te begrijpen, door het probleem opnieuw te definiëren en door veel ideeën te creëren in brainstormsessies, laat de design thinking methode het wetenschappelijke feedbackmechanisme los.

Herbert A. Simon, grondlegger van design thinking

Het was de Amerikaans psycholoog en socioloog Herbert Simon die in 1969 in het artikel ‘sciences of the artificial’ het woord ‘ontwerp’ omschreef als de ‘transformatie van bestaande omstandigheden in favoriete’. Samen met andere wetenschappers legde hij de basis voor de design thinking methode.

De design thinking methode is altijd gekoppeld aan het verbeteren van de toekomst. Het is een creatief proces, gebaseerd op het opbouwen van ideeën. Er is geen oordeel in Design Thinking, want dat staat maximale input in de weg. De gekste ideeën zijn welkom, want die leiden vaak tot de meest creatieve oplossingen. Iedereen is een ontwerper en kan Design Thinking toepassen op alle situaties van het leven.

Simon omschrijft het proces de design thinking methode in een aantal basisstappen. Het start met definiëring van de problemen. Daarna vindt onderzoek plaats aan de hand van vraagstelling (wie, wat, waarom, waar, wanneer).

Dan volgen de mogelijke ideeën die tot oplossing leiden en na uitvoering van een aantal ideeën (prototypen) wordt het beste idee gekozen. Dit wordt geïmplementeerd en als laatste moet er geëvalueerd worden.

Als blijkt dat de oplossing mislukt is kan hiervan geleerd worden. De stappen zijn niet lineair en kunnen tegelijkertijd optreden en worden herhaald.

Design thinking methode: 5 stappen aan de hand van een voorbeeld

Door de jaren heen zijn er veel varianten van de design thinking methode opgedoken. Alle zijn echter gebaseerd op de principes zoals Simon in 1969 in zijn artikel benoemde. Hieronder zijn ze teruggebracht tot vijf stappen, die als basis dienen voor de design thinking methode:

Design Thinking methode stappen - Toolshero

Figuur 1 – de vijf stappen van de design thinking methode (Simon)

1. Emphatize (Empathisch begrip krijgen)

Het proces start met het begrijpen wat de menselijke behoefte van alle betrokkenen is, waaronder klanten, opdrachtgevers en medewerkers. Het klinkt eenvoudig, maar dit is de belangrijkste fase.

Het doel van deze fase is het juiste probleem op te lossen, en dan het probleem op te stellen op een manier die tot creatieve oplossingen uitnodigt.

Door eerst empathisch begrip te krijgen voor het probleem, moeten de ontwerpdenkers hun eigen veronderstellingen opzij zetten om meer inzicht te krijgen in de behoefte van klanten en gebruikers.

Alle gegevens die verzameld zijn vanuit de wens en behoefte van gebruikers, kunnen helpen om het probleem onder woorden te brengen.

Dat betekent dat er veel veldonderzoek nodig is om dit te achterhalen. Bijvoorbeeld door middel van gespreksgroepen, reviews, interviews en enquêtes. Door goed te observeren komen ontwerp denkers erachter wat de gebruikers bezighoudt, wat zij van het product vinden, hoe zij het gebruiken, wat hun ervaringen zijn en wat hen motiveert. Met alle informatie wordt het probleem wordt vastgesteld in de volgende fase.

2. Define (Definieer het daadwerkelijke probleem)

Een bedrijf dat al jaren koffiezetapparaten produceert, komt er na de empathische fase achter, dat de verkoop stagneert. Uit eigen beweging kunnen zij varianten gaan produceren en dat op de markt aanbieden.

Door zich echter goed in te leven in de gebruikers en nogmaals hun eigen veronderstellingen te negeren, kunnen zij erachter komen dat circa 80% van hen behoefte heeft aan een klein apparaat dat 1 of 2 kopjes sterke koffie kan zetten, vergelijkbaar met espresso.

Volgens ontwerp-denken kan de probleemstelling nu gedefinieerd worden: “80% van de gebruiker wil een klein en functioneel apparaat waar 1 of 2 sterke kopjes koffie mee gezet kan worden”.

3. Ideate (Creëer ideeën)

Door zoveel mogelijk alle ideeën de revue te laten passeren, komt de creativiteit vanzelf los. Brainstormsessies met het eigen team zijn hiervoor enorm functioneel. Ook voor de hand liggende ideeën of oplossingen die in het verleden zijn langsgekomen mogen in deze fase weer op tafel worden gelegd.

De design thinking methode vereist dat zoveel mogelijk ideeën in overweging worden genomen, zodat het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. Dat levert de beste resultaten op.

De ontwerpers van het koffieapparatenbedrijf zijn klaar om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Zij zijn in staat om de behoeften en wensen van de eindgebruikers te snappen, zoals dat in de eerste fase al aan bod kwam. Het gaat om de kwantiteit en niet om de kwaliteit van de aangedragen ideeën.

4. Prototype (Maak een prototype)

Bij de design thinking methode krijgt elk idee een eerlijke kans en wordt er naar voor- en nadelen gekeken. Ook de ideeën die in eerste instantie niet zo krachtig en goed leken, worden tegen het licht gehouden.

De meest veelbelovende resultaten worden omarmd en gekoesterd. Het gaat om een klein aantal ideeën dat een goede kans van slagen heeft. In dit stadium moeten veel opties gecombineerd worden en zullen kleinere ideeën met elkaar integreren en samenkomen.

Vervolgens worden er een aantal goedkope versies van het product gemaakt in de vorm van prototypes. Het koffieapparatenbedrijf heeft een aantal versies van kleine koffie-espressoapparaten ontwikkeld, die klaar zijn om getest te worden door een gebruikerspanel.

5. Test (Testen)

De prototypes worden gedeeld en getest binnen het eigen team in deze laatste fase, eventuele andere afdelingen en bij de gebruiker. In deze experimentele fase gaat het erom de best mogelijke oplossing te identificeren.

Keer op keer wordt er geëvalueerd en worden de prototypes verbeterd, op basis van ervaringen van de gebruikers. Aan het einde van dit stadium zal het ontwerpteam een beter beeld hebben van de beperkingen die inherent zijn aan het product, de aanwezige problemen en een beter / meer geïnformeerd perspectief hebben op hoe de gebruikers zich zouden gedragen, denken en voelen wanneer ze met het eindproduct in aanraking komen.

Bij een tevreden uitkomst kan de koffieapparatenfabrikant het nieuwe apparaat gaan verkopen en in een goed marketingverhaal vertellen dat het product tot stand is gekomen door de gebruiker zelf.

Het menselijk verhaal inspireert en geeft aan dat het bedrijf in staat is probleemoplossingen te zoeken met behulp van inzicht van hun gebruikers.

Design thinking is niet lineair

Voor de design thinking methode zijn meerder methodes te gebruiken, waaronder interviews, reviews, gebruikersprofielen, prototypes, mindmapping, vragen stellen en een situationele analyse. De fasen van ontwerp-denken hoeven geen specifieke volgorde te hebben en kunnen vaak parallel voorkomen en herhaald worden.

In praktijk wordt het proces op een meer flexibele en niet-lineaire wijze uitgevoerd. Meer dan één fase kan gelijktijdig door verschillende groepen binnen het ontwerpteam worden uitgevoerd. Ook kunnen de ontwerpers tijdens het gehele project informatie en prototypen verzamelen om hun ideeën tot leven te brengen en de probleemoplossingen te visualiseren.

Resultaten uit de testfase kunnen bovendien een aantal inzichten van gebruikers onthullen, wat weer kan leiden tot een andere brainstormsessie of de ontwikkeling van nieuwe prototypes. Ontwerp-denken beschrijft een herhaalbaar proces waarbij unieke en creatieve technieken worden gebruikt die gegarandeerd resultaten zullen opleveren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de design thinking methode? Herken het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die bij kunnen dragen aan idee en innovatie ontwikkeling dat leidt tot verbeterende resultaten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design studies, 32(6), 521-532.
  2. Martin, R. L. (2009). The design of business: Why design thinking is the next competitive advantage. Harvard Business Press.
  3. Rowe, P. G. (1991). Design thinking. MIT press.
  4. Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. MIT press.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2017). Design thinking methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/design-thinking-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 13/07/2017 | Laatste update: 21/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/design-thinking-methode/”>Toolshero: Design thinking methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Eén reactie op “Design thinking methode: de uitleg”

  1. Anita Dierckx schreef:

    Aangezien Design Thinking de focus legt op “Human Capital”, deel ik hierbij graag mijn versie van Design Thinking in HR via het volgende artikel: Design Thinking binnen HR. Veel leesgenot.

Geef een reactie