Brainwriting methode: de uitleg

Brainwriting - Toolshero

Brainwriting methode: in dit artikel wordt het concept van de Brainwriting methode praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze creativiteit en brainstorming tool. Veel leesplezier!

Wat is de brainwriting methode?

Zoals veel brainstormtechnieken is ook brainwriting een manier om creativiteit aan te wakkeren. Het is een techniek die goed werkt bij grote groepen, maar ook bij groepen die niet persé bij elkaar hoeven te komen.

De kracht ligt in het feit dat deelnemers een probleemstelling krijgen uitgereikt of toegestuurd, waardoor zij op een willekeurige locatie en tijdstip hierover na kunnen denken.

Gratis e-book bij Toolshero

Zo krijgt elke deelnemer de kans om z’n eigen ideeën en/of opmerkingen op te schrijven en dit eventueel door te sturen naar andere deelnemers, zodat zij in staat zijn om aanvullingen toe te voegen of de ingebrachte ideeën te voorzien van opbouwend commentaar. Dit doorgeven kan verschillende keren plaatsvinden. Het enige wat nodig is, zijn vellen papier en pennen.

De brainwriting methode is een snelle en eenvoudige methode en het aantal deelnemers kan variëren van 5 tot 300.

6-3-5 methode

De brainwriting methode wordt ook wel 6-3-5 methode genoemd, waarmee veel ideeën in korte tijd gegenereerd worden. De brainwriting methode gaat uit van 6 deelnemers, die elk 3 ideeën opschrijven op een groot stuk papier.

Dit papier geven zij aan de andere deelnemer, die vervolgens ook weer 3 ideeën op het papier schrijft. Dit wordt 5 keer gedaan. Hierdoor ontstaan op elk vel papier 18 ideeën.

6 x 18 maakt samen 108 ideeën die in minder dan een uur verzameld worden. Deze methode kan ook in een andere setting, bijvoorbeeld 4-3-2, worden uitgevoerd.

Opschrijven

Bij brainwriting gaat het erom dat de deelnemers zoveel mogelijk ideeën op te schrijven. Omdat dit niet altijd even gemakkelijk is, zijn er een aantal handigheidjes. Eén daarvan is het schrijven in blokletters, zodat iedereen goed kan lezen wat er staat. Ook korte formulering (liefst in 1 zin) verdient de voorkeur.

Het gebruik van losse woorden is af te raden, omdat die in een andere context een andere betekenis krijgen. Bovendien moeten omschrijvingen concreet zijn en niet in algemeenheden worden opgeschreven als ‘beter’, ‘meer’ of ‘groter’. Ook is het van belang om op een positieve manier te formuleren en woorden als ‘niet’ en ‘geen’ te vermijden.

Als laatste geldt de kracht van stilte. Alleen in een stille omgeving kunnen alle deelnemers zich goed concentreren en tot goede ideeën komen.

Werkwijze van de brainwriting methode

Voor brainwriting is het aan te bevelen om tot een concrete werkwijze te kiezen. Allereerst is er een facilitator nodig; degene die als voorzitter van de zitting gezien kan worden.

Hij of zij voorziet alle vellen papier van de probleemstelling, geeft alle kandidaten een pen en een korte instructie en houdt de tijd goed in de gaten. Het vel papier van A4 formaat kan overigens verdeeld in een aantal vakjes, waarin ieder z’n ideeën kan opschrijven. Het prettigst werkt wat dikker papier, zodat het niet voortijdig scheurt.

Vervolgens kan er stapsgewijs gewerkt worden:

 1. De tijd gaat in en elke deelnemer krijgt 5 minuten de tijd om 1 tot 3 ideeën te schrijven.
 2. Na deze 5 minuten worden alle formulieren doorgeschoven naar degene die ernaast zit.
 3. De tweede ronde treedt in werking en iedereen krijgt weer 5 minuten om 1 tot 3 ideeën in het vakje onder de ideeën van zijn voorganger te zetten. Iedereen mag de voorgaande ideeën ter inspiratie gebruiken.
 4. Na 5 minuten volgt een derde ronde. Zo gaat het door, totdat iedereen aan bod is gekomen. Er kan ook voor worden gekozen om het vel papier door een maximum aantal personen te laten invullen.
 5. In de laatste ronde kiest iedereen uit het volgeschreven blad de meest inspirerende ideeën. Daar omheen wordt een cirkel gezet.
 6. Alle omcirkelde ideeën worden met de groep gedeeld. Er kan toelichting op ideeën worden gegeven door de deelnemers en ideeën die te weinig support krijgen worden weggestreept.
 7. De facilitator verzamelt vervolgens alle vellen papier met omcirkelde ideeën.
 8. De facilitator typt alle omcirkelde ideeën over en zendt ze naar alle deelnemers toe, zodat er een totaaloverzicht is van de beste ideeën.

De brainwriting methode en clusteren

Het is verstandig om na de laatste stap een bijeenkomst te beleggen, waarin alle geclusterde ideeën worden besproken. Brainwriting gaat dan van kwantitatieve methode over naar een kwalitatieve methode; de beste ideeën worden uitgekozen.

Op basis hiervan gaan de deelnemers een stappenplan met elkaar opstellen om de eerder opgestelde probleemstelling proberen op te lossen. Doordat iedereen een bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van het probleem, is er een groot draagvlak bij de deelnemers. Om dit goed te visualiseren kan men een Lotus diagram of Mind mapping opzet gebruiken

De voordelen van de brainwriting methode

Brainwriting kent een aantal voordelen. Allereerst komen er in de sessie niet alleen de extraverte deelnemers aan bod, maar biedt het ook kans voor meer introverte deelnemers.

Door in stilte te werken, is er niemand dominant en krijgt iedereen evenveel tijd om over de probleemstelling na te denken. Het is de taak van de voorzitter om de stilte te bewaken en deelnemers er direct op aan te spreken wanneer zij praten of fluisteren.

Het prettige aan de brainwriting methode is de synergie die het oproept; door de ideeën van de voorganger bovenaan het papier te lezen, wordt elke deelnemer gestimuleerd om ook tot creatieve ideeën te komen.

Elk idee is daarmee een bron voor een nieuwe idee of het idee wordt uitgebreid. Het is ook een prettige bijkomstigheid dat er gemakkelijk op afstand gewerkt kan worden, door de formulieren per e-mail rond te sturen.

Wel moet de facilitator hierin een strakke hand hebben en alles goed stroomlijnen, zodat de deskundigheid en creativiteit van alle deelnemers benut wordt.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met het concept van de brainwriting methode? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren bij het generen van nieuwe ideeën en concepten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Heslin, P. A. (2009). Better than brainstorming? Potential contextual boundary conditions to brainwriting for idea generation in organizations. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(1), 129-145.
 2. Linsey, J. S., & Becker, B. (2011). Effectiveness of brainwriting techniques: comparing nominal groups to real teams. In Design Creativity 2010 (pp. 165-171). Springer, London.
 3. VanGundy, A. B. (1984). Brain writing for new product ideas: an alternative to brainstorming. Journal of Consumer Marketing, 1(2), 67-74.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Brainwriting methode. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/brainwriting/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 05/03/2018 | Laatste update: 22/03/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/brainwriting/”>Toolshero: Brainwriting methode</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.7 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 13

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie