Interviewtechnieken: uitleg en tips

Interviewtechnieken - Toolshero

Interviewtechnieken: in dit artikel wordt het concept interviewtechnieken praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van de term, gevolgd door een algemene uitleg en de opsomming van de verschillende interviewtechnieken die gebruikt worden door onderzoekers en studenten die bijvoorbeeld aan hun scriptie werken. Je vindt ook informatie over welke techniek het beste past bij ieder type onderzoek. Veel leesplezier!

Wat zijn interviewtechnieken?

In de wereld van onderzoek speelt het voeren van succesvolle interviews een essentiële rol bij het verkrijgen van waardevolle informatie en inzichten.

Of je nu een student bent die onderzoek doet voor een scriptie of een onderzoeker die gegevens verzamelt voor een wetenschappelijk project, het beheersen van effectieve interviewtechnieken is van onschatbare waarde.

Gratis e-book bij Toolshero

Dit artikel is bedoeld als praktische handleiding en biedt inzichten en tips over interviewtechnieken die speciaal zijn gericht op studenten die onderzoek doen, maar ook van waarde zijn voor iedereen die zijn interviewvaardigheden wil verbeteren.

Een voorbeeld van een dergelijke situatie wordt gevonden in het verhaal van Mark:

Mark is een toegewijde student die bezig is met zijn onderzoeksproject over duurzame energie. Mark heeft maandenlang gegevens verzameld, interviews afgenomen en analyses uitgevoerd om zijn onderzoek grondig te onderbouwen.

Toen het echter tijd was om zijn bevindingen te presenteren tijdens een belangrijk onderzoeksinterview, merkte Mark dat hij moeite had om zijn ideeën helder en overtuigend over te brengen. Ondanks zijn diepgaande kennis en passie voor het onderwerp, miste Mark de juiste interviewtechnieken om zijn onderzoek vol vertrouwen te presenteren.

Hij worstelde met het structureren van zijn antwoorden, het stellen van de juiste vragen en het effectief communiceren van zijn bevindingen. Als gevolg hiervan kon hij niet het volledige potentieel van zijn onderzoek benutten en miste hij de kans om zijn impact te vergroten.

Definitie en algemene informatie

Interviews kunnen worden gedefinieerd als gestructureerde gesprekken tussen een interviewer en een respondent om relevante informatie te verzamelen voor onderzoeksdoeleinden.

Het doel van een onderzoeksinterview is om diepgaande inzichten te verkrijgen, meningen te verzamelen, en perspectieven en ervaringen van respondenten te begrijpen.

Deze interviews zijn van onschatbare waarde bij het vergaren van kwalitatieve gegevens die het onderzoek kunnen versterken en verrijken.

Het beheersen van interviewtechnieken is van cruciaal belang, omdat het onderzoekers in staat stelt om effectieve vragen te stellen, de juiste luistervaardigheden toe te passen en een vertrouwensband met de respondenten op te bouwen.

Door het gebruik van doelgerichte interviewtechnieken kunnen onderzoekers diepgaande en waardevolle informatie verkrijgen, wat resulteert in een verfijnd en betrouwbaar onderzoeksproces.

Interviewtechnieken en interviewvaardigheden

De volgende secties behandelen verschillende interviewtechnieken, zoals het opstellen van open vragen, actief luisteren, het creëren van een ontspannen sfeer en het analyseren van de verzamelde informatie.
Door deze essentiële aspecten van interviewtechnieken te begrijpen en toe te passen, zullen studenten die onderzoek doen en andere geïnteresseerden in staat zijn om hun interviewvaardigheden te versterken en succesvoller te zijn in het verzamelen van waardevolle gegevens voor hun onderzoek.

interviewtechnieken types - Toolshero

Figuur 1 – interviewtechnieken types

Open vragen stellen

Het stellen van open vragen is een belangrijke techniek om diepgaande en gedetailleerde informatie te verkrijgen tijdens een onderzoeksinterview.
Door vragen te stellen die beginnen met “wat”, “hoe” of “waarom”, moedig je de respondent aan om uitgebreide antwoorden te geven en hun perspectieven en ervaringen te delen.

Actief luisteren

Het is essentieel om actief te luisteren tijdens een onderzoeksinterview. Geef de respondent je volledige aandacht, neem notities en laat merken dat je hun antwoorden waardeert. Door goed te luisteren, kun je vervolgvragen stellen en dieper ingaan op interessante punten, wat leidt tot een verrijkendere discussie.

Interviewtechnieken: een ontspannen sfeer creëren

Het is belangrijk om een ontspannen en vertrouwelijke sfeer te creëren tijdens het interview. Stel respondenten op hun gemak door een vriendelijke en respectvolle houding aan te nemen. Toon interesse in hun standpunten en benader het gesprek als een waardevolle uitwisseling van kennis en inzichten.

Analyseren van verzamelde informatie

Na het afnemen van het interview is het tijd om de verzamelde informatie te analyseren. Identificeer patronen, thema’s en belangrijke inzichten die uit de antwoorden naar voren komen. Deze analyse vormt de basis voor verdere conclusies en bevindingen in het onderzoek.

Door het beheersen van deze interviewtechnieken kunnen studenten die onderzoek doen en andere geïnteresseerden hun vaardigheden verbeteren en waardevolle informatie vergaren.

Het effectief voeren van onderzoeksinterviews draagt bij aan de betrouwbaarheid en diepgang van het onderzoek en kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.

Online cursus onderzoeksmethoden voor business studenten  

Interviewtechnieken en tips

Hieronder vind je verschillende tips van een bepaalde interviewtechnieken. Het is een overzicht van verschillende soorten interviews die veel worden gebruikt in onderzoek, met beknopte uitleg en een kort voorbeeld voor elk type:

Diepte-interviews

Een interview waarbij de onderzoeker uitgebreid en gedetailleerd informatie verzamelt door diep in te gaan op het onderwerp. Het doel is om diepgaand inzicht te krijgen in de ervaringen, opvattingen en perspectieven van de respondent.

Voorbeeld: Een diepte-interview kan worden gebruikt om de ervaringen en uitdagingen van veteranen bij hun re-integratie in de maatschappij te onderzoeken. De interviewer zou de respondent vragen kunnen stellen over hun militaire dienst, de overgang naar het burgerleven en eventuele psychische en emotionele uitdagingen.

 • Geschikt voor onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van diepgaande inzichten en begrip van de ervaringen, overtuigingen en perspectieven van individuen;
 • Geschikt wanneer de onderzoeker de tijd en middelen heeft om uitgebreide interviews af te nemen en diep in te gaan op specifieke onderwerpen;
 • Ideaal voor het verkennen van complexe onderwerpen waarbij de nadruk ligt op individuele ervaringen, zoals de impact van langdurige ziekte op de kwaliteit van leven.

Gestructureerde interviews

Een interview waarbij vragen vooraf zijn bepaald en in een vaste volgorde worden gesteld. De vragenlijst blijft consistent voor alle respondenten, waardoor vergelijkbare gegevens kunnen worden verzameld.

Voorbeeld: Een gestructureerd interview kan worden gebruikt om demografische gegevens te verzamelen, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de respondenten in een onderzoek naar consumentengedrag.

 • Geschikt voor onderzoek waarbij het belangrijk is om vergelijkbare gestandaardiseerde gegevens van respondenten te verzamelen;
 • Effectief wanneer er behoefte is aan objectieve en meetbare informatie, zoals demografische gegevens, gedragingen of opinies op een schaal;
 • Handig wanneer er een groot aantal respondenten is en er behoefte is aan efficiëntie bij het verzamelen van gegevens.

Semi-gestructureerde interviews

Een interview dat flexibiliteit biedt aan zowel de interviewer als de respondent. Hoewel er een basisset van vragen is, kan de volgorde en diepgang van de vragen variëren op basis van de antwoorden van de respondent.

Voorbeeld: Een semi-gestructureerd interview kan worden gebruikt om de ervaringen en meningen van leraren over het gebruik van technologie in het klaslokaal te onderzoeken, waarbij ruimte wordt gelaten voor specifieke voorbeelden en persoonlijke inzichten.

 • Past goed bij onderzoek waarbij flexibiliteit en diepgang nodig zijn, zoals het verkennen van persoonlijke ervaringen, attitudes en percepties;
 • Geschikt voor onderzoek waarin de onderzoeker enige structuur wil behouden, maar ook ruimte wil bieden voor respondenten om hun eigen perspectieven naar voren te brengen;
 • Ideaal wanneer er behoefte is aan verdieping en verduidelijking van bepaalde thema’s of wanneer er variatie kan optreden tussen respondenten.

Ongestructureerde interviews

Een interview waarbij er geen vooraf bepaalde vragen zijn. Het gesprek volgt een vrije vorm en de interviewer moedigt de respondent aan om vrijuit te spreken en ideeën en ervaringen te delen.

Voorbeeld: Een ongestructureerd interview kan worden gebruikt om de persoonlijke overtuigingen en motieven van politici te verkennen, waarbij de nadruk ligt op open discussie en diepgaande reflectie.

 • Past goed bij exploratief onderzoek waarbij de nadruk ligt op openheid, vrije meningsuiting en onverwachte inzichten;
 • Geschikt wanneer de onderzoeker flexibiliteit en vrijheid wil hebben om diep in te gaan op onderwerpen die door de respondent worden aangegeven;
 • Ideaal voor onderzoek waarin de onderzoeker zich wil laten leiden door de respondenten om nieuwe perspectieven en ideeën te ontdekken.

Interviewtechnieken: focusgroepen

Een groepsinterview waarbij een moderator een discussie leidt met een kleine groep deelnemers. De focusgroep biedt de mogelijkheid om verschillende perspectieven te verzamelen en interactie tussen deelnemers te stimuleren.

Voorbeeld: Een focusgroep kan worden gebruikt om meningen en percepties over gezondheidszorgdiensten te onderzoeken door een groep patiënten samen te brengen en hen te laten praten over hun ervaringen en suggesties voor verbetering.

 • Geschikt voor onderzoek waarbij interactie en dynamiek tussen deelnemers belangrijk zijn, zoals het verkennen van sociale normen, groepsdynamiek of gedeelde ervaringen;
 • Handig wanneer er behoefte is aan diverse perspectieven en het vergelijken van meningen en opvattingen binnen een groep;
 • Ideaal voor onderzoek waarbij discussie en uitwisseling van ideeën tussen deelnemers waardevolle inzichten kunnen bieden, zoals bij productontwikkeling of beleidsvorming.

Het juiste type interview hangt af van de onderzoeksvragen, het doel van het onderzoek en de aard van de te verzamelen gegevens.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over interviewtechnieken? Heb jij ooit een interview afgenomen of ben je zelf geïnterviewd? Zo ja, welke technieken werden toen toegepast? Wat vind jij het moeilijkst aan het voeren van een interview? Welke tips kan jij delen voor studenten die zich voorbereiden op het uitvoeren van een onderzoeksinterview? Heb jij andere tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Barick, R. (2021). Research Methods For Business Students. Retrieved 02/16/2024 from Udemy.
 2. Cannell, C. F., Miller, P. V., & Oksenberg, L. (1981). Research on interviewing techniques. Sociological methodology, 12, 389-437.
 3. McGehee, N. G. (2012). Interview techniques. In Handbook of research methods in tourism. Edward Elgar Publishing.
 4. Opdenakker, R. (2006). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. In Forum qualitative sozialforschung/forum: Qualitative social research (Vol. 7, No. 4).

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Interviewtechnieken. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/onderzoek/interviewtechnieken/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 31/07/2023 | Laatste update: 16/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/onderzoek/interviewtechnieken/”>Toolshero: Interviewtechnieken</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie