Rolestorming brainstorm techniek (Griggs)

Rolestorming Griggs - ToolsHero

Rolestorming: in dit artikel wordt het concept Rolestorming van Rick Griggs praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige ‘out of the box’ brainstorm methode. Veel leesplezier!

Rolestorming

Daar waar het gaat om de kwaliteit van de aangedragen ideeën tijdens een informatie verzamelende vergadering, gaat het bij een brainstorm sessie juist om de kwantiteit.

Hoe meer ideeën hoe beter; in een later stadium worden de beste ideeën geschift van de slechtere. Toch voelt menig deelnemer zich geremd tijdens een brainstormsessie en durft zich niet klakkeloos te uiten.

Gratis e-book bij Toolshero

Om deze remming te doorbreken, ontwikkelde Rick Griggs in de jaren tachtig de “rolestorming” methode.

Rolestorming heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een uitstekende praktische methode om tot creatieve brainstorm sessie te komen.

Geen angst

Veel mensen voelen zich beschaamd om in een groep creatieve ideeën te opperen. Ze zijn bang dat het gek wordt gevonden en dat zij niet serieus worden genomen. Maar juist creatieve ideeën leveren vaak een fantastische bijdrage voor uitstekende oplossingen en met “out of the box thinking” komt men tot positieve veranderingen. Het is daarom heel belangrijk om medewerkers te stimuleren juist wel hun creatieve denkvermogen aan te boren en te gebruiken.

Op afstand

Griggs kwam er achter, dat mensen zich lang niet zo schamen voor hun creatieve uitingen, wanneer zij het idee uit naam van een ander opperen.

Zodoende dat dit het uitgangspunt van zijn rolestorming theorie werd. Door uit naam van een ander te spreken, worden mensen aangemoedigd actief te participeren gedurende een brainstormsessie en hun ideeën met anderen te delen.

In theorie doen zij zich als iemand anders voor en spelen zij een andere rol. Zo nemen zij afstand van hun eigen geopperde ideeën en kunnen zij vrijer discussiëren.

Toepassing Rolestorming

Wanneer er naar een probleemsituatie wordt gekeken, wordt het lateraal denkvermogen op deze manier extra geprikkeld. Het wordt gemakkelijker om vanuit het perspectief van iemand anders naar oplossingen te zoeken.

Rolestorming wordt daardoor als prettig en leuk ervaren. Om rolestorming goed toe te passen, ontwikkelde Rick Griggs een stappenplan:

1. Algemene brainstorm

Door regelmatig algemene brainstorm sessies te initiëren, wennen medewerkers er aan om creatief te denken. Voor de hand liggende ideeën krijgen zo meer aandacht.

2. Rollen identificeren

Door vooraf te beslissen wie welke rol op zich neemt, wordt het voor de medewerkers gemakkelijker om elkaar te identificeren. Er kan een keuze worden gemaakt uit individuele rollen of voor een collectieve rol.

Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de groep medewerkers. De gekozen rol mag echter niet slaan op een bestaand persoon uit de groep. Om tot goede identificatie te komen, is het raadzaam om vooraf het één en ander te weten over het personage. De gekozen rol hoeft echter niet geassocieerd te worden met het op te lossen probleem.

3. In de huid kruipen

Om zich goed in te leven in de rol, helpt het om enkele minuten stil te staan bij het gekozen personage / karakter.

De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

  • Wat zou de persoonlijkheid van dit karakter kunnen zijn?
  • Hoe kijkt dit karakter tegen de maatschappij aan?
  • Hoe zou dit karakter problemen oplossen?
  • Wat zijn de sterke en zwakke kanten van dit karakter?

4. Rolestorming

Dit is de fase waarin iedereen in zijn eigen rol, gezamenlijk met elkaar gaat brainstormen. Vanuit hun nieuwe rol, zullen zij zich vrijer voelen om nieuwe ideeën te opperen en probleemsituaties vanuit nieuwe en andere perspectieven te bekijken. D

oor vanuit de ´ik-boodschap´ te spreken, worden zij daarin extra gestimuleerd; “mijn karakter ziet daar geen probleem, maar juist een uitdaging”. Het is wel belangrijk dat iedere deelnemer van de rolestorming-sessie aan het woord komt.

5. Herhaling

Wanneer er nog onvoldoende creatieve ideeën aan het licht zijn gekomen, is het aan te raden om met verschillende ‘nieuwe’ rollen de gehele procedure te herhalen. Daarnaast is continuïteit belangrijk. Om medewerkers aan rolestorming te laten wennen, is het aan te bevelen om op gezette tijden dergelijke sessies te initiëren.

Aandachtspunten Rolestorming

Rolestorming is een eenvoudige manier om medewerkers zonder gêne hun creativiteit aan te laten boren en te delen met een groep. Er moet bij rolestorming wel op worden toegezien, dat een gekozen rol respectvol “gespeeld” wordt.

Wanneer het om een bekend personage uit de organisatie gaat, moet daar heel voorzichtig mee worden omgegaan. Er mag niet de kans bestaan, dat bepaalde karaktertrekken op een schadelijke manier worden ingezet en/ of aan het licht komen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de Rolestorming brainstorm techniek? Heken je het bovenstaande of heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede en succedvolle brainstormsessie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bonet, D. & Griggs, R.E. (1989). Quality at Work: A Personal Guide to Professional Standards. Crisp Learning.
  2. Griggs, R.E. (1985). A Storm of Ideas. Training Magazine.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). Rolestorming brainstorm techniek (Griggs). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/creativiteit/rolestorming-griggs/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 25/10/2012 | Laatste update: 20/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/creativiteit/rolestorming-griggs/”>Toolshero: Rolestorming brainstorm techniek (Griggs)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie