× Close
Home » Posts tagged "Organisatieanalyse"

Organisatieanalyse

Wat is organisatieanalyse? de uitleg

Definitie

Organisatieanalyse is het proces van het beoordelen van de ontwikkeling, personeel, activiteiten en omgeving van een organisatie.

Wat is organisatieanalyse? de uitleg

Definitie

Organisatieanalyse is het proces van het beoordelen van de ontwikkeling, personeel, activiteiten en omgeving van een organisatie.

Het uitvoeren van organisatieanalyses is van groot belang, omdat het helpt de sterke en zwakke punten van een bedrijf te identificeren. Eenmaal geïdentificeerd, kan er vervolgens gepaste actie worden ondernomen om problemen op te lossen of te voorkomen.

Organisatieanalyse richt zich vooral op de beoordeling van de structuur en het ontwerp van een organisatie, de positionering en de efficiëntie waarmee de organisatie te werk gaat. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met zoveel mogelijk interne en externe factoren. Het gebruik van theoretische modellen kan helpen bij het organiseren van de informatie die wordt verkregen bij organisatieanalyses. Ook helpt het om verbanden en oorzaken te onderscheiden in deze grote hoeveelheid informatie.

Organisatie analyse modellen

Er bestaan verschillende populaire modellen en theorieën voor organisatieanalyse. Het SWOT-model is hiervan waarschijnlijk de meest bekende. Het SWOT-model evalueert de krachten, zwakten, mogelijkheden en bedreigingen van organisaties.

Ook het McKinsey 7S Model wordt veel ingezet. Dit model focust op het balanceren van de zeven belangrijkste eigenschappen van een bedrijf, eenheid of project. Frederick Taylor ontwikkelde het rationele model. Taylor’s standpunt was dat organisaties zo mechanistisch en efficiënt mogelijk moesten zijn. De principes die hij ontleende aan zijn onderzoek waren van grote waarde voor veel bedrijven, zoals Ford Motor Company. Socio-technische modellen kijken naar bedrijven vanuit een infrastructuurperspectief. De omgeving van een bedrijf is hierin een sleutelfactor. Andere voorbeelden van organisatieanalyse-modellen zijn:

organisatieanalyse modellen en methoden

Naast de hierboven genoemde modellen voor organisatieanalyse, zijn er ook enkele tools en raamwerken die organisaties kunnen gebruiken voor het ondersteunen van de analyse. Een voorbeeld daarvan is het PESTLE-model. Deze tools is een techniek en raamwerk om de verschillende externe invloeden op een bedrijf of situatie te beoordelen. Porter’s Five Forces is een raamwerk om de vijf belangrijkste factoren te analyseren die concurrentie beïnvloeden.

Organisatorische netwerkanalyse (ONA), is een methode om de communicatie binnen een organisatie te bestuderen en daarin een onzichtbaar patroon van informatiestromen en samenwerkingen zichtbaar te maken.

Deze methode wordt toegepast door de relaties tussen mensen, taken, kennis en middelen van complete organisatorische systemen in kaart te brengen. Hierna worden de gegevens die tijdens het proces vrijkomen geanalyseerd met speciale software om relaties, clusters en andere actoren te ontdekken.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen gelinkt aan de tag organisatieanalyse gaan over de verschillende benaderingen, technieken, modellen en raamwerken voor het ondersteunen van organisatieanalyse. Hoe zet ik organisatieanalyse-methoden in voor mijn eigen bedrijf? Hoe gebruik ik het SWOT-model in de praktijk? Welke theorieën en methoden zijn in de huidige bedrijfsomgeving nog steeds relevant?

7S model van McKinsey: de uitleg plus voorbeeld

maart 7th, 2024

7S model van McKinsey: in dit artikel wordt het 7S model van McKinsey van voormalige McKinsey medewerkers Tom Peters en Robert Waterman jr. uitgelegd. Dit artikel licht elk onderdeel toe vanuit de theorie, wel praktisch benaderd en vervolgens wordt …

Organisatorische netwerkanalyse (ONA)

januari 18th, 2024

Organisatorische netwerkanalyse: in dit artikel wordt een organisatorische netwerkanalyse (ONA) praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook een voorbeeld van een organisatienetwerkanalyse, het onderwerp netwerkstructuur versus hiërarchiestructuur, het gebruik binnen een case study, de voordelen en een …

Value Net Model

augustus 27th, 2023

Value Net Model: in dit artikel wordt het Value Net Model, ontwikkeld door Barry J. Nalebuff en Adam M. Brandenburger praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategisch management en transformatie tool.

Wat

Sociale netwerk analyse

juli 27th, 2023

Sociale netwerk analyse: in dit artikel wordt de sociale netwerk analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze handige sociaal netwerk tool.

Wat is een sociale netwerk analyse?

Een sociale netwerk analyse (Social Network Analysis (SNA) …

Six box model (Weisbord)

juli 24th, 2023

Six box model: in dit artikel wordt het Six box model, ontwikkeld door Marvin Weisbord praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de noodzaak van organisatorische diagnoses, de zes onderzoeksgebieden van het Weisbord Six Box-model voor …

SOAR analyse: uitleg plus template

juni 19th, 2023

SOAR analyse: in dit artikel wordt de SOAR analyse praktisch uitgelegd. Andere onderdelen van dit artikel zijn: een vergelijking van de SOAR- en SWOT-analyse, het nader bekijken van SOAR en de uitvoering van deze analyse. Ten slotte bevat dit artikel …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress