SOAR analyse: uitleg plus template

SOAR analyse, strategie tool uitgelegd - toolshero

SOAR analyse: in dit artikel wordt de SOAR analyse praktisch uitgelegd. Andere onderdelen van dit artikel zijn: een vergelijking van de SOAR- en SWOT-analyse, het nader bekijken van SOAR en de uitvoering van deze analyse. Ten slotte bevat dit artikel ook een downloadbare en bewerkbare SOAR analyse template. Na het lezen begrijp je de basis van deze tool voor strategische planning. Veel plezier met lezen!

Wat is een SOAR analyse?

Een SOAR analyse helpt organisaties te focussen op de huidige sterke punten en de toekomstvisie, ten behoeve voor het ontwikkelen van alle strategische doelen. Het is daarmee een strategische planningsmethode die organisaties helpt zich te concentreren op hun toekomstige ambities en het resultaat dat deze ambities zullen gaan opleveren. Dit strategisch model is een acroniem voor Strengths (krachten), Opportunities (kansen), Aspirations (ambities) en Results (resultaten).

SOAR analyse model - Toolshero

Figuur 1 – De vier elementen van de SOAR-analyse

Gratis e-book bij Toolshero

Zowel bestaande als nieuwe organisaties kunnen dankbaar gebruik maken van een SOAR analyse. Het werkt voor iedereen binnen een organisatie, ongeacht de functie of het hiërarchisch niveau. Ook kan het zich richten op zowel de interne doelgroepen (medewerkers) als op externe doelgroepen (stakeholders en belanghebbenden). Ook organisaties die wellicht streven naar doorbraken, hun vaardigheden willen verbeteren of zich richten op andere ontwikkelingsplannen, kunnen goed met een SOAR analyse uit de voeten.

SOAR analyse versus SWOT analyse

Een SOAR analyse lijkt veel op een SWOT analyse, waarbij er eerst een interne analyse plaatsvindt op de sterke (strength) en zwakke (weakness) punten van de organisatie.

Vervolgens wordt er in de SWOT analyse extern gekeken naar uitdagingen en kansen (opportunities) en de bedreigingen (threats) van de organisatie. De techniek van een SOAR analyse is actiegerichter dan een SWOT analyse en is bovendien gericht op uitkomsten. SOAR houdt zich bezig met alle niveaus en functionele gebieden van een organisatie, terwijl SWOT meestal een top-down benadering heeft.

Bij SOAR ligt de focus op de organisatie en het verbeteren van wat er momenteel al goed wordt gedaan. Een SWOT analyse richt zich op waargenomen bedreigingen en/of zwakke punten van de organisatie.

In tegenstelling tot de SWOT analyse gebruikt het SOAR model een waarderend onderzoek om het bedrijf te richten op wat bekend is om mee te werken.

Zodoende dat de output van een SOAR analyse een reeks acties bevat die de sterke punten en kansen juist benut. Daarmee wordt gestreefd naar ambities die door de gehele organisatie gedeeld worden, in meetbare resultaten. Een SOAR biedt een basis voor verdere grondige analyse met behulp van andere bedrijfsmiddelen.

Om een SOAR analyse goed uit te voeren, kunnen onderstaande vragen goed helpen:

 • Wat zijn de sterkste punten van de organisatie?
 • Welke kansen liggen er voor de organisatie?
 • Hoe ziet de perfecte toekomst er voor de organisatie uit?
 • Welke meetbare resultaten geven aan, dat de toekomstvisie van de organisatie bereikt is?

SOAR analyse onder de loep

De sterke punten van een organisatie verder uitbouwen, zal betere resultaten opleveren dan tijd te besteden aan het verbeteren van zwakke punten. Hieronder wordt elk onderdeel van de SOAR analyse verder toegelicht, met een aantal voorbeeldvragen:

Strengths (krachten)

Het gaat hier om de meest sterke en krachtige punten van een organisatie. Het gaat om alle capaciteiten, vaardigheden en prestaties (groot en klein). De volgende voorbeeldvragen zijn van toepassing:

 • Waarin blinkt de organisatie uit?
 • Wat zijn tot nu toe de grootste prestaties?
 • Waar is de organisatie het meeste trots op?
 • Wat maakt de organisatie uniek?
 • Wat maakt de organisatie waardevol voor afnemers?
 • Wat doet de organisatie beter dan haar concurrenten?

Opportunities (kansen)

Binnen de SOAR analyse richt dit aspect zich op mogelijkheden en kansen die de organisatie heeft. Het betreft hier externe omstandigheden die de winst zouden kunnen verbeteren, of die zich richten op onvervulde behoeften van klanten. Ook kunnen mogelijkheden zorgen voor een groter marktaandeel of het concurrentievoordeel verbeteren. Mogelijke dreigingen of zwakheden van de organisatie kunnen opnieuw geformuleerd worden tot mogelijkheden. Alle mogelijkheden die zich voordoen zullen uiteindelijk tot succes leiden. Ook hier kunnen voorbeeldvragen helpen:

 • Welke samenwerkingsverbanden kunnen tot meer succes leiden?
 • Welke veranderingen en markttrends sluiten aan bij de huidige sterke punten van de organisatie?
 • Welke bedreigingen kan de organisatie omarmen en ombuigen naar kansen?
 • Welke behoeften en wensen vervult de organisatie nog niet voor interne belanghebbenden?
 • Welke behoeften en wensen vervult de organisatie nog niet voor externe belanghebbenden
 • Welke gaten kan de organisatie in de markt vullen?

Aspirations (ambities)

Het gaat hier binnen de SOAR analyse om de ambities die een organisatie heeft; wat kan de organisatie zijn en waar wil de organisatie om bekend komen te staan? Welke ambitie heeft de organisatie voor de toekomst, wat is hun visie? Binnen deze visie doet een organisatie er goed aan om voort te bouwen op de huidige sterke punten. Met voldoende inspiratie kan de ambitie helder worden en de volgende voorbeeldvragen kunnen hierbij helpen:

 • Wat wil de organisatie in de toekomst bereiken?
 • Hoe zal de toekomstige organisatie eruitzien?
 • Hoe kan de organisatie een verschil maken op de markt?
 • Wat is de passie van de organisatie?
 • Welke strategieën en acties kunnen de toekomstige ambitie ondersteunen?

Results (resultaten)

Hier gaat het om de tastbare en meetbare resultaten, die aangeven wanneer de doelen en ambities zijn behaald. De volgende voorbeeldvragen kunnen erbij helpen:

 • Welke maatregelen zorgen ervoor, dat de organisatie op schema ligt om het succes te behalen?
 • Hoe vertaalt de organisatie de visie op succes in tastbare resultaten?
 • Wanneer weet de organisatie dat de doelen zijn bereikt?

Draagvlak

Een SOAR analyse is een krachtig hulpmiddel om stakeholders samen te brengen om het potentieel van de organisatie te herkennen en een gedeelde toekomstvisie te creëren. Voortbouwen op de sterke punten van een organisatie vereist minder inspanning en middelen, dan het proberen om zwakke punten te corrigeren.

Een SOAR analyse zorgt bovendien voor draagvlak binnen een organisatie. Het betrekt namelijk vertegenwoordigers van elk niveau van de organisatie. Gezamenlijk in gesprek gaan, leidt tot input over strategie en strategische planning.

Op die manier wordt weerstand tegen verandering geminimaliseerd. Medewerkers zullen zich eerder inzetten voor de doelen en doelstellingen die zij zelf hebben helpen creëren (bottom up). Ook is de SOAR analyse flexibel en schaalbaar, zodat planning en besluitvorming worden aangepast aan de behoeften en de cultuur van een organisatie.

Het SOAR model kan gebruikt worden om nieuwe initiatieven te verkennen, een strategisch plan te ontwikkelen en tijdens jaarlijkse strategische beoordelingen. Ook kan het als onderdeel worden ingezet van een leiderschapsontwikkelingsprogramma en bij de loopbaanontwikkeling van individuele medewerkers.

Uitvoering SOAR analyse

Om de beste mogelijke uitkomsten van uw SOAR analyse te krijgen, doet een organisatie er goed aan om dit met een diverse groep te doen. Bijvoorbeeld medewerkers uit verschillende niveaus, die elk vanuit een ander perspectief naar de situatie kijken. Naast medewerkers van verschillende afdelingen, kan er ook beroep worden gedaan op andere belanghebbenden zoals klanten, leveranciers en partners.

Over het algemeen duurt een effectieve SOAR analyse hooguit 1 uur, met daarin aandacht voor brainstorming en priorisering van acties. Het ontwikkelen van een eerste actieplan duurt vaak ook 1 uur.

Nadat bekend is wie er deelnemen aan de SOAR analyse, volgt informatieverzameling. Stap voor stap gaan deelnemers op zoek naar de Strength, Opportunities, Aspirations en Results. Krachtige positieve vragen helpen om de mogelijkheden te genereren. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een vragenlijst, die de bijeenkomst zal sturen. Mogelijke bedreigingen, zwakke plekken of problemen moeten niet genegeerd worden. Door deze te herkaderen ontstaan kansen. Door gezamenlijk te bepalen welke kansen het meeste potentieel hebben, kan er naar de ambitie van de organisatie worden gekeken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een actieplan, planning en taakverdeling.

Word lid van Toolshero

SOAR analyse template

Nu je hebt gelezen over de SOAR analyse kun je de theorie in praktijk gaan toepassen. We helpen je graag op weg met een SOAR analyse template.

Download het SOAR analyse template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de SOAR analyse? Helpt dit model jouw organisatie om te focussen op de huidige sterke punten en toekomstvisie? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Silbert, J. H., & Silbert, T. (2007). SOARing from SWOT: Four lessons every strategic plan must know. AI Practitioner: International Journal of AI Best Practic, 1-4.
 2. Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2014). SOARing towards positive transformation and change. ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION. OUTCOME., 1(2).
 3. Stavros, J. M., & Hinrichs, G. (2011). The thin book of® SOAR: Building strengths-based strategy. Thin Book Publishing.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). SOAR analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/soar-analyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 20/04/2019 | Laatste update: 19/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/soar-analyse/”> Toolshero: SOAR analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie