7S model van McKinsey

7 s model van McKinsey - ToolsHero

In dit artikel wordt het 7S model van voormalige McKinsey medewerkers Tom Peters en Robert Waterman jr. uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige organisatie analyse tool.

Wat is het 7S model van McKinsey

Om succesvol te zijn, is het voor elke organisatie nuttig om goed inzicht te hebben in de interne organisatie en er achter te komen hoe men nog efficiënter en effectiever kan werken. Aan de hand van het 7S model van McKinsey kan dit inzicht worden verkregen. Het 7S model van McKinsey is ontworpen door medewerkers Tom Peters en Robert Waterman, met ondersteuning van Richard Pascale en Julien Phillips van het Amerikaans consultancybureau McKinsey en wordt wereldwijd in organisaties toegepast. De zeven S-en in dit organisatie analyse model, verwijzen naar zeven elementen / factoren die in het Engels met de letter ´S´ beginnen. Het is volgens McKinsey wel een voorwaarde dat de interne relaties tussen deze elementen goed georganiseerd zijn en dat alle elementen de organisatie in één en dezelfde richting sturen.

De basis van het 7S model

In het 7S model zijn zogenoemde harde en zachte elementen opgenomen, waarbij harde elementen zich richten op zaken waar een organisatie direct invloed op kan uitoefenen. De zachte elementen zijn meer abstract in een organisatie aanwezig en zijn terug te vinden in de organisatiecultuur. De harde elementen in het 7S model zijn Strategy (strategie), Structure (structuur) en Systems (systemen) en de zachte elementen zijn Style (management stijl), Shared Value (gedeelde waarden), Skills (vaardigheden)en Staff (personeel).

7S model van McKinsey - ToolsHero

Om het 7S model beter te begrijpen volgt hier een korte uitleg.

Harde elementen

Strategy (strategy)

Aan de hand van missie en visie wordt duidelijk welke doelstellingen een organisatie heeft. Deze zijn ook terug te vinden in de strategische planning.

Structure (structuur)

Hoe is de organisatie opgebouwd en welke hiërarchische lagen zijn er?

Systems (systemen)

Alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen.

Zachte elementen

Style (stijl)

Het gaat hier om leiderschap- en managementstijlen.

Shared values (gedeelde waarden)

De normen en waarden en andere vormen van ethiek binnen een organisatie, waarbij visie, bedrijfscultuur en identiteit centraal staan.

Skills (vaardigheden)

Het gaat hier om zowel de vaardigheden van de organisatie als die van de medewerkers.

Staff (personeel)

Het gaat hier om de medewerkers, hun competenties en hun taakomschrijvingen.

Toepassing 7S model van McKinsey

Het 7S model van McKinsey wordt voornamelijk ingezet om de prestatieknelpunten in een organisatie op te sporen en vervolgens te veranderen en/of te verbeteren. Met een blauwdruk (of foto) van deze prestatieknelpunten, kunnen de verschillende elementen heel gericht worden ingezet (IST SOLL analyse). Het is daarbij belangrijk om de huidige situatie (IST) met de gewenste en toekomstige situatie (SOLL) te vergelijken. Het 7S model van McKinsey vormt een goed kader, waarin mogelijke lacunes en inconsistenties tussen IST en SOLL kunnen worden opgespoord en kunnen worden bijgestuurd.

Praktijktips

In praktijk kunnen er aan de hand van het 7S model van McKinsey een aantal vragen worden gesteld, waardoor er een goed beeld van de organisatie ontstaat. Na inventarisatie van deze vragen, is het belangrijk om antwoord te krijgen op een aantal knelpunten zoals:

 • Wordt iedereen binnen de organisatie op het gebied van harde elementen gesteund?
 • Worden de harde elementen binnen de organisatie voldoende ondersteund?
 • Waar zitten in de IST SOLL analyse overeenkomsten en waar niet?
 • Welke middelen zijn nodig om de geconstateerde discrepanties in deze analyse te overbruggen?
 • Hoe kan een plan zo goed mogelijk worden gerealiseerd en geïmplementeerd?

Praktisch voorbeeld van het 7S model van McKinsey

Als praktisch voorbeeld geldt een commercieel opleidingsinstituut dat zich richt op werkenden, die een mbo-diploma willen behalen.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Strategy (strategie)

De commerciële onderwijsorganisatie richt zich volledig op volwassen mbo-onderwijs. Zij bieden een kust en keur aan opleidingen en hebben als doel de grootste opleider van Nederland te worden.

Structure (structuur)

Door de grootte van de organisatie is het belangrijk dat er goede structuur is en daarom is er een productindeling gemaakt; elke branche heeft zijn eigen opleidingsmanagers, vertegenwoordigers en vakdocenten. Deze hiërarchie is zowel voor medewerkers als voor studenten duidelijk. Daarnaast zijn er veel ondersteunende afdelingen, zoals ICT, administratie en planning.

Systems (systemen)

Om goed op de hoogte te zijn van de vorderingen, contracten en stageovereenkomsten van studenten, maakt de organisatie gebruik van een intern CRM-systeem. De studenten hebben een online leeromgeving die weer verbonden is met het interne systeem, zodat iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de studenten.

Style (leiderschapsstijl)

De organisatie is 10 jaar geleden opgericht door een gedreven pionier en vanaf de start is de sfeer vriendschappelijk en open. Als leidinggevende vindt hij het belangrijk dat er wel volgens procedures en wetgeving gewerkt wordt, maar verder mag iedereen zijn eigen doel bepalen en is daardoor zelfsturend. Dat levert een prettige werksfeer en goede onderlinge verstandhouding op.

Shared values (gedeelde waarden)

Binnen de organisatie gaat men vriendschappelijk met elkaar om; verjaardagen worden gevierd met gebak en een klein cadeautje, elke vrijdagmiddag is er een personeelsborrel en 2x per jaar vindt er een docentendag plaats. Zowel binnen- als buitendienst vindt dat de student altijd voorop staat.

Skills (vaardigheden)

De organisatie werkt alleen met docenten die hun voetsporen in het bedrijfsleven hebben verdiend; als representanten kunnen zij de lesstof goed overbrengen. Van interne medewerkers wordt verwacht dat zij precies weten wat de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs zijn en hoe dat geïntegreerd moet worden in het lesprogramma.

Staff (personeel)

Naast vaardigheden, is het ook belangrijk dat het personeel weet wat hun verantwoordelijkheid is en dat zij dat ook durven te nemen. Problemen met studenten of in een klas moeten snel aan kantoor worden doorgegeven om zo tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij het 7S model van McKinsey toe? Herken je de bovengenoemde elementen voor een goede uitwerking van het 7S model of zijn er meer / anderen? Wat zijn volgens jou succes factoren die kunnen bijdragen aan een goede uitwerking van het 7S model?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

 1. Peters, T. J. (unknown). A Brief History of the 7-S (“McKinsey 7-S”) Model – Tom Peters’ blog post describing the origins of the 7S Framework.
 2. Schram, A. (2014). Leadership, Strategic Planning and Strategic Management for Higher Education Institutions in Developing Countries. In World Business and Economics Research Conference (pp. 24-25).
 3. Egner, T. (2009). McKinsey Seven S Model. Grin Verlag.
 4. Schwering, R. E. (2003). Focusing leadership through force field analysis: new variations on a venerable planning tool. Leadership & Organization Development Journal, 24(7), 361-370.
 5. Waterman Jr, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is Not Organization. Business Horizons, 23(3), 14-26.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). 7S model van McKinsey. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/7s-model-mckinsey/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/7s-model-mckinsey/”>ToolsHero.nl: 7S model van McKinsey</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Tagged:

2 comments

 1. Duidelijke uitleg. Voor mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de uitleg van de harde elementen op je pagina. Een perfecte aanvulling op mijn andere bron die ik heb gebruikt. Dus bedankt voor de extra info!

Geef een antwoord