Rational Goal Model: de uitleg

Rational Goal Model - toolshero

Rational Goal Model: in dit artikel wordt het Rational Goal Model praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie en achtergrond), belicht dit artikel ook de oorsprong, de 5 principes van het Rational Goal Model, voor- en nadelen, en tips om deze theorie in de praktijk te gebruiken. Na het lezen begrijp je de basis van deze management theorie. Veel plezier met lezen!

Wat is het Rational Goal Model?

Het Rational Goal Model is een managementmodel van Frederick Taylor en staat ook wel bekend als wetenschappelijk management.

Management is het proces van het beheren en bereiken van zowel individuele als collectieve doelstellingen door het inzetten en toewijzen van middelen en het maken van beslissingen. Hierin zijn enkele zaken belangrijk: prestaties, efficiëntie, innovatie en het creëren van waarde.

Gratis e-book bij Toolshero

Goede managers zijn in staat deze zaken met elkaar in evenwicht te brengen. Deze vier waarden zijn tot op zekere hoogte van toepassing op alle managementniveaus. Elk van de vier waarden worden belicht in verschillende managementmodellen.

Managementmodellen

Deze modellen zijn gefocust op: interne processen (Henri Fayol), human relations (Elton Mayo), open systemen en dus rationele doelen. Elk van de modellen heeft betrekking op kwesties die relevant zijn voor het beheren van een organisatie ondersteund door wetenschap en technologie.

Definitie Rational Goal Model

Het Rational Goal Model, of rationale doelmodel van Frederick Taylor probeert managers wetenschap te laten gebruiken in de productie van hun goederen.

Dit zou maximale winst voor de organisatie betekenen en dus ook voor de werknemer. Op deze manier zouden werknemers hun maximale productiviteit en potentie bereiken. Het Rational Goal Model van Taylor is gebaseerd op vijf principes. Deze worden in het artikel genoemd.

Oorsprong Rational Goal Model

Frederick Taylor introduceerde het Rational Goal Model aan het begin van de twintigste eeuw. Het model benadrukt met name het belang van externe managementcontrole in de organisatie. Dat is volgens Taylor nodig om de verantwoordelijkheden van managers en producenten om mensen en andere middelen in te zetten om zo de optimale productiviteit te behalen.

Om effectief te kunnen presteren is een aantal zaken belangrijk: het stellen van doelen, het versnellen van de productiviteit en het sneller winstgevender worden dan de concurrent door gebruik te maken van technologie, financiële prikkels en studies naar efficiëntie. Deze punten reflecteren de vijf principes van het Rational Goal Model.

De 5 principes van het Rational Goal Model

 1. Identificeer de enige en beste manier om een activiteit uit te voeren
 2. Selecteer de best gekwalificeerde persoon om dit te doen
 3. Train en ontwikkel medewerkers
 4. Zorg voor financiële stimulatie
 5. Centraliseer de verantwoordelijkheden bij managers
rational goal model management - toolshero

Figuur 1 – Rational Goal Model, de 5 principes

De theorie van Frederick Taylor werd later uitgebreid door Henry Gantt en Frank & Lillian Gilbreth. Zij maakten gebruik van nieuwe engineeringtechnieken in tijd- en bewegingsstudies om zo het vermogen van technologische productieoplossingen te verhogen. Deze tijd- en bewegingsstudies leverden gedetailleerde en waardevolle informatie op over productieactiviteiten als grijpen, vervoeren, monteren en grijpen. De tijd die nodig was om een taak te voltooien stond centraal in dit proces.

Voordelen van het Rational Goal Model

De kracht van dit model is dat het benadrukt dat structuur en actie door managers cruciaal is. De uitkomsten van de voorheen genoemde tijd- en bewegingsstudies legde mensen in het begin van de twintigste eeuw robotachtige bewegingen op die onmogelijk vol te houden waren.

Het Rational Goal model houdt rekening hiermee en met de individuele psychosociale behoeften van werknemers. Frederick Taylor wist ook dat uitgeputte of verwaarloosde werknemers vaak eindigt in een vernietigde organisatorische samenhang.

Nadelen van het Rational Goal Model

Hoewel de inzet van dit model daadwerkelijk voor efficiëntere werknemers zou kunnen zorgen, kent het ook gebreken. De wetenschappelijke managementtheorie van Taylor focust op efficiëntie, net als de Bureaucratische management theorie van Max Weber.

Taylor geloofde echter dat de werknemers beloond zouden moeten worden wanneer de productiviteit steeg. Het belangrijkste doel van management, volgens Taylor, is om maximale welvaart voor de werkgever te verzekeren die gekoppeld is aan de maximale welvaart van de werknemer.

Veel van de taken waarover het in deze theorie gaat, zijn generiek en ondergeschikt. Veel werknemers ervaren daarom het gevoel dat ze deel uitmaken van een lopende band in plaats dat zij creatief kunnen bijdragen aan het team.

Rational Goal Model voorbeeld over Henry Ford

Zoals beschreven in dit artikel zijn er verschillende managementtheorieën die kort na elkaar ontwikkeld zijn. Het is niet de bedoeling dat slechts een hiervan geselecteerd en toegepast wordt, maar allemaal op hetzelfde moment.

Op het moment dat het Rational Goal Model geïntroduceerd werd, begon Henry Ford met de productie van de eerste Ford. In het productieproces verwerkte hij verschillende ideeën uit de wetenschappelijke managementtheorie van Frederick Taylor.

De vier principes die Henry Ford gebruikte in het productieproces van de eerste Ford waren:

 1. Ontwikkel een visie en handleiding voor elke functie binnen het proces
 2. Selecteer de arbeiders op basis van het werk dat zij zullen gaan doen en leidt hen effectief op
 3. Laat de werknemers werken naar de principes van de wetenschap over de functie
 4. Ondersteun werknemers door het ontwikkelen van een zorgvuldige planning en maak het pad voor hen vrij

Rational Goal Model tips

Dit model toepassen in de praktijk is niet moeilijk. Het model werd in een tijd ontwikkeld waarin de meeste bedrijven redelijk eenvoudig waren vergeleken met bedrijven uit de eenentwintigste eeuw. De volgende tips vormen als het ware een samenvatting van de actiepunten die uit deze theorie gehaald kunnen worden.

Verdeel grotere opdrachten in kleine taken

Om het productieproces overzichtelijk te houden is het belangrijk dat een groot project niet aan een persoon wordt toegeschreven. Managers splitsen daarom grotere taken op in kleinere delen. Deze kleinere delen zijn bedoeld om overzichtelijkheid te creëren en efficiënter te werken. Meerdere werknemers werken op die manier aan een opdracht en zorgen elk voor hun eigen gedeelte.

Delegeer taken en verantwoordelijkheden en ontwikkel personeel

Managers en andere leidinggevenden meten de meest efficiënte manier om een bepaalde taak uit te voeren en delegeren de taak en de geschikte werkwijze direct door aan de werknemers die over de juiste vaardigheden en competenties beschikken. Deze arbeiders worden vervolgens verder getraind door het management.

De rollen van werknemers in de tijd waarin dit model is ontwikkeld waren vaak eenvoudig en repetitief. Vaak voelen werknemers zich onbelangrijk door steeds hetzelfde werk uit te voeren. Voor Frederick Taylor speelt de werknemer echter een grote rol in het succes van een bedrijf.

Monitor de prestaties

Leidinggevenden en supervisor zorgen ervoor dat de werknemers werken zoals van hen verwacht wordt. Efficiëntie is hierin leidend in het Rational Goal Model. Het zijn dezelfde managers die ervoor moeten zorgen dat medewerkers opnieuw getraind worden wanneer meer effectieve praktijken worden ontdekt.

Frederick Taylor benadrukte het belang van financiële compensatie voor de stijgende efficiëntie en productiviteit van werknemers. Hierdoor worden zij gemotiveerd om kwaliteitswerk af te leveren.

Frederick Herzberg weerlegt deze gedachtegang deels in zijn 2-factorentheorie.

Wijs taken toe aan managers en medewerkers

Veel bedrijven hebben meerdere werknemers op elke laag van de organisatie, van managers tot medewerkers en van supervisors tot parttimers.

Hoe meer ervaring en gedrevenheid aanwezig is in de organisatie, hoe waarschijnlijker het is dat iemand een leidinggevende functie krijgt. Dit is vaak van toepassing op het gehele bedrijfsleven. Frederick Taylor geloofde in een vergelijkbare hiërarchie. Hierin waren drie lagen aanwezig.

Elk niveau krijgt precieze verantwoordelijkheden en instructies die ontwikkeld zijn voor hun specifieke rol. Ook is het volgens Frederick Taylor belangrijk dat zij allen de hiërarchie respecteren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Rational Goal Model? Zie jij overeenkomsten met andere managementmodellen? Denk jij dat deze theorie achterhaald is? Of denk jij dat deze theorie nog zeer relevant is en nog wel eens wordt vergeten door managers? Heb jij andere tips of opmerkingen? Laat het weten in de reacties.

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Nadworny, M. J. (1957). Frederick Taylor and Frank Gilbreth: competition in scientific management. The Business History Review, 23-34.
 2. Steglich, C. E. G. (2003). The framing of decision situations: automatic goal selection and rational goal pursuit. University of Groningen.
 3. Taylor, F. W. (1914). Scientific management: reply from Mr. FW Taylor. The Sociological Review, 7(3), 266-269.
 4. Taylor, F. W. (2004). Scientific management. Routledge.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2021). Rational Goal Model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/rational-goal-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 11/03/2021 | Laatste update: 05/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/rational-goal-model/”>Toolshero: Rational Goal Model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie