Reddin 3D model voor leiderschap

Reddin 3D model - toolshero

Reddin 3D model voor leiderschap: in dit artikel wordt het bedrijfsmodel Reddin 3D model, ontwikkeld door William James Reddin praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van deze krachtige methode voor het omgaan met leiderschapsstijlen die managers toepassen in de verschillende situaties die zich binnen een bedrijf kunnen voordoen. Veel leesplezier!

Wat is het Reddin 3D model voor leiderschap?

Het Reddin 3D leiderschap model werd ontwikkeld door William James Reddin, een Britse hoogleraar en manager die verschillende theorieën ontwikkelde over situationele leiderschapsstijlen en de invloed daarvan op de efficiëntie van organisaties.

Dit artikel zal op een duidelijke en praktische manier één van zijn meest populaire theorieën over leiderschapseffectiviteit uitleggen.

Gratis e-book bij Toolshero

Het 3D leiderschap model van Reddin, ook bekend als de driedimensionale theorie van Reddin, is een model dat ervan uitgaat dat de manager efficiënt is in de verscheidenheid van situaties die zich binnen de organisatie kunnen voordoen. De efficiëntie van een manager wordt afgemeten aan de verwezenlijking van doelen waarbij hij of zij zijn/haar stijl heeft aanpast aan de veranderingen die zich voordoen.

Deze theorie gaat uit van de gedachte dat leidinggevend gedrag verband houdt met taakgerichtheid en relaties met andere mensen. Een manager kan zich op één van beide richten of beide integreren voor zijn of haar leiderschapsmanagement, waarbij hij of zij zich altijd concentreert op de effectiviteit van zijn of haar management als leider.

Andere bekende modellen voor leiderschapsstijlen zijn: Goleman leiderschapsstijlen, Lewin’s leiderschapsstijlen en het Tannenbaum and Schmidt model.

Reddin 3D model: de leiderschapsstijlen

In het Reddin 3D model worden de volgende typen gerichtheid nader bekeken.

  • Taakgerichtheid: de neiging van individuen om hun inspanningen te richten op toegewezen activiteiten of taken (initiëren, organiseren en leiden).
  • Relatiegerichtheid: de manier waarop individuen hun inspanningen richten op persoonlijke relaties met hun werkteam (luisteren, vertrouwen, motiveren).
  • Effectiviteitsgerichtheid: is het gedrag dat als passend wordt beschouwd voor de eisen van de situatie.

Reddin identificeert vier standaard leiderschapsstijlen in het Reddin 3D leiderschapsmodel:

Reddin vier basisstijlen - toolshero

Figuur 1 – de 3D basis management stijlen (Reddin)

1. Relatiegerichte managementstijl

Deze stijl houdt in dat de leider het meest geniet van de samenwerking met zijn team. Hij of zij dicteert ondergeschikten niet en geeft ze geen strikte opdrachten, hij / zij geeft werknemers vrijheid en verantwoordelijkheid door naar hun mening te luisteren en met hen te praten. Hij of zij is een mensen-mens waarbij relaties van vitaal belang zijn om de door hem / haar gewenste resultaten te kunnen leveren.

2. Integrerende managementstijl

Deze stijl vertegenwoordigt de integrerende manager, wat betekent dat hij/zij houdt van samenwerking in teamverband en tweerichtingscommunicatie.

Deze managers zien communicatie als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van de taakrijpheid van het team. De geïntegreerde manager gaat toekomstgericht te werk. Zet teamwork in als tool om individuele behoeften met taken te verbinden.

3. Instruerende managementstijl

Deze stijl betreft de manager die de neiging heeft anderen te domineren. Hij of zij houdt ervan instructies te geven en anderen te vertellen wat ze moeten doen.

De manager met een instruerende stijl is zich altijd bewust van de tijd, omdat snelheid voor hem van vitaal belang is voor de productie.

Functioneert niet goed in situaties waarin de manager niet de invloed heeft die hij / zij zou willen hebben. De manager met de instruerende stijl is direct en stelt eisen aan anderen bij de uitvoering van hun taken.

4. Separerende managementstijl

Bij dit type leiderschap houdt de manager zich bezig met correctheid of afwijkingen. Hij of zij heeft de neiging het beleid en de regels te volgen en deze aan anderen op te leggen, zodat ze volledig worden nageleefd.

Hij / zij houdt altijd rekening met prestaties uit het verleden om deze te veranderen of verder te verbeteren. Evenwicht is van vitaal belang om regels en processen te volgen.

Deze leiderschapsstijlen helpen om je aan te passen aan verschillende situaties. Een managementstijl is niet altijd efficiënt: het succes hangt af van de situatie. Een leider kan altijd zijn / haar leiderschapsstijl aanpassen aan de eisen van de omgeving of de leiderschapstypen integreren voor het gewenste succes in de organisatie.

Het meten van managementeffectiviteit

Aan deze vier basisstijlen voegde Reddin een extra dimensie toe als middel om managementeffectiviteit te definiëren. Deze vier stijlen worden op de onjuiste of juiste manier gebruikt.

De stijlen die onjuist worden gebruikt bevinden zich op het laagste niveau van effectiviteit en de stijlen die in deze kwadranten thuishoren zijn: Missionaris, Compromiszoeker, Deserteur en Autocraat. Wanneer deze stijlen op de juiste manier en op de hoogste niveaus van effectiviteit worden gebruikt hebben managers de rol van: Ontwikkelaar, Bestuurder, Systematicus en Welwillend Autocraat.

Deze 8 managementstijlen zijn de acht basisstijlen die op juiste en onjuiste manier worden gebruikt.

Reddin vier basisstijlen versus effectiviteit - toolshero

Figuur 2 – de management basisstijlen versus effectiviteit (Reddin)

Standaard gerelateerde stijlen van leiderschap

De volgende leiderschapsstijlen zijn vastgesteld door het 3D leiderschap model van Reddin:

Basisstijlen van Separatie in het Reddin 3D model

1. Deserteur, minder effectieve leiderschapsstijl

Dit is de manager die beperkt is in zijn of haar relatie- of taakgericht handelen. Dit is een persoon die vrijblijvend, passief en negatief staat tegenover het managen van de ontwikkeling van een project.

2. Systematicus, meest effectieve leiderschapsstijl

Dit is de manager die graag de regels volgt in die mate dat hij/zij de reputatie kan krijgen een rigide en gecompliceerd persoon te zijn, omdat hij / zij niet akkoord gaat met oplossingen die niet in overeenstemming zijn met het hele bedrijfsplan van het bedrijf (processen, overtuigingen, tradities).

Het is moeilijk hem / haar duidelijk te maken hoe hij/zij buiten de context van de hiërarchische processen kan treden die al binnen de organisatie aanwezig zijn.

Basisstijlen van Relatie in het Reddin 3D leiderschapsmodel

3. Missionaris, minder effectieve leiderschapsstijl

Deze manager is minder taakgericht en meer gericht op persoonlijke relaties. Hij / zij wil graag harmonie in het werkteam. Zij proberen hun team altijd tevreden te houden, luisteren naar hun verzoeken en meningen en doen hun best om bescherming te bieden.

Deze stijlsoort kan ertoe leiden dat de manager geen eerlijke beoordelingen geeft en geen naleving eist van de controles en processen waar de werknemers aan moeten voldoen.

4. Ontwikkelaar, meer gevoelsmatige leiderschapsstijl

Dit type manager hanteert een beperkte taakgerichtheid en vertrouwt veel meer op de relaties met ondergeschikten. De manager deelt graag kennis en stimuleren de ontwikkeling van professionele groei bij anderen. Dit maakt hem/haar trots op het bevorderen van de ontwikkeling van menselijk talent in zijn/haar team en kan zorgen voor meer effectiviteit.

Basisstijlen van Instructie in het Reddin 3D leiderschapsmodel

5. Autocraat, minder effectieve leiderschapsstijl

Bij deze leiderschapsstijl handelt de manager op een kille en berekenende manier door zich te richten op het volbrengen van taken en hecht geen belang aan persoonlijke relaties.

Hij / zij heeft de neiging werkprocessen zorgvuldig te managen en te volgen omdat hij niet genoeg vertrouwen in anderen heeft.

Deze managers leggen hun beslissingen niet uit, want voor hen heeft hun woord en daad meer macht dan dat van anderen. Ze houden niet van fouten en hun persoonlijke interactie is gering.

6. Welwillend autocraat, de meest effectieve leiderschapsstijl

Deze managers maken afspraken over doelstellingen en helpen hun team daarbij. Zij lossen graag operationele problemen op, maar hebben niet zoveel geduld voor het oplossen van menselijke relatieproblemen.

Ze zijn graag eerlijk wanneer ze het met iemand oneens zijn of de aandacht van een werknemer moeten trekken. Zij kunnen gemakkelijk omgaan met teamrelaties in het algemeen, maar vinden het moeilijk zich te concentreren op individuele relaties.

Basisstijlen van Integratie in het Reddin 3D leiderschapsmodel

7. Compromiszoeker, minder effectieve leiderschapsstijl

De manager gebruikt zowel taakgerichte als relatiegerichte managementstijlen. Voor dit type manager zijn beide even belangrijk, dus richten ze zich op beide, maar ze kunnen de controle over deze focus verliezen en niet weten hoe ze beide in evenwicht moeten brengen.

Deze managers kunnen besluiteloos en gevoelig zijn bij het nemen van beslissingen.

8. Bestuurder, de meest effectieve leiderschapsstijl

Bij deze stijl gebruiken managers zowel taakvervulling als relatiebeheer. Zij houden ervan probleemoplossend en doelgericht te werken en het menselijk talent van andere werknemers te ontwikkelen.

Hij of zij houdt van een goede assertieve communicatie met het team, wat hen helpt en vertrouwen geeft om hun ideeën, meningen en suggesties te uiten. Deze stijl is effectief voor de samenhang van het team met het oog op het behalen van doelen.

Ontwikkeling van managementvaardigheden met het Reddin 3D leiderschapsmodel

Het Reddin 3D leiderschapsmodel helpt bij het ontwikkelen van managementvaardigheden zoals:

  1. Situatiegevoeligheid, vermogen om situaties te diagnosticeren
  2. Flexibiliteit, het vermogen om zich aan te passen
  3. Vaardigheden op het gebied van situationeel management, het vermogen om veranderingen door te voeren

Theoretische concepten van het 3D-model van Reddin

Organisatieverandering is het proces waarbij managers bijeen worden gebracht om in vertrouwen over zaken en de koers van het bedrijf te praten. Door prioriteiten en doelstellingen te organiseren, wordt de effectiviteit op een positieve manier ontwikkeld.

Het Reddin 3D leiderschapsmodel is geen leidraad voor verandering, maar stelt verschillende alternatieven voor om met situaties om te gaan waarin taakgerichtheid of relatiegerichtheid veel beter ontwikkeld kunnen worden.

Met deze twee opties kun je altijd op zoek gaan naar positieve alternatieven om betere resultaten te bereiken. Bij veranderingen moeten alle mensen worden betrokken die aan de processen moeten deelnemen.

Flexibiliteit is noodzakelijk voor verandering, het is de aanpassing die vereist is om verandering teweeg te brengen.

Een goede manager is in staat de vereisten te herkennen die nodig zijn om als leider effectief leiding te kunnen geven en het gewenste succes van de organisatie te bereiken.

De manager zal dan in staat zijn de behoeften van de verschillende projecten of situaties die zich voordoen te interpreteren, hetzij door een taakgerichte of een relatiegerichte aanpak te kiezen, hetzij door de twee te integreren wanneer dat nodig is.

De taakgerichte aanpak is effectief wanneer de scenario’s zich afspelen met een kleine groep mensen, of voor een beperkte periode, en zelfs wanneer onder druk wordt gewerkt om gestelde doelen te bereiken.

De op menselijke relaties gerichte aanpak is daarentegen vaak effectief bij creatieve taken, co-creatie, teamwerk, waarbij leiderschap van essentieel belang is om het personeel te motiveren menselijk talent te ontwikkelen en aldus de verwezenlijking van doelstellingen te bereiken.

De leider is er stellig van overtuigd dat het mondiger maken en ontwikkelen van de vaardigheden van mensen positieve punten voor succes zal opleveren.

Voor Reddin is er geen ideale stijl van situationeel leiderschap. Deze stijlen helpen echter om beter om te gaan met de verschillende veranderingssituaties waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen. Hiermee bedoelt Reddin dat de manager de mogelijkheid heeft te kiezen welke stijl het best bij hem/haar past om op de beste manier leiding te geven, afhankelijk van de situatie.

De meest geschikte strategie of managementstijl zal leiden tot het bereiken van de doelstellingen en, als gevolg daarvan, tot zakelijk succes.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Denk je dat situationeel effectiviteit leiderschap belangrijk is om je aan te passen aan de veranderingen waar een bedrijf mee te maken kan krijgen? Het Reddin 3D leiderschap model stelt verschillende leiderschapsstijlen voor. Met welke identificeer jij je of welke heb je in praktijk gebracht? Heb je suggesties of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Kassem, M. S., & Moursi, M. A. (1971). Managerial effectiveness. Academy of Management Journal, 14(3), 381-388.
  2. Karadag, E. (2009). Spiritual Leadership and Organizational Culture: A Study of Structural Equation Modeling. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(3), 1391-1405.
  3. Singh, S. B., & Karunes, S. (2000). Leadership Styles, Traits, Roles and Practices down the Ages. Vision, 4(1_suppl), 18-31.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2021). Reddin 3D model voor leiderschap. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/leiderschap/reddin-3d-leiderschapsmodel/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 02/12/2021 | Laatste update: 13/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/leiderschap/reddin-3d-leiderschapsmodel/”>Toolshero: Reddin 3D model voor leiderschap</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie