Supply chain resilience (SCR)

Supply chain resilience (SCR) - Toolshero

Supply chain resilience (SCR): in dit artikel wordt het concept Supply chain resilience (SCR) praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door een uiteenzetting van de redenen waarom een veerkrachtige toeleveringsketen het verschil kan zijn tussen succes of falen en een praktisch voorbeeld. Veel leesplezier!

Wat is supply chain resilience?

De COVID-19-periode diende als een wake-up call voor bedrijven over de hele wereld en benadrukte het cruciale belang van een sterke en veerkrachtige supply chain.

De wereldeconomie werd geconfronteerd met grote verstoringen doordat supply chains ongekende uitdagingen het hoofd moesten bieden, wat leidde tot tekorten aan essentiële goederen, vertragingen in leveringen en financiële verliezen voor veel bedrijven.

Gratis e-book bij Toolshero

Dit voorbeeld illustreert levendig hoe Supply chain resilience geen wenselijke kwaliteit is, maar een noodzaak voor organisaties die actief zijn in de hedendaagse onderling verbonden en onvoorspelbare wereld.

Definitie

Supply chain resilience verwijst naar het vermogen van een supply chain om effectief te reageren op verstoringen, te herstellen van tegenslagen en continuïteit te behouden bij onvoorziene gebeurtenissen.

Het gaat niet alleen om het omgaan met korte-termijnproblemen en het snel herstellen van verstoringen, maar ook om het implementeren van strategieën en processen die de supply chain voorbereiden op toekomstige uitdagingen op de lange termijn.

Het doel van supply chain resilience is het minimaliseren van negatieve gevolgen en het behouden van een hoog niveau van prestaties, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Achtergrond en oorsprong

Sinds het begin van de 21e eeuw heeft supply chain risico management geprobeerd traditionele risicobeheersingsmethoden toe te passen op het niveau van de supply chain in plaats van alleen op bedrijfsniveau.

Het identificeren, beoordelen, behandelen en monitoren van risico’s op het niveau van een enkel bedrijf kan relatief eenvoudig zijn, maar hetzelfde doen voor een complexe supply chain met duizenden bedrijven is een veel grotere uitdaging.

De complexiteit van supply chains heeft geleid tot de ontwikkeling van het concept van supply chain resilience als een aanvulling op traditioneel risicobeheer.

Belangrijke figuren in de ontwikkeling van het concept van supply chain resilience

Verschillende figuren hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het concept van supply chain resilience.

Een van de belangrijkste denkers op dit gebied is Yossi Sheffi, een professor aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en een expert op het gebied van supply chain management en logistiek. Sheffi heeft uitgebreid geschreven over de uitdagingen van het beheersen van supply chain risico’s en benadrukte het belang van veerkrachtige supply chains.

Een andere invloedrijke figuur is Martin Christopher, een professor aan de Cranfield School of Management in het Verenigd Koninkrijk. Christopher heeft zich gericht op het ontwikkelen van strategieën en raamwerken om supply chains veerkrachtiger te maken en heeft bijgedragen aan het bewustzijn van het belang van veerkracht in de supply chain.

Andere belangrijke bijdragers aan het concept van supply chain veerkracht zijn onder meer David Simchi-Levi, een professor aan MIT, en Ann Vereecke, een professor aan de Vlerick Business School in België. Beide academici hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van supply chain veerkracht en hebben bijgedragen aan het begrip en de ontwikkeling ervan.

Technologie en het opbouwen van supply chain resilience

Supply chain technologie speelt een essentiële rol bij het opbouwen van veerkracht in supply chains.

Moderne technologische oplossingen stellen supply chain operators in staat om real-time informatie te verzamelen, processen te automatiseren, gegevens te analyseren en betere beslissingen te nemen.

Digitale supply chain platforms, zoals geavanceerde data-analyse, Internet of Things (IoT), blockchain en kunstmatige intelligentie (AI), bieden mogelijkheden om de zichtbaarheid en transparantie te vergroten, risico’s te identificeren en snel te reageren op verstoringen.

Slim voorraadbeheer

Een voorbeeld van het gebruik van supply chain technologie om veerkracht op te bouwen is het concept van slim voorraadbeheer.

Door middel van geavanceerde voorspellingsalgoritmen en real-time data analyse kan de vraag naar grondstoffen en afgewerkte producten nauwkeurig worden voorspeld.

Dit stelt supply chain managers in staat om de benodigde voorraadniveaus te handhaven en de juiste hoeveelheden materialen en producten op het juiste moment te leveren. Het gebruik van slimme technologieën vermindert het risico op voorraadtekorten en verbetert de reactiesnelheid op onvoorziene gebeurtenissen.

Risico’s

Supply chains worden geconfronteerd met verschillende risico’s die de veerkracht kunnen bedreigen. Deze risico’s kunnen variëren van natuurrampen en politieke instabiliteit tot economische crises en handelsbeperkingen. Het identificeren en beheersen van deze risico’s is essentieel voor het opbouwen van veerkracht.

Een van de benaderingen voor het omgaan met supply chain risico’s is het opbouwen van “veiligheidsvoorraden” of “bufferstocks”. Dit houdt in dat extra voorraad wordt aangehouden om mogelijke verstoringen op te vangen. Door een voorraadbuffer aan te leggen, kunnen supply chains flexibeler reageren op onverwachte gebeurtenissen en de impact van verstoringen beperken.

Veerkrachtige supply chains streven naar een optimale balans tussen operationele efficiëntie en het vermogen om snel te reageren op verstoringen.

Concurrentievoordeel

Het opbouwen van veerkracht (resilience) in de supply chain biedt aanzienlijke voordelen en kan een concurrentievoordeel opleveren voor organisaties. Veerkrachtige supply chains zijn in staat om snel te reageren op veranderingen in de marktvraag, verstoringen in de toeleveringsketen en andere onvoorziene gebeurtenissen. Ze kunnen flexibel inspelen op nieuwe kansen, de time-to-market verkorten en de klanttevredenheid verbeteren.

Bovendien kunnen veerkrachtige supply chains waarde toevoegen aan de organisatie door middel van betere operationele efficiëntie, hogere klantloyaliteit en verbeterde winstgevendheid. Organisaties die beschikken over veerkrachtige supply chains hebben een grotere kans om succesvol te zijn in een dynamische zakelijke omgeving.

Om Supply chain resilience te bereiken, moeten organisaties een aantal strategieën implementeren:

Ten eerste is het belangrijk om een flexibele en diverse toeleveringsbasis te hebben. Dit betekent dat er meerdere leveranciers en alternatieve bronnen van grondstoffen moeten zijn, zodat verstoringen bij één leverancier kunnen worden opgevangen. Het diversifiëren van toeleveringskanalen en het identificeren van alternatieve routes voor transport kunnen ook de veerkracht vergroten.

Ten tweede moeten organisaties investeren in continue monitoring en risicobeheer. Dit omvat het identificeren van potentiële risico’s in de supply chain, het beoordelen van hun impact en waarschijnlijkheid, en het implementeren van maatregelen om deze risico’s te beperken. Het hebben van een goed geïnformeerd en responsief risicobeheerteam is essentieel om snel te kunnen reageren op verstoringen.

Ten derde is samenwerking met partners en leveranciers van cruciaal belang. Het opbouwen van sterke relaties en het delen van informatie met belangrijke spelers in de supply chain kan helpen bij het identificeren van risico’s en het gezamenlijk ontwikkelen van veerkrachtige oplossingen. Het delen van informatie over vraagvoorspellingen, voorraadniveaus en operationele capaciteit kan de zichtbaarheid en responsiviteit vergroten.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over supply chain resilience? Heeft de organisatie waarvoor jij werkt te maken gehad met grote verstoringen in de supply chain? Welke strategieën zijn toen gebruikt om te reageren op deze verstoringen? Welke rol speelt technologie in jouw werkomgeving op het gebied van supply chain management? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Word lid van Toolshero

Meer informatie

  1. Tukamuhabwa, B. R., Stevenson, M., Busby, J., & Zorzini, M. (2015). Supply chain resilience: definition, review and theoretical foundations for further study. International journal of production research, 53(18), 5592-5623.
  2. Roberta Pereira, C., Christopher, M., & Lago Da Silva, A. (2014). Achieving supply chain resilience: the role of procurement. Supply Chain Management: an international journal, 19(5/6), 626-642.
  3. Ponomarov, S. Y., & Holcomb, M. C. (2009). Understanding the concept of supply chain resilience. The international journal of logistics management, 20(1), 124-143.
  4. Pettit, T. J., Fiksel, J., & Croxton, K. L. (2010). Ensuring supply chain resilience: development of a conceptual framework. Journal of business logistics, 31(1), 1-21.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Supply chain resilience (SCR). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/supply-chain-resilience/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 10/08/2023 | Laatste update: 10/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/supply-chain-resilience/”>Toolshero: Supply chain resilience (SCR)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie