TPM (Total Productive Maintenance)

Total Productive Maintenance / TPM - toolshero

TPM: in dit artikel wordt het TPM of te wel Total Productive Maintenance praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement filosofie.

Wat is TPM?

Bijna alle industriële productieprocessen worden uitgevoerd met behulp van machines, waardoor elke productiegerichte organisatie in grote mate afhankelijk is van haar machinepark. Wanneer storing of langdurige uitval van machines, apparaten of belangrijk gereedschappen optreedt, dan heeft dat automatisch ingrijpende gevolgen voor de totale productie.

TPM is een methodiek die zich richt op het onderhouden en verbeteren van productie en kwaliteitssystemen. Door continue gerichte aandacht te schenken aan machines, middelen, faciliteiten en de kennis en vaardigheden werknemers, wordt het fundament van de productie- en kwaliteitssystemen verbeterd en verstevigd.

Gratis e-book bij Toolshero

De term TPM is bedacht in 1961, door het Japanse bedrijf Nippondenso. Deze toeleverancier binnen de automotive, voerde een verbeterproject uit met als uitgangspunt continue verbetering en de invoering van autonoom en gepland onderhoud aan machines. Deze methode is vooral bedoeld voor bedrijven met een machinepark, waar hoge onderhoudskosten mee gemoeid zijn.

Productiviteitsverbetering

Het gaat bij TPM niet alleen om het in standhouden van de productiviteit, maar vooral ook om het onderhoud van het machinepark en hoe mogelijke storingen voorkomen kunnen worden. Bij deze methode draait het om productiviteitsverbetering en het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid, waardoor machines zo optimaal mogelijk functioneren.

Iedereen binnen de organisatie moet zich bewust zijn van de verborgen verliezen bij een machinestoring of de tijd die nodig is voor herstel van een machine. Zelfs als een machine niet op volle snelheid kan draaien of slechte producten aflevert, is dit een verliespost voor de organisatie. Het streven is een perfect proces, waarbij alle machines Overall Equipment Effectiveness (OEE) hebben van 100%. Machines draaien in dat geval altijd op volle snelheid en leveren producten af van perfecte kwaliteit.

Preventief onderhoudsconcept

Wachten totdat machines stuk gaan is geen optie. Curatief onderhoud of preventief correctief onderhoud kenmerkt zich door hierop te wachten en dan pas tot reparatie over te gaan. Vooral wanneer productie 24/7 moet doorgaan is deze manier van onderhoud veel te kostbaar. TPM stelt daarom het machinepark centraal en wil niet alleen de productiviteit continu veilig stellen, maar daar waar kan ook verhogen.
Productiviteitsverbetering is waar TPM zich op richt, met als primair doel het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid.

Bij TPM is iedereen verantwoordelijk

Het uitgangspunt van TPM is dat iedereen verantwoordelijk is voor het onderhoud van het machinepark. Participatie van medewerkers bij verbetervoorstellen en onderhoud vormen de spil binnen TPM, zodat de machine-efficiëntie gezamenlijk en stapsgewijs vergroot kan worden.

Maintenance heeft daarom naast “onderhoud”, ook de betekenis van “verbetering”. Bij aanschaf van machines gaat het slechts om het functioneren. Door in gebruik name van machines kunnen systematisch pas verborgen gebreken bloot gelegd worden, waarna men verbeteringen kan doorvoeren.

Multidisciplinaire teams

Iedereen, van operator tot onderhoudsmonteur, moet zich gezamenlijk inzetten om de OEE te verbeteren. Dat kan het beste gebeuren door kleine multidisciplinaire teams samen te stellen. Omdat te bewerkstelligen moet er aandacht zijn voor autonoom en preventief onderhoud, training van de betrokken medewerkers, oog voor veiligheid en standaardisatie van werkprocessen.

Het doel is nul fouten, nul verliezen en nul ongevallen. Door gebruik te maken van dergelijke multidisciplinaire teams zal de beschikbaarheid van machines sterk verbeteren. TPM richt zich op het effectief en efficiënt benutten van de productiemiddelen en streeft naar betrokkenheid van alle afdelingen.

De kleine multidisciplinaire teams werken samen vanuit zeven verschillende TPM pilaren wat ondersteund wordt door het 5S systeem. Dit alles om de productiviteit te verhogen en de betrouwbaarheid van de machines te verbeteren. De zeven basis TPM pilaren zijn:

  • Autonomous maintenance – autonoom onderhoud;
  • Kobetsu Kaizen (Focused Improvement) – gericht verbeteren;
  • Planned Maintenance – gepland onderhoud;
  • Quality maintenance – kwaliteitsonderhoud;
  • Training and Education – training en opleiding;
  • Office TPM – TPM vanuit de kantoren / administratieve ondersteuning;
  • Safety Health Environment (SHE) – veiligheid, gezondheid en omgeving.

TPM (Total Productive Maintenance, de zeven TPM pilaren - toolshero

Continue verbetering

Met TPM zal de productiviteit tot 70% verbeteren en zullen de klachten met zo´n 60% verminderen. Naast het meten van OEE, is er binnen TPM aandacht voor achterstallig onderhoud dat ook wel Total Clean Out (TCO) wordt genoemd. Hierna kan gestart worden met de continue verbetercyclus. Doordat elk multidisciplinair team één specifiek probleem aanpakt dat de OEE beperkt, kan er zeer effectief gewerkt worden. Het project dat dit kleine team uitvoert heet Small Group Activity (SGA). In zo´n SGA projectteam kunnen zowel machine-operators als monteurs zitten alsook kwaliteitscontroleurs en logistieke planners. Zo is iedereen gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van een specifieke machine.

Tip:
Een goed hulpmiddel bij het opstarten en managen van een kortdurend verbeterproject is de A3 lean methode. Via deze methode maak en beheer je een concreet project plan op 1 A3 papier, die voor iedereen helder en overzichtelijk is. Lees meer hierover: A3 lean methode

Perfectie

Net zoals andere procesverbeteringsmethodes is TPM uitgegroeid tot een algemene procesmanagementmethode die breed kan worden ingezet en toegepast om perfectie van machines na te streven. Naast machinebeschikbaarheid spelen ook andere factoren een rol, zoals het logistieke en menselijk aspect.

Daarom is de sterke betrokkenheid van medewerkers uit verschillende disciplines zo´n belangrijk onderdeel binnen deze methode. Iedereen is van begin tot eind betrokken. Daardoor is dit een nuttige methode om over een complex en/of duur machinepark goed te waken en ervoor te zorgen dat de onderhoudskosten niet te hoog worden en de productie niet stagneert.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Is TPM voor jou herkenbaar? Herken je het bovenstaande of zijn er recentere ontwikkelingen die je wilt delen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die aan het toepassen van TPM kunnen bijdragen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. McKone, K. E., Schroeder, R. G., & Cua, K. O. (2001). The impact of total productive maintenance practices on manufacturing performance. Journal of operations management, 19(1), 39-58.
  2. Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press, Inc.
  3. Wireman, T. (2004). Total productive maintenance. Industrial Press.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). TPM (Total Productive Maintenance). Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/tpm/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/tpm/”>toolshero: TPM (Total Productive Maintenance)</a>

Published on: 26/10/2016 | Last update: 26/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie