Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Capability Maturity Model Integration (CMMI) - toolshero

Capability Maturity Model Integration: in dit artikel wordt het Capability Maturity Model Integration (CMMI) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige implementatie- en ontwikkelingstool. Veel plezier!

Wat is het Capability Maturity Model Integration (CMMI)?

Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) is een methodologie die gebruikt wordt om softwareontwikkelingsprocessen te ontwikkelen en verfijnen. Het model simuleert in vijf stappen het evolutionaire pad van softwareontwikkeling in volwassen processen.

Met volwassenheid wordt de mate van formaliteit en optimalisatie van processen bedoeld, van adhoc activiteiten tot formeel gedefinieerde stappen en van het monitoren van resultaatstatistieken tot actieve optimalisatie van de in ontwikkeling zijnde processen.

Gratis e-book bij Toolshero

Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) kan worden gezien als een reeks gestructureerde niveaus die beschrijven hoe goed het gedrag, de praktijken en de processen van een organisatie op betrouwbare en duurzame wijze de gewenste resultaten kunnen produceren.

Ook kan het volwassenheidsmodel worden gebruikt als een benchmarktool voor het vergelijken van resultaten en als hulpmiddel om een vergelijkingsbasis te identificeren tussen verschillende organisaties.

Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) is ontwikkeld en uitgebracht door het Software Engineering Institute (SEI), een research- en ontwikkelingscenter, gesponsord door het U.S. Department of Defense. Hoewel het model ontwikkeld is voor softwareontwikkeling, wordt hetCapability Maturity Model Integration (CMMI) ook gebruikt om bedrijfsprocessen in het algemeen te ontwikkelen en optimaliseren. Wereldwijd wordt het model gebruikt in overheidskantoren, de handel en de industrie.

Capability Maturity model (CMM) - Toolshero

Figuur 1 – Capability Maturity model (CMM)

Capability Maturity Model Integration: de vijf niveaus

In de essentie is het Capability Maturity Model Integration (CMMI) een gestandaardiseerd framewerk om de IT-ontwikkeling, management processen of producten te beoordelen binnen een organisatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf niveaus:

1. Initial (initieel)

In de initiële fase van procesontwikkeling binnen een organisatie is nog veel onduidelijkheid. Onbekend is hoe processen in elkaar zitten en hoe deze verbeterd moeten worden. Door een gebrek aan procedures of andere formele procesbeschrijvingen en doelstellingen wordt succes bepaald door individuele input en resultaten.

Deze successen kunnen niet worden herhaald omdat simpelweg geen documentatie bestaat over hoe de resultaten behaald zijn. Door de onduidelijkheid ontstaan er op dit niveau vaak chaotische situaties, worden budgetten overschreden en worden deadlines gemist.

Vanaf dit eerste level wordt het definiëren van het proces in gang gezet. Daarbij wordt tot en met het derde niveau een set proceselementen bepaald. Voorbeelden van mogelijke proces definitie criteria zijn:

 • Doel. Wat is het nut van het proces? Is dit proces een cruciaal onderdeel van de bedrijfsstrategie en is dit proces voldoende klantgericht?
 • Input. Welke middelen moeten voorhanden zijn om dit proces uit te voeren? Wat kost het?
 • Output. Welke middelen worden geproduceerd door dit proces? Wat levert het op?
 • Rolverdeling. Wie voert welke activiteit uit? Wie heeft daarvoor de beste competenties?
 • Aanvangscriteria. Wanneer precies en in elke omstandigheden kan dit proces in gang worden gezet?
 • Beëindigingscriteria. Wanneer precies en in welke omstandigheden kan dit proces gestopt worden?
 • Procedures. Hoe wordt het proces gedocumenteerd zodat het later herhaald kan worden?
 • Evaluatie. Hoe wordt de implementatie van het proces gemonitord? Hoe kan er geoptimaliseerd worden door evaluatie?
 • Hulpmiddelen. Welke hulpmiddelen zijn er nodig om het proces nog efficiënter uit te voeren?

2. Repeatable (herhaalbaar)

Op dit niveau worden verschillende van bovenstaande criteria beoordeeld en vastgelegd. De informatie of kennis die gedocumenteerd wordt is opgedaan door ervaringen. Het proces is op dit tweede niveau al duidelijk in ontwikkeling en onder normale omstandigheden is het proces voorspelbaar in termen van geld en tijd.

Vanwege de voorspelbaarheid en accuraatheid kan het proces herhaald worden. Het bedrijfsproces is vanaf hier herhaalbaar, maar bij invoeren van nieuwe methoden, procedures of technologieën valt de ontwikkeling terug op het eerste niveau. Ook tegenvallers en inconsistenties kunnen de ontwikkeling van het proces tegenwerken.

3. Defined (gedefinieerd)

Het in ontwikkeling zijnde proces is op dit niveau volledig gedefinieerd en onder controle. De procedures zijn voldoende accuraat waardoor inconsistenties minder vaak voorkomen. Ook zijn de verschillende (aanvullende) processen goed geïntegreerd in de hele organisatie waardoor een geoliede machine ontstaat.

Op tegenslagen en afwijkingen wordt goed geanticipeerd zodat het proces te allen tijde operatief kan blijven. Ondanks het soepele verloop wordt hier nog wel over ontwikkeling gesproken; het proces is nog niet volwassen.

Het gaat hier echter meer om optimalisatie dan om vormgeving. De meeste organisaties stoppen hier met het ontwikkelen van het proces omdat extra investeringen vereist zijn in de volgende stappen. Het proces is immers al effectief genoeg bevonden.

4. Managed (gemanaged)

Op dit niveau is het proces volledig beheerst. De kwaliteit van het proces wordt systematisch gemeten om afwijkingen te constateren en zo nodig te verbeteren. Het proces kan gemonitord worden door het uitvoeren van kwantitatieve analyses.

De data die hierbij vrijkomt wordt gebruikt in de optimalisatie van het proces. Een voorbeeld van een model dat gebruikt kan worden voor dit doeleind is het SERVQUAL model.

5. Optimizing (optimaliseren)

Op dit niveau is aan de bedrijfsvoering toegevoegd het systematisch verbeteren van de processen. Door het ontvangen van kwalitatieve feedback worden de processen proactief bijgestuurd.

Ook wanneer nieuwe technologieën geïmplementeerd moeten worden kan dit beheerst gedaan worden zonder dat het proces aan effectiviteit verliest. Hier wordt ook preventief onderzoek gedaan naar mogelijke defecten of inconsistenties die in de toekomst mogelijk op kunnen treden.

Voordelen van Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Uit onderzoek van de University of Missouri is gebleken dat organisaties, na het implementeren van een CMM framewerk, veel vooruitgang boeken op verschillende Key Performance Indicators (KPI’s). Voorbeelden van verbeteringen zijn:

Consistentie

Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) zorgt ervoor dat organisaties de voorspelbaarheid en consistentie van procedures en andere processen beter onder controle kunnen houden. Met het oog op de klant gericht kunnen daardoor ook betere voorspellingen en prognoses gemaakt worden over bijvoorbeeld de vraag naar een product of dienst.

Marktaandeel

In de concurrentiestrijd, zowel in de informatietechnologie als daarbuiten, is het belang van ontwikkelen en innoveren groot. Om de concurrent voor te blijven kan door het gebruik van het Capability Maturity Model Integration (CMMI) nog sneller ingespeeld worden op nieuwe klantbehoeften.

Kostenbesparing vanuit Capability Maturity Model Integration

Door het gebruik van Capability Maturity Model Integration (CMMI) worden fouten in bestaande en nieuwe procedures opgemerkt, waarna er zo nodig maatregelen genomen kunnen worden. Hoe sneller de fouten worden opgelost, hoe minder kosten dit met zich meebrengt. Bovendien kunnen er bij de analyses naar het proces overbodige stappen of acties ontdekt worden en kan men dus effectiever te werk gaan. Dit kan de productiviteit verhogen.

Ontwikkeling

Het Capability Maturity Model Integration (CMMI) beschrijft de verschillende fases in de ontwikkeling van een proces. De snelheid waarmee ontwikkeld wordt hangt af van de capaciteiten van de organisatie om te ontwikkelen.

Door processen constant te blijven ontwikkelen kan een organisatie de concurrentie steeds een stap voor blijven, maar daar moeten dan wel de financiële middelen voor zijn.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Capability Maturity Model Integration (CMMI)? Denk jij ook bepaalde processen te kunnen optimaliseren in jouw bedrijf of omgeving? Wat zijn volgens jouw zaken die bijdragen aan het effectief ontwikkelen van bedrijfsprocessen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993). Capability maturity model, version 1.1. IEEE software, 10(4), 18-27.
 2. Paulk, M. C., Weber, C. V., Garcia, S. M., Chrissis, M. B. C., & Bush, M. (1993). Key practices of the capability maturity model version 1.1.
 3. Herbsleb, J., Zubrow, D., Goldenson, D., Hayes, W., & Paulk, M. (1997). Software quality and the capability maturity model. Communications of the ACM, 40(6), 30-40.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2018). Capability Maturity Model Integration (CMMI). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/capability-maturity-model-integration/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06/08/2018 | Laatste update: 29/04/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/capability-maturity-model-integration/”>Toolshero: Capability Maturity Model Integration (CMMI)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie