Porter’s Generic Strategies

Generic strategies van Michael Porter - ToolsHero

Porter’s Generic Strategies: in dit artikel worden Michael Porter’s Generic Strategies praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool en management model.

Wat is zijn Porter’s Generic Strategies?

Porter’s Generic Strategies, ofwel algemene strategieën, kunnen gebruikt worden om de richting (strategie) van je organisatie te bepalen. Michael Porter houdt 4 strategieën aan waar een organisatie uit moet kiezen. Hij is van mening dat een bedrijf een duidelijke koers moet kiezen, omdat het anders de concurrentie niet kan verslaan.

De vier strategieën waaruit gekozen kan worden zijn:

Gratis e-book bij Toolshero

 1. Kostenleiderschap
 2. Differentiatie
 3. Kosten focus
 4. Differentiatie focus

Michael Porter zette de theorie in 1985 uiteen in zijn boek ‘Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance’. De basis werd gevormd door 3 strategieën, te weten kostenleiderschap, differentiatie en focus. De laatste verdeelde hij weer in kosten focus en differentiatie focus.

Michael Porter's Generic Strategies - toolshero

Porter’s Generic Strategies uitleg (Engelstalige video)

Hoe pas je Porter’s Generic Strategies toe?

Er zijn volgens Michael Porter vier Generic strategies:

1. Kostenleiderschap

Je richt je op een grote markt (veel vraag) en houdt een zo laag mogelijke prijs aan. Er zijn binnen deze koers twee mogelijkheden. Je kan ervoor kiezen om de kosten zo laag mogelijk te houden; of ervoor zorgen dat je een groter marktaandeel hebt met gemiddelde prijzen.

Het draait er in beide gevallen om dat de kosten voor het bedrijf zo laag mogelijk zijn. De prijs voor de consument is een ander verhaal.
Organisaties die succesvol zijn met deze strategie hebben meestal een flink investeringskapitaal tot hun beschikking, efficiënte logistiek en lage kosten als het gaat om materiaal en arbeid. De organisatie is over het algemeen gefocust op interne processen.

2. Differentiatie

Je richt je op een grote markt (veel vraag), maar je product of dienst heeft unieke eigenschappen.
Bij deze strategie maak je jouw product zo exclusief mogelijk, zodat het aantrekkelijker is dan vergelijkbare producten van de concurrent. Om te slagen met deze strategie zijn goede research & development, innovatie en de mogelijkheid om hoge kwaliteit te leveren, nodig.

Effectieve marketing is van belang, zodat de markt de voordelen van jouw unieke product begrijpt. Het is belangrijk om flexibel te zijn en je snel aan te kunnen passen in een veranderende markt, omdat de concurrent anders zijn slag slaat. De organisatie is naar de buitenwereld gericht en heeft een creatieve benadering.

3. Kosten focus

Je richt je op een niche markt (weinig concurrentie, ‘focused market’) en houdt een zo laag mogelijke prijs aan. Je kiest hier voor een duidelijke niche markt en doordat je de dynamiek van de markt en de wensen van de consumenten begrijpt, kun je ervoor zorgen dat de kosten laag blijven.

4. Differentiatie focus

Je richt je op een niche markt (weinig concurrentie, ‘focused market’) en je product of dienst heeft unieke eigenschappen. Bij deze strategie is er vaak sprake van een sterke merktrouw bij de consument. Het is wel van groot belang om te zorgen dat jouw product uniek blijft, om zo mogelijke concurrentie voor te blijven. Om de juiste strategie te kiezen voor jouw organisatie is het van belang om de competenties en sterke kanten van je bedrijf te kennen.

De juiste strategie kiezen

Je kunt de volgende stappen volgen om de juiste strategie te kiezen:

Stap 1

Onderwerp je bedrijf aan een SWOT analyse. Zo krijg je je sterke en zwakke kanten helder en aan de ander kant de kansen en bedreigingen die er zijn.

Stap 2

Probeer de markt van jouw bedrijfstak te doorgronden. Dit kan bijvoorbeeld via de Five Forces Analysis (vijf krachten model), een model dat Michael Porter eveneens ontwikkelde om je winstpotentieel te bepalen. De 5 krachten die daar invloed op hebben zijn:

 • de (macht van) leveranciers;
 • de (macht van) de afnemers;
 • de verkrijgbaarheid van vergelijkbare producten;
 • de dreiging van nieuwe toetreders;
 • en de interne concurrentie.

Stap 3

Vergelijk je SWOT analysee met de uitkomsten van stap 2. Vraag je bij elke strategie van Porter af hoe je die strategie kan gebruiken om invloed uit te oefenen op de eerder genoemde vijf krachten. En kies op basis daarvan welke strategie je het beste uitgangspunt (en winstpotentieel) geeft.

Kritische kanttekeningen

Het model van Porter waarbij je kiest voor één strategie levert zeker ook kritiek op. Het model zou bijvoorbeeld niet flexibel. Er zijn genoeg bedrijven die kiezen voor een meer ‘hybride’ strategie, oftewel die gebruik maken van verschillende (onderdelen) van de 4 algemene strategieën van Porter. In een snel veranderende markt lijkt die flexibiliteit, het snel kunnen schakelen en reageren op de markt en de vraag, een belangrijke onderdeel van een succesvol bedrijf.

Samenvattend

De Generic strategies van Porter kunnen gebruikt worden om de richting (strategie) van je organisatie te bepalen. Er zijn 4 strategieën waar een organisatie uit moet kiezen.

De vier strategieën waaruit gekozen kan worden zijn:

 1. Kostenleiderschap
 2. Differentiatie
 3. Kosten focus
 4. Differentiatie focus

Kennis over de markt, je bedrijfstak en je eigen organisatie zijn bepalend voor het kiezen van de juiste strategie.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Zouden de Generic Strategies van Porter voordeel op kunnen leveren voor jouw bedrijf? Of ben je meer van de ‘hybride’ stijl?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Jennings, D. F., & Lumpkin, J. R. (1992). Insights between environmental scanning activities and Porter’s generic strategies: An empirical analysis. Journal of Management, 18(4), 791-803.
 2. Kim, E., Nam, D. I., & Stimpert, J. L. (2004). Testing the applicability of Porter’s generic strategies in the digital age: A study of Korean cyber malls. Journal of Business Strategies, 21(1), 19.
 3. Murray, A. I. (1988). A contingency view of Porter’s “generic strategies”. Academy of management review, 13(3), 390-400.
 4. Porter, M. (2007). Porter’s generic strategies. Retrieved June, 14, 2009.

Citatie voor dit artikel:
Kuijk, A. (2018). Porter’s Generic Strategies. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/porter-generic-strategies/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/porter-generic-strategies/”>Toolshero: Porter’s Generic Strategies</a>

Published on: 14/09/2018 | Last update: 22/09/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 14

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Anneke Kuijk
Article by:

Anneke Kuijk

Anneke Kuijk is een tekstschrijver die de kwaliteiten heeft om informatie te analyseren en daar de kern uit te halen. Dit zet ze om in begrijpelijke en goed leesbare teksten. Naast content schrijven, is ze ook actief als docent (taal)inburgering en op vele manieren actief met taal.

Tags:

Geef een reactie