DSDM (Dynamic Systems Development Method)

DSDM (Dynamic Systems Development Method) - Toolshero

DSDM (Dynamic Systems Development Method): in dit artikel wordt de Dynamic Systems Development Method ook bekend als DSDM praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de effectiviteit, de prioriteiten en integratie met andere methoden, de principes, levenscyclus van systeemontwikkeling en rolverdeling vanuit DSDM. Na het lezen begrijp je de basis van deze IT systeem methode. Veel leesplezier!

Wat is DSDM?

De Dynamic Systems Development Method (DSDM), ook wel dynamische systeemontwikkelingsmethode genoemd, is een Agile raamwerk voor softwareontwikkeling. DSDM werd voor het eerst uitgebracht in 1994, toen het vooral gebruikt werd voor Rapid Application Development (RAD).

De latere versies van DSDM werd het raamwerk van software development herzien en werd een algemene benadering voor projectbeheer in systeemontwikkeling bedacht.

Gratis e-book bij Toolshero

Opkomst van softwareontwikkelingsmethoden

In de jaren negentig werd Rapid Application Development (RAD) zeer populair in korte tijd. Dat betekende dat de oude groene schermen verdwenen en plaatsmaakten voor de grafische interfaces die we vandaag nog kennen.

Ook kwamen verschillende tools op de markt om applicaties op te bouwen, zoals PowerBuilder. Hierdoor konden ontwikkelaars gemakkelijk hun oplossingen met klanten delen. Prototyping was geboren. De nadelen van de traditionele watervalmethoden voor softwareontwikkeling werden al snel verleden tijd.

RAD kende ook nadelen. Het voornaamste puntje van kritiek was dat het ongestructureerd was. Veel bedrijven en ontwikkelaars kwamen met hun eigen aanpak en definitie van systeem- en softwareontwikkeling.

Daarop werd het DSDM Consortium opgericht in 1994. Het doel was het gezamenlijk ontwikkelen en promoten van een onafhankelijk raamwerk. Een groep leveranciers, experts en project managers op het gebied van softwareontwikkeling werd bij elkaar gehaald waarop de best practices werden uitgewisseld. Het resultaat was DSDM Public Version.

In 2016 werd het DSDM Consortium omgedoopt tot Agile Business Consortium. Zij bezitten en beheren het DSDM raamwerk.

Wat maakt DSDM effectief?

Dynamic Systems Development Method omvat een breed scala aan activiteiten die gedurende de gehele levensduur van een project worden uitgevoerd. Het raamwerk kent een goede basis maakt effectief management mogelijk. Daarom onderscheidt het zich van andere Agile-methoden voor systeemontwikkeling, zoals de Systems Development Life Cycle (SDLC).

DSDM is een iteratieve en incrementele benadering voor systeemontwikkeling, wat betekent dat nauwe betrokkenheid van gebruikers en klanten mogelijk is bij de ontwikkeling mogelijk is. Het raamwerk is gebouwd op de algemene principes van Agile-manufacturing.

Prioriteiten en integratie met andere methoden

De methode laat de gebruiker voorafgaand aan een project voor systeemontwikkeling de kosten, tijd en kwaliteitseisen vaststellen. Ook wordt de MoSCoW methode toegepast voor het prioriteit geven aan verschillende taken. Deze taken worden onderverdeeld in ‘musts’, ‘shoulds’ en ‘will not haves’.

In 2014 kwam de laatste versies van DSDM uit. Het vernieuwde raamwerk werd gepubliceerd in DSDM Agile Project Framework.
Ook werd in de laatste handleiding erkent dat het belangrijk is dat er een integratie komt met andere raamwerken, zoals ITIL, PRINCE2 en andere benaderingen voor projectmanagement.

Voordat de laatste versie van DSDM uitkwam, werd alleen een integratie met Extreme Programming (XP) voorgesteld in de handleiding.

Principes van DSDM

DSDM als methode erkent dat veel projecten stuklopen door menselijke fouten van project managers, project medewerkers, leveranciers, et cetera, meer dan technologische fouten. De focus van dsdm projecten ligt daarom op het helpen van mensen om samen te werken. Er zijn acht principes die ten grondslag liggen aan de methode. Deze zijn:

 1. Focus op de zakelijke behoefte
 2. Lever op tijd
 3. Werk samen
 4. Doe nooit concessies aan kwaliteit
 5. Bouw stapsgewijs op vanuit een stevig fundament
 6. Ontwikkel iteratief
 7. Communiceer veel en duidelijk
 8. Demonstreer controle

Technieken en instrumenten binnen DSDM

Hieronder worden enkele technieken benoemd waarvan gebruik gemaakt wordt binnen DSDM projecten.

Timeboxing en DSDM

Timeboxing is het opsplitsen van een project zodat het gemakkelijk wordt om het stapsgewijs af te ronden. Elk deel kent een eigen budget en oplevertermijn. Ook worden voor alle delen individueel de eisen vastgesteld.

MoSCoW en DSDM

De MoSCoW methode wordt gebruikt voor het prioriteit geven aan taken en vereisten. Het is een acroniem voor:

 1. Must have
 2. Should have
 3. Could have
 4. Won’t have

Prototyping

Prototyping verwijst naar de praktijk van het maken van prototypes van systemen in een vroeg stadium van ontwikkeling. Het maakt vroegtijdige identificatie van problemen en tekortkomingen mogelijk en stelt de klant in staat om de software alvast te testen. Op deze manier wordt ook een goede gebruikersbetrokkenheid gestimuleerd. Dat is een van de belangrijkste succesfactoren van DSDM projecten.

Testen

Testen zorgt voor producten van goede kwaliteit waar de klant mee vooruit kan. DSDM stelt dat testen in elke iteratie gewenst en nodig is. Het team is vrij om een eigen gekozen testmethode te gebruiken.

Workshops

Een workshop zorgt ervoor, mede onder begeleiding van project managers dat alle belanghebbenden van een project bij elkaar gebracht worden om eisen en functionaliteiten te bespreken en vast te stellen.

Modellering

Modellering helpt een bedrijfsdomein te visualiseren en begrip over het systeem te verbeteren. Het zorgt voor een schematische weergave van aspecten van een systeem.

Configuratiebeheer

Deliverables moeten goed worden beheerd door project managers omdat aan het einde van elke timebox een stukje van het systeem wordt opgeleverd. Deze moeten vervolgens geconfigureerd worden en opgebouwd tot een geheel.

Levenscyclus van systeemontwikkeling volgens DSDM

Er zijn vier hoofdfasen vastgesteld in de levenscyclus van systeemontwikkeling volgens DSDM: haalbaarheid, fundering, evolutionaire ontwikkeling en implementatie. Deze fasen worden voorafgegaan door een pre-project fase en de levenscyclus eindigt met een post-project fase. Het totaal levert daarmee zes fasen op.

1. Pre-project fase

De pre-project fase zorgt ervoor dat alleen de juiste projecten en activiteiten worden gestart en dat deze op de juiste manier worden opgezet vanuit een duidelijk omschreven kader en doelstelling.

2. Haalbaarheidsfase (feasibility phase)

De haalbaarheidsfase is bedoeld om vast te stellen of het project eigenlijk wel haalbaar is vanuit technisch of kostentechnisch perspectief. Deze fase eindigt met een beslissing of er doorgegaan wordt met het project, of dat het project wordt stopgezet.

3. Funderingsfase (foundation phase)

De funderingsfase is een aanvulling op de feasibility study en tilt deze naar een hoger niveau. Het is de bedoeling dat een goed begrip verkregen wordt over de zakelijke redenen voor het project en waar het een oplossing voor biedt. Deze fase duurt doorgaans niet langer dan enkele weken.

4. Evolutionaire ontwikkelingsfase (evolutionairy development phase)

Deze fase bouwt voort op de fundamenten van het project die in de vorige stappen zijn gelegd. Het doel van de fase is om de uiteindelijke oplossing te creëren.

In deze fase worden ook de meeste methoden en technieken toegepast ter ondersteuning van de werkzaamheden in die fase, waaronder de MoSCoW methode, of modellering, Timeboxing en prototyping.

5. Implementatiefase

De implementatiefase heeft als doel om de ontwikkelde oplossing in operationeel gebruik te nemen.

6. Post-projectfase

De post-projectfase gaat om het controleren of alle doelstellingen behaald zijn. Of alle voordelen van een oplossing ook behaald zijn, zal op een later moment blijken, aangezien de meeste voordelen van een systeem ontstaan bij langdurig gebruik.

Rolverdeling in Dynamic Systems Development Method (DSDM)

Er zijn enkele formele rollen ontstaan in de DSDM omgeving. Het is belangrijk dat alle projectleden een rol krijgen toegewezen voordat het project begint. Elke rol kent eigen taken en verantwoordelijkheden.

De eerste rol is voor de uitvoerende sponsor. Deze partij wordt ook wel de projectkampioen genoemd. De persoon in deze rol heeft het vermogen en de verantwoordelijkheid om de juiste fondsen en middelen in te zetten op de juiste momenten.

De visionair is de persoon die de verantwoordelijkheid heeft om het project in te zetten door ervoor te zorgen dat essentiële vereisten al vroeg geïdentificeerd worden. De visionair heeft de meest nauwkeurige perceptie van de doelstellingen van het systeem en zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt.

De ambassadeur gebruiker zorgt ervoor dat de kennis en de ervaringen van de uiteindelijke gebruiker centraal staan in het ontwikkelingsproces. Deze persoon zorgt ervoor dat feedback op continue basis wordt verkregen.

De projectmanager is iemand uit de gebruikersgemeenschap of het IT-landschap zijn die het project in zijn algemeenheid beheert.

De technisch coördinator zorgt ervoor dat het ontwerpen van de systeemarchitectuur en het bewaken van de kwaliteit effectief succesvol verloopt.

Teamleiders geven leiding aan hun team en zorgen dat alle teams goed samenwerken.

Facilitators zorgen ervoor dat de voortgang van workshops positief blijft en dat communicatie en voorbereiding op workshops plaats kunnen vinden zonder hinder.

Daarnaast kent het team nog verschillende specialistische rollen, zoals een business process architect, een kwaliteitsmanager, engineers en meer.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over DSDM? Wordt er in jouw werkomgeving gebruik gemaakt van softwareontwikkelingsmethoden? Zie jij overeenkomsten met benaderingen voor systeemontwikkeling zoals SDLC? Worden dit soort methoden in de toekomst onnodig dankzij technische tools?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Iivari, J., Hirschheim, R., & Klein, H. K. (2000). A dynamic framework for classifying information systems development methodologies and approaches. Journal of management information systems, 17(3), 179-218.
 2. Lewis, M. D., Lamey, A. V., & Douglas, L. (1999). A new dynamic systems method for the analysis of early socioemotional development. Developmental Science, 2(4), 457-475.
 3. Stapleton, J. (1999). DSDM: Dynamic systems development method. In Proceedings Technology of Object-Oriented Languages and Systems. TOOLS 29 (Cat. No. PR00275) (pp. 406-406). IEEE.
 4. Stapleton, J. (1997). DSDM, Dynamic systems development method: the method in practice. Cambridge University Press.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). DSDM (Dynamic Systems Development Method). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/dsdm/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06/10/2022 | Laatste update: 31/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/dsdm/”>Toolshero: DSDM (Dynamic Systems Development Method)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie