Benchmarking

Benchmarking - toolshero

Benchmarking is een methode om organisaties te vergelijken met die van aanverwante en vergelijkbare organisaties, op het gebied van bedrijfsprocessen en prestatiegegevens.

In dit artikel wordt de methode benchmarking praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige marketing en vergelijking tool.

Wat is benchmarking?

Benchmarking is de methode om bedrijfsprocessen en prestatiegegevens te vergelijken met die van aanverwante en vergelijkbare organisaties. Bij voorkeur worden bedrijven uit dezelfde branche met elkaar vergeleken, maar het is heel goed mogelijk om benchmarking tussen bedrijven uit verschillende branches toe te passen. In deze vergelijkingen draait het vooral om de factoren kwaliteit, tijd en kosten van organisaties van ongeveer dezelfde grootte en met ongeveer dezelfde afzetmarkt. Daarnaast wordt er gekeken hoe bepaalde zaken beter, sneller en goedkoper kunnen worden gerealiseerd.

Toepassing

Benchmarking wordt gebruikt en toegepast binnen het (strategisch) management van organisaties. Verschillende aspecten van processen worden geëvalueerd ten opzichte van de beste prestaties van andere organisaties. Het is wel noodzakelijk dat deze vergelijking plaatsvindt tussen organisaties met een gemeenschappelijke eigenschap (peergroup). Door deze methode toe te passen krijgen organisaties een beter inzicht in hoe zij ontwikkelingen en verbeteringen goed kunnen aanpakken. Het toepassen van deze methode kan een eenmalige gebeurtenis zijn, maar wordt steeds vaker gebruikt als een continu proces ter verbetering van de organisatie.

Soorten benchmarks

Er zijn verschillende soorten benchmark methodes die zich richten op een specialisme. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Proces benchmarking

Een organisatie richt haar onderzoek in naar organisatorische processen, om zo te achterhalen waar de kracht van andere organisaties ligt. Hierbij worden er analyses gemaakt van de activiteiten achter succesvolle processen met het oog op kostenreductie en efficiency.

Benchmarking vanuit een belegger perspectief

Hierbij vergelijken investeerders de financiële bedrijfsprestaties, kijkend naar kansen en alternatieven.

Product benchmarking

Op basis van vergelijkend onderzoek worden er nieuwe producten of upgrades voor huidige producten ontworpen. In vergelijking met de concurrerende producten, komt de organisatie achter de zwakke en sterke punten van het huidig product.

Strategische benchmarking

Hierbij wordt gekeken naar de strategische beleidsvoering van andere organisaties.

De stappen voor uitvoering

Er is geen vaste procedure of standaardproces. Er zijn wel diverse methoden ontwikkeld voor het uitvoeren van benchmarking, waaronder dit 6-stappenplan:

Identificeren van probleemgebieden

Benchmarking kan op elk bedrijfsproces of elke functie worden toegepast. Er worden veel onderzoektechnieken toegepast zoals het voeren van gesprekken met klanten, werknemers en leveranciers, marketingonderzoek, kwantitatief onderzoek, enquêtes, kwaliteitscontrole en financiële ratio-analyse.

Identificeren van andere aanbieders

Door vooraf specifiek te weten wat de organisatie wil vergelijken, kan er gericht gezocht worden naar vergelijkbare organisaties. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld de klachtenafhandeling wil verbeteren, is het interessant om de nodige meetvelden te identificeren die vergelijkbare organisaties voor klachtenafhandeling hanteren.

Identificeren van toonaangevende organisaties

Vergelijking gaat pas goed op met een organisatie die uitblinkt in het specifieke meetveld. Vooral klanten, leveranciers, financiële analisten, beroepsverenigingen en dergelijke, kunnen naar dergelijke organisaties leiden.

Benaderen van onderzoeksbureaus

Onderzoeksbureaus beschikken over specifieke bedrijfsprocessen, verkregen uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Kennisdeling

Organisaties staan vaak open voor uitwisselen van kennis en ervaring. Netwerkbijeenkomsten zijn uitermate geschikt om in contact te komen met andere bedrijven met gemeenschappelijke eigenschappen (peergroup).

Implementeren van verbeterde processen

Door de meest vooruitstrevende en beste praktijkervaringen vanuit de benchmarkstudie in praktijk te brengen, zullen de eigen ontwikkel- en uitvoeringsplannen verbeteren.

Investeringskosten

Wanneer een bedrijf kiest voor benchmarking, krijgt het met kosten te maken. De drie belangrijkste kostensoorten zijn:

Bezoekkosten

Alle reiskosten, hotelkosten, maaltijden, presentjes, en verloren arbeidstijd.

Tijdskosten

Het onderzoeken van problemen, het vinden van goede bedrijven ter vergelijking en de uitvoering van benchmarking kost tijd en investering door medewerkers.

Database kosten

De kosten voor het opzetten en bijhouden van een databank, waarin gegevens worden verzameld van de te vergelijken bedrijven. De kosten kunnen aanzienlijk worden verminderd door slim gebruik te maken van internet. Op internet is een schat aan informatie te vinden, over uiteenlopende bedrijven en organisaties. Door deze informatie verloopt het proces veel sneller en goedkoper.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij benchmarking toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goede benchmark?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Bogan, C. E., & English, M. J. (1994). Benchmarking for best practices: winning through innovative adaptation. McGraw-Hill.
  2. Camp, R. C., & Camp Robert, C. (1989). Benchmarking: the search for industry best practices that lead to superior performance.
  3. Griffin, A. (1997). PDMA research on new product development practices: updating trends and benchmarking best practices. Journal of product innovation management, 14(6), 429-458.
  4. Povey, B. (1997). Benchmarking: A tool for continuous improvement. John Wiley and Sons.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2011). Benchmarking. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/benchmarking/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/benchmarking/”>ToolsHero: Benchmarking</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Benchmarking, 5 / 5 (4 votes)

Vond je dit artikel interessant?

Wil je je persoonlijke en professionele vaardigheden een boost geven? En heb je geen tijd om allerlei uitgebreide journals te lezen? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?! Wij hebben het uitzoekwerk voor je gedaan en alles praktisch samengevat.

Bekijk onze abonnementen