ITIL Foundation: de uitleg

ITIL Foundation - Toolshero

ITIL Foundation: in dit artikel wordt ITIL Foundation praktisch uitgelegd. Naast de praktische uitleg van het deze filosofie is, worden de processen toegelicht, service management en praktijkoplossingen, de kracht van continue verbeteren, de groei van deze filosofie en de voordelen van ITIL. Veel leesplezier!

Wat is ITIL? De uitleg

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er een enorme behoefte aan meer structuur ter ondersteuning van IT-organisaties. Een van de initiatieven die hiervan het gevolg is ITIL.

ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library (ITIL) en biedt ondersteuning bij het vormgeven en inrichten van elke beheersorganisatie. Het werd opgericht door de Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA).

Gratis e-book bij Toolshero

De betekenis

ITIL staat voor een gestructureerde aanpak voor het leveren van hoogwaardige IT-diensten en is begin jaren tachtig door ICT multinational Pink Elephant voor het eerst op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

ITIL processen

ITIL bestaat uit een set boekjes (ITIL best practices), die samen een soort bibliotheek / documentatiemap vormen. Hierin staan de belangrijkste processen voor IT-dienstverleners beschreven, waardoor zij continu kwaliteit kunnen bieden en kunnen leveren aan hun klanten. Een voorbeeld van categorie best practices is incident management.

De kracht ligt in het feit dat het service management framework op iedere IT-organisatie van toepassing is. Het is een filosofie die wereldwijd door bijna alle IT-professionals wordt gedeeld en waar veel mensen in de praktijk mee werken.

Het gaat om de beste praktijkoplossingen voor het inrichten van IT-beheersprocessen binnen een organisatie.

ITIL service management en praktijkoplossingen

Deze aanpak is een consistente en veelomvattende bron voor IT servicemanagement, bestaande uit modellen, concepten en processen die samen een krachtig referentiekader bieden voor het inrichten en verbeteren van IT-processen binnen organisaties.

Deze IT methodologie biedt praktijkoplossingen op het gebied van beheer van informatietechnologie en geeft richtlijnen voor IT-dienstverleners.

Al deze praktijkoplossingen zijn samengesteld door een groot aan mensen zoals ervaren IT-managers, uitvoerend personeel, ervaren (eind)gebruikers en adviseurs. Mensen met expertise op IT-gebied leveren dus de input voor alle verbetervoorstellen binnen deze methodologie.

Continu verbeteren

Het uitgangspunt is dat IT-organisaties continu zichzelf verbeteren door middel van deze aanpak. Deze methodologie combineert een aantal functies en processen, die het ITIL framework een waardevol instrument maakt voor het inrichten van een Service Management organisatie.

Bijkomend voordeel is dat deze methodologie op elke organisatie kan worden toegepast, ongeacht grootte, IT-infrastructuur of mate van professionaliteit.

Groei van ITIL

In de jaren tachtig ontwikkelde de Britse overheid een set van IT-aanbevelingen. De afhankelijkheid van IT groeide en er waren nog geen uniforme standaarden voor handen.

Samen met klanten uit de private sector ontwikkelde de Britse overheid eigen standaarden, die zij bundelden en publiceerden. De eerste set van deze methodologie (versie 1) verscheen in 1989. In 2000 werd de 2e versie gepubliceerd, met hierin 8 logische sets, die op hun beurt de verschillende aspecten van management, applicaties en diensten beschrijven.

In 2007 kwam de 3e en meest recente versie uit, waarin 26 processen en functies worden beschreven, onderverdeeld in 5 sets die bestaan uit de volgende onderdelen, die modulair zijn opgebouwd:

ITIL Service management strategie

De handleiding voor ontwikkeling binnen IT op de lange termijn.

Service lifecycle ontwerp

Biedt de beste praktijkoplossingen voor IT-diensten.

Service transitie

Dit gaat over het opzetten van diensten buiten het normale werkproces, wat vaak een houvast biedt voor de projectkant van IT.

Service uitvoering

Het gaat hier om het direct leveren van diensten en hun waarden. Ook worden problemen gedefinieerd en wordt er gezocht naar de balans tussen betrouwbaarheid en de kosten van dienstverlening.

Continue serviceverbetering

Het doel van continue serviceverbetering is om alle IT-diensten zo in te delen, dat het nauw aansluit bij de wensen en eisen van klanten.

Voordelen van het implementeren van ITIL processen

Het beheer van informatie- en communicatietechnologie (de diverse systemen en applicaties) wordt steeds complexer. ITIL foundation zorgt ervoor om deze toenemende complexiteit en veranderingen in goede banen te leiden.

ITIL is daardoor geen methode, maar een verzameling richtlijnen die als raamwerk en basis dienen voor IT-oplossingen. Het IT-service-niveau kan daardoor gewaarborgd en verbeterd worden. Daarnaast kent ITIL een groot aantal voordelen:

 • vermindering van kosten
 • betere IT-diensten door het gebruik van bewezen ´best practices´ (beste praktijkoplossingen)
 • grotere klanttevredenheid door professionele benadering van IT-dienstverlening
 • IT-standaarden en begeleiding
 • meer productiviteit
 • beter gebruik van competenties en ervaringen
 • beter gebruik van diensten van derden door de specificaties van ITIL of ISO20000 als de standaard voor dienstverlening

Filosofie achter ITIL

ITIL is populair en door de jaren heen is er veel over geschreven, waardoor er een filosofie over ITIL is ontstaan. Veel organisaties herkennen de steeds grotere mate van afhankelijkheid van IT, om daarmee bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Geen organisatie kan meer zonder IT. Dat leidt tot een groter groeiende vraag naar IT-dienstverlening van een hoge kwaliteit. Zodoende dat het tegenwoordig mogelijk is om voor deze methodologie een ISO-certificering te ontvangen, waarmee de kwaliteit gewaarborgd is.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de ITIL toe? Herken je het bovenstaande of zijn er recentere ontwikkelingen die je wilt delen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede toepassing van deze aanpak?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Bon, J. van, Jong, A. de .(2007). Foundations of ITIL® V3: based on ITIL V3. Van Haren Publishing.
 2. Cartlidge, A., Hanna, A., Rudd, C., Macfarlane, I., Windebank, J. & Rance, S. (2007). An introductory overview of ITIL V3. The UK Chapter of the itSMF.
 3. Nabiollahi, A. & bin Sahibuddin, S. (2008). Considering service strategy in ITIL V3 as a framework for IT Governance. In Information Technology, 2008. ITSim 2008. International Symposium on (Vol. 1, pp. 1-6). IEEE.
 4. Pereira, R., & Silva, M. M. D. (2011, August). A maturity model for implementing ITIL V3 in practice. In Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops (EDOCW), 2011 15th IEEE International (pp. 259-268). IEEE.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). ITIL Foundation. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/itil/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 13/05/2016 | Laatste update: 31/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/informatie-technologie/itil/”>Toolshero: ITIL Foundation</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie