DESTEP analyse: uitleg plus voorbeeld

DESTEP analyse - ToolsHero

DESTEP analyse: in dit artikel wordt het model van de DESTEP analyse met een praktisch voorbeeld uitgelegd. De uitleg binnen dit artikel bevat een toelichting op elk onderdeel van het DESTEP acroniem en de toepassing daarvan, afsluitend wat wat tips. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige marketing tool. Veel leesplezier!

Wat is de DESTEP analyse? De uitleg

Organisaties zijn afhankelijk van hun externe omgeving. Deze omgeving is op te splitsen in de meso- en de macro omgeving.

De Meso omgeving is de bedrijfstak of de markt waarbinnen de organisatie actief is. Een organisatie is enigszins in staat om invloed op deze Meso omgeving uit te oefenen. Bij de Macro omgeving is dit andersom het geval; het beïnvloedt de organisatie.

Gratis e-book bij Toolshero

Elke organisatie heeft te maken met factoren waar zij wel invloed op kunnen uitoefenen en factoren waar zij totaal geen invloed op kunnen uitoefenen.

Acroniem

De DESTEP analyse geeft meer inzicht in deze Macro economische factoren (macro omgeving). DESTEP is een acroniem dat staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek.

DESTEP analyse model

Door deze macro analyse uit te voeren wordt het voor een organisatie duidelijk, hoe zij het beste met dergelijke Macro-economische factoren om kunnen gaat en hoe zij hun strategie daarop kunnen aanpassen. De DESTEP analyse kun je gebruiken als aanvulling op de SWOT analyse voor het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op jouw bedrijf.

DESTEP analyse voorbeeld - Toolshero

Figuur 1 – de DESTEP analyse uitleg per onderdeel

Vanuit de wetenschap is een bedrijfskundig DESTEP model ontwikkeld, dat de factoren aangeeft die van toepassing zijn in deze Macro-omgeving. De DESTEP analyse is het acroniem voor zes factoren:

Demografisch

Deze factor richt zich op de bevolkingssamenstelling; meer inzicht in deze factor kan voor een organisatie van cruciaal belang zijn.

Elk bedrijf moet goed inzicht hebben in de bevolkingsomvang en andere bevolkingskenmerken. Dat omvat ook het kennen van de belangrijkste kenmerken van een gebied en de bevolking in dat gebied. Welke ontwikkelingen gaan uiteindelijk invloed hebben op de groei of ontwikkeling van het bedrijf? Dat is de vraag die centraal moet staan bij het overwegen van deze factor.

Economisch

Dit zijn alle factoren die met economische groei, inflatie, koopkracht (besteedbaar inkomen) en dergelijke te maken hebben.

Elk bedrijf is gebonden aan de invloed en de fase van de economie. Het is niet zo dat een bedrijf bijvoorbeeld inflatie kan verminderen, maar een stijgende inflatie heeft een grote impact op het bedrijf. Daarmee moet rekening worden gehouden.

Sociaal cultureel

Dit zijn kenmerken op het gebied van cultuur en leefgewoonten waar bedrijven rekening mee te houden hebben.

Voorbeelden van sociaal culturele factoren zijn communicatiemethoden, het koopgedrag, leefstijlkeuzes en maatschappelijke trends. Demografie biedt een overzicht van de bevolking, het sociale aspect duikt dieper in wie de bevolking nou eigenlijk is.

Technologisch

Dit zijn alle technologische ontwikkelingen en innovaties waar een organisatie op in moet spelen, om mee te gaan met de tijd.

Het omvat veel factoren, zoals technische innovaties, trends, kennis, vooruitgang. Een voorbeeld van een sector waarin dit van groot belang is, is Ecommerce. Zij zijn sterk afhankelijk van de efficiëntie en effectiviteit van hun databases, software, opslagsystemen en beveiliging.

Ecologisch

Het gaat om alle factoren op het gebied van de fysieke omgeving en het milieu.

Deze categorie factoren bepaalt de impact en noodzaak van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en gaat dieper in op milieuveiligheid en afval.

Veel bedrijven in de energiesectoren focussen op deze set factoren, maar ook bedrijven in de detailhandel leggen nadruk op het aanspreken van consumenten als het gaat om gezondheid- en milieubewustzijn.

Politiek juridisch

Het gaat om alle politieke maatregelen op bestuurlijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Politiek juridische factoren brengen plannen op het gebied van wetgeving, vergunningen en wetten in kaart. Hoeveel daarvan invloed hebben op een bedrijf hangt af van de branche waarin het actief is.

DESTEP analyse voorbeeld

Aan de hand van een DESTEP analyse kan een organisatie hier strategisch voordeel mee behalen. Met goede voorinformatie betreffende de verschillende DESTEP analyse factoren, kan een organisatie bijvoorbeeld bepalen om wel of niet een filiaal in een specifieke omgeving te openen. Hieronder is een DESTEP analyse voorbeeld van een wereldwijd bekende koffieketen uitgewerkt. Het gekozen land is Nederland.

Demografisch

Klein land met hoge bevolkingsdichtheid (16,3 mio mensen), afnemende groei en toenemende vergrijzing.

Economisch

Rijke economie wat aantrekkelijk is voor investeerders. Er is sprake van economische groei (3,5% in 2006), inclusief het vertrouwen bij zowel consumenten als producenten. Uitgaven per huishouden is stijgende.

Sociaal cultureel

Nederland is het tweede land in de wereld met de meeste koffiedrinkers. 70% daarvan drinkt dat voornamelijk thuis.

Technologisch

Nederlanders zijn gek op luxe koffie apparaten zoals handmatige espresso machines.

Ecologisch

Nederlanders vinden koffie om in huis te hebben vanuit andere landen belangrijker dan dat ze buiten de deur drinken.

Politiek (juridisch)

Nederland heeft een vrij stabiel politiek en juridisch systeem. Daarnaast heeft het ook goede relaties met andere landen als het gaat om import- en exportafspraken.

Voor het wereldwijd bekende koffieketen is het niet interessant om vestigingen in Nederland te openen. Ondanks de goede import en export afspraken en de rijke economie, drink tweederde van de Nederlanders liever koffie thuis en geniet daar meer van dan buiten de deur.

Tips

Om een DESTEP analyse zo succesvol mogelijk uit te voeren, zijn de volgende tips aan te bevelen:

 • Het is belangrijk om naast deze analyse ook de uitgangspositie van de organisatie continu centraal te stellen;
 • De DESTEP analyse factoren dienen vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden, waardoor zowel belangrijke als minder belangrijke zaken belicht worden.

Voordelen DESTEP analyse

Het gebruik van de DESTEP-analyse kent een aantal voordelen:

 • Het is een eenvoudige tool die door iedereen te gebruiken is
 • Het stimuleert het voeren van discussies van de invloed van de buitenwereld
 • Het legt de nadruk op het overwegen van de demografie van een markt
 • Het geeft een gedetailleerd maar overzichtelijk beeld van de externe factoren die van invloed zijn op een bedrijf

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de DESTEP analyse toe? Herken je de bovenstaande stappen en tips voor een goede uitwerking van de DESTEP analyse of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die kunnen bijdragen aan een goede uitwerking van de DESTEP analyse? Welke demografische factoren, economische factoren, sociaal culturele factoren, technologische factoren, ecologische factoren en andere factoren zijn van invloed op jouw werkomgeving?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. MacMillan.
 2. Cartwright, R. I. (2001). Mastering the business environment. Palgrave MacMillan.
 3. Fine, L. G. (2009). The Swot Analysis: Using Your Strength to Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome Threats. Createspace.
 4. Johnson, G, Scholes, K. Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). DESTEP analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/destep-analyse/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 14/03/2010 | Laatste update: 06/09/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/destep-analyse/”>Toolshero: DESTEP analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Article by:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

2 reacties op “DESTEP analyse: uitleg plus voorbeeld”

 1. richard.stouthart@saint-gobain.com schreef:

  Ik kwam bij de DESTEP uit omdat ik voor een accountplan een SWOT moet maken maar hoe ga je de DESTEP toepassen in je SWOT? En hoe trek je daarna conclusies over je SWOT?

  • Vincent van Vliet schreef:

   Beste Richard, bedankt voor je vraag. DESTEP kan een onderdeel worden van Opportunities en Threats (Kansen en bedreigen). De Strengths en Weakenesses (Sterktes en Zwaktes) zijn interne factoren van een organisatie / bedrijf. Kansen en bedreigen kunnen ook externe factoren zijn. De DESTEP analyse is een externe analyse en de bevindingen daaruit kan je integreren in je “Kansen en bedreigingen”. Hopelijk geeft dit antwoord op je vraag.

Geef een reactie