DESTEP analyse

DESTEP analyse - ToolsHero

DESTEP analyse: in dit artikel wordt het model van de DESTEP analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige marketing tool.

Wat is de DESTEP analyse?

Organisaties zijn afhankelijk van hun externe omgeving. Deze omgeving is op te splitsen in de meso- en de macro omgeving.

De Meso omgeving is de bedrijfstak of de markt waarbinnen de organisatie actief is. Een organisatie is enigszins in staat om invloed op deze Meso omgeving uit te oefenen. Bij de Macro omgeving is dit andersom het geval; het beïnvloedt de organisatie.

Elke organisatie heeft te maken met factoren waar zij wel invloed op kunnen uitoefenen en factoren waar zij totaal geen invloed op kunnen uitoefenen.

Acroniem

De DESTEP analyse geeft meer inzicht in deze Macro economische factoren (macro omgeving). DESTEP is een acroniem dat staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek.

DESTEP analyse model

Door deze macro analyse uit te voeren wordt het voor een organisatie duidelijk, hoe zij het beste met dergelijke Macro-economische factoren om kunnen gaat en hoe zij hun strategie daarop kunnen aanpassen.

DESTEP analyse model - toolshero
Vanuit de wetenschap is een bedrijfskundig DESTEP model ontwikkeld, dat de factoren aangeeft die van toepassing zijn in deze Macro-omgeving. De DESTEP analyse is het acroniem voor zes factoren:

Demografisch

Deze factor richt zich op de bevolkingssamenstelling; meer inzicht in deze factor kan voor een organisatie van cruciaal belang zijn.

Economisch

Dit zijn alle factoren die met economische groei, inflatie, koopkracht en dergelijke te maken hebben.

Sociaal cultureel

Dit zijn kenmerken op het gebied van cultuur en leefgewoonten.

Technologisch

Dit zijn alle ontwikkelingen en innovaties waar een organisatie op in moet spelen, om mee te gaan met de tijd.

Ecologisch

Het gaat om alle factoren op het gebied van de fysieke omgeving en het milieu.

Politiek juridisch

Het gaat om alle politieke maatregelen op bestuurlijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

DESTEP analyse voorbeeld

Aan de hand van een DESTEP analyse kan een organisatie hier strategisch voordeel mee behalen. Met goede voorinformatie betreffende de verschillende DESTEP analyse factoren, kan een organisatie bijvoorbeeld bepalen om wel of niet een filiaal in een specifieke omgeving te openen. Hieronder is een DESTEP analyse voorbeeld van een wereldwijd bekende koffieketen uitgewerkt. Het gekozen land is Nederland.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Demografisch

Klein land met hoge bevolkingsdichtheid (16,3 mio mensen), afnemende groei en toenemende vergrijzing.

Economisch

Rijke economie wat aantrekkelijk is voor investeerders. Er is sprake van economische groei (3,5% in 2006), inclusief het vertrouwen bij zowel consumenten als producenten. Uitgaven per huishouden is stijgende.

Sociaal cultureel

Nederland is het tweede land in de wereld met de meeste koffiedrinkers. 70% daarvan drinkt dat voornamelijk thuis.

Technologisch

Nederlanders zijn gek op luxe koffie apparaten zoals handmatige espresso machines.

Ecologisch

Nederlanders vinden koffie om in huis te hebben vanuit andere landen belangrijker dan dat ze buiten de deur drinken.

Politiek (juridisch)

Nederland heeft een vrij stabiel politiek en juridisch systeem. Daarnaast heeft het ook goede relaties met andere landen als het gaat om import- en exportafspraken.

Voor het wereldwijd bekende koffieketen is het niet interessant om vestigingen in Nederland te openen. Ondanks de goede import en export afspraken en de rijke economie, drink tweederde van de Nederlanders liever koffie thuis en geniet daar meer van dan buiten de deur.

Tips

Om een DESTEP analyse zo succesvol mogelijk uit te voeren, zijn de volgende tips aan te bevelen:

  • Het is belangrijk om naast deze analyse ook de uitgangspositie van de organisatie continu centraal te stellen;
  • De DESTEP analyse factoren dienen vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden, waardoor zowel belangrijke als minder belangrijke zaken belicht worden.

Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de DESTEP analyse toe? Herken je de bovenstaande stappen en tips voor een goede uitwerking van de DESTEP analyse of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de succesfactoren die kunnen bijdragen aan een goede uitwerking van de DESTEP analyse?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. MacMillan.
  2. Cartwright, R. I. (2001). Mastering the business environment. Palgrave MacMillan.
  3. Fine, L. G. (2009). The Swot Analysis: Using Your Strength to Overcome Weaknesses, Using Opportunities to Overcome Threats. Createspace.
  4. Johnson, G, Scholes, K. Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). DESTEP Analyse. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/destep-analyse/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/marketing-modellen/destep-analyse/”>Toolshero: DESTEP analyse</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Tagged:

2 comments

  1. Ik kwam bij de DESTEP uit omdat ik voor een accountplan een SWOT moet maken maar hoe ga je de DESTEP toepassen in je SWOT? En hoe trek je daarna conclusies over je SWOT?

    1. Beste Richard, bedankt voor je vraag. DESTEP kan een onderdeel worden van Opportunities en Threats (Kansen en bedreigen). De Strengths en Weakenesses (Sterktes en Zwaktes) zijn interne factoren van een organisatie / bedrijf. Kansen en bedreigen kunnen ook externe factoren zijn. De DESTEP analyse is een externe analyse en de bevindingen daaruit kan je integreren in je “Kansen en bedreigingen”. Hopelijk geeft dit antwoord op je vraag.

Geef een antwoord