× Close
Home » Posts tagged "Macro omgevingsanalyse"

Macro omgevingsanalyse

Wat is een macro omgevingsanalyse?

De betekenis en definitie

Een macro omgevingsanalyse verwijst naar alle belangrijke, oncontroleerbare, externe krachten van een bedrijf die de besluitvorming direct of indirect beïnvloeden. Dit zijn veelal economische krachten, demografische, technologische, politieke, natuurlijke, culturele, sociale of juridische krachten.

Wat is een macro omgevingsanalyse?

De betekenis en definitie

Een macro omgevingsanalyse verwijst naar alle belangrijke, oncontroleerbare, externe krachten van een bedrijf die de besluitvorming direct of indirect beïnvloeden. Dit zijn veelal economische krachten, demografische, technologische, politieke, natuurlijke, culturele, sociale of juridische krachten.

De macro omgevingsanalyse is in veel organisaties onderdeel van het strategisch management en omvat het identificeren en analyseren van potentiële kansen en gevaren die zich voordoen in de macro-omgeving. Het belangrijkste doel hiervan is om het management van accurate informatie te voorzien die hen helpt bij het maken van operationele beslissingen.

Deze analyses en verwante werkzaamheden worden doorgaans uitgevoerd door bedrijfsanalisten. Zij doen aanbevelingen op basis van hun onderzoek naar omgevingskrachten. Deze houden in de praktijk voornamelijk verband met de politiek, economie, demografie en technologie.

Waarom is een macro omgevingsanalyse belangrijk?

Het doel van het uitvoeren en evalueren van een deze analyse is om antwoord te krijgen op de volgende twee belangrijke vragen:

 1. Welke omgevingsfactoren beïnvloeden de groei van onze sector als geheel in de toekomst?
 2. Wat is de cumulatieve impact van alle ontwikkelingen in onze sector? Zal onze branche in de komende jaren groeien of krimpen?

Deze analyse tracht om toekomstige trends te voorspellen op basis van actuele kennis. Dit maakt het bij uitstek zeer moeilijk: situaties veranderen en prognoses zullen daarom vaak afwijken.

Tools en methodes voor een macro-omgeving analyse

De meest populaire en gebruikte tool voor het uitvoeren van een macro-omgeving analyse is het PEST model, of PESTEL model. PESTEL is een acroniem voor Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental.

Politieke macro analyse

Een actueel voorbeeld van een politieke macro-analyse is de verschuiving naar groener overheidsbeleid in de ontwikkelde wereld. Bij naderende verkiezingen wordt er gekeken naar een variatie in het beleid van verschillende partijen en de impact van deze standpunten op bijvoorbeeld de branche.

Deze factoren zeggen veel over de manier waarop bedrijven in de toekomst gebonden zijn aan nieuwe wet- en regelgeving als het gaat om verduurzaming.

Economische macro-omgeving analyse

In economische zin verwijst de macro-omgeving naar de reeks voorwaarden die in de economie als geheel bestaan, in plaats van op microniveau, zoals een sector of regio.

Een analyse op de economische macro-omgeving omvat vaak het identificeren van trends in het bruto binnenlands product (BBP), werkgelegenheid, uitgaven, monetair & fiscaal beleid, inflatie en meer. De economische macro-omgeving is nauw verbonden met de conjunctuurcyclus.

Word lid van Toolshero

Sociale macro-analyse

De sociale macro-analyse richt zich vooral op het identificeren van trends in de overtuigingen, gedragingen, waarden en normen en andere kenmerken van samenlevingen.

Voorbeelden van zaken die geanalyseerd worden in de sociale macro-analyse zijn het aantal deeltijdwerkers, de samenstelling van gezinsstructuren, trends in bevolkingsgroei en de houding van mensen ten opzichte van verduurzaming.

Technologische macro-analyse

Het doel van een technologische macro-analyse is het identificeren van trends op het gebied van de ontwikkeling en toepassing van technologie.

Een voorbeeld hiervan is de verschuiving van online aankopen versus traditionele aankopen in fysieke marktplaatsen en winkels.

Legal (juridische) macro-analyse

De juridische macro-analyse is nauw verbonden met de politiek. Dit komt omdat politici de mensen zijn die wetten maken. Juridische macro-analyses omvatten verder het identificeren van trends in gerechtelijke beslissingen. De meeste organisaties moeten voortdurend op de hoogte zijn van de veranderingen in bijvoorbeeld arbeidsrecht.

Environmental (milieu & klimaat) macro-analyse

Ook op het milieu worden analyses gedaan. De uitkomsten van deze analyses zeggen iets over de mate waarin het klimaat van invloed zal zijn op de branche.

Een ander voorbeeld van een effectieve methode voor het helpen uitvoeren van een macro-omgeving analyse is de DESTEP analyse.

Voorbeelden macro omgevingsanalyse

Een bekend voorbeeld als het gaat om demografische macro-analyses, is het voorbeeld van vergrijzing in westerse culturen. Deze demografische trend is het gevolg van welvaart en de trend dat mensen gemiddeld langer leven.

Vergrijzing betekent dat er steeds meer gepensioneerden bijkomen. Gepensioneerden zijn de grootste afnemers van campers in sommige landen. Deze trend zou dus moeten zorgen in een toename van het totale aantal verkochte campers.

De werkelijkheid is dat dit sommige jaren niet het geval hoeft te zijn door bijvoorbeeld de impact van coronamaatregelen.

Voorbeeld macro omgevingsanalyse Apple & Amazon

Als vanzelfsprekend houden meerdere bedrijfsanalisten van bedrijven zoals Amazon en Apple de macro-omgeving nauwkeurig in de gaten, scannend voor trends.

Een PESTEL analyse geeft inzicht in de operationele uitdagingen waarmee grote bedrijven geconfronteerd wordt. Enkele voorbeelden worden hieronder per element van het PESTEL-raamwerk opgesomd.

Politieke factoren

Politieke factoren spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van een macro-analyse. Houdt rekening met de volgende zaken:

 • Politieke stabiliteit
 • Risico op militaire invasies
 • Corruptie
 • Bescherming van werknemers en werkgevers
 • Prijsregelgeving
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Bescherming van intellectueel eigendom

Economische factoren

Economische macrofactoren zoals inflatie, rente, wisselkoersen en de stand van de conjunctuurcyclus zijn zeer belangrijk voor het bepalen van de strategie.

Apple, Amazon en andere giganten houden in elk geval rekening met in ieder geval de volgende zaken:

 • Efficiëntie van financiële markten
 • Overheidsinterventies
 • Vaardigheidsniveau personeel
 • Opleidingsniveau
 • Conjunctuurfase
 • Besteedbaar inkomen
 • Werkloosheidspercentage
 • Rentetarieven
 • Inflatie

Sociale factoren

De cultuur binnen een samenleving heeft ook invloed op de bedrijfscultuur in die samenleving. Bij het samenwerken tussen verschillende culturen is het daarom belangrijk dat deze verschillen bekend zijn en gerespecteerd worden.

Gedeelde overtuigingen en houdingen van mensen spelen een grote rol bij Apple als het gaat over hoe marketeers een marketingboodschap vormgeven. Andere sociale factoren die een grote rol spelen voor Apple zijn:

 • Demografie
 • Klassenstructuur
 • Welvaartsverdeling
 • Cultuur
 • Houdingen ten opzichte van gezondheid, milieubewustheid, hobby’s, etc.
 • Ondernemersgeest

Environment factoren

Verschillende regio’s en markten hebben verschillende normen en afspraken als het gaat om milieunormen die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid van een bedrijf.

Voordat een bedrijf als Apple of Amazon een nieuwe markt betreedt, moet het zorgvuldig deze normen evalueren. Enkele van de factoren waarmee rekening mee gehouden moet worden zijn:

 • Weersvoorspellingen
 • Klimaatverandering
 • Recycling
 • Afvalbeheer
 • Bedreigde flora en fauna
 • Regelgeving voor luchtvervuiling / watervervuiling
 • Hernieuwbare energie

Juridische macro analyse

In sommige landen is het wettelijk kader niet robuust genoeg om de intellectuele eigendomsrechten van een organisatie te beschermen.

Een bedrijf moet daarom zelf zorgvuldig evalueren of een betreding tot dergelijke markten kan leiden tot verlies van het concurrentievoordeel. Enkele factoren waarmee rekening gehouden moet worden zijn:

 • Eigendomsrecht
 • Antitrustwetten
 • Gezondheidswetten
 • Veiligheidswetten
 • Gegevensbescherming
 • Intellectueel eigendomsrecht
 • Auteursrecht

DESTEP analyse: uitleg plus voorbeeld

september 6th, 2023

DESTEP analyse: in dit artikel wordt het model van de DESTEP analyse met een praktisch voorbeeld uitgelegd. De uitleg binnen dit artikel bevat een toelichting op elk onderdeel van het DESTEP acroniem en de toepassing daarvan, afsluitend wat wat tips. …

PESTEL analyse: de uitleg

augustus 17th, 2023

PESTEL analyse: in dit artikel wordt de PESTEL analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool. Tevens vind je in dit artikel een PESTEL analyse template om direct zelf aan de slag te gaan …

VRIO model: de uitleg en template

mei 25th, 2023

VRIO model: in dit artikel wordt het VRIO model praktisch uitgelegd. Uitgelicht zijn: wat het VRIO model is, een evaluatie van de dimensies en een uitleg over hoe deze analyse moet worden uitgevoerd, samen met een voorbeeld. Na het lezen …

ABCD analyse: de uitleg

mei 20th, 2023

ABCD analyse: in dit artikel wordt de ABCD analyse praktisch uitgelegd. We behandelen wat de ABCD analyse is, waarom het onder meso marketing valt, wat het nadeel van het model is en wat de verschillende sub-analyses inhouden (afnemersanalyse, bedrijfstakanalyse, concurrentenanalyse …

DIMEFIL model

november 24th, 2022

DIMEFIL model: in dit artikel wordt het DIMEFIL model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor probleemoplossing en strategie.

Wat is het DIMEFIL model?

Het DIMEFIL model is een kader voor het beschrijven …

PEST analyse: de uitleg

januari 9th, 2022

PEST analyse: in dit artikel wordt de PEST analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige macro analyse.

Wat is de PEST analyse?

De PEST analyse is een externe analyse waarbij de ‘P’ staat …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress