Jay Galbraith 5 star model

Jay Galbraith 5 star model - toolshero

Jay Galbraith 5 star model: in dit artikel wordt het Jay Galbraith 5 star model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige management tool.

Wat is het Jay Galbraith 5 star model?

Het Jay Galbraith 5 star model is een raamwerk ontwikkeld door Jay Galbraith dat gebruikt wordt bij de ontwikkeling van organisaties als basis voor ontwerpkeuzes.

Het ontwerp van een organisatie valt in dit model uiteen in vijf categorieën: strategie, structuur, processen, beloningen en selectie & ontwikkeling. Deze gebieden moeten worden verbonden en uitgelijnd om zo een degelijke basis en structuur aan te brengen in de organisatie.

Gratis e-book bij Toolshero

Door effectief te werk te gaan in deze ontwikkelingsfase van een organisatie met het Jay Galbraith 5 star model vergroot het management de kans dat later goede prestaties worden gehaald, en dat er een positieve bedrijfscultuur heerst.

Jay Galbraith 5 star model - Toolshero

In het midden van de five stars, de vijf categorieën, fungeert de organisatie als een zwaartepunt dat het geheel van de vijf gebieden samenhoudt. Die vijf ontwerponderdelen zijn beheersbaar voor het management, en kunnen het gedrag van werknemers beïnvloeden.

Het ontwerpbeleid kan daarom gezien worden als een gereedschap of tool waar het management bekwaam mee moet worden om effectief vorm te geven aan de organisatie. Een andere effectieve tool om organisaties vorm te geven is het business model canvas.

Het Jay Galbraith 5 star model is een bekend een veelgebruikt ontwerpraamwerk voor organisaties, waar het ook voor bedoeld was bij de introductie in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Onderdelen Jay Galbraith 5 star model

In het Jay Galbraith 5 star model kunnen managers dus vijf hefbomen gebruiken om een effectieve organisatie te stimuleren. De eerste hefboom is de strategie. De strategie wordt door het hogere management uitgezet en bepaalt de richting van de organisatie. De tweede hefboom is de structuur van de organisatie, die bepaalt hoe de beslissingsbevoegdheid geregeld is.

De derde categorie is processen. Deze processen hebben te maken met informatiestromen. Beloningen bieden indien goed ingezet motivatie voor goed gedrag. De laatste hefboom is selectie en ontwikkeling van de juiste werknemers op de juiste plek. Dat zorgt ervoor dat de organisatie met maximale efficiëntie kan werken.

Strategie

Het eerste onderdeel van de Jay Galbraith 5 star model is strategie. De strategie van een organisatie wordt gebaseerd op de missie, visie, en doelstellingen. Het bepaalt de manier waarop het management met het toekomstperspectief omgaat. Deze formule van een bedrijf om winst te maken moet vaak worden aangepast vanwege de veranderende marktomstandigheden.

De strategie is het middel waarmee de beoogde doelen bereikt moeten worden. In minder woorden is de strategie een bedrijfsplanning voor de lange termijn, en bestrijkt doorgaans een periode van ongeveer drie tot vijf jaar. Echter, een strategische visie voor meer dan vijf jaar is ook niet ongebruikelijk.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen generieke strategieën en competitieve strategieën. Onder de generieke strategieën vallen onder andere groeistrategieën, internationalisatie en bezuiniging.

Competitieve strategieën zijn ook belangrijk. Deze zijn allemaal maar om een reden ontwikkeld: om beter te zijn dan de competitie. Er zijn verschillende manieren waarop een bedrijf zich kan differentiëren van de competitie, waaronder:

  • Verkopen van betere producten voor een lagere prijs
  • Product differentiëren van de competitie

Het is echter niet eenvoudig om deze positie te bereiken in de markt. Verkopen van producten voor een lagere prijs kan alleen als er een marge is, of als een bedrijf marktleider is. Ook kan een bedrijf profiteren van het economy of scale principe.

Structuur

Het tweede onderdeel van het Jay Galbraith five star model is structuur. De structuur van een organisatie bepaalt welke en hoeveel afdelingen er zijn, hoeveel mensen daar werkzaam zijn en het aantal gespecialiseerde functies.

Ook dicteert het de organisatie hoe macht en autoriteit georganiseerd wordt. Een belangrijk onderdeel van de structuur houdt zich bezig met de vraag of bepaalde afdelingen gecentraliseerd of gedecentraliseerd moeten worden.

Processen

Het derde onderdeel van het Jay Galbraith 5 star model zijn de processen. Bij het definiëren van de organisatorische processen is het belangrijk om deze te baseren op de stroom van informatie en beslissingen. Deze stromingen kunnen horizontaal of verticaal gebeuren.

Horizontale processen zijn ontworpen om te worden uitgevoerd via zijwaartse relaties tussen afdelingen. De horizontale processen staan ook wel bekend als laterale processen. Deze managementprocessen zijn de belangrijkste tools voor managers om het bedrijf te managen. De verticale processen hebben te maken met het toewijzen van budget en talent en gaat over planning en budgetprocessen.

Beloningen

Beloningsystemen zorgen ervoor dat de medewerkers de doelstellingen van de organisatie eigen gaan maken, en zijn het vierde onderdeel van het Jay Galbraith 5 star model. Het systeem past gepaste prikkels toe om werknemers te motiveren om de juiste dingen te doen en de organisatie naar de doelstellingen te helpen. Het beloningsysteem moet in alle gebieden van de structuur goed geregeld zijn.

Bij verschillende bedrijfsmodellen passen verschillende beloningsystemen. Als het om een fysieke winkel gaat waarin exclusieve producten verkocht worden is klanttevredenheid een belangrijke factor, en moet het beloningsysteem dus gekoppeld worden aan klanttevredenheid. Als het gaat om een bedrijf dat zich puur richt op verkopen dan is een beloningsysteem geschikt dat prestatiegericht is.

Mensen

Met mensen in het Jay Galbraith 5 star model wordt het personeelsbeleid van een organisatie bedoeld. Het personeelsbeleid houdt zich bezig met het werven en selecteren van nieuwe medewerkers, training en ontwikkeling, promotie en rotatie.

Als het goed is wordt een personeelsbeleid ontworpen om talent te stimuleren en de capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om de strategische visie van het management uit te voeren.

Ook hier geldt weer dat verschillende bedrijfsmodellen verschillende mensen goed kunnen gebruiken. Soms zijn specifieke vaardigheden vereist, een andere keer is het kennis of een mindset die gezocht wordt. Veel bedrijven zijn ontworpen om regelmatig nieuwe producten op de markt te brengen.

In dat geval is het noodzakelijk dat er mensen worden aangetrokken die proactief zijn, betrouwbaar en creatief. Bij een speciaal project voor een technologische medische oplossing is aan de andere kant een heel ander type persoon nodig, bijvoorbeeld een hoogopgeleide en vaardige computerprogrammeur of een bioloog.

Jay Galbraith 5 star model samenvatting

Een organisatie vormgeven is een complex proces waar goed over nagedacht moet worden. Belangrijke principes die hierbij gebruikt kunnen worden zijn te lezen in de Seven Habits of Highly Effective People, van Stephan Covey.

Daarnaast kunnen tools als het Business Model Canvas en het Value Proposition Canvas gebruikt worden.

Bij het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur en verdeling moet goed de informatiestroom vooraf geanalyseerd worden, om de infrastructuur en machtsverdeling optimaal in te kunnen richten.

Ten slot dienen de human resources en de beloningsystemen geïmplementeerd te worden. Houd rekening met factoren die de motivatie kunnen beïnvloeden, zoals te lezen in de Two Factor Theory van Frederick Herzberg.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over het Jay Galbraith 5 star model? Wat zijn volgens jou voor- en nadelen van het gebruik van dit model? Wat is nog meer belangrijk bij het ontwerpen van een organisatie? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Galbraith, J. R. (2002). Organizing to deliver solutions. Organizational dynamics, 31(2), 194.
  2. Galbraith, J. R. (2008). Organization design. Handbook of organization development, 325-352.
  3. Galbraith, J. R. (2011). The star model. Galbraith Management Consultants, Colorado, USA.
  4. Kates, A., & Galbraith, J. R. (2010). Designing your organization: Using the STAR model to solve 5 critical design challenges. John Wiley & Sons.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Jay Galbraith 5 star model. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/jay-galbraith-5-star-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 03/09/2019 | Laatste update: 05/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/jay-galbraith-5-star-model/”>toolshero: Jay Galbraith 5 star model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie