Executive coaching: de uitleg

Executive coaching - Toolshero

Executive coaching: in dit artikel wordt executive coaching praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door informatie over de kracht, verschillende stadia en voordelen van executive coaching. Veel leesplezier!

Wat is executive coaching?

Kate, een succesvolle leidinggevende bij een technologiebedrijf, staat voor een nieuwe uitdaging. Ze is onlangs gepromoveerd naar een senior leiderschapspositie, maar voelt zich overweldigd door de verantwoordelijkheden en de verwachtingen die op haar rusten.

Op zoek naar begeleiding en ondersteuning, besluit ze gebruik te maken van executive coaching.

Gratis e-book bij Toolshero

Via één-op-één sessies met een ervaren executive coach krijgt Kate waardevolle inzichten, ontwikkelt ze nieuwe vaardigheden en bouwt ze het zelfvertrouwen op dat ze nodig heeft om uit te blinken in haar rol.
Na een jaar kijkt ze terug op de periode. Met de begeleiding van de coach slaagde ze erin om haar uitdagingen succesvol aan te gaan, verbeterde ze haar leiderschapsstijl en behaalde ze haar professionele doelen.

Definitie

Executive coaching is een op maat gemaakt professioneel ontwikkelingsproces dat gericht is op het verbeteren van de vaardigheden, prestaties en algehele effectiviteit van (toekomstige) leidinggevenden.

Het omvat een partnerschap tussen een ervaren coach en een leidinggevende, met als doel het potentieel van het individu te ontgrendelen, doelen te verhelderen, leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en gewenste resultaten te bereiken.

Door middel van prikkelende gesprekken, feedback en interventies ondersteunt executive coaching leiders bij het vergroten van zelfbewustzijn, het verbreden van hun perspectieven en het verbeteren van hun besluitvormingsvaardigheden.

De oorsprong van executive coaching

Executive coaching is ontstaan in de late 20e eeuw, voornamelijk binnen het bedrijfsleven. In het begin werd het vooral gebruikt als een manier om prestatieproblemen aan te pakken of om leiders te helpen die het moeilijk hadden.

Na verloop van tijd verschoof de focus naar persoonlijke en professionele ontwikkeling, waardoor leidinggevenden hun sterke punten konden benutten en uitdagingen konden overwinnen.
Naarmate het vakgebied zich ontwikkelde, werd executive coaching steeds breder toegepast in verschillende sectoren, zoals de overheid, het onderwijs en non-profitorganisaties.

De kracht van executive coaching

Executive coaching kent veel voordelen voor drukbezette leiders en executives.

Deze coachingprogramma’s zijn specifiek gericht op het verbeteren van prestaties en richten zich op de sterke punten en zwakke punten van individuen.

Wanneer leiders behoefte hebben aan persoonlijke en professionele ontwikkeling, huren zij een coach in om hen te begeleiden in het executive coaching proces.

Executive coaching programma’s concentreren zich op leiderschapsontwikkeling, het verbeteren van leiderschapsvaardigheden en het bereiken van hogere niveaus van prestaties.

Coaches werken nauw samen met executives in één-op-één coachingssessies en maken dan gebruik van de expertise van professionele coaches die zijn opgeleid en gecertificeerd door erkende organisaties.

Een voorbeeld van een dergelijke organisatie in de Verenigde Staten is de International Coach Federation (ICF). Deze organisaties en coaches maken gebruik van verschillende coachtechnieken en -methodologieën, zoals performance coaching, om leiders te ondersteunen in hun groeiproces.

Een van de belangrijkste doelstellingen van executive coaching en coaching in het algemeen is het stellen van doelen, zowel voor de korte termijn als de lange termijn.

Coaches richten zich erop om leiders te helpen hun doelen te verduidelijken en concrete plannen te maken om deze te bereiken.

Door middel van gesprekken en interventies begeleiden coaches executives bij het identificeren van hun sterke punten, het aanpakken van zwakke punten en het benutten van hun capaciteiten om hun volledige potentieel te bereiken.

Coachingssessies bieden een veilige ruimte waarin leiders nieuwe perspectieven kunnen verkennen, hun zelfbewustzijn kunnen vergroten en hun besluitvormingsvaardigheden kunnen verbeteren. Dit proces stelt hen in staat om effectieve leiderschapsstijlen te ontwikkelen, uitdagingen het hoofd te bieden en zich aan te passen aan veranderende zakelijke omgevingen.

Kortom, executive coaching is een krachtig instrument dat drukbezette leiders, zoals vicepresidenten, in staat stelt hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren, hogere prestatieniveaus te bereiken en hun professionele ontwikkeling te stimuleren.

Hieronder vind je leiderschapsvaardigheden die verbeterd kunnen worden met executive coaching:
Communicatie

 • Verbeteren van verbale en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Actief luisteren
 • Non-verbale signalen begrijpen

Emotionele intelligentie

 • Ontwikkelen van zelfbewustzijn
 • Ontwikkelen van empathie
 • Omgaan met emoties

Besluitvorming

 • Verbeteren van kritisch denken
 • Ontwikkelen van probleemoplossingsvermogen
 • Leren nemen van geïnformeerde beslissingen

Strategisch denken

 • Ontwikkelen van langetermijnvisie
 • Ontwikkelen van begrip van markttrends
 • Leren afstemmen van strategieën op organisatiedoelen

Invloed en overtuigingskracht

 • Verbeteren van het vermogen om anderen te beïnvloeden en overtuigen
 • Consensus opbouwen
 • Effectief onderhandelen

Samenwerking en teambuilding

 • Verbeteren van vaardigheden in het opbouwen
 • Leiden van goed presterende teams
 • Samenwerking bevorderen en conflicten oplossen

Verandermanagement

 • Ontwikkelen van vaardigheden om veranderingsinitiatieven te leiden en beheren
 • Ontwikkelen van aanpassingsvermogen
 • Veerkracht verhogen

Coaching en mentoring

 • Verbeteren van vaardigheden in het coachen en begeleiden van teamleden om hun groei en ontwikkeling te stimuleren

Innovatie en creativiteit

 • Stimuleren van innovatief denken
 • Creativiteit aanmoedigen
 • Innovatiecultuur bevorderen

Situaties waarin Executive Coaching waardevol is

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin Executive Coaching gebruikt kan worden.

 • Wanneer een pas gepromoveerde leidinggevende moeite heeft om zich aan te passen aan de uitgebreide verantwoordelijkheden en begeleiding nodig heeft bij het ontwikkelen van zijn leiderschapsvaardigheden
 • Wanneer een leider te maken heeft met communicatieproblemen en hulp nodig heeft bij het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden om sterkere relaties op te bouwen met teamleden
 • Wanneer een executive strategisch denken en besluitvormingsvaardigheden wil verbeteren om effectief om te gaan met complexe zakelijke situaties
 • Wanneer een leider ondersteuning nodig heeft bij het beheersen van werk-privébalans en stress om welzijn te behouden bij veeleisende werkvereisten
 • Wanneer een getalenteerde medewerker wordt voorbereid op een leidinggevende functie en baat zou hebben bij gepersonaliseerde coaching om ontwikkeling te versnellen

Coaching Toolbox: 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

De stadia van Executive Coaching

Executive coaching bestaat meestal uit verschillende stadia die het coachingproces vormen. Het proces is erop gericht om de groei en ontwikkeling van de leider te ondersteunen.

Hoewel de specifieke stadia kunnen variëren afhankelijk van de coachingaanpak en de behoeften van de persoon, worden hieronder de gebruikelijke stadia die betrokken zijn bij executive coaching beschreven:

Fase 1: beoordeling en doelstellingen

Het coachingtraject begint met een beoordelingsfase waarin de coach en de leider samenwerken om een diepgaand begrip te krijgen van de sterke punten, zwakke punten en ontwikkelingsgebieden van de leider.
Tools die gebruikt kunnen worden in deze fase om gegevens te verzamelen ter ondersteuning:

 • Assessments
 • Feedback van collega’s
 • Zelfreflectie-oefeningen

Op basis van deze beoordeling stellen de coach en de leider samen duidelijke en haalbare doelen voor het traject.

Fase 2: opbouwen van de coachingrelatie

In deze fase leggen de coach en de leider een sterke coachingrelatie vast, gebaseerd op vertrouwen, openheid en vertrouwelijkheid.

Ze stellen de coachingovereenkomst vast, inclusief de frequentie en duur van de coachingsessies, communicatiemethoden en wederzijdse verwachtingen.

De coach creëert een veilige en ondersteunende omgeving waarin de leider vrijelijk uitdagingen kan verkennen, aspiraties kan bespreken en aan zelfreflectie kan doen.

Fase 3: verkenning en zelfontdekking

Deze fase omvat diepgaande verkenning en zelfontdekking.

De coach gebruikt krachtige vraagtechnieken en reflectieve oefeningen om de leider te helpen helderheid te krijgen over zijn of haar waarden, overtuigingen en aannames.

Ze helpen de leider bij het begrijpen van gedragspatronen, denkprocessen en emoties die invloed hebben op zijn of haar leiderschapsstijl.

Deze zelfbewustwording stelt de leider in staat om bewuste keuzes te maken en nieuwe perspectieven aan te nemen.

Fase 4: ontwikkeling en actieplanning

Zodra de leider inzicht heeft gekregen in zichzelf, ondersteunt de coach de leider bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt actieplan.

Dit plan beschrijft specifieke strategieën, gedragingen en vaardigheden waar de leider aan zal werken om de gewenste doelen te bereiken.

De coach helpt bij het stellen van realistische tijdlijnen, het identificeren van mogelijke obstakels en het verkennen van hulpbronnen en ondersteuningssystemen die de ontwikkeling van de leider kunnen bevorderen.

Fase 5: vaardigheidsopbouw en implementatie

In deze fase ligt de focus op het opbouwen van vaardigheden en het implementeren van het actieplan.

De coach biedt begeleiding, feedback en andere hulpmiddelen om de leider te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Ze kunnen rollenspellen, simulaties of situaties uit het echte leven gebruiken om de capaciteiten van de leider te vergroten. De coach ondersteunt de leider.

Voordelen van executive coaching

In dit artikel zijn de voordelen van executive coaching uitgebreid besproken. Hieronder vind je nogmaals de drie belangrijkste voordelen uitgelegd.

Verbeterde leiderschapsvaardigheden

Executive coaching helpt leiders bij het ontwikkelen en verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden.

Door persoonlijke begeleiding en feedback kunnen leidinggevenden:

 • Een dieper inzicht krijgen in hun vaardigheden en persoonlijkheidsstijl op het werk
 • Hun besluitvormingsvaardigheden verbeteren
 • Effectieve communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen

Dat leidt uiteindelijk vaak tot meer vertrouwen en bekwaamheid in het leiden van teams en het behalen van succes voor de organisatie.

Verbeterde prestaties en resultaten

Executive coaching richt zich op het verbeteren van prestaties en het behalen van gewenste resultaten.

Door heldere doelen te stellen, te werken aan sterke en zwakke punten en ondersteuning en verantwoording te ontvangen, kunnen leidinggevenden hun prestaties optimaliseren en meer succes bereiken.

Coaching helpt leiders daarnaast bij het:

 • Identificeren en overwinnen van obstakels
 • Het benutten van hun sterke punten
 • Het ontdekken van hun volledige potentieel

Persoonlijke en professionele groei

Executive coaching bevordert persoonlijke en professionele groei. Het biedt leiders een kans in een veilige omgeving om te reflecteren, nieuwe perspectieven te verkrijgen en hun aannames en overtuigingen uit te dagen.

Door zelfreflectie en verkenning kunnen leidinggevenden hun leiderschapsvaardigheden uitbreiden, een groei-mindset ontwikkelen en veerkracht cultiveren. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen en het vermogen om complexe zakelijke omgevingen te navigeren.

Deze voordelen van executive coaching dragen bij aan de ontwikkeling van leiders. Hierdoor kunnen ze uitblinken in hun functies, organisatorische groei stimuleren en een positieve impact creëren binnen hun teams en daarbuiten.

Word lid van Toolshero

Jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over executive coaching? Heb jij al eens geparticipeerd in een executive coachingproces? Met welke specifieke uitdagingen of doelstellingen kan een executive coach jou helpen denk je? Of hoe zou jij als coach een executive kunnen bijstaan? Wat zijn volgens jou de voordelen van executive coaching voor het bedrijfsleven? Heb jij andere tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Kampa-Kokesch, S., & Anderson, M. Z. (2001). Executive coaching: A comprehensive review of the literature. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53(4), 205.
 2. Lai, Y. L., & Palmer, S. (2019). Psychology in executive coaching: an integrated literature review. Journal of Work-Applied Management.
 3. Levinson, H. (1996). Executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48(2), 115.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Executive coaching. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/executive-coaching/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 04/07/2023 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/executive-coaching/”>Toolshero: Executive coaching</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Tags:

Geef een reactie