Overall Operations Effectiveness (OOE)

Overall Operations Effectiveness: in dit artikel wordt Overall Operations Effectiveness (OOE) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige meetmethode waarmee je actief de prestaties van de productiefaciliteit kan verbeteren. OOE is gebaseerd op OEE, met als enige verschil de manier waarop beschikbaarheid wordt berekend.

Wat is Overall Operations Effectiveness (OOE)?

Overall Operations Effectiveness (OOE) is een methode om de beschikbaarheid van algemene productieketens te berekenen. Deze methode wordt minder vaak gebruikt dan andere vergelijkbare methodes. Gepland onderhoud aan de machines wordt bijvoorbeeld meegerekend in de OOE-berekening, maar niet in de OEE-berekening. Dat komt doordat machines niet productief zijn tijdens onderhoud. Andere factoren kunnen ook van invloed zijn op OOE, zoals omsteltijden.

Kortom, Overall Operations Effectiveness (OOE) berekent de beschikbaarheid van alle activiteiten van begin tot eind. In de meeste fabrieken is een continue productie niet mogelijk. Dat komt doordat er onvermijdelijke omsteltijden en wachttijden zijn.

Gratis e-book bij Toolshero

Overall Operations Effectiveness (OOE) houdt rekening met de ongeplande tijd en neemt de totale werkzame tijd als maximum. Het wordt berekend met de volgende formule:

Prestatie x Kwaliteit x Beschikbaarheid (waarbij Beschikbaarheid = Daadwerkelijke Productietijd / Bedrijfstijd)

Operationele effectiviteit zoals gedefinieerd door Michael Porter

Michael Porter legt uit dat operationele effectiviteit vooral te maken heeft met beter presteren dan de concurrenten. Volgens Porter heeft operationele effectiviteit te maken met efficiëntie, maar blijft het niet beperkt tot efficiëntie alleen. Het omvat een aantal praktijken die ervoor zorgen dat een bedrijf beter gebruik kan maken van de invoer, door bijvoorbeeld het aantal fouten te verminderen en sneller producten te produceren.

Besluitvorming in de fabriek verbeteren

OOE’s worden gebruikt om het besluitvormingsproces te verbeteren. Dit is van toepassing wanneer organisaties hun productiecapaciteit vergroten en wanneer ze proberen de productiviteit en/of flexibiliteit en schaalbaarheid van hun bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Voordat er een aanbeveling wordt gedaan om te investeren in nieuw materieel, zou de organisatie moeten overwegen om de OOE te verbeteren zodat de machines maximaal gebruikt worden tijdens de bedrijfsuren.

Zoals hierboven genoemd zijn er nog andere factoren die bij deze meetmethode voor de industriële machines van een bedrijf horen. Dat zijn:

Overall Operations Effectiveness (OOE)-formule

Overall Operations Effectiveness (OOE) houdt rekening met de ongeplande tijd en neemt de totale werkzame tijd als maximum.

Prestatie x Kwaliteit x Beschikbaarheid (waarbij Beschikbaarheid = Daadwerkelijke Productietijd / Bedrijfstijd)

Overall Equipment Effectiveness (OEE)-formule

Overall Equipment Effectiveness (OEE) neemt de potentiële productietijd als maximum, zonder de ongeplande tijd te berekenen. OEE houdt alleen rekening met de geplande tijd.

Prestatie x Kwaliteit x Beschikbaarheid (waarbij Beschikbaarheid = Daadwerkelijke Productietijd / Geplande Tijd)

De Overall Operations Effectiveness (OOE) of Team Performance (TEEP)-formule

Total Effective Equipment Performance (TEEP) gaat uit van de maximale tijd die beschikbaar is (24 uur, 365 dagen per jaar).

Prestatie x Kwaliteit x Beschikbaarheid (waarbij Beschikbaarheid = Daadwerkelijke Productietijd / Alle Tijd)

Overall Operations Effectiveness formule - Toolshero

Figuur 1 – Overall Operations Effectiveness formule

Effectiviteit versus efficiëntie

Operationele efficiëntie wordt gedefinieerd als de ratio van invoer tot uitvoer die door een bedrijf wordt bereikt met hun dagelijkse activiteiten. Het verbeteren van de operationele efficiëntie levert een hoger uitvoer- / invoer-ratio op.

De invoer is alles wat het productieproces binnenkomt, zoals geld, mensen en andere middelen. De uitvoer is meestal geld, zoals omzet, marges en contanten. De uitvoer kan ook niet-tastbaar zijn, zoals nieuwe klanten, klantenbinding, snelheid, flexibiliteit, productie, kwaliteit of innovatie.

Efficiëntie, productiviteit en effectiviteit worden vaak door elkaar gehaald. Effectiviteit draait om hoe geschikt iets is of is geweest om een doel te behalen. Dit gaat om het daadwerkelijk behalen van het beoogde resultaat.

Efficiëntie draait om het best mogelijke product leveren met zo min mogelijk verspilde tijd en inspanning. Effectief zijn draait om de juiste dingen doen, efficiëntie bereiken door de dingen op de juiste manier doen.

Welke factoren zijn van invloed op de Overall Operations Effectiveness (OOE)?

OOE is een maatstaf voor de prestaties van productieketens en andere bedrijfsmiddelen. De effectiviteit van bedrijfsmiddelen kan door verschillende factoren worden beïnvloed. De daadwerkelijke prestatie wordt berekend als een percentage van de theoretisch mogelijke prestatie.

De daadwerkelijke prestaties worden beïnvloed door verscheidene factoren waardoor de waarde minder dan 100% is. Enkele van deze factoren zijn:

Prestatie

Machines of productieketens kunnen mogelijk niet op dezelfde snelheid draaien voor alle producten die geproduceerd worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het een productieketen meer tijd kost om een grote petfles te produceren dan een kleine. De daadwerkelijke prestatie wordt berekend als een percentage van de volledige mogelijke prestatie.

Kwaliteit

Machines en productieketens produceren een klein percentage aan defecte producten, hoewel er altijd wordt gestreefd naar Zero Defects (ZD). De kwaliteit wordt berekend door de producten van goede kwaliteit als percentage van het totaal aantal geproduceerde producten te nemen.

Beschikbaarheid

Andere redenen waarom een machine niet 100% beschikbaar is, zijn defecten aan de machine zelf, of onderhoudstijd. Beschikbaarheid betekent in deze context geplande beschikbaarheid, dus onverwachte defecten worden niet meegenomen in de berekening. Andere momenten waarop de machine niet produceert worden ook niet meegenomen, zoals gepland onderhoud of productwisselingen. Beschikbaarheid wordt berekend als een percentage van de volledige geplande beschikbaarheid.

Een bedrijf dat zijn productie goed regelt, haalt scores rond de 85% OOE.

Tips voor het gebruik van Overall Operations Effectiveness (OOE)

OEE helpt om de capaciteit van het materieel af te stemmen op de productie-eisen. Als niet aan de vraag voldaan kan worden en het materieel onderpresteert, is het aannemelijk dat er een probleem is met de effectiviteit van apparatuur. Dit kan verbeterd worden. Als de apparatuur goed functioneert maar nog steeds niet kan voldoen aan de vraag van de klant, is er een capaciteitsprobleem.

De eerste belangrijke tip als je de OOE gebruikt, is om nooit de berekening een-op-een over te nemen voor andere machines, productieketens of processen. De OEE is een gemiddelde, geen totaal.

OOE kan, net als andere meetmethodes, gebruikt worden om mensen aan te spreken op of zelfs de schuld te geven van hun prestaties, maar is vooral bedoeld als manier om mogelijkheden voor verbetering te meten.

Het is in dit geval belangrijker om de juiste maatregelen te treffen dan mensen de schuld te geven. Alleen dan wordt er echt gebruik gemaakt van de toegevoegde waarde van OEE of andere meetmethodes.

De algemene operationele effectiviteit verbeteren

Concurrentie is onvermijdelijk in het bedrijfsleven. Het is belangrijk om goed en effectief met bedrijfsmiddelen om te gaan; beter dan de concurrent. Dit kan bereikt worden door algemene operationele effectiviteit. Dit is niet alleen van toepassing op de effectiviteit van apparatuur en productieketens, maar ook op die van werknemers en bedrijfsprocessen.

Schep een open en effectief communicatieklimaat

Het verbeteren van de algemene operationele effectiviteit van een bedrijf begint met communicatie. Communicatie is essentieel om waardeproposities van het bedrijf te onderbouwen en te bepalen met welke doelstellingen en activiteiten deze bereikt kunnen worden.

Door een sfeer te creëren die onderlinge samenwerking en communicatie aanmoedigt en waarin men streeft naar een gezamenlijk doel, zal het hele bedrijf soepeler en effectiever functioneren. Elke afdeling en rol binnen het bedrijf moet toegewijd zijn aan klanttevredenheid.

Externe communicatie is ook zeer belangrijk. Systemen voor klantenrelatiebeheer, ook wel Customer Relationship Management (CRM) genoemd, zorgen voor goede communicatie met klanten.

Als er via dit systeem verscheidene klachten binnenkomen over een product of dienst, is het belangrijk dat deze klachten worden doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Als er een probleem of bug wordt gevonden, moet dit zo snel mogelijk worden opgelost, voordat het groter wordt. Operationele problemen kosten geld, dus hoe sneller ze opgelost worden, hoe beter het algehele resultaat.

Neem product- en leveringsbeheer serieus

Product- en voorraadbeheer moet naar een hoger niveau worden getild om de hoogste kwaliteit van producten en diensten te blijven garanderen. Bij sommige bedrijven wordt daarom een leveringsmanager aangewezen. Hij of zij zorgt ervoor dat alle stappen, mensen en processen in het hele proces synchroon lopen en houdt toezicht over de uitvoering.

Focus op innovatie en ontwikkeling

Training en ontwikkeling spelen een belangrijke rol in het verbeteren van operationele effectiviteit. Operationele ontwikkeling vereist de samenwerking van verschillende werknemers en managers.

Begin door de best practices voor elke afdeling vast te stellen en vast te leggen en maak het gemakkelijker voor werknemers om informatie te krijgen over hun rol.

Daarnaast is het belangrijk om het infrastructuurbeheer goed uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsmiddelen op de meest efficiënte manier worden georganiseerd zodat werknemers niet te maken krijgen met belemmeringen in hun werk.

Een eenvoudige manier om dit te doen, is de productiviteit te laten meten door managers en ze met hun werknemers te laten communiceren wanneer er knelpunten ontstaan.

Overall Operations Effectiveness (OOE): maak slim gebruik van technologie

Om een hoge mate van effectiviteit te bereiken, zal technologie voor veel bedrijven een belangrijke rol spelen.

Zorg ervoor dat alle technologische oplossingen die gebruikt worden een toegevoegde waarde hebben voor het proces. Zelfs wanneer werknemers op reis zijn, is het belangrijk dat ze smartphones, laptops en tablets gebruiken om verbonden te blijven met het bedrijf, waar ze ook zijn.

Als werknemers op reis niet kunnen communiceren met elkaar of het bedrijf, kan dat inefficiëntie veroorzaken. Vermijd dit.

Voor de optimalisatie van technologie is het noodzakelijk om de bedrijfsmiddelen goed te beheren. Wanneer werknemers ziek of op vakantie zijn, mag geen enkel deel van het proces verloren gaan.

Daarnaast kunnen alle mensen binnen het bedrijf met elkaar verbonden worden door middel van compatible software, die ze helpt te begrijpen welke fase zij vormen in de levenscyclus van een product of dienst.

Werknemers en klanten behouden

Onderzoek toont aan dat het gemiddeld vijf keer meer kost om een nieuwe klant aan te trekken dan een bestaande klant te behouden. Dit betekent dat bedrijven klantbehoud vooropstellen en klantverloop proberen te voorkomen. Methodes die hierbij kunnen helpen zijn het gebruik van feedbackkanalen, beloningen voor trouwe klanten, etc.

Als het gaat om het behouden van werknemers is het belangrijk om goed in te schatten of de kandidaat op de lange termijn geschikt is voor de rol. Elke keer dat een werknemer getraind moet worden kost veel middelen zoals tijd en geld.

Geef werknemers de kans om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen, zowel in hun persoonlijke als werkende leven. Dit verbetert de tevredenheid van de werknemers en vermindert personeelsverloop.

Bovendien zijn werknemers heel belangrijk voor de operationele effectiviteit: zij zijn degenen die nieuwe processen en productieketens kunnen ontwikkelen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Begrijp je de uitleg van de Overall Operations Effectiveness (OOE)-tool? Wordt deze of een vergelijkbare tool in jouw werkomgeving gebruikt? Zie jij ook overeenkomsten met de Overall Equipment Effectiveness (OEE)-formule? Welke andere methodes ken je voor het managen van effectiviteit in de hele organisatie? Heb je nog aanvullingen?
Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Bamber, C. J., Castka, P., Sharp, J. M., & Motara, Y. (2003). Cross‐functional team working for overall equipment effectiveness (OEE). Journal of Quality in Maintenance Engineering.
  2. Dal, B., Tugwell, P., & Greatbanks, R. (2000). Overall equipment effectiveness as a measure of operational improvement–a practical analysis. International Journal of Operations & Production Management. Link
  3. Garza‐Reyes, J. A., Eldridge, S., Barber, K. D., & Soriano‐Meier, H. (2010). Overall equipment effectiveness (OEE) and process capability (PC) measures. International Journal of Quality & Reliability Management.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Overall Operations Effectiveness (OOE). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/overall-operations-effectiveness/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 01/07/2020 | Laatste update: 06/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/overall-operations-effectiveness/”>Toolshero: Overall Operations Effectiveness (OOE)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie