× Close
Home » Posts tagged "Organisatiemanagement" (Pagina 3)

Organisatiemanagement

Wat is organisatiemanagement? De uitleg

De betekenis

Organisatiemanagement is een discipline die de gehele organisatie bestrijkt. Het is een praktijk waarbij meerdere mensen binnen een organisatie samengebracht moeten worden om ze te laten werken aan een gemeenschappelijk doel.

Wat is organisatiemanagement? De uitleg

De betekenis

Organisatiemanagement is een discipline die de gehele organisatie bestrijkt. Het is een praktijk waarbij meerdere mensen binnen een organisatie samengebracht moeten worden om ze te laten werken aan een gemeenschappelijk doel.

Efficiënt organisatiemanagement vereist een optimaal gebruik van de juiste middelen op de juiste plek. Dit wordt mogelijk gemaakt door nauwkeurige planning en controle op de werkvloer. Een belangrijk kenmerk van organisatiemanagement is dat het richting geeft aan medewerkers.

Individuen zijn zich door organisatiemanagement bewust van hun rollen en verantwoordelijkheden en weten precies wat zij moeten doen. Effectief management is cruciaal om een winstgevende organisatie te ontwikkelen.

Definitie van organisatiemanagement

Organisatiemanagement is een managementactiviteit die ervoor zorgt dat organisatorische doelstellingen bereikt worden door beschikbare middelen en processen adequaat in te zetten. Organisatiemanagement omvat controle, planning, organiseren en uitvoeren. Deze verwezenlijken de ambities van de organisatie vertaald in vooraf vastgestelde doelstellingen.

Management en organisatorisch gedrag

Management is het proces waarin verantwoordelijke medewerkers van de organisatie het werk samen met anderen voltooid krijgen. Er is veel onderzoek gedaan naar management in organisaties. Henry Fayol, bekend van de bestuurstheorie en de 14 principes van management is daar een voorbeeld van. Ook Frederick Taylor, een Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur, heeft bijgedragen aan het onderzoek naar management met zijn 4 managementprincipes. Deze managementprincipes functioneren als richtlijnen voor het bepalen van besluitvormingsprocessen en gedrag.

Niveaus van organisatiemanagement

De meeste bedrijven hebben een organisatiestructuur die bestaat uit drie niveaus: managers op het eerste niveau, middenniveau en op het hoogste niveau. Het laagste managementniveau bestaat uit eerstelijnsmanagers.

Zij beheren het werk van niet-leidinggevende personen die meestal direct betrokken zijn bij het productieproces of bij de creatie van producten van de organisatie. Deze managers worden ook wel supervisors genoemd, lijnmanagers of officemanagers.

Het middenniveau bestaat uit managers tussen het eerste en het hoogste niveau. Zij beheren het werk en verantwoordelijkheden van eerstelijnsmanagers. Functietitels die aan deze rollen worden gegeven zijn onder meer: projectleider, afdelingshoofd, afdelingsmanager of divisiemanager. De managers op het hoogste niveau vormen de top van het organisatiemanagement.

Zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van brede beslissingen en het vaststellen van doelstellingen en plannen die van invloed zijn op de gehele organisatie. De managers in dergelijke functies worden ook wel executives genoemd, Chief Operating Officer (CEO) of voorzitter van de raad van bestuur (chairman).

Hiërarchie

Alle soorten managers zoals beschreven hierboven, zijn ingedeeld in een hiërarchie van autoriteit en verantwoordelijkheid. Zij voeren verschillende taken uit. Vaak ziet het overzicht van de rollen binnen een organisatie als een piramide uit: hoe lager het niveau, hoe meer managers en andersom.

Noodzaak van organisatiemanagement

Een organisatie zonder leiders is als een schip zonder kapitein en zal waarschijnlijk vergaan. Organisatiemanagement is voordelig wanneer het goed wordt uitgevoerd. Organisaties hebben op verschillende manieren baat bij een goede managementstructuur met capabele leiders.

Als eerste helpt effectief organisatiemanagement bij het ontwikkelen van een duidelijk beeld en begrip van de doelstellingen van de organisatie en de koers die gekozen is. Het helpt managers op alle niveaus om rollen binnen een afdeling af te splitsen en een breed begrip te krijgen van de verschillende functies en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast helpt een goede organisatiestructuur dat de verschillende afdelingen binnen een bedrijf efficiënte met elkaar kunnen samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen. Ook het delen van informatie en communicatie wordt eenvoudiger, zowel binnen een afdeling en de organisatie als geheel.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen gelinkt aan de tag organisatiemanagement gaan over de verschillende methoden, theorieën, raamwerken, strategieën en andere hulpmiddelen voor management. Lees bijvoorbeeld meer over de wetenschappelijke inzichten in management van Mary Parker Follet.

PRACTICE coaching model

september 2nd, 2023

PRACTICE coaching model: in dit artikel wordt het PRACTICE coaching model, doorintwikkeld door Stephan Palmer praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de achtergrond, hoe je deze coaching aanpak gebruikt, de voordelen hiervan, leiderschapscoaching en een …

Peter Drucker biografie en boeken

augustus 30th, 2023

Peter Drucker (1909 – 2005) was een bekende Amerikaanse auteur en consultant op het gebied van organisatie ontwikkeling en management. Peter Drucker is tevens mede-grondlegger van de management theorie Management by Objectives (MBO).

Peter Drucker biografie

Peter Drucker studeerde …

Hoshin Kanri matrix

augustus 20th, 2023

Hoshin Kanri matrix: in dit artikel wordt het concept van de Hoshin Kanri matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool. In dit artikel kun je tevens een Hoshin Kanri Matrix template downloaden …

GE McKinsey matrix

augustus 16th, 2023

GE McKinsey Matrix: in dit artikel wordt de GE McKinsey matrix, ook wel bekend als General Electric matrix / GE matrix, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze handige marketing tool. In dit artikel kun …

Operations management: de uitleg

juli 4th, 2023

Operations management: in dit artikel wordt operations management praktisch uitgelegd. Dit artikel licht toe wat operations management is, wat de basisfuncties zijn, de trends en wat de 10 principes van Randall Schaeffer zijn. Na het lezen van het artikel begrijpt …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress