KAM systeem: de uitleg

KAM systeem - toolshero

KAM systeem: in dit artikel wordt KAM systeem praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over deze kwaliteitsmanagement methode, hoe je een huidige situatie kan beoordelen en waar je wilt dat deze binnen drie jaar zal zijn. Veel plezier met lezen!

Wat is het KAM systeem?

KAM is de afkorting voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. In het Engels wordt er ook wel gesproken over Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). Een KAM systeem is een managementsysteem gericht op kwaliteit, Arbo en milieu. Het is een tool voor het management om de organisatie te sturen, beheersen en te ontwikkelen. Je blijft door het systeem altijd alert op mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving om nooit een boete, bedrijfsongeval of andere zaken te riskeren.

Het doel van het KAM systeem is om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en milieu. Tevens dienen eisen en wensen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu beheerst te worden voor de belanghebbenden. Je kunt denken aan de samenleving, de medewerkers en klanten.

Gratis e-book bij Toolshero

Indien het KAM systeem wordt gebruikt om certificatie op het gebied van ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 mogelijk te maken dan moeten alle normen worden toegepast. De normen zijn belangrijk aangezien op deze manier een goed managementsysteem wordt gecreëerd, waarbij continue verbetering wordt ondersteund.

Waarom KAM systeem?

KAM systeem staat ook wel voor integratie van Kwaliteit- Arbo- Milieuzorgsystemen. Kwaliteitszorgsysteem, Arbozorgsysteem en Milieuzorgsysteem zijn allen zorgsystemen. Ondanks de specifieke doelen en toepassingsgebieden hebben ze een identieke structuur en berusten ze min of meer op hetzelfde principe. Als één zorgsysteem aanwezig is kan die waarschijnlijk als basis dienen voor aspecten van andere zorgsystemen.
Er zijn verschillende voordelen voor het implementeren van een Kam systeem.

Voldoen aan de wettelijke voorschriften

Binnen iedere organisatie is het van belang om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Hoewel het tijd, geld en inspanning vergt is het van groot belang. Jaarlijks krijg je een notificatie om zo altijd en eenvoudig aan de wettelijke voorschriften te voldoen.

Extra zorg dragen voor Kwaliteit, Arbo en Milieu Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg gaat het om de relatie tussen de afnemer en leverancier. Zo kan het KAM systeem bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van uw product of dienst om de afnemer optimaal te bedienen.

Arbozorg

Met Arbozorg lever je een bijdrage aan het; welzijn van jouw personeel.

Milieuzorg

De milieuzorg draagt bij aan een betere leefomgeving. Dit draagt ook bij een betere samenleving en een betere continuïteit van de organisatie.

Overzicht in eisen en richtlijnen

In een KAM systeem heb je overzicht over alle eisen en richtlijnen die van belang zijn bij de organisatie.

KAM coördinator

De KAM coördinator heeft de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator met betrekking tot de KAM onderwerpen en ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarmee is hij verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van en draagvlak creëren voor, kwaliteit, arbeidsgezondheid, arbeidsveiligheid en milieu. Hierbij vervult de KAM coördinator de brug tussen medewerkers en directie. De functie vereist dat de functionaris goed kan communiceren met zowel de directie als medewerkers en andere belanghebbenden.

Aan de slag met het KAM systeem

Om het KAM systeem op een goede manier te kunnen uitvoeren, wordt het takenpakket van een werknemer uitgebreid. Bij grotere organisaties wordt er een functie ingevuld in de vorm van KAM coördinator of QHSE-manager. Deze kunnen werkzaam zijn bij elk type organisatie, maar in de praktijk hebben vooral middelgrote en grote bedrijven een specifieke KAM / QHSE-afdeling en/of –medewerker(s). De Kam coördinator werkt daarbij samen met kwaliteitsmedewerkers, interne auditors en milieucoördinatoren.

Onderdelen die in ieder KAM systeem terugkomen:

 • Beleid en doelstellingen;
 • Relevante wet- en regelgeving en milieuvergunning;
 • Processen binnen de organisatie (Primair en secundair);
 • Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opleiding;
 • Interne en externe communicatie;
 • Meten en analyseren van processen;
 • Continue verbetering;
 • Tevens worden ook wettelijk verplichte onderdelen, zoals een Risico Inventarisatie, evaluatie en een bedrijfsnoodplan binnen het KAM systeem geregeld.

Normen bij de opzet van een KAM systeem

ISO- 9001 (Kwaliteitszorg)

De basis van een KAM systeem begint bij de certificering van ISO 9001. ISO 9001 kan gezien worden als een manier om via integrale kwaliteitszorg de bedrijfsvoering en het rendement te verbeteren.

De ISO 9001 criteria kunnen door elk type organisatie worden gebruikt, ongeacht de grootte. Het doel is om ervoor te zorgen dat klanten consequent producten en diensten van goede kwaliteit ontvangen. Dit wordt bereikt door:

 • een sterke klantgerichtheid;
 • het leiderschap van het topmanagement;
 • de procesbenadering (processen beheerd als een systeem);
 • continue verbetering;
 • audits die controleren of het managementsysteem werkt.

Het kwaliteitsbeleid is een formele verklaring van het management, nauw verbonden met het bedrijfs- en marketingplan en met de behoeften van de klant. Alle werknemers in de organisatie moeten het kwaliteitsbeleid begrijpen en zich eraan houden. Elke medewerker heeft meetbare doelstellingen nodig om naar toe te werken.

ISO-14001 (Milieuzorg)

ISO 14001 kan gezien worden als een hulpmiddel om meer te doen aan milieubeleid dan enkel het voldoen aan wet- en regelgeving. Er wordt steeds meer aandacht besteedt aan de milieuprestaties, waarbij ISO 14001 de helpende hand biedt. Bedrijven zien milieuzorg dan ook op langere termijn als hun bestaansrecht. Daarnaast worden er door stakeholders en opdrachtgevers steeds meer eisen gesteld op het gebied van milieubeleid.

ISO 14001 stelt geen eisen aan milieuprestaties. In plaats daarvan creëert het een kader voor het opzetten van een effectief milieubeheersysteem. Het biedt de zekerheid dat de impact op het milieu wordt gemonitord, gemeten en verbeterd. Voordelen zijn onder meer:

 • Bescherming van de kwaliteit van het milieu;
 • Lagere kosten van afvalbeheer en verwijdering;
 • Verminderd verbruik van energie en grondstoffen;
 • Lagere distributiekosten;
 • Verbeterd bedrijfsimago.

OHSAS 18001 (Arbozorg)

OHSAS 18001 staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’, dit betekent het beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Met de OHSAS-norm kan je aantonen dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed op orde zijn.

OHSAS 18001 gebruikt dezelfde aanpak als ISO 14001, maar met als doel het identificeren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s, het verminderen van het risico op ongevallen en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Bovendien biedt het richtlijnen voor het integreren van het beheer van gezondheid en veiligheid in het algehele bedrijfsbeheersysteem.

Net als de twee ISO-normen vereist OHSAS 18001 formele documentatie van het arbobeleid en gedocumenteerd bewijs dat het beleid werkt volgens de eisen van de norm. Niet alleen moeten er praktijken zijn die de veiligheid waarborgen, maar u moet ook kunnen aantonen dat u aan de wetgeving voldoet en aantonen dat het beleid risico’s beperkt, minimaliseert of elimineert.

Samenvatting

Kwaliteit, arbeid en milieubeheer (KAM) verwijst in het algemeen naar een managementmodus die de gemeenschappelijke elementen van de ISO9001-, OHSAS18001- en ISO14001-normen integreert.

Een effectief KAM systeem vereist een sterke strategie, tactische implementatie en consistente evaluatie om ervoor te zorgen dat de werkomgeving ijverig blijft. Managers moeten het KAM systeem upgraden met de veranderende tijden en trends om een ​​sterke, flexibele en bijgewerkte werkomgeving te creëren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Kam management of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat dit systeem effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Gerritsen, R. en van den Berg, R.O. (2008) KAM management in de praktijk / druk 2: invulling geven aan eisen en richtlijnen
 2. HSE Books (2013) Managing for Health and Safety, HSG65
 3. Van Ool, H.J.M. (2011) PT-KAM zakboek: kwaliteit, arbeid en milieu

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2019). KAM systeem. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/kam-systeem/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 09/09/2019 | Laatste update: 05/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/kwaliteitsmanagement/kam-systeem/”>toolshero: KAM systeem</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Artikel door:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie