EFE matrix / IFE matrix

EFE matrix IFE matrix - toolshero

EFE matrix / IFE matrix: in dit artikel worden de EFE matrix en de IFE matrix praktisch uitgelegd. Naast wat deze matrix is, belicht het artikel ook de externe en interne factoren, de wegingen, een stappenplan en de voordelen. Na het lezen begrijp je de kern van deze strategie analyse methodiek. Veel plezier met lezen!

Over de EFE matrix en de IFE matrix

De EFE matrix en de IFE matrix zijn analysemethoden die sterk lijken op een SWOT-analyse die staat voor een interne analyse (strength en weakness van een organisatie) en de externe analyse (opportunities en threats van een organisatie).

De letters EFE zijn een acroniem voor Extern Factor Evaluations, dat laat zien hoe effectief de huidige strategie van het bedrijf reageert op de kansen en bedreigingen van buitenaf. Het wordt gezien als een strategietool dat wordt gebruikt om de externe omgeving van een bedrijf te onderzoeken en om de beschikbare kansen en bedreigingen te identificeren.

Gratis e-book bij Toolshero

Het moet altijd gecombineerd worden met de IFE-matrix, wat staat voor Internal Factor Evaluations. Dit strategietool wordt gebruikt om de interne omgeving van bedrijven te evalueren en zowel de sterke als de zwakke onderdelen te achterhalen.

De EFE-matrix en IFE-matrix zijn in 1997 door de Amerikaanse strategisch plangeleerde en consultant Fred R. David geïntroduceerd in zijn boek ‘Strategic Management’.

Volgens hem kunnen beide hulpmiddelen worden gebruikt om informatie te verzamelen, verkregen uit de externe en interne omgevingsanalyses van bedrijven. De samengevatte informatie wordt geëvalueerd en kan worden gebruikt voor verdere doeleinden zoals het bouwen van een SWOT-analyse.

Externe en interne factoren

De combinatie van de resultaten van de EFE-matrix en de IFE-matrix kunnen worden gebruikt om de strategie van de organisatie en de verschillende strategische intenties te evalueren.

De beste uitkomsten van de bij elkaar opgetelde gewogen gemiddelden kunnen worden gekozen om nieuwe strategische beslissingen te maken.
Door middel van de EFE-matrix worden de belangrijkste externe kansen en bedreigingen die een bedrijf kunnen beïnvloeden geïdentificeerd. Over het algemeen kunnen deze gegevens onderzocht worden door bijvoorbeeld een PEST-analyse, het vijf krachten model van Porter of een Competitive Profile Matrix.

De meest eenvoudige wijze om de informatie over de externe omgeving te achterhalen is de PEST-analyse; dit bedrijfskundig model analyseert de invloed van Sociale, Technologische, Economische en Politieke factoren op macro-niveau binnen de organisatie. Ook het vijf krachten model van Porter kan dienstdoen, waarin externe invloeden als de macht van de leveranciers, de macht van de afnemers, de bedreiging van substituut producten en van nieuwe toetreders op de markt alsook de concurrentie nader bekeken worden.

Een Competitive Profile Matrix (CPM) is een externe strategische analyse, waarmee bedrijven zichzelf kunnen vergelijken met hun concurrenten.

Door middel van de IFE-matrix worden de sterke en zwakke punten gebruikt als de belangrijkste interne factoren in de evaluatie van de organisatie.

In zoektocht naar de interne sterke punten, kunnen bedrijven zich afvragen waar zij goed in zijn en wat een meerwaarde oplevert voor hun klanten ten opzichte van wat de concurrent te bieden heeft. Waar zijn de medewerkers trots op en wat loopt er goed binnen de organisatie?

Om de zwakke punten te achterhalen, kunnen bedrijven bekijken hoe zij zichzelf en hun dienstverlening en producten zouden kunnen verbeteren. Wat loopt er op dit moment niet goed en in welke onderdelen zijn hun concurrenten verder in ontwikkeling?

Wegingen

Aan elke sleutelfactor binnen de EFE- en IFE-matrices moet een gewicht worden toegekend dat oploopt van laag belang (0,0) tot groot belang (1,0). Het getal geeft aan hoe belangrijk de factor is als een bedrijf wil slagen in een specifieke bedrijfstak.

Zonder de toekenning van gewichten, zouden alle factoren even belangrijk zijn. Afzonderlijke factoren mogen niet te veel nadruk krijgen, omdat het succes in een branche zelden wordt bepaald door één of enkele factoren. Van belang is dat de gewichten dezelfde betekenis hebben in zowel de EFE- als IFE-matrix.

Beoordelingen

De algemene regel is om 10 tot 20 belangrijke externe factoren te identificeren, alsook 10 tot 20 belangrijke interne factoren. Mochten het er meer zijn dan is dat geen probleem. De betekenis van de beoordelingen verschilt wel per externe (EFE) en interne (IFE) matrix.

De beoordelingen van de EFE-matrix verwijzen naar de effectiviteit van de huidige strategie van een bedrijf en wat dit betekent voor de externe kansen en bedreigingen. De beoordeling loopt van 1 tot 4, waarbij 1 een slechte beoordeling krijgt, 2 een gemiddelde, 3 bovengemiddeld en 3 superieure beoordeling krijgt. Het is de bedoeling dat beoordelingen subjectief aan elke factor worden toegewezen.

De beoordelingen in de IFE-matrix verwijzen naar de interne sterke en zwakke factoren binnen een bedrijf. Ook hier variëren de beoordelingen van 1 tot 4, waarbij 1 en 2 gerelateerd zijn aan zwakte en 3 en 4 gerelateerd zijn aan sterkte; 1 staat voor grote zwakte, 2 betekent kleine zwakte, 3 staat voor kleine sterkte en 4 geeft grote sterkte aan.

EFE matrix IFE matrix voorbeeld - Toolshero

Figuur 1 – een voorbeeld van de EFE Matrix

Eindscore van de EFE matrix / IFE matrix

De uiteindelijke score is het resultaat van het gewicht, vermenigvuldigd met de beoordeling (rating). Het is belangrijk dat elke sleutelfactor een score ontvangt.

De totaal gewogen score is vervolgens de som van alle individuele gewogen scores. In zowel de EFE-matrix als in de IFE-matrix kan dezelfde totale score van 1 tot 4 tot stand komen.

De totale score van 2,5 is daarbij een gemiddelde. Het resultaat van een lage score bij de externe evaluatie geeft aan dat de strategieën van het bedrijf niet goed zijn opgezet om de kansen volop te benutten en zich te beschermen tegen bedreigingen. Een lage score bij de interne evaluatie geeft aan dat het bedrijf zwakker is ten opzichte van de concurrenten.

Het EFE matrix / IFE matrix stappenplan

Om het evaluatieproces van de EFE-matrix en IFE-matrix in goede banen te leiden, kan het volgens stappenplan helpen:

Stap 1

Allereerst moeten de belangrijkste externe en interne factoren geïdentificeerd worden. Dat kan door middel van de eerdergenoemde PEST-analyse.

Hieruit wordt duidelijk welke factoren momenteel invloed hebben op de organisatie. Het kan hier om kansen of bedreigingen gaan die de organisatie ten goede kunnen komen of juist schaden. Ook is het verstandig om in deze fase de acties en strategieën van de concurrent te analyseren door bijvoorbeeld het vijf krachten model van Porter.

Stap 2

Nu moeten de wegingen en de beoordelingen subjectief worden toegewezen. Vaak worden de wegingen toegekend op basis van opinies en kennis van de branche.

Stap 3

Door de gewichten en de beoordeling van elke factor te vermenigvuldigen, ontstaat er een gewogen eindscore. Zowel de analyse van de EFE als IFE moeten gecombineerd worden en van hieruit kunnen nieuwe strategieën ontstaan.

Ze kunnen onder andere worden gebruikt voor het bouwen van een geavanceerde SWOT-analyse. De eindscore evalueert de interne positie van de organisatie en de strategische intentie.

Voordelen van de EFE matrix / IFE matrix

Beide matrices hebben veel voordelen. Zo zijn ze gemakkelijk te begrijpen en ze vereisen geen uitgebreide expertise, investering in tijd, geld en medewerkers. De gebruikte factoren dienen als input en hebben een duidelijke betekenis voor iedereen binnen én buiten de organisatie.

Ze richten zich op de belangrijkste interne en externe factoren en de uitkomst kan multifunctioneel worden ingezet voor bijvoorbeeld het bouwen van een SWOT-analyse of benchmarking.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de IFE matrix en de EFE matrix of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succesfactoren die kunnen bijdragen aan goede uitwerking van analysemethoden?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Capps III, C. J., & Glissmeyer, M. D. (2012). Extending the competitive profile matrix using internal factor evaluation and external factor evaluation matrix concepts. Journal of Applied Business Research, 28(5), 1059.
  2. Cassidy, C. M., Glissmeyer, M. D., & Capps III, C. J. (2013). Mapping an internal-external (IE) matrix using traditional and extended matrix concepts. Journal of Applied Business Research, 29(5), 1523.
  3. David, F. R. (2011). Strategic management: Concepts and cases. Peaeson/Prentice Hall.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). EFE matrix / IFE matrix. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/efe-ife-matrix/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 06/06/2019 | Laatste update: 04/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/efe-ife-matrix/”>Toolshero: EFE matrix / IFE matrix</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie