Prince II / Prince2

Prince 2 / Prince II - ToolsHero

In dit artikel wordt Prince II / Prince2 praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige project management methodiek.

Wat is Prince2?

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) is een projectmanagement methode. Het heeft betrekking op het beheer, de controle en de organisatie van een project. Prince2 verwijst naar de tweede grote versie van deze methode en is een geregistreerd handelsmerk van de Office of Government Commerce (OGC), een onafhankelijk kantoor van HM Treasury van Verenigd Koninkrijk.

Een project is vaak complex doordat er verschillende processen tegelijk worden uitgevoerd. De project management methode PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) heeft betrekking op het beheer, controle en organisatie van een project en maakt deze processen inzichtelijk. Prince2 verwijst naar de tweede, hernieuwde versie van deze methode en is opgenomen als geregistreerd handelsmerk van de Office of Government Commerce (OGC) in Groot Brittannië.

Prince2: structurele aanpak

Prince2 is een automatiseringsmethode om een project volgens gestructureerde aanpak en duidelijk omschreven kader(s) te beheren. Het beschrijft procedures voor het coördineren en begeleiden van mensen en activiteiten binnen een project, maar geeft ook handvatten voor aanpassingen voor een project, wanneer het niet verloopt zoals het gepland is.

Van elke deelactiviteit wordt afzonderlijk aangegeven, wat de belangrijkste input en output is. Ook geeft Prince2 een automatische controle op eventuele afwijkingen.

Duidelijk

Prince2 verdeelt een project in beheersbare fasen, waardoor er nauw toezicht is. Door deze gestructureerde methode, spreekt Prince2 een gemeenschappelijke taal voor alle deelnemers. Daarnaast worden hun vaardigheden gekoppeld aan de complexiteit van een project. In het Prince2 diagram geven de pijlen de verschillende informatiestromen weer:

Prince2 / Prince II project management model - ToolsHero

Verschillende fasen van PRINCE2

Prince2 definieert 40 afzonderlijke activiteiten en organiseert deze in zes verschillende procesfasen:

Fase 1. Opstarten van een project (SU)

Het projectteam wordt benoemd en de project gebeurtenissen worden omschreven en voorbereid. Behalve de hoofdlijnen worden ook de einddoelen uitgezet.

Fase 2. Initiëren van een project (IP)

Het project wordt verder uitgewerkt in de vorm van een business case. Kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van beheersing en projectcontrole. Belangrijke informatie en resultaten wordt voorgelegd aan de projectstuurgroep.

Fase 3. Beheersen van een fase (CS)

Doordat een project is onderverdeeld in fasen, kan elk afzonderlijk subproces goed worden gecontroleerd. Meest fundamenteel is de manier waarop de werkpakketten worden toegelaten en ontvangen en hoe de hoogtepunten van vooruitgang worden gemeld aan de stuurgroep. Daarnaast wordt gekeken of er corrigerende maatregelen nodig zijn.

Fase 4. Managen van fase-overgangen (SB)

Managing Stage Boundaries (SB) bepaalt wat er tegen het einde van een procesfase nog moet worden uitgevoerd. Risico-inventarisatie en het eventueel wijzigen van de businesscase komen hierbij om de hoek kijken. Er wordt bepaald hoe de eindfase moet worden gerapporteerd.

Fase 5. Afsluiten van een project (CP)

In deze fase staan de activiteiten centraal, die nog aan het einde van een project gedaan moeten worden. Er volgt formele opdracht om middelen vrij te maken voor de toewijzing aan andere activiteiten.

Het project wordt formeel geëvalueerd en er vinden belangrijke activiteiten plaats:

  • ontmanteling van het project
  • identificeren van de follow-up acties

Quality Review Technique

De Prince2 methode werkt goed samen met onder andere Quality Review Technique, wat er voor zorgt dat producten van een project voldoen aan de vereiste norm en vastgestelde kwaliteitscriteria. Deze controle vindt plaats in een kwaliteit beoordelende vergadering, waar niet zozeer wordt geprobeerd om geïdentificeerde problemen op te lossen, maar waar de gezamenlijke expertise tot juiste output van het project moet leiden.

Schaalbaarheid

Ten onrechte wordt Prince2 soms ongeschikt geacht voor zeer kleine projecten; er zou veel werk nodig zijn in het creëren en onderhouden van documenten, logboeken en lijsten. Prince2 is echter volledig schaalbaar en van toepassing op projecten van verschillend formaat en kan precies worden afgestemd op de behoeften van een bepaald project, waarbij het wel belangrijk is dat alle essentiële elementen worden toegepast.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre kan jij het concept van Prince2 / Prince II toepassen binnen jouw taken en verantwoordelijkheden? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan goed project management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer informatie

  1. Bennett, N. & Axelos. (2017). Managing Successful Projects with Prince2. Tso.
  2. Bentley, C. (2009). Prince2: a practical handbook. Routledge.
  3. Sargeant, R., Hatcher, C., Trigunarsyah, B., Coffey, V., & Kraatz, J. A. (2010). Creating value in project management using PRINCE2.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). Prince II. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/project-management/prince2-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/prince2-methode/>ToolsHero: Prince II</a>

Interessant artikel?
Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Vond je dit artikel interessant?

Wil je je persoonlijke en professionele vaardigheden een boost geven? En heb je geen tijd om allerlei uitgebreide journals te lezen? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?! Wij hebben het uitzoekwerk voor je gedaan en alles praktisch samengevat.

Bekijk onze abonnementen