× Close
Home » Project management (Page 3)

Project management

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Hoofdzakelijk is het de uitdaging om alle project doelen te behalen binnen de randvoorwaarden. Deze informatie wordt meestal beschreven in een projectplan. In dit projectplan beschrijft men de scope, een tijdslijn, de kwaliteit en het budget. De uitdaging voor de teamleden van het project en de projectleider is het optimaliseren en toewijzen van alle input en deze te integreren om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Projectmatig werken heeft vele voordelen voor een organisatie, zoals het inzetten van gespecialiseerd personeel en het tijdelijk huren van personeel. Zowel het functioneel als het operationeel management van werknemers worden als nadelig ervaren vanwege het continu moeten aanpassen aan de omgeving.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte management modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doel of het begrijpen van bepaalde aspecten die bij project management horen.

Project risico management

januari 10th, 2022

Projectrisicomanagement is het proces dat projectmanagers gebruiken om mogelijke risico’s te beheren die het project op welke manier dan ook kunnen beïnvloeden, zowel positief als negatief.

PMBOK

januari 10th, 2022

PMBOK staat voor Project Management Body of Knowledge, en is een verzamelingen van richtlijnen, terminologieën en best practices die geaccepteerd worden als normen voor project management.

Planning Cycle

januari 10th, 2022

De project Planning Cycle is een stapsgewijs proces voor het doorlopen van verschillende projectfasen om de projectdoelstellingen te bereiken.

P3M3 Maturity Model

januari 10th, 2022

P3M3 organiseert, structureert en meet specifieke organisatiepraktijken op een eenvoudig en praktische manier. Dat zorgt ervoor dat organisaties beter snappen hoe projectmanagement vanuit het strategisch perspectief geïmplementeerd kan worden op tactisch niveau.

Managing Successful Programmes (MSP)

januari 10th, 2022

Managing Successful Programmes is een programma management methode, waarin mensen, activiteiten en informatie worden samengebracht om mogelijke veranderingen binnen een organisatie zo goed en efficiënt mogelijk door te voeren.

Influence Mapping

januari 10th, 2022

Influence Mapping is een visualisatietechniek die je in staat stelt om de belangrijkste stakeholders en de mensen die deze stakeholders beïnvloeden te identificeren.

Logframe

januari 10th, 2022

‘Logical Framework’, of ‘logframe’, is een analytisch proces dat staat voor project- of programmaplanning, monitoring en evaluatie. De bijbehorende ‘logframe-matrix’ staat voor discrete planning- en monitoringtool voor projecten en programma's. Logframe-matrices worden ontwikkeld tijdens project / programma-ontwerp en beoordelingsfasen en worden vervolgens bijgewerkt tijdens de implementatie. Voor de evaluatie blijft het ook een essentiele bron.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X