× Close
Home » Project management (Pagina 3)

Project management

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Hoofdzakelijk is het de uitdaging om alle project doelen te behalen binnen de randvoorwaarden. Deze informatie wordt meestal beschreven in een projectplan. In dit projectplan beschrijft men de scope, een tijdslijn, de kwaliteit en het budget. De uitdaging voor de teamleden van het project en de projectleider is het optimaliseren en toewijzen van alle input en deze te integreren om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Projectmatig werken heeft vele voordelen voor een organisatie, zoals het inzetten van gespecialiseerd personeel en het tijdelijk huren van personeel. Zowel het functioneel als het operationeel management van werknemers worden als nadelig ervaren vanwege het continu moeten aanpassen aan de omgeving.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte management modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doel of het begrijpen van bepaalde aspecten die bij project management horen.

BOSCARD: de uitleg plus template

mei 22nd, 2023

BOSCARD: in dit artikel wordt BOSCARD praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van BOSCARD, gevolgd door informatie over de herkomst van het model en een gedetailleerde uitleg van elk component, inclusief praktische tips. Ook vind je in dit …

Issue management: de betekenis en uitleg

mei 15th, 2023

Issue management: in dit artikel wordt issue management praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en betekenis van issue management en waarom het belangrijk is in projectmanagement. Daarna volgt een stappenplan voor risicobeheer en wordt uitgelegd hoe het …

PRINCE2 methode: de uitleg

mei 12th, 2023

PRINCE2: in dit artikel wordt PRINCE II / PRINCE2 praktisch uitgelegd. Het beschrijft wat PRINCE2 is, wat de 7 fasen van projectmanagement met PRINCE2 zijn en wat de 7 principes en 7 thema’s van PRINCE2 zijn. Na het lezen begrijp …

Projectbeheersing: de uitleg en voordelen

mei 12th, 2023

Projectbeheersing: in dit artikel wordt projectbeheersing praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor projectmanagement.

Wat is projectbeheersing?

Projectbeheersing gaat dus over het begrijpen en monitoren van een project om daar vervolgens besluitvorming …

PMBOK: de uitleg en toepassing

mei 12th, 2023

PMBOK: in dit artikel wordt PMBOK praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, licht dit artikel ook toe waarom je het zou gebruiken, de structuur, de 5 fasen van project management en de 49 processen. Na het lezen ervan …

RASCI matrix: de uitleg plus voorbeeld

mei 11th, 2023

RASCI matrix: in dit artikel wordt RASCI matrix praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor projectmanagement. Er komt tevens een RACI vs RASCI matrix uitleg aan bod en er wordt een toelichting gegeven …

Business case: de uitleg plus voorbeeld

april 12th, 2023

Business case: in dit artikel wordt het concept business case praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van de betekenis en de uitgebreide vorm, wordt ook het belang van actualiteit uitgelegd, de type analyses in een business case, de besluitvorming, de onderdelen …

Burndown chart: de uitleg plus scrum template

april 12th, 2023

Burndown chart: in dit artikel wordt het concept van een burndown chart praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat deze project management tool is, welke informatie erin staat, hoe de grafiek afgelezen dient te worden en wat de voor- en nadelen …

Alternatieven analyse: de uitleg en stappen

maart 15th, 2023

Alternatieven analyse (alternative analysis): in dit artikel wordt de alternatieven analyse praktisch uitgelegd. Het artikel omvat de definitie van de alternatieven analyse, gevolgd door uitleg over het nut en bruikbaarheid van deze techniek. Veel leesplezier!

Wat is een alternatieven analyse?

Projectbegroting: de uitleg

december 19th, 2022

Projectbegroting (project budget): in dit artikel wordt de projectbegroting praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en betekenis van de projectbegroting, gevolgd door het belang ervan. Vervolgens worden er tips gedeeld voor het maken van een projectbegroting en …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)