× Close
Home » Project management (Pagina 2)

Project management

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Project management is het beheren van bepaalde activiteiten en inspanningen van tijdelijke duur (project) om daarmee specifieke doelen te behalen. Deze activiteiten omvatten initiëren, plannen, uitvoeren, controleren en het behalen van deliverables.

Hoofdzakelijk is het de uitdaging om alle project doelen te behalen binnen de randvoorwaarden. Deze informatie wordt meestal beschreven in een projectplan. In dit projectplan beschrijft men de scope, een tijdslijn, de kwaliteit en het budget. De uitdaging voor de teamleden van het project en de projectleider is het optimaliseren en toewijzen van alle input en deze te integreren om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Projectmatig werken heeft vele voordelen voor een organisatie, zoals het inzetten van gespecialiseerd personeel en het tijdelijk huren van personeel. Zowel het functioneel als het operationeel management van werknemers worden als nadelig ervaren vanwege het continu moeten aanpassen aan de omgeving.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte management modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doel of het begrijpen van bepaalde aspecten die bij project management horen.

Project Initiation Document (PID)

augustus 27th, 2023

Project Initiation Document (PID): in dit artikel wordt het concept van Project Initiation Document of PID praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de nodige documentatie, een samenstelling van een PID, het doel ervan en het proces …

Project risico management: de uitleg

augustus 27th, 2023

Project risico management: in dit artikel wordt project risico management praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige project management tool.

Wat is project risico management?

Project risico management is het proces dat projectmanagers gebruiken …

Managing Successful Programmes (MSP)

augustus 27th, 2023

Managing Successful Programmes: in dit artikel wordt de methode Managing Successful Programmes (MSP) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de fundamenten van deze krachtige project management tool.

Wat is Managing Successful Programmes / MSP?

Managing Successful Programmes (MSP) …

Request for Quotation (RFQ)

augustus 24th, 2023

Request for Quotation (RFQ): in dit artikel wordt Request for Quotation (RFQ) oftewel de offerteaanvraag praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor project management. In dit artikel vind je tevens een Request for …

Work Breakdown Structure: uitleg plus template

augustus 22nd, 2023

Work Breakdown Structure (WBS): in dit artikel wordt het concept van Work Breakdown Structure (WBS) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige project management tool. In dit artikel vind je een WBS template / voorbeeld …

Product Breakdown Structure (PBS)

augustus 12th, 2023

Product Breakdown Structure: in dit artikel wordt de Product Breakdown Structure (PBS) praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat een uitleg van de PBS, de verschillende stappen die komen kijken bij het maken van een Product Breakdown Structure, een voorbeeld en enkele …

RACI model: de uitleg

juli 27th, 2023

RACI model: in dit artikel wordt het RACI model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stakeholder management tool. In dit artikel kun je tevens een RACI model template downloaden om je kennis direct op …

Benefits Realization Management (BRM)

juni 7th, 2023

In dit artikel wordt Benefits Realization Management (BRM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor het optimaliseren van middelen en de voordelen ervan voor bedrijfsgroei. Veel leesplezier!

Wat is Benefits Realization Management (BRM)?

Milestone Trend Analysis (MTA): de uitleg

juni 7th, 2023

Milestone Trend Analysis: in dit artikel wordt de Milestone Trend Analysis (MTA) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook hoe het werkt, de stappen van het proces, wat zijn mijlpalen, voorbeelden van projectmanagement en valkuilen wanneer …

MoSCoW Methode: de uitleg

mei 31st, 2023

MoSCoW Methode: in dit artikel wordt de MoSCoW methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis, acroniem en herkomst), en welke voordelen verbonden zijn aan het gebruik van dit model, belicht dit artikel ook de vereisten van de MoSCoW methode, …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)