Teamcoaching: de uitleg en stappen

Teamcoaching - Toolshero

Teamcoaching: in dit artikel wordt teamcoaching praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door uitleg over de werking van teams en waarom teams en samenwerken belangrijk is om succes te bereiken. Ook lees je meer over de basiselementen van teamcoaching, in de vorm van een stappenplan. Veel leesplezier!

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is het proces van het begeleiden van een groep mensen richting het bereiken van een doel. Het omvat samenwerken met het team om hen te helpen vaardigheden te verbeteren, hun prestaties te verbeteren en hun relaties en communicatie te verbeteren. Het doel van teamcoaching is om een goed presterend team te creëren dat samenwerkt, innoveert en zich aan kan passen.

Teamcoaching wordt steeds belangrijker in het tegenwoordige bedrijfsleven, dat snel verandert en complexer wordt. Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van teams die resultaten leveren, en dus wordt de nood voor effectieve teamcoaching groter.

Gratis e-book bij Toolshero

Effectief samenwerken en teamcoaching zorgt voor continue verbetering, verbeterde betrokkenheid en versterkte motivatie. Ook zorgt het voor een gevoel van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
Teamcoaching bestaat al lang, maar wint nog maar recentelijk aan populariteit. Omdat organisaties steeds meer het belang van teamcoaching inzien, wordt er steeds meer geïnvesteerd in teamcoaching om de prestaties en productiviteit van teams te verbeteren.

Er zijn verschillende methoden en technieken voor het coachen van groepen, waaronder groepscoaching, teambuilding, individuele coaching en feedback- en brainstormsessies. Elke aanpak kent zijn eigen voor- en nadelen en kan worden aangepast om aan de specifieke behoeften van een team te voldoen.

Voor wie is teamcoaching?

Er zijn verschillende redenen waarom teamcoaching nodig is. Hieronder vind je enkele van die redenen.

Tegenvallende prestaties

Als een team niet presteert naar de potentie die het heeft, dan kan teamcoaching helpen om daarvan de onderliggende redenen te identificeren en weg te nemen. Een goede teamcoach helpt om specifieke strategieën te bedenken die ervoor zorgen dat het team beter gaat presteren.

Communicatieproblemen

Barrières in de communicatie kunnen ervoor zorgen dat een team niet succesvol is. Teamcoaching kan helpen om de communicatie binnen het team en daarbuiten te verbeteren. Verbeterde communicatie zorgt ook voor betere en productievere samenwerkingen.

Conflicten

Teamcoaches zijn vaak gespecialiseerd in het omgaan met conflicten binnen teams. Ze kunnen ervoor zorgen dat er weer harmonie ontstaat binnen het team en dat de productiviteit omhoog gaat.

Teambuilding

Een goede coach kan helpen om een gevoel van eenheid en verbondenheid te creëren binnen een team. Dit zorgt vaak voor een verhoogde motivatie en meer betrokkenheid van teamleden bij het werk en het gemeenschappelijke doel van het team.

Veranderingen

Veranderingen zijn moeilijk voor bijna iedereen, maar misschien nog wel moeilijker voor een team als geheel. Iedereen binnen het team moet leren omgaan met veranderingen en doen dat op verschillende manieren. Een coach kan helpen om teamleden te helpen wennen aan de nieuwe situatie.

Stappenplan voor teamcoaching

Hieronder lees je meer over de basiselementen van coaching. Je kan deze elementen ook zien als een stappenplan voor teamcoaching.

Stap 1: definiëren van doelstellingen

De eerste stap in het proces van teamcoaching omvat het definiëren van specifieke en duidelijke doelstellingen voor het team om naartoe te werken.
Dit is een belangrijke stap in het proces, omdat zonder duidelijke doelstellingen het team en de teamleden geen goed begrip hebben van waar ze naartoe werken. Om die reden kunnen ze ook nooit de juiste inzet tonen.

Tijdens het proces van doelstellingen ontwikkelen, is het belangrijk om de teamleden te betrekken. Denk aan een groepsgesprek, brainstormsessie of het houden van discussies.
Teamleden kunnen dan ongeremd hun ideeën en gedachten delen. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat teamleden een gevoel van zeggenschap en motivatie krijgen.
De doelstellingen moeten indien mogelijk voldoen aan het SMART-formaat (specific, measurable, achievable, relevant en time-bound). SMART doelen zorgen ervoor dat het team werkt met doelstellingen die haalbaar en betekenisvol zijn.

Samenvattend is deze eerste stap cruciaal voor het zetten van de toon van het verdere proces. Door heldere doelstellingen te definiëren krijgen teamleden meer redenen om zich in te zetten voor effectieve samenwerkingen, motivatie en productiviteit.

Stap 2: creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor teamcoaching

De tweede stap in het proces van teamcoaching omvat het creëren van een veilige en ondersteunende werkomgeving. Deze stap mag niet overgeslagen worden, omdat de directe omgeving van het team veel invloed kan hebben op de productiviteit, creativiteit en algemeen welzijn van het team.

Het creëren van een veilige omgeving bestaat uit een aantal elementen. Als eerste is het belangrijk om duidelijke verwachtingen te stellen over de manier waarop het team verwacht wordt met elkaar om te gaan.
Overweeg om handboeken te maken voor communicatie, conflictmanagement en respect voor elkaars ideeën en meningen.

Daarnaast moet er gefocust worden op vertrouwen en openheid binnen het team. Als teamleden niet het gevoel hebben dat ze vrijuit kunnen spreken en hun ideeën kunnen delen, dan zullen ze soms dingen niet delen die toch waardevol kunnen zijn.

Ook is het belangrijk om open te kunnen zijn omdat iedereen zich gehoord en begrepen wilt voelen. Het team moet daarnaast voorzien worden van alle middelen die ze nodig hebben om hun werk goed uit te voeren. Denk aan training, kennis, tools en technologie. Als laatste moeten er feedbackmechanismen worden opgesteld. Iedereen moet zich vrij voelen om constructieve feedback te leveren, ook aan mensen die een hogere functie hebben.

Stap 3: beoordelen van sterke en zwakke punten

De derde stap gaat om het evalueren van de sterke en zwakke punten van een team. Deze stap is belangrijk omdat het de coach in staat stelt om te begrijpen hoe het team ervoor staat. Een goed begrip van de sterke en zwakke punten helpt het team en de coach om een sterk actieplan op te stellen.

Om de sterke en zwakke punten van een team te evalueren, kan de coach verschillende tools en methoden inzetten. Deze methoden kunnen waardevolle inzichten bieden in de manier waarop het team werkt, zoals de communicatiestijlen en besluitvormingsprocessen.

Zodra deze evaluatie is afgerond, kan de coach feedback geven op de prestaties van het team. Het is de bedoeling dat de nadruk gelegd wordt op de sterke en zwakke punten van het team, evenals gebieden waar het team kan verbeteren.

De feedback dient constructief te zijn en specifiek. Het moet gepresenteerd worden op een respectvolle en ondersteunende manier. Het moet niet lijken alsof de coach kritiek levert en verder niet ingaat op hoe het team kan verbeteren.

Het team moet deel uitmaken van het evaluatieproces, omdat zij als beste weten hoe het team precies samenwerkt en presteert. De coach heeft een begeleidende rol en stuurt aan op open communicatie en transparantie.

Stap 4: ontwikkelen van een teamcoaching actieplan

De vierde stap in dit proces is het ontwikkelen van een actieplan gebaseerd op de sterke en zwakke punten van het team.

Dit actieplan moet opgesteld worden met als doel om de prestaties van het team te verbeteren en hen te helpen bij het behalen van de vastgestelde doelstellingen.
Om een effectief actieplan te maken, moet de coach weer samen met het team werken om specifieke acties en strategieën te selecteren die aansluiten bij de behoeften van het team. Het actieplan dient ook weer SMART te zijn.

Het actieplan moet daarnaast duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor elk teamlid bevatten. Ook moeten er tijdlijnen en deadlines voor elk item op de lijst in worden opgenomen.

De coach is verantwoordelijk voor het zorgen voor duidelijkheid: elk teamlid moet precies weten waar hij of zij aan toe is. Ook moet de coach er voor zorgen dat iedereen toegewijd en gemotiveerd is.
Ontbreekt motivatie, dan zijn de doelstellingen en items van het actieplan misschien niet ambitieus genoeg.

Zodra het actieplan voltooid is, moet de coach support en ondersteuning blijven geven aan het team. Denk bijvoorbeeld aan sturing en feedback tijdens het implementeren van het plan. Ook training en ontwikkeling kan daarvan deel uitmaken.

Stap 5: bieden van feedback en support

De laatste stap in het proces van teamcoaching is het bieden van ondersteuning en het geven van feedback zodra het team begint met het implementeren van het actieplan. Deze stap is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de coach de daadwerkelijke voortgang van het team kan meten. Gebaseerd daarop wordt hulp en ondersteuning aangeboden.

Om deze stap effectief te kunnen uitvoeren, dient de coach geregeld het team te ontmoeten voor een evaluatie en gesprek. De coach gebruikt daarbij verschillende tools en technieken, zoals constructieve feedback en positieve bekrachtiging.

Het is ook waardevol voor het team om feedback te leveren aan de coach. De coach kan hierop zijn of haar werkwijze nog beter afstemmen op de behoeften van het team. Het helpt daarnaast bij het creëren van een open en transparante werkcultuur.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over teamcoaching? Heb jij al eens deelgenomen aan teamcoachingsactiviteiten? Denk jij dat er meer behoefte is aan coaching dan een aantal jaren terug? Werk jij graag in een team? Of ben je meer individueel ingesteld? Wat zou jij nog meer willen weten over het coachen van groepen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Britton, J. J. (2015). Expanding the coaching conversation: Group and team coaching. Industrial and Commercial Training. Britton, J. J. (2015). Expanding the coaching conversation: Group and team coaching. Industrial and Commercial Training.
  2. Clutterbuck, D. (2010). Team coaching. The complete handbook of coaching, 271-283.
  3. Peters, J., & Carr, C. (2013). Team effectiveness and team coaching literature review. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 6(2), 116-136.
  4. Salas, E., DiazGranados, D., Klein, C., Burke, C. S., Stagl, K. C., Goodwin, G. F., & Halpin, S. M. (2008). Does team training improve team performance? A meta-analysis. Human factors, 50(6), 903-933.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Teamcoaching. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/teamcoaching/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 30/05/2023 | Laatste update: 30/05/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/teamcoaching/> Toolshero: Teamcoaching</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie