Vier stadia van competentie

Waarderend coachen

Focus model

OSCAR coaching model

Intervisie

Mentoring

GROW model

ABCD Trust Model