STEPPA coaching model

STEPPA coaching model - toolshero

STEPPA coaching model: in dit artikel wordt het STEPPA coaching model, ontwikkeld door Angus McLeod praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van dit coachingsmodel waarin emoties een belangrijke basis vormen om nieuwe doelen te bereiken. Dit model wordt ook toegepast in situaties waarin problemen moeten worden opgelost.

Wat is het STEPPA coaching model?

Het STEPPA coaching model is een model voor begeleiding en coaching dat werd ontwikkeld door Dr. Angus McLeod. Het STEPPA coaching model maakt gebruik van de emoties die een probleem of een situatie in zakelijke setting teweegbrengt. Deze emoties kunnen worden ingezet om je te richten op nieuwe doelen en verbeteringen die leiden tot succes.

Deze tool wordt vaak gebruikt als het noodzakelijk is een moeilijk moment te boven te komen waarin emoties meespelen die de uitkomst van dat specifieke moment beïnvloeden en kunnen verbeteren.

Gratis e-book bij Toolshero

In het proces dat moet leiden tot de gewenste doelen speelt de coach een belangrijke rol ten aanzien van de motivatie en de wil van het team of de cliënt bij het bereiken van de doelen die ze voor ogen hebben. In dit model draaien alle begeleidings- en trainingsprocessen om emoties als motor voor het bereiken van doelen en om de motivatie die de betrokkenen moeten hebben.

STEPPA coaching model: Emoties als elementair onderdeel

Emoties en de manier waarop mensen omgaan met emoties zijn belangrijke factoren voor motivatie. Een gemotiveerde persoon is in staat de gewenste doelen te bereiken. Een gedemotiveerde persoon kan daarentegen chaos teweegbrengen en leiden tot het niet bereiken van doelen.

Emoties zijn dus belangrijk om de motivatie aan te wakkeren die leidt tot prestaties. De coach heeft hierin de rol van gids en helpt het motivatieniveau binnen het team hoog te houden, als tegenwicht in het proces om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

De coach begeleidt in het proces om nieuwe doelen te stellen of doelen aan te passen, en om ze haalbaar te maken. De aanwezigheid van een coach die controle houdt over de situatie en weet hoe hij / zij emoties op een positieve manier kan inzetten is waardevol voor de training die hij / zij geeft aan het team of de cliënt.

De dynamiek van feedback door het geven van adviezen en hulp die mensen op bepaalde momenten nodig hebben, is belangrijk om successen te behalen.

Als emoties op de juiste manier onder controle blijven, raken mensen niet overstelpt door hun gevoelens. De coach hen helpt de emoties zo goed mogelijk te plaatsen en geeft richting aan het proces dat moet leiden tot het bereiken van de doelstellingen.

De letters in de naam STEPPA vormen een acroniem. Elke letter staat voor een stap in het proces die de coach met de cliënt moet zetten om hem/haar te helpen omgaan met een situatie of met een project dat hij / zij moet volbrengen.

 • S (Subject) – onderwerp
 • T (Target) – vaststellen van het doel
 • E (Emotion) – emotie
 • P (Perception) – beeldvorming en keuze
 • P – plan (Plan)
 • en tempo (Pace)
 • A (Adapt) – aanpassing of actie
STEPPA coaching model stappen - Toolshero

Figuur 1 – de STEPPA coaching model stappen

Onderwerp (Subject)

In deze context doelt de ontwerper van dit model op het onderwerp waarop de cliënt zich tijdens het coachingstraject wil richten en welke resultaten hij of zij aan het einde van het proces zou willen zien.

Het is noodzakelijk dat de coach op de hoogte is van de context van de situatie die de cliënt of het team op dat moment doormaakt. Een coach moet daarom bij aanvang van een gesprek al weten welke kwesties er spelen, zodat hij/zij het gesprek in juiste banen kan leiden.

De emoties die gepaard gaan met een kwestie vormen in deze stap een belangrijke factor. De coach moet omzichtig en op de juiste manier omgaan met de emoties van een cliënt, want ongecontroleerde emoties kunnen een negatieve sfeer creëren.
Daarnaast zijn begrip en aandacht voor de cliënt belangrijke factoren waarmee een coach tijdens een gesprek rekening moet houden.

Vaststellen van het doel (Target)

Een doel vaststellen is nodig om te bereiken wat je voor ogen hebt. De coach bepaalt daarom de doelen, waarna ze worden besproken en vastgelegd in een actieplan dat dient als houvast in het traject om de doelstellingen te bereiken.

Daarbij kan de SMART doelen methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) worden gebruikt om de doelen die van toepassing zijn op de situatie van dat moment vast te stellen en te bereiken.

Om een besluit te kunnen nemen over de doelstellingen en het proces te starten, moet de coach in gesprek gaan met de cliënt zodat hij/zij weet welke resultaten worden verwacht en waar de grens ligt. De doelen moeten realistisch en motiverend zijn om het plan tot zijn recht te laten komen, zodat met succes aan het eindresultaat kan worden gewerkt.

Emotie (Emotion)

Emoties kunnen een cliënt motiveren of demotiveren en als zodanig de doelstellingen positief of negatief beïnvloeden.
Als emoties op positieve wijze worden ingezet, zijn ze een impuls voor de motivatie om doelen te bereiken. De coach kan helpen emoties die ontstaan te duiden en in goede banen te leiden en naar de doelstelling toe te werken.

Hij of zij moet er rekening mee gehouden dat er, wanneer emoties niet onder controle blijven, negatieve momenten en zelfs blokkades kunnen ontstaan die de weg naar succes versperren.

Op dat moment is de coach een belangrijke gids die helpt emoties te beheersen en in balans te brengen met de te bereiken doelstellingen in het proces.

De coach moet de gevoelens interpreteren om de cliënt te helpen zijn / haar kalmte te herwinnen en de emoties zo goed mogelijk te verwerken.

Een goede coach heeft het talent om de emoties van de cliënt om te zetten in voordelen tijdens de training. Veel coaches maken in gesprekken met betrokkenen gebruik van tussentijdse samenvattingen om balans te creëren tussen de emoties en de verantwoordelijkheden die spelen rondom het project waaraan wordt gewerkt.

Beeldvorming (Perception) en keuze

In dit stadium van beeldvorming en keuzes maken volgens het STEPPA coaching model vergroot de coach het beeld voor de cliënt ten aanzien van de veranderingen die moeten plaatsvinden. De coach neemt hierin geen beslissingen, maar begeleidt de cliënt zodat hij / zij zelf kan bepalen wat de beste manier is om het doel te bereiken.

Vervolgens onderzoeken coach en cliënt samen de beste mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken. De coach stelt de juiste vragen om de cliënt te helpen het beeld te verbreden, creatief te zijn en na te denken over wat hij / zij kan doen.
Zo begrijp je ook beter hoe de cliënt zich voelt als je toewerkt naar het doel en wordt duidelijk wat hij / zij op persoonlijk of zakelijk vlak wil bereiken.

Coaching Toolbox | 40+ Methods and Tools Business / Life Coach  

Plan (Plan) en tempo (Pace)

Als de doelstellingen zijn vastgesteld, is er een vervolg nodig in de vorm van een stappenplan dat je ontwikkelt. De coach moet in deze fase de cliënt ondersteunen en ervoor zorgen dat hij / zij niet wordt afgeleid van het belang of de waarde van de beslissingen die de cliënt neemt voordat het plan in werking wordt gesteld.

In deze stap is het belangrijk om te overwegen, te evalueren en concrete beslissingen te nemen zodat tot actie kan worden overgegaan. De strategieën die in het plan worden beschreven, moeten haalbaar zijn om de beoogde doelstellingen te kunnen halen.

Een tijdlijn in het plan kan bijdragen aan het succes op weg naar het geplande eindpunt. Belangrijke datums en momenten maken doelen zichtbaar in de tijd.

Aanpassing (Adapt) of actie

Nadat het plan is beoordeeld, zijn coach en cliënt klaar om te beginnen. In deze stap is motivatie opnieuw een belangrijke factor, omdat de aandacht en de positieve emoties van de betrokkenen in lijn worden gebracht met de manier waarop de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

De begeleiding van de coach bij het doorvoeren van het plan en het nemen van beslissingen die leiden tot succes is voor de cliënt een waardevol gegeven. Daarnaast is het voor de uitvoering van het plan belangrijk dat coach en cliënt uitgebreid evalueren op alles wat er is gedaan. Dat resulteert in een overzicht en uiteindelijk in acties die ondernomen moeten worden om afspraken na te komen binnen de planning van het proces volgens het STEPPA coaching model.

Samenvatting STEPPA coaching model

Het STEPPA coaching model richt zich op emoties van mensen en de manier waarop emoties ingezet kunnen worden om doelstellingen te bereiken en succes te behalen. Voor de coach is een belangrijke rol weggelegd als gids en adviseur bij het beheersen van emoties. Dit vormt het kerngedeelte van deze methode.

De coach is de persoon die het team begeleidt om de doelstelling te bereiken via belangrijke stappen in het proces. Deze stappen houden in dat een coach weet wat er gaande is en wanneer, dat doelstellingen worden bepaald en wat ervoor nodig is om het proces op gang te brengen. De coach zet emoties in om de balans in het werk te behouden en kiest uit de beste opties. Hij/zij maakt een planning om het proces zo goed mogelijk volgens het model te laten verlopen en handelt in overeenstemming met de gewenste eindresultaten.

Dit model wordt vaak gebruikt op crisismomenten, bij conflicten in een nieuw project dat onder handen is, of in situaties waarin mensen een bepaalde uitkomst voor ogen hebben. De methode kan worden ingezet bij het oplossen van problemen om de voortgang van het proces te verbeteren. Dit is niet alleen bij conflicthantering een systematische methode; het model helpt ook de betrokken personen.

Het STEPPA coaching model is niet slechts bedoeld om resultaten te behalen, maar benadrukt ook het belang van de rol van de cliënt bij het bereiken van die resultaten. De coach begeleidt de cliënt in de rol zijn/haar emoties om te zetten in motivatie door ze op de juiste manier in het proces te gebruiken.

Emoties beïnvloeden ons dagelijkse werk en het STEPPA coaching model toont hoe deze emoties kunnen resulteren in succes of falen bij het bereiken van onze doelen. Het model onderstreept de emotionele kant als sleutelfactor bij het ordenen van doelstellingen en het bereiken van doelen.

Met het STEPPA coaching model ontwikkel je dus op basis van emoties een coachingsstrategie waarmee succes wordt behaald en waarmee je het proces menselijk kunt maken. Daarbij is motivatie het resultaat van de emoties die de persoon voelt om datgene wat hij of zij wil bereiken, in gang te zetten. Voordat je als coach kunt vaststellen, meten, analyseren, evalueren en beslissen, is het van belang dat de betrokken mensen houvast hebben om datgene wat ze graag willen bereiken ook haalbaar te maken. Met behulp van dit model wordt die situatie in goede banen worden geleid en kun je de cliënt in het proces motiveren en begeleiden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat vind jij? Vind je het belangrijk om emoties positief in te zetten bij het bereiken van je doelen? Ben je het ermee eens dat de coach in het STEPPA coaching model helpt emoties te beheersen en vind je dat zijn/haar rol als adviseur van belang is? Kunnen de stappen die in het model worden beschreven behulpzaam bij het bereiken van doelstellingen? Heb jij het STEPPA coaching model misschien al eens gebruikt als coachingstool? Als je dit model in jouw organisatie hebt geïntroduceerd, wil je ons dan laten weten welke resultaten je ermee hebt bereikt?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Garvey, R., Strokes, P., & Megginson, D. (2010). Coaching and mentoring: Theory and practice.
 2. Fletcher, S., & Mullen, C. A. (Eds.). (2012). Sage handbook of mentoring and coaching in education, SAGE Publishing.
 3. Hopkins-Thompson, P. A. (2000). Colleagues helping colleagues: Mentoring and coaching. NASSP bulletin, 84(617), 29-36.
 4. Brockbank, A. (2006). Facilitating reflective learning through mentoring and coaching. Kogan Page Publishers.

Citatie voor dit artikel:
Ospina Avendano, D. (2021). STEPPA coaching model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/steppa-coaching-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 25/01/2021 | Laatste update: 03/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/steppa-coaching-model/”>Toolshero: STEPPA coaching model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Daniela Avendaño
Article by:

Daniela Avendaño

Daniela Avendaño werkt als contentschrijver en vertaler voor toolshero. Daniela is afgestudeerd in communicatie & journalistiek, en met haar theoretische en praktische kennis ondersteunt zij het toolshero content productieteam met het schrijven en vertalen van artikelen over managementtopics, persoonlijke en professionele ontwikkeling, marketing en meer. Daniela is gedreven en gemotiveerd om kennis te delen, en anderen te motiveren om te ontwikkelen.

Tags:

Geef een reactie