Management by Wandering Around (MBWA)

Management by Wandering Around - toolshero

Management by Wandering Around: in dit artikel wordt Management by Wandering Around praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze krachtige management tool.

Wat is Management by Wandering Around (MBWA)?

In een periode waarin er communicatietechnieken in overvloed zijn, en de werkomgeving vaker informeel is dan formeel zouden face-to-face gesprekken niet zo moeilijk te voeren zijn.

Toch durven veel mensen niet hun directe baas verbaal te benaderen, of iets te vragen aan een collega. Dat kan redenen hebben zoals de baas die onbenaderbaar is, of zelfs intimiderend. Maar om management te doen slagen moet de manager op de hoogte zijn van wat er gaande is op de werkvloer.

Gratis e-book bij Toolshero

Management by Wandering Around (MBWA) is een managementstijl waarin gebruikt wordt gemaakt van een ongestructureerde aanpak en directe participatie van managers in het werk van ondergeschikten.

In Management by Wandering Around (MBWA) spenderen de managers een aanzienlijk deel van de dag aan het doen van informele bezoeken, en het luisteren naar de werknemers. Het doel van deze managementstijl is om informatie te verzamelen, suggesties en klachten te behandelen en de vinger aan de pols van de organisatie te houden om de productiviteit te vergroten.

De term Management by Wandering Around (MBWA) werd gepopulariseerd in de jaren 80 van de vorige eeuw nadat managementconsultant Tom Peters en Robert Waterman in 1982 het concept introduceerde in hun boek ‘In Search of Excellence’.

Het concept kreeg nog meer aandacht toen William Hewlett en David Packard, oprichters van de computerleverancier HP, het concept MBWA een onderdeel maakte van de ‘HP Way’.

Management by Wandering Around (MBWA) in de praktijk

De essentie van de MBWA-methode is dat het management in beweging komt. MBWA gaat ook over monitoren en relaties opbouwen. De belangrijkste praktische aspecten van de leiderschapsstijl worden hieronder uitgelegd. Dit zijn de belangrijkste doelstellingen van het management met deze stijl.

Rondlopen

Vaak vergeten managers in alle hectiek van de werkdag om een ronde te doen bij de ondergeschikten, of stellen het uit tot het moment dat iedereen naar huis gaat. Niet in de leiderschapsstijl van Management by Wandering Around (MBWA).

De manager moet hier een omgeving creëren voor zichzelf waarin er gedwongen wordt om te interacteren met de werknemers, en waar rondlopen een groot gedeelte van het takenpakket uitmaakt.

Gesprekken voeren

Bij dat rondlopen is het niet de bedoeling dat er niks gezegd wordt en alleen doelloos rondgelopen wordt, een valkuil waar menig manager in trapt. Het belangrijkste van de leiderschapsstijl is dat er actief gesprekken gevoerd worden.

Dat kunnen gesprekken zijn over zaken in de organisatie, maar evengoed over privézaken. De nadruk in deze informele gesprekken ligt op leren. De managers moeten op de werkvloer informatie verzamelen die hen zal helpen bij latere besluitvorming en het oplossen van problemen.

Netwerken

Managers die de MBWA-stijl gebruiken zijn uit op het creëren van relaties en stimuleren open communicatie. Daarbij geldt dat hoe meer communicatie er plaatsvind, hoe effectiever er geleerd wordt. Zelfs als er geen nieuwe informatie uit het gesprek komt, wordt de communicatieband tussen de werknemer en de werkgever versterkt.

Volgens de auteur van de methode, Peters, zijn er drie componenten die deel uitmaken van een succesvolle Management by Wandering Around (MBWA) stijl:

  1. Managers luisteren actief
  2. Managers gebruiken gesprekken en discussies om waarde te creëren
  3. Managers willen altijd helpen met assistentie of feedback

De waarde van Management by Wandering Around

Uit het boek van Tom Peters blijken enkele voordelen die optreden bij het juist gebruik van MBWA.

Management by Wandering Around voordelen - Toolshero

1. Verbeterde communicatiekanalen

Management by Wandering Around (MBWA) zorgt ervoor dat de manier waarop gecommuniceerd wordt in de organisatie verbeterd. Communicatie is de focus van de methode, en dat blijkt uit de managers, die effectief luisteren en praten met de werknemers. De open communicatiestijl helpt bij het creëren van een omgeving gebaseerd op openheid.

Discussies die gevoerd worden bij deze methode zijn gebaseerd op de uitwisseling van ideeën en feedback. Communicatie wordt niet gemeden. Het wordt juist tot een centraal onderdeel van de bedrijfsvoering gemaakt.

Een verbeterde communicatiestijl zorgt ervoor dat medewerkers zich meer betrokken voelen en gemotiveerder aan het werk gaan.

2. Verbeterde medewerkersrelaties

De beschreven open communicatiestijl leidt tot begrip, rust en een fijne werkomgeving. Dat blijkt ook uit de relaties die medewerkers onderling opbouwen.

Het uit zich misschien aan een etentje ieder kwartaal, of een bedrijfsuitje, maar wordt ook zichtbaar door de algemene positieve sfeer. En wordt geen wrok gekoesterd, en frustraties worden uitgesproken.

Deze positieve omgevingsfactoren zorgen ervoor dat loyaliteit wordt versterkt. Een goede, productieve en effectieve werknemer wil een organisatie altijd houden.

3. Verbeterde focus op de kern

Omdat de manager zoveel tijd doorbrengt op de werkvloer weet hij precies wat daar speelt. Hij heeft daardoor een goed en realistisch beeld opgebouwd van hoe het er aan toe gaat, en weet daardoor ook veel over de sterke en zwakke punten van de organisatie.

Zoals eerder beschreven stimuleert MBWA feedback, en gebruiken managers deze feedback in de vorm van ideeën tips en suggesties ook daadwerkelijk.

4. Verbeterde effectiviteit

De verbeterde relaties en focus zorgt ervoor dat de gehele organisatie effectiever en efficiënter wordt. De positieve werkomgeving stimuleert motivatie en managers kunnen beter beslissingen maken omdat de besluitvorming ondersteund wordt door feedback.

Daardoor zal het management sneller, efficiënter en goedkoper problemen kunnen oplossen. Er wordt niet meer volledig vertrouwd op e-mails en documentatie, maar meer op face-to-face gesprekken. Dat is sneller, en daardoor kunnen acties sneller uitgevoerd worden.

Nadelen van Management by Wandering Around (MBWA)

Ook blijken er enige nadelen op te treden bij het gebruik van de management methode MBWA. Uit het boek van Tom Peters blijken de volgende punten van aandacht.

1. Tijdrovend

De stijl aannemen van Management by Wandering Around (MBWA) kan veel tijd in beslag nemen. Dat komt omdat er daadwerkelijk veel gelopen moet worden, en veel gesprekken gevoerd moeten worden. Dat kan conflicten opleveren met de agenda.

Ook kan het frustrerend zijn dat veel van de gesprekken die gevoerd worden niet noodzakelijk iets waardevols opleveren.

2. Benadrukt en versterkt de stem van de medewerkers

De hele MBWA strategie draait om het luisteren naar de werknemers, maar dat betekent niet dat andere belanghebbenden niet meegenomen moeten worden in de besluitvorming.

Door de focus op medewerkers ligt het gevaar op de loer dat externe partijen geen stem meer hebben, zoals klanten en producenten.

3. Implementeren is complex

Management by Wandering Around (MBWA) is geen makkelijke methode om aan te nemen in het bedrijfsleven. Het grote gevaar zit hem in het hebben van alleen maar nutteloze en oppervlakkige gesprekken, het alleen maar aanwezig zijn op de werkvloer.

De focus moet altijd op het verkrijgen van nieuwe informatie blijven. Omdat deze kernprincipes veel tijd in beslag nemen moet er mogelijk nog een assistent manager bijkomen om de praktische taken uit te voeren. Omdat er continue een manager onder de werknemers blijft moeten de andere belangrijke taken niet vergeten worden.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Management by Wandering Around (MBWA)? Gebruik jij deze managementtool in de praktijk? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Peters, T. J. (1985). Managing by walking around. California Management Review (pre-1986), 28(000001), 9.
  2. Behn, R. D. (1988). Management by groping along. Journal of policy analysis and management, 7(4), 643-663.
  3. Robinson, L., Hutchings, D., Corner, L., Finch, T., Hughes, J., Brittain, K., & Bond, J. (2007). Balancing rights and risks: Conflicting perspectives in the management of wandering in dementia. Health, Risk & Society, 9(4), 389-406.
  4. Streshly, W. A., Gray, S. P., & Frase, L. E. (2012). The new school management by wandering around. Corwin Press.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Management by Wandering Around (MBWA). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/management-modellen/management-by-wandering-around/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 18/07/2019 | Laatste update: 27/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/management-modellen/management-by-wandering-around/”>Toolshero: Management by Wandering Around (MBWA)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie