Brutowinstmarge

Brutowinstmarge - ToolsHero

Brutowinstmarge: in dit artikel wordt de brutowinstmarge praktisch uitgelegd. Met deze uitleg begrijp je het concept en ben je in staat deze belangrijke financiele indicator te berekenen.

Wat is brutowinstmarge?

De brutowinstmarge is een belangrijke financiële indicator met betrekking tot de winst- en verliesrekening. Het laat zien wat een bedrijf in een gegeven periode heeft verdiend. In absolute waarden meet deze financiële indicator het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van een product of een dienst.

De brutowinstmarge is een essentiële indicator voor de winstgevendheid en de concurrentiekracht van een bedrijf. Het wordt gebruikt om het brutowinstpercentage te berekenen, waarmee bijvoorbeeld de ontwikkeling van de interne marges in de gaten kan worden gehouden en een vergelijk met concurrenten kan worden gemaakt (sector benchmarking).

Gratis e-book bij Toolshero

Het belang

Een goede brutowinstmarge is een voorwaarde voor een goede winstgevendheid. Het vaststellen van een brutowinstmarge per product is dus essentieel bij het vaststellen van het prijsbeleid. Hierbij moet ook het onderhandelen met leveranciers met betrekking tot de inkoopkosten niet vergeten worden.

Het berekenen van de brutowinstmarges van de verschillende producten maakt het mogelijk om hun bijdragen aan de prestaties van het bedrijf als geheel te vergelijken. Uitgedrukt in een percentage komt deze ratio overeen met de winstmarge.

Formules om de brutowinstmarge te berekenen

De directeur van het bedrijf kan de brutowinstmarge van het bedrijf en de marges van de verschillende onderdelen van de winst- en verliesrekening berekenen.

Dit is de formule voor de absolute waarde:
Brutowinstmarge = Omzet (zonder belasting) – Inkoopkosten (zonder belasting)
De kosten van de inkoop van verkochte goederen wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid ingekochte goederen en de verandering van de voorraad.

En dit is de formule voor de brutowinstmarge in procenten:
Brutowinstmarge = (brutowinstmarge in absolute waarde / omzet) x 100

Brutowinstmarge rekenformule - toolshero

Rekenvoorbeeld brutowinstmarge

In een gegeven periode heeft een handelaar een hoeveelheid van 100 artikelen en modeaccessoires gekocht. Alle prijzen zijn exclusief belasting.

  1. 200 schoenen voor een prijs van €20 (per stuk) die hij heeft verkocht voor €100 (per eenheid);
  2. 200 hoeden voor een prijs van €20 (per stuk) die hij heeft verkocht voor €100 (per eenheid);
  3. 200 riemen voor een prijs van €5 (per stuk) die hij heeft verkocht voor €100 (per eenheid);
  4. 400 broeken voor een prijs van €30 (per stuk) die hij heeft verkocht voor €100 (per eenheid);

De brutowinstmarge van een schoen is €80: (€100 – €20), het brutowinstpercentage is 80%: (€80 / €100) x 100; De brutowinstmarge van een hoed is €80 (€100 – €20), het brutowinstpercentage is 80%: (€80 / €100) x 100; De brutowinstmarge van een riem is €95 (€100 – €5), het brutowinstpercentage is 95%: (€95 / €100) x 100. De brutowinstmarge van een broek is €70 (€100 – €30), het brutowinstpercentage is 70%: (€70 / €100) x 100.

De riem is het product met de hoogste winstgevendheid voor de handelaar, want op dit product zit het grootste brutowinstpercentage.

Op basis van deze gegevens kan hij de totale brutowinstmarge over deze periode berekenen:

Omzet = (200 x €100) + (200 x €100) + (200 x €100) + (400 x €100) = €20.000 + €20.000 + €20.000 + €40.000 = €100.000

Inkoopprijs = (200 x €20) + (200 x €20) + (200 x €5) + (400 x €30) = €4.000 + €4.000 + €1.000 + €12.000 = €21.000 (om de berekening eenvoudig te houden, gaan we ervan uit dat er geen veranderingen in de voorraden plaatsvinden).

Brutowinstmarge in absolute waarde = totale omzet – totale inkoopkosten = €100.000 – €21.000 = €79.000

Brutowinstpercentage = (€79.000 / €100.000) x 100 = 79%

Brutowinstmarge rekenvoorbeeld - toolshero

Winst

Het brutowinstpercentage kan worden vergeleken met die van concurrenten, met als doel om bijvoorbeeld om de verkoopprijs aan te passen. Een ondernemer die ziet dat zijn brutowinstpercentage hoger is dan die van zijn concurrenten, kan dus de keuze maken om zijn verkoopprijzen te verlagen om marktaandeel terug te winnen, zonder de winstgevendheid te veel aan te tasten. Intern kan met deze ratio ook de groei van de marges gedurende de afgelopen 3 jaar worden geëvalueerd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre herken je de definitie en formule achter de brutowinstmarge? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn voor jou succesfactoren die bijdragen aan het goed financieel management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Asghar, T.A. (2011). Driving the Growth of Gross & Operating Margins. Amazon Digital Services LLC.
  2. Lee, B. (2002). Gross Margin: 26 Factors Affecting Your Bottom Line. New Oxford Publishing Corporation.
  3. Quintreau, L. (2008). Gross Margin. Random House.

Citatie voor dit artikel:
Jorio, N. (2017). Brutowinstmarge. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/brutowinstmarge/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/brutowinstmarge/”>toolshero: Brutowinstmarge</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 7

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Nawfal Jorio
Article by:

Nawfal Jorio

Nawfal Jorio, MSc. is een financieel analist bij Belgische publieke investeerder. Hij is een expert in Financial Management, Business Planning en Banking. Zijn expertise ligt op het gebied van Start-ups, KMO's en de non-profit sector.

Tags:

Geef een reactie