Financiële planning maken: de uitleg en basis

Financiële planning - toolshero

Financiële planning: in dit artikel wordt financiële planning praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de toewijzing van middelen, het proces via Strategisch Management, de Noodzaak en de Financiële Verklaringen. Na het lezen heeft u een basiskennis van deze activiteit op het gebied van financieel beheer. Veel plezier met lezen!

Wat is financiële planning?

Financiële planning is een vitaal onderdeel van financieel management, en de eerste functie van het management zelf. Financiële planning gebeurt in elke fase van een organisatie, te beginnen met de eerste opstartende fase. Hier wordt een plan opgesteld waarin vastgesteld wordt hoeveel kapitaal een bedrijf nodig heeft en welke andere resources benodigd zijn.

Over het algemeen wordt er een projectie gemaakt van tussen de 3 en 7 jaar. Binnen grote corporaties zijn er Financial Planning & Analysis teams werkzaam die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van hun financiële partners en het behalen van optimale financiële prestaties door de juiste strategie uit te tekenen.

Gratis e-book bij Toolshero

Financiële prestaties worden gemeten door KPI’s te identificeren over winstgevendheid, geldstromen, return on capital en verschillende andere statistieken en ratio’s.

Financiële planning refereert ook naar het proces om doelstellingen te behalen, zowel persoonlijke als organisatorische doelstellingen.

Het Financieel Plan wordt vaak opgesteld direct nadat de visie en missie zijn ontwikkeld. Daarin wordt vastgelegd wanneer de doelstellingen moeten worden behaald en met welke resources.

Financiële planning is essentieel voor elke organisatie. Het zorgt ervoor dat het business model geverifieerd en ontwikkeld kan worden door te visualiseren dat organisatorische doelstellingen ook financieel haalbaar zijn.

Beschikbaarheid & toewijzing van resources

Het toewijzen van middelen, zoals een budget, voor bedrijfsdoeleinden is een belangrijk aspect van zakelijke en niet-zakelijke financiële plannen. Deze zijn terug te vinden in de begroting die doorgaans eens per jaar vastgesteld worden. Aan elke afdeling wordt een bedrag toegewezen.

Dat bedrag legt beperkingen op aan de ruimte om te ontwikkelen. Is er minder budget aanwezig dan voorgaande jaren, dan kan het zijn dat er banen verloren gaan.

Een budget wordt gedefinieerd als een patroon van uitgaven en inkomsten gedurende de looptijd van een boekjaar of een project. Over het algemeen is het een voorspelling van de mogelijke kosten die gemaakt zullen worden op basis van cijfers uit eerdere jaren.

Er zijn verschillende methoden om een budget op te stellen zoals het Beyond Budgeting Model, of Zero Based Budgeting.

Realistische financiële planning is de sleutel tot de implementatie en het succes van een project of programma. Ook zal een transparante en professionele budgettering investeerders en andere geïnteresseerden aantrekken.

Strategisch management & financiële planning

Succes hangt voor een groot gedeelte af van planning, zowel strategisch plannen als financiële planning.

Deze twee benaderingen voor plannen zijn gefocust op verschillende dingen en zijn dus verschillend. Toch bestaan er enkele overeenkomsten en schakels met financiële planning.

Financiële planning gaat over het beheren en toewijzen van middelen op een dusdanige manier dat de organisatorische doelstellingen gehaald kunnen worden.

Strategisch plannen gaat over het vormgeven van de strategie en het bepalen van de koers die de organisatie op zal gaan. Beide planningsmethoden omvatten dus doelstellingen, het verzamelen en analyseren van gegevens en het houden aan het opgestelde plan.

Hoe goed een strategisch plan ook in elkaar zit, als er niet voldoende middelen zijn kan de uitvoering niet van start gaan. Het budget bepaalt dus voor een groot gedeelte welke opties gebruikt kunnen worden.

Is het budget niet toereikend voor optie A , maar wel voor optie B en C, dan zal de keuze afhangen van andere variabelen zoals de noodzaak van implementatie.

In het meest gunstigste geval zijn strategisch plannen en financiële planning altijd nauw aan elkaar verweven in een organisatie.

Deze komen op een cyclische manier samen. Een wijziging in het budget betekent mogelijk ook een wijziging in de strategie. Als de strategie gewijzigd moet worden, moet er eerst voldoende geld beschikbaar worden gemaakt.

Noodzaak Financiële planning

Hoewel financiële planning niet binnen elke organisatie evenveel aandacht krijgt is het een belangrijke indicator voor succes, met name voor start-ups. Er zijn enkele concrete aspecten waarom financiële planning cruciaal is:

Optimale hoeveelheid kapitaal

Een organisatie wil graag voorkomen dat er niet genoeg middelen beschikbaar zijn om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Een bedrijf of project moeten stilleggen omdat er niet genoeg geld is kost heel veel geld. Financiële planning zorgt ervoor dat precies genoeg geld beschikbaar wordt gemaakt om de doelstellingen te behalen.

Kapitaalvormen

Bedrijven hebben verschillende soorten kapitaal van verschillende kapitaalverstrekkers. Sommige leningen zijn voor de korte termijn, andere fondsen zijn voor de medium en lange termijn.

Fondsen voor de lange termijn worden vaak beschikbaar gesteld door aandeelhouders en voor de korte termijn wordt vaker een commerciële bank benaderd.

Vertrouwensband met investeerders

Volledige transparantie en professionalisme in de financiële overzichten helpt investeerders om volledig bekend te raken en te snappen wat een organisatie precies doet. Een organisatie die aan financiële planning doet zal makkelijker investeerders aantrekken dan bedrijven die dat niet doen.

Link heden en de toekomst

Financiële planning gaat over de vraag hoeveel geld er nu beschikbaar moet zijn om in de toekomst te kunnen groeien. Zo kunnen er verkoopdoelstellingen worden opgesteld om de beoogde groei te halen.

Financiële overzichten en financiële planning

Belangrijke hulpstukken en documenten die interessant zijn voor de investeerders zijn de financiële overzichten en jaarrekeningen van een organisatie. Deze omvatten de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzichten. De jaarrekeningen worden gecontroleerd door speciaal aangestelde instanties en accountants.

Jaarrekeningen weerspiegelen de financiële gevolgen van zakelijke transacties en gebeurtenissen en vormen een goede bron van inzicht voor inspiraties. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van financiële planning. Er is een aantal overzichten die terugkomen binnen elk bedrijf.

Balans en financiële planning

De balans van een organisatie geeft een beeld van alles wat het bedrijf bezit. Het laat zien hoeveel geld er in het bedrijf is en hoe het gebruikt is.

Activa op de balans zijn alle dingen die het bedrijf bezit. Het gaat dan om eigendommen zoals computers, gebouwen en cash geld.

Passiva gaat over de verplichtingen die een bedrijf heeft zoals leningen die zijn afgesloten. Het eigen vermogen op de balans is het bedrag dat toebehoort aan de aandeelhouders. Daarom wordt dit ook wel aandeelhoudersfonds genoemd.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekeningen van een bedrijf laat het totaal van alle winsten en verliezen die het bedrijf in het afgelopen jaar heeft gemaakt. Het is een financieel hulpmiddel dat gebruikt wordt om te bepalen of een organisatie winst heeft gemaakt of juist verlies tijdens een bepaalde periode. Het wordt ook gebruikt om het bedrag te bepalen dat het bedrijf aan inkomstenbelasting moet betalen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is een van de jaarrekeningen die door een organisatie worden uitgegeven en beschrijft de kasstromen van en naar de rekening van de organisatie.

Hoewel deze jaarrekening over het algemeen als minder kritisch wordt bestempeld dan de winst- en verliesrekening, wordt het vaak gebruikt om trends te onderscheiden in de prestaties van een bedrijf die niet direct af te leiden vallen uit andere overzichten. Hierdoor is juist deze jaarrekening is geschikt voor financiële planning.

In het kasstroomoverzicht gaat het vooral om drie soorten activiteiten: bedrijfsactiviteiten, investeringsactiviteiten en financiële activiteiten.

Onder bedrijfsactiviteiten vallen onder anderen: product verkopingen, rechtszaken, commissies, royalty’s, facturen en salarissen.

Onder investeringsactiviteiten valt bijvoorbeeld het aankopen van activa. Onder financiële activiteiten valt het uitgeven van aandelen en de inkoop van eigen aandelen. Ook de dividenduitkeringen vallen onder financiële activiteiten.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over financiële planning? Hoe wordt financiële planning toegepast in jouw werkomgeving? Wat zijn volgens jou cruciale elementen of voordelen van financiële planning? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Boyd, B. K. (1991). Strategic planning and financial performance: a meta‐analytic review. Journal of management studies, 28(4), 353-374.
  2. Rhyne, L. C. (1986). The relationship of strategic planning to financial performance. Strategic management journal, 7(5), 423-436.
  3. Welsch, G. A., Hilton, R. W., & Gordon, P. N. (1988). Budgeting: profit planning and control. London: Prentice-Hall.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Financiële planning. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/financieel-management/financiele-planning/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 25/07/2019 | Laatste update: 30/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/financieel-management/financiele-planning/”>Toolshero: Financiële planning</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 22

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Geef een reactie