× Close
Home » Communicatie (Page 3)

Communicatie

Communicatie is één van de meest belangrijke persoonlijke vaardigheden waarin men in staat is te communiceren.

Communicatie is één van de meest belangrijke persoonlijke vaardigheden waarin men in staat is te communiceren.

Communicatie heeft alles te maken met informatie effectief en efficiënt overbrengen naar een andere partij. Goede verbale, non-verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden helpen bij het faciliteren van informatiedeling tussen mensen. Goede communicatie is van groot belang binnen organisaties. Maar hoe kan de communicatie worden verbeterd en effectief worden gebruikt met als resultaat dat werk beter georganiseerd kan worden?

Er zijn veel wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over communicatieve vaardigheden vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Mensen kunnen deze vaardigheden voor zowel op persoonlijk als professioneel vlak uitbreiden door middel van coaching, training en persoonlijke studie.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden die jou helpen je doel te bereiken of te begrijpen wat een het vergt om effectieve communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Evaluerend luisteren

maart 25th, 2022

Evaluerend luisteren is een kritische beoordeling van de verklaringen en boodschappen van een persoon tijdens een gesprek of andere interactie.

Selectief luisteren

maart 1st, 2022

Wanneer mensen selectief luisteren gebruiken, wordt al het geluid door het menselijk auditief systeem opgenomen, maar wordt slechts een gedeelte door het brein verwerkt.

Bewust luisteren

februari 21st, 2022

Bewust luisteren is een type luisteren waarbij de luisteraar betekenis toekent aan geluiden in plaats van woorden.

ZBMO model van Shannon en Weaver

januari 28th, 2022

Het ZBMO model, ook bekend als het Communication Cycle model, is een lineair en eenvoudig communicatiemodel, waarin de relatie tussen zender, boodschap, boodschapdrager(s) en ontvanger schematisch wordt weergegeven.

Waarderend luisteren

januari 28th, 2022

Waarderend luisteren: in dit artikel wordt waarderend luisteren, ook bekend als appreciative listening praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze krachtige communicatietool.

Wat is waarderend luisteren?

Waarderend luisteren is een manier van …

VAK learning styles model

januari 28th, 2022

De VAK learning styles geven aan wat de meest voorkomende manieren van leren zijn, te weten de Visuele, Auditieve en Kinesthetische leerstijl.

Trompenaars cultuur model

januari 28th, 2022

Trompenaars cultuur model: in dit artikel wordt het Trompenaars cultuur model van Fons Trompenaars uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit krachtige cultuur model.

Wat is het Trompenaars cultuur model?

Organisaties over de hele wereld hebben …

Town Hall Meeting

januari 28th, 2022

Een Town Hall Meeting is een vergadering bedoeld voor iedereen in de organisatie, waarin de directie verslag doet en medewerkers kunnen reageren.

Therapeutisch luisteren

januari 28th, 2022

Therapeutisch luisteren is het proces van informatie vergaren en uitwisselen vanuit een therapeutische setting en waar emoties een belangrijke rol spelen bij het verwerken en delen van informatie.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X