Storytelling methode: uitleg plus voorbeeld

Storytelling - toolshero

Storytelling methode: in dit artikel wordt de storytelling methode praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de definitie van storytelling en informatie over wat een verhaal precies is en hoe deze ontstonden. Daarnaast omvat dit artikel de doelstellingen van het gebruik van verhalen en hoe verhalen een grote rol kunnen spelen in het succes van een organisatie, inclusief voorbeelden zoals GoPro.

Wat is storytelling? De uitleg van deze methode

Storytelling beschrijft de sociale activiteit van het delen van verhalen. Cruciale elementen van verhalen zijn plots, personages en verrassende invalshoeken. De term storytelling kan in enge zin verwijzen naar het mondeling vertellen van verhalen, en in ruimere zin naar de technieken die gebruikt worden in bijvoorbeeld de media om het verhaal van een bedrijf of product te vertellen.

Storytelling wordt in marketing en design ook gebruikt als een techniek om inzicht te krijgen in gebruikers, empathie op te bouwen met gebruikers, en emotionele toegang te krijgen.

Gratis e-book bij Toolshero

Met verhalen spreken ontwerpers via thema’s, decor, plots en andere technieken om de aantrekkingskracht van hun aanbod te vergroten. Storytelling kan ingezet worden om een merk of product over het voetlicht te brengen.

Wat zijn verhalen?

Verhalen zijn vaak boeiend, en voor een reden. Van de kindertijd tot volwassenheid worden personen aangetrokken door verhalen en lessen die zij leren, de reizen die gemaakt worden en kennis die opgedaan wordt, samen met de mogelijkheid om onze verbeeldingskracht te ontketenen.

Verhalen maken vieren de cultuur en zijn een bewijs van het leven dat geleefd is voor de tegenwoordige tijd, en voordat alles vastgelegd kon worden. Veel mensen herinneren zich de geweldige leraar van de basisschool die verhalen vertelde over wat hij had meegemaakt en wat hij geleerd had, en herinneren zich die saaie leraar die nooit verhalen vertelde eigenlijk niet.

De mens is een sociaal dier met taal als de ultieme manier van communicatie. Storytelling is in de kern dus een van de oudste manieren waarop een boodschap over te brengen is en betrokkenheid te creëren. De kracht van storytelling is dat verhalen mensen raken en daarom helpt het een bepaald doel te bereiken.

Wanneer is storytelling ontstaan?

Jack Zipes legt uit dat mensen verhalen vertellen sinds de mens het vermogen heeft om te spreken, en mogelijk zelfs daarvoor, door middel van gebarentaal.

In eerste instantie hadden deze verhalen de functie van het markeren van gevaar, een voorbeeld te stellen of om een gelegenheid na te vertellen. Ook leidde het tot pogingen om het onverklaarbare te verklaren door middel van een sprookje of een sterk verhaal.

De Chauvet-grot in Frankrijk is de oudste weergave van verhalen die tot nu toe zijn gevonden, welke dateert van ongeveer 36.000 jaar geleden. Latere vormen van visuele verhalen zijn terug te vinden in Egyptische hiërogliefen van rond ongeveer 3000 jaar voor Christus.

Wat is het algemene doel van storytelling?

Er is een aantal effecten van het vertellen van verhalen. Deze geven in feite ook het hele doel weer. Hieronder worden deze redenen uitgelegd.

1. Vereenvoudiging

Goede verhalen versterken lastig te begrijpen, abstracte concepten en vereenvoudigen juist complexe berichten. Iedereen is wel eens verward geweest toen er een nieuw idee of concept begrepen moest worden. Verhalen bieden dan een uitweg. Een verhaal helpt een concept beter te begrijpen, misschien wel vroeger in de klas met een wiskundig probleem.

Een goed voorbeeld van een bedrijf dat dit effectief toepast is Apple. Computers en nieuwe technologieën zijn complex om aan een consument uit te leggen en te beschrijven.

Door middel van verhalen laten zij precies zien aan hun gebruikers hoe hun producten ten goede komen aan hun leven. Er wordt geen technisch jargon gebruikt, maar alleen behapbare informatie over het gebruik van het apparaat of de dienst.

2. Verhalen verenigen mensen

Verhalen komen voor in elke taal, en worden vaak in alle delen van de wereld wel begrepen. Iedereen herkent het verhaal van de held of van de underdog. Delen en deelnemen van een verhaal geeft zelfs de meest diverse mensen een gevoel van gemeenschappelijkheid. Dit wordt versterkt door de wereld die gedeeld wordt door een veelheid aan mensen.

Ondanks taal, politieke voorkeuren, etniciteit of religie, verbinden verhalen de mens door wat wij voelen, en hoe er op wordt gereageerd.

3. Verhalen inspireren

Verhalen zijn puur menselijk en hetzelfde geldt natuurlijk voor merken en bedrijven. Wanneer merken authentiek worden en een exclusief en persoonlijk verhaal vertellen, brengt dit de consument dichter in contact met het merk.

Merken inspireren en motiveren omdat emoties worden aangeboord. Uiteindelijk zal dit tot actie leiden; de aankoop van een product of dienst bij voorkeur.

Verhalen bevorderen ook merkloyaliteit. Het creëren van een verhaal rond een merk of product vermenselijkt niet alleen, maar brengt de organisatie naar een hoger niveau.

Storytelling voorbeeld GoPro

Een voorbeeld van een bedrijf dat hier uitstekend in slaagt is GoPro. GoPro verkoopt onder anderen kleine sportcamera’s, waarmee outdoor allerlei sportactiviteiten gefilmd kunnen worden. Door het kleine formaat zijn deze handig in te zetten, en het levert spectaculaire beelden op. GoPro gebruikt de beelden die geschoten zijn door amateurs om een verhaal te vertellen.

Uiteindelijk leiden deze filmpjes niet alleen tot het inspireren van mensen op sportgebied, maar door de spectaculaire verhalen gaan consumenten sneller over tot de aankoop van een camera waarmee zij ook deze beelden kunnen maken.

Wat is het doel van storytelling in het bedrijfsleven?

Zaken doen gaat veel verder dan het slechts aanbieden van diensten en producten voor geld. In Brand Management kun je lezen hoe belangrijk het is voor een organisatie om een sterk merk te bouwen.

Bij het maken van het verhaal over een merk is het belangrijk om te benadrukken waar het merk voor staat, wat de stem van het merk is, en waarom het belangrijk is voor het publiek. Storytelling is dan ook geen verzonnen verhaal, het is in feite de reden waarom een bedrijf bestaat, waarom deze producten of diensten worden aangeboden en waarom het bedrijf doet wat het doet, gevuld met verhalen.

Storytelling kan een doel zijn in een specifiek project, maar ook een manier om inhoud te schrijven door persoonlijke en bestaande verhalen te koppelen aan het merkverhaal. Niet alle content vertelt echter een verhaal.

Soms hoort content puur informatief te zijn. Goede verhalen vertellen gaat niet rechtstreeks over een bedrijf, producten of oplossingen. Het gaat in plaats daarvan over behoeften en emoties in relatie tot het merk.

Verhalen evolueren voortdurend en spontane veranderingen komen vaak voor wanneer verhalen rondgaan in een community, meme of evenement.

Wat is een effectieve manier van storytelling?

Verhalen moeten persoonlijk zijn willen mensen zich ertoe aangetrokken voelen. Neem bij het ontwikkelen van eigen verhalen voor bedrijfsdoeleinden over de volgende zaken.

Denk na over hoe het merk ontstaan. Wat was de inspiratie voor het ontstaan van het merk? En wat is de persoonlijke missie van de bedrijfsleider? Het is belangrijk deze elementen te koppelen met de behoeften en emoties van het publiek.

Het verhaal moet meeslepend zijn, en zoveel mogelijk feitelijkheden bevatten. Klantverhalen hebben grootse impact op de lange termijn. Dat komt omdat verhalen evolueren en verteld worden aan anderen.

In het verhaal moet de klant het hoofdpersonage zijn. Het bedrijf is in dat verhaal de ondersteunende factor dat de klant de mogelijkheden en tools biedt om succesvolle resoluties te creëren.

Types storytelling

Verhalen kunnen over eigenlijk alles bedacht worden, maar zijn vooral zeer effectief wanneer het wordt toegepast op de volgende manieren.

Getuigenissen

Een getuigenis van een klant kan een krachtig wapen zijn voor het bedrijf wanneer zij klantloyaliteit opbouwen. De getuigenis moet dan wel op de juiste manier verteld worden.

Een getuigenis van een enkel aantal zinnen is snel vergeten, maar een verhaal dat zich verdiept in het persoonlijke leven en de persoonlijke uitdagingen van een klant zal blijven hangen bij de lezers nadat zij het marketingmateriaal naast zich neer hebben gelegd.

Donaties

Een voorbeeld. Als een bedrijf dat speeltoestellen voor buiten verkoopt een campagne sponsort om nieuwe speeltoestellen voor een buurthuis aan te schaffen, kan het bedrijf hier een verhaal over schrijven.

Het verhaal focust zich dan op waarom de uitrusting nodig is en wie daar allemaal baat bij gaan hebben. Het verhaal dient zich op een of enkele ontvangers te concentreren, en te beschrijven wat de donatie of inzamelingsactie voor hen betekent.

Houd wel rekening met het niet teveel aanprijzen van de eigen organisatie. Lof dient altijd van een derde te komen, en niet van een woordvoerder van een bedrijf.

Effectieve media

Elk medium kan gebruikt worden om een verhaal te vertellen en te delen. Voorbeelden hiervan zijn blogs, films, sociale kanalen, multimedia en prints. Elk medium roept een andere reactie op van het publiek, omdat het anders in elkaar steekt.

De sleutel tot succes voor een medium is te weten welk verhaal op welk medium geplaatst moet worden. Korte en krachtige verhalen/berichten werken goed op internet en televisie, terwijl online gesprekken, verhalen, conferenties en seminars zorgen voor een persoonlijke band met de lezer.

Word lid van Toolshero

Het storytelling stappenplan

Verhalen vertellen is een taalkunst. Net als kunst vereisen verhalen ook creativiteit. En oefening.

Schilders en andere artiesten volgen allemaal hun eigen creatieve proces bij het ontwerpen van iets nieuws. Hetzelfde geldt voor bedrijven die verhalen vertellen.

Storytelling stappenplan - Toolshero

Figuur 1 – Stappenplan voor storytelling


Begin bij de eerste stap om stapsgewijs jouw eigen verhaal te schrijven.

1. Ken het publiek

Het is belangrijk dat je weet wie jouw verhaal wilt horen. Wie profiteert er van dit verhaal? En wie zal het snelst reageren? Om een goed en boeiend verhaal te schrijven moet u de lezers begrijpen.

Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen voordat de pen en het papier erbij gepakt worden.

2. Definieer een kernboodschap

Of het verhaal nu een pagina lang is, of twintig, er moet een kernboodschap inzitten. Net als de fundering van een huis moet ook deze kern worden vastgelegd voordat er verder gegaan wordt met het verhaal.

Neem het gegeven voorbeeld over de speeltoestellenfabrikant die een donatie deed aan het buurtehuis. Wat is het punt van dit verhaal? Waarom is het belangrijk dat kinderen kunnen spelen?

Probeer het hele verhaal samen te vatten in een aantal zinnen. Lukt dit niet, dan is er geen kernboodschap. Schrijf het verhaal dan opnieuw.

3. Call-to-Action element

Een Call-to-Action (CTA) bepaalt welke actie het publiek dient te ondernemen na het lezen van het verhaal. Denk na over wat jij precies de lezer wilt laten doen na het lezen.

Is het de bedoeling dat ook zij geld gaan doneren? Een cursus volgen? Of met een sportcamera fantastische sportactiviteiten vastleggen? Roep op tot actie.

4. Kies het juiste medium voor jouw storytelling

Zoals besproken eerder in dit artikel kunnen verhalen vele vormen aannemen. Sommige verhalen worden geschreven en gelezen, anderen worden verteld en gehoord. Het medium dat u kiest hangt af van het type verhaal, en de beschikbaarheid van middelen zoals tijd en geld.

Verschillende types verhalen zijn:

  • Een geschreven verhaal door middel van artikelen, boeken, blogs
  • Een gesproken verhaal zoals een presentatie, TED-talk, pitch etc.
  • Audiverslagen zoals een podcast
  • Een digitaal verhaal zoals animatie, video en games

5. Deel het verhaal

Zoals ook met alle vormen van content marketing is het belangrijk om het verhaal te delen en te promoten. Afhankelijk van het medium dat is gekozen in de vorige stap is het raadzaam om het verhaal te delen op sociale media of e-mail.

Geschreven verhalen zijn een stuk eenvoudiger te delen dan bijvoorbeeld een videoverhaal. Digitale verhalen kunnen overigens ook effectief worden gedeeld op media als YouTube.

Op hoe meer plaatsen het verhaal gedeeld wordt, hoe meer betrokkenheid van publiek te verwachten is.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over storytelling? Ben jij goed in het schrijven van verhalen? Welke vorm van storytelling gebruik jij? En wil jij een verhaal met ons delen? Wat is volgens jou belangrijk om in een goed verhaal mee te nemen? Heb jij andere tips of opmerkingen? Herken jij het verhaal van bedrijven in jouw omgeving?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Boje, D. M. (2008). Storytelling organizations. Sage.
  2. Fog, K., Budtz, C., & Yakaboylu, B. (2005). Storytelling. Berlin: Springer.
  3. Lambert, J., & Hessler, B. (2018). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge.
  4. Robin, B. (2006, March). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Storytelling. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/storytelling/

Gepubliceerd op: 12/06/2020 | Laatste update: 31/03/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/communicatie-modellen/storytelling/”>Toolshero: Storytelling</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 11

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie