× Close
Home » Posts tagged "Veranderstrategie"

Veranderstrategie

‘Change before you have to.’ – Jack Welch

‘Change before you have to.’ – Jack Welch

Wat is een veranderstrategie?

Een veranderstrategie is de manier waarop een organisatie een bepaalde verandering aanpakt. Het is een vooropgesteld mechanisme om ervoor te zorgen dat eventuele negatieve neveneffecten die ingrijpende veranderingen met zich meebrengen geminimaliseerd worden en te profiteren van de transformatie. In andere woorden is een veranderstrategie een ‘better safe than sorry’-benadering in het geval dat verandering intreedt.

Verschillende experts wijzen op het nut van een goede verandermanagementstrategie bij organisaties. Een voorbeeld hiervan is John Kotter. Hij ontwikkelde een proces bestaande uit 8 stappen om organisatorische leiders te ondersteunen bij grootschalige veranderinitiatieven. Kurt Lewin laat met zijn veranderstrategiemodel zien hoe en waarom verandering in het algemeen optreedt in organisaties. Alleen door organisatorische veranderingen te begrijpen kunnen leiders en managers de juiste strategie bepalen.

Andere voorbeelden van modellen voor organisatorische verandering zijn het ADKAR model, Bridges’ transitiemodel en McKinsey’s 7-S model.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

Wat zijn de bekendste veranderstrategiemodellen en methoden? Hoe kan ik deze theorieën en tips gebruiken om zelf verandermanagement effectief te kunnen vormgeven? Welke praktische tips en best practices heb ik nodig om op verandering te kunnen anticiperen in de toekomst? De artikelen met de tag veranderstrategie gaan over de verschillende methoden en tools om de juiste veranderstrategie te selecteren en te implementeren. Tevens wordt er onder het betreffende artikel een aantal titels aangeboden met een onderwerp gelinkt aan veranderstrategieën.

Hans Vermaak biografie en boeken

november 1st, 2023

Hans Vermaak is adviseur, docent en onderzoeker. Tevens is Hans Vermaak partner van Twynstra Gudde en oud-collega van de inmiddels overleden Léon de Caluwé. Samen hebben zij het veranderconcept kleurdenken ontwikkeld.

De biografie van dr. Hans Vermaak

Het advieswerk …

Trap van Quirke: de uitleg

oktober 3rd, 2023

Trap van Quirke: in dit artikel wordt de Trap van Quirke, ontwikkeld door Bill Quirke praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de algemene uitleg van het communicatie raamwerk, gevolgd door een beschrijving van de verschillende fasen die medewerkers en …

Edward De Bono biografie en quotes

september 26th, 2023

Edward De Bono (1933 – 2021) was een arts, schrijver, uitvinder en consultant. Edward de Bono is de bedenker van de term lateraal denken, schreef de bestseller Six Thinking Hats in 1985 en ontwikkelde tevens de zes denkhoeden methode

Spiral Dynamics model (Graves)

augustus 25th, 2023

Spiral Dynamics model: in dit artikel wordt het Spiral Dynamics model van Clare W. Graves praktisch uitgelegd. Het bevat wat het model is, welke rol verandering en waarden spelen en hoe het model gebruikt maakt van memetica. Vervolgens worden de …

SIPOC model: de uitleg

augustus 20th, 2023

SIPOC model: in dit artikel wordt het SIPOC model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige kwaliteitsmanagement methode. In dit artikel vindt je tevens een SIPOC template om jouw kennis direct op toe te passen.…

Actieonderzoek doen

augustus 13th, 2023

Actieonderzoek doen: in dit artikel wordt het concept van actieonderzoek doen van Kurt Lewin praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is (definitie en meer), licht dit artikel ook toe de stappen om het uit te voeren, Actieonderzoek voorbeeld / …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)