PMESII-PT

PMESIIPT / PMESII-PT - toolshero

PMESII-PT: in dit artikel wordt PMESII-PT praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategietool.

Wat is PMESII-PT?

PMESII-PT / PMESIIPT is een acroniem, ontwikkeld in de militaire wereld van de United States, dat gebruikt wordt door militairen om een gestructureerde aanpak voor een actie vorm te geven in een operationele omgeving waarin zij de externe omgeving grondig analyseren met deze tool. Het acroniem staat voor Political, Military, Economic, Social, Information, Infrastructure, Physical Environment en Time.

Het PMESII-PT is echter ook toe te passen op het bedrijfsleven waar vergelijkbare modellen iets populairder zijn zoals de PEST-analyse of DESTEP-analyse. De PMESII-PT strategische planning tool gaat iets verder in de analyse en betrekt meer invalshoeken van de situatie.

Gratis e-book bij Toolshero

De tool wordt gebruikt om gebruikers te helpen met het organiseren van grote hoeveelheden informatie die militairen verzamelen bij het voorbereiden en uitvoeren van operaties. In het verleden bereidden militaire leiders zich op een conflict voor door de successen en mislukkingen uit het verleden te analyseren. Deze ooit zo dominante methode is niet langer meer een betrouwbare manier om voor te bereiden op conflicten en de dynamische externe wereld. Het acroniem bestaat uit acht variabelen die allemaal inwerken op de organisatie en haar omgeving.

Omgevingsfactoren PMESII-PT

De PMESII-PT-leer leert ons dat er acht onderling verbonden operationele variabelen zijn die geanalyseerd moeten worden om de operationele omgeving te analyseren.

PMESII-PT acroniem - toolshero

Political variable

De politieke variabele richt zich op de totale politieke macht binnen een gegeven operational environment (OE). Dit omvat een analyse van de hele politieke structuur en kan een variatie zijn van officiële overheidsinstanties, staatsinstellingen, niet-erkende groepen zoals terroristen, criminele organisaties, kartels, stammen, individuen of invloedrijke families.

Ook valt onder de politieke structuur hoe de verdeling van verantwoordelijkheid en macht is vormgegeven in een OE. Het OE kan een compleet land zijn, een bepaalde regio, samenlevingen, territoria en hulpbronnen. De political variable vraagt ook om het belang vast te leggen van externe organisaties en andere organisaties in een OE. Het gaat hierbij om NGO’s, particuliere organisaties en vrijwilligersinstellingen.

Met name voor militairen is dit een belangrijk onderdeel. In veel vrijheidsmissies zijn opstanden onder de bevolking een cruciaal onderdeel. Het is om deze reden dat veiligheidsinstanties een compleet en betrouwbaar beeld hebben van alles wat er op politiek niveau speelt.

Military variable

De militaire variable uit de PMESII-PT richt zich op de militaire omgeving van een OE. Het gaat hierbij om de capaciteiten op oorlogsgebied, maar ook om terroristen, milities, opstandelingen, apparatuur, training niveaus, leiderschap en andere middelen.

Over het algemeen onderzoekt dit onderdeel van de analyse op het vermogen van een OE om krachten te bundelen en te gebruiken in eigen land, internationaal of wereldwijd.

In de organisatorische operationele omgeving kan dit onderdeel gebruikt worden voor de concurrentieanalyse, al is deze tool daar geschikter voor. Ook in het bedrijfsleven moeten grootmachten en andere concurrenten nauwkeurig in de gaten gehouden worden.

Economic variable

De economische variabele uit het PMESII-PT omvat het individueel en groepsgedrag dat gerelateerd is aan productie, distributie en consumptie van hulpbronnen. Verder is het van invloed op industriële organisaties, internationale handel, buitenlandse hulp, de rechtstaat en financieel beheer. Een belangrijk aspect op dit gebied is het feit dat de economische ontwikkeling van overheden aanzienlijk verschilt per regio of land. Deze verschillen zijn van grote invloed op de opties die deze overheden voorhanden hebben om beslissingen te maken.

De verschillen kunnen worden veroorzaakt door veel verschillende factoren. Dit kan zijn door technische kennis en onderwijs, kapitaalstromen, financiële instrumenten, prijsschommelingen, investeringen, schulden en andere financiële variabelen.

Social variable

Deze variabele beschrijft de religieuze, culturele en etnische samenstelling binnen een OE. Het onderzoekt hiervoor sociale groepen en systemen, samenlevingen en culturen. Een sociaal systeem bevat in ieder geval mensen, groepen en instellingen die gedeelde waarden, normen en overtuigingen uitdragen.

Een bepalend aspect van een sociaal systeem is de cultuur. Een cultuur bevat ook gemeenschappelijk overtuigingen, gedragingen, normen, tradities en gewoonten die iedereen binnen de cultuur accepteert. Een samenleving bestaat vaak uit een bepaalde cultuur die dominant is, maar kan ook uit subculturen bestaan.

Basiselementen die geanalyseerd moeten worden zijn sociale netwerken, status, functies en normen die de personen in een sociaal systeem hebben. Ook is het belangrijk dat in dit gedeelte van de analyse rekening wordt gehouden met mogelijke invloeden van andere samenlevingen die de OE kunnen beïnvloeden met acties, meningen of politieke invloed.

Information variable

Deze variabele houdt zich bezig met de aard, omvang, effecten en kenmerken van individuen, organisaties en andere systemen die informatie verzamelen, verspreiden, verwerken of naleven. Militaire leiders gebruiken deze variabele om de operationele omgeving te begrijpen en vorm te geven.

Media hebben een behoorlijke invloed op informatie die in de operationele omgeving de ronde doet. Televisie en internetplatforms kunnen live beelden van militaire en andere acties uitzenden. Het kan gebruikt worden om de publieke opinie te beïnvloeden voor politieke beslissingen en tegenstanders gebruiken de media vaak om te manipuleren.

Het gaat hier om zowel civiele als militaire informatiekanalen.

Infrastructure variable

De infrastructuur variabele uit de PMESII-PT houdt zich bezig met de faciliteiten, diensten en installaties die benodigd zijn voor de samenleving om als een geoliede machine te werken. Het gaat hier om communicatiesystemen, water- en elektriciteit distributie, transportinfrastructuur, irrigatie, landaanwinning, ziekenhuizen, scholen etc.

Op een hoger niveau omvat infrastructuur geavanceerde technologische capaciteiten die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten mogelijk maken. Het is belangrijk om te vermelden dat sommige segmenten uit een samenleving veranderingen in infrastructuur verschillend waarnemen. Verbetering wordt door sommigen gezien als heilzaam, en door anderen als een bedreiging. De komst van de mobiele netwerken en internet kan een lokale bevolking helpen, maar kan de conservatieve leiders doen geloven dat het een bron is voor het kwade en toegang geeft tot schadelijk materiaal.

Physical Environment variable

De fysieke omgeving omvat geografische en kunstmatige structuren in het OE. De volgende factoren beïnvloeden de fysieke omgeving van een OE: stedelijke nederzettingen, weer en klimaat, rivieren, hulpbronnen, biologische gevaren, biosfeer, topografie en ander milieukenmerken.

Met name in militaire context is dit een belangrijke variabele. Het is ook vaak het meest opvallende aspect van een operationele omgeving. De vormgeving van het terrein heeft invloed op mensen, vervoerbaarheid, zichtbaarheid, wapens en mensen. Het weer en klimaat beïnvloeden opstandelingen en de bevolking. Zij hebben echter wel als voordeel dat ze meestal afkomstig zijn uit het klimaat en dus goed weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze daarmee om moeten gaan.

Time

De variabele tijd uit het PMSEII-PT model heeft invloed op de militaire operaties in termen van beslissingsmomenten, operationeel tempo, planning etc. Ook valt het uithoudingsvermogen van een operatie hieronder, want de steun voor langdurige operaties kan drastisch afnemen na verloop van tijd.

Tijd is natuurlijk een belangrijk element in militaire operaties. Het concentreert zich op de duur van een operatie en hoe dit elke partij kan helpen of hinderen.

PMESII-PT samenvattend

Hoewel het PMESII-PT raamwerk ontwikkeld is door en voor militairen, kan het ook toegepast worden op de organisatorische omgeving in het bedrijfsleven. De variabelen uit het PEST-model komen hierin terug, evenals aanvullende factoren zoals informatie en de fysieke omgeving van de organisatie. Al de factoren bij elkaar definiëren de toestand van een Operational Environment.

De PMESII-PT tool werd onder anderen gebruikt in de militaire operaties van de United States in Afghanistan, Iran en Irak.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Kun jij het PMESII-PT model toepassen in jouw operationele omgeving? Herken jij het bovenstaande of heb jij aanvullingen? Wat zijn volgens jou factoren die de analyse voor de externe omgeving compleet maken?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Ducote, B. M. (2010). Challenging the Application of PMESII-PT in a Complex Environment. ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLL FORT LEAVENWORTH KS SCHOOL OF ADVANCED MILITARY STUDIES.
  2. Hartley, D. S. (2015). DIME/PMESII Models. In Conflict and Complexity (pp. 111-136). Springer, New York, NY.
  3. Clark, R. M. (2016). Intelligence analysis: a target-centric approach. CQ press.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). PMESII-PT. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/strategie/pmesii-pt/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/pmesii-pt/”>ToolsHero: PMESII-PT</a>

Published on: 04/03/2019 | Last update: 13/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 0 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 0

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie