Veerkracht opbouwen

Veerkracht opbouwen - Toolshero

Veerkracht opbouwen: in dit artikel wordt uitgelegd wat veerkracht is en waarom dit jou kan helpen in je persoonlijke en professionele leven. Het artikel bevat enkele voorbeelden van situaties waarin veerkracht belangrijk is en praktische tips om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van jouw weerbaarheid. Veel leesplezier!

Wat is veerkracht?

Veerkracht opbouwen, of resilience building, is een begrip dat de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen in de psychologie en andere vakgebieden.

Resilience building omvat het ontwikkelen van de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een positieve kijk te behouden, om te gaan met stress en te leren van ervaringen, zelfs in het geval van tegenslagen of moeilijkheden.

Gratis e-book bij Toolshero

Deze vaardigheden omvatten emotionele regulatie, cognitieve flexibiliteit, probleemoplossing en het bieden van sociale steun.

Betekenis van veerkracht

De betekenis van veerkracht kan worden gedefinieerd als het vermogen van mensen om zich aan te passen en om te gaan met tegenspoed of stress, en om te herstellen van uitdagende ervaringen. De wetenschap van veerkracht is een interdisciplinair veld dat probeert de onderliggende mechanismen en factoren die bijdragen aan veerkracht te begrijpen.

Het opbouwen van veerkracht kan waardevol zijn in zowel het persoonlijke als het professionele leven, omdat het de mogelijkheid kan verbeteren om stress te managen, focus en productiviteit te behouden en veranderingen te doorstaan.

Bijvoorbeeld, mensen die veerkrachtiger zijn, zijn beter in staat om te dealen met baanverlies, relatieproblemen of gezondheidsproblemen.

Op de werkplek kan resilience building helpen bij het aanpassen aan veranderingen in de organisatie, omgaan met werkgerelateerde stress en hoge niveaus van productiviteit behouden.

Het begrip resilience building heeft tijdens de COVID-19-periode nog meer aandacht gekregen, die ongekende uitdagingen en onzekerheden heeft gecreëerd voor individuen en gemeenschappen over de hele wereld door lockdowns en beperkingen.

positieve psychologie

Het opbouwen van veerkracht is nauw verbonden met de positieve psychologie van Martin Seligman. Seligman wordt beschouwd als een van de grondleggers van de positieve psychologie, een tak van de psychologie die zich richt op de studie van menselijke krachten en geluk.

In zijn werk benadrukte Seligman het belang van het opbouwen van veerkracht als een essentieel onderdeel van positieve geestelijke gezondheid.

Hij suggereerde dat veerkracht kan worden ontwikkeld door middel van verschillende praktijken en technieken, zoals het ontwikkelen van optimisme, het focussen op de eigen sterke kanten en het opbouwen van positieve relaties met anderen.

Seligman’s theorie van aangeleerde hulpeloosheid draagt ook bij aan het begrip van veerkracht. Aangeleerde hulpeloosheid verwijst naar een situatie waarin een individu zich machteloos voelt om hun omstandigheden te veranderen, zelfs als er mogelijkheden zijn om veranderingen aan te brengen. Dit gevoel van machteloosheid kan leiden tot gevoelens van wanhoop en hopeloosheid.

Seligman’s onderzoek toonde echter ook aan dat individuen kunnen leren om aangeleerde hulpeloosheid te overwinnen door een gevoel van controle over hun leven te ontwikkelen en te leren geloven dat hun acties een verschil kunnen maken.

Waarom het ontwikkelen van veerkracht cruciaal is voor succes in je persoonlijke en professionele leven

Veerkracht is een essentieel onderdeel van persoonlijk en professioneel succes. Het verwijst naar het vermogen van een individu om zich aan te passen en om te gaan met stress, tegenslag en uitdagende situaties.

Het opbouwen van veerkracht kan helpen om een positieve mindset te ontwikkelen, probleemoplossende vaardigheden te verbeteren en meer aanpasbaar te worden aan verandering. In de huidige snelle en onzekere (zaken)wereld is het vermogen om veerkrachtig te zijn steeds belangrijker geworden.

In het persoonlijke leven kan het opbouwen van veerkracht helpen om in moeilijke situaties het hoofd boven water te houden, zoals bij relatiebreuken, financiële uitdagingen en gezondheidsproblemen.
Wanneer veerkracht eenmaal ontwikkeld is, zijn mensen beter in staat om stress te beheersen, hun emoties te reguleren en een positieve kijk op het leven te behouden. Ze zijn ook meer geneigd om te leren van ervaringen en te groeien van tegenslagen, in plaats van hierdoor verslagen te worden.

Op de werkplek is het opbouwen van veerkracht cruciaal voor succes. Het kan helpen om werk gerelateerde stress te managen, hoge productiviteitsniveaus te handhaven en aan te passen aan veranderingen in de organisatie.

Het opbouwen van veerkracht kan ook het menselijk vermogen verbeteren om effectief te communiceren, samen te werken met anderen en positieve relaties met collega’s te onderhouden.

In de huidige competitieve arbeidsmarkt is veerkracht een zeer gewilde vaardigheid. Werkgevers waarderen werknemers die veerkrachtig zijn omdat ze om kunnen gaan met uitdagende situaties, stress effectief kunnen beheersen en een positieve houding behouden.

Het ontwikkelen van veerkracht kan daarom een aanwinst zijn voor de loopbaangroei en -ontwikkeling van menig werknemer. In de volgende secties van dit artikel zullen we onderzoeken wat veerkracht is en hoe het kan worden ontwikkeld in je persoonlijke en professionele leven.

De wetenschap achter veerkracht

Onderzoek heeft aangetoond dat veerkracht een complex en veelzijdig psychologisch concept is dat ook wordt beïnvloed door verschillende biologische, psychologische en sociale factoren. Enkele van de belangrijkste factoren die verband houden met veerkracht zijn:

Genetica

Studies hebben gesuggereerd dat genetica een rol spelen bij veerkracht, waarbij bepaalde genetische variaties geassocieerd worden met een grotere veerkracht tegen stress.

Hersenfunctie

Onderzoek heeft aangetoond dat specifieke hersengebieden en neurale paden betrokken zijn bij veerkracht. Bijvoorbeeld, de prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor executive functies zoals besluitvorming en zelfbeheersing, wordt verondersteld een sleutelrol te spelen bij het reguleren van emotionele reacties en het omgaan met stress.

Coping strategieën

De manier waarop individuen omgaan met stress en tegenspoed kan van invloed zijn op hun veerkracht. Effectieve coping strategieën kunnen onder meer probleemoplossing, het zoeken van sociale steun en positieve herformulering omvatten.

Sociale steun

Sociale steun van familie, vrienden en gemeenschap kan een buffer bieden tegen stress en veerkracht versterken. Dit kan emotionele steun, instrumentele steun (zoals hulp bij taken of middelen) en informatieve steun (zoals advies of begeleiding) omvatten.

Mindset

Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een growth-mindset, wat inhoudt dat uitdagingen kunnen worden overwonnen door inspanning en leren, geassocieerd wordt met een grotere veerkracht.

Technieken voor het opbouwen van veerkracht

Het opbouwen van veerkracht omvat het ontwikkelen van strategieën en technieken die mensen kunnen helpen om hun vermogen om zich aan te passen en om te gaan met stress en tegenspoed te verbeteren.
Enkele van de belangrijkste strategieën en technieken die effectief zijn bij het opbouwen van veerkracht zijn:

Mindfulness

Mindfulness houdt in dat men zich bewust is van het huidige moment met openheid en nieuwsgierigheid, en zonder oordeel. Mindfulness technieken, zoals meditatie, verminderen stress en verbeteren emotionele regulatie, wat de veerkracht kan vergroten.

Self-care

Goed voor jezelf zorgen is essentieel voor het opbouwen van veerkracht. Dit kan onder andere inhouden dat men voldoende slaap krijgt, een gezond dieet volgt, lichamelijk actief is en bezigheden en activiteiten onderneemt die vreugde en ontspanning brengen.

Cognitieve herstructurering

Cognitieve herstructurering houdt in dat men negatieve gedachten en overtuigingen uitdaagt die bijdragen aan stress en emotionele stress. Door negatieve gedachten op een meer positieve en realistische manier te herformuleren, kunnen individuen hun emotionele welzijn en veerkracht verbeteren.

Het opbouwen van sociale steun

Het hebben van een sterk netwerk van ondersteunende relaties kan veerkracht vergroten. Dit kan familie, vrienden, collega’s en gemeenschapsleden omvatten. Het deelnemen aan activiteiten die sociale verbinding en ondersteuning bevorderen, zoals vrijwilligerswerk doen of lid worden van een steungroep, kan ook nuttig zijn.

Een voorbeeld van veerkracht opbouwen

Een voorbeeld van veerkracht in de praktijk zou kunnen zijn een persoon die een moeilijke levenservaring heeft doorgemaakt, zoals het verlies van een dierbare, en die vervolgens veerkracht heeft opgebouwd door middel van verschillende strategieën en technieken.

Bijvoorbeeld, de persoon kan mindfulness praktijken hebben toegepast om emoties te reguleren en de stress te verminderen die verband houdt met het verlies, evenals het opbouwen van sociale steun door middel van het zoeken van hulp en steun van familie en vrienden.

De persoon kan ook hebben gewerkt aan cognitieve herstructurering door negatieve gedachten over het verlies te veranderen in meer positieve en realistische denkpatronen.

Uiteindelijk heeft deze persoon veerkracht opgebouwd en is hij of zij in staat om het leven weer op te pakken en zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Dit is een voorbeeld van veerkracht in de praktijk, waarbij strategieën en technieken worden toegepast om te helpen bij het opbouwen van veerkracht en het omgaan met moeilijke situaties.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over veerkracht? Vind jij jezelf veerkrachtig? Wat doe jij om meer veerkracht te ontwikkelen? Hoe reageer jij op stressvolle situaties? Wat zijn enkele van de grootste uitdagingen waarmee jij te maken hebt gehad de laatste tijd? Welke tips in dit artikel vind jij bruikbaar? Of welke tips kan jij met ons delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Aldrich, D. P. (2012). Building resilience: Social capital in post-disaster recovery. University of Chicago Press.
  2. Seligman, M. E. (2011). Building resilience. Harvard business review, 89(4), 100-106.
  3. Vanhove, A. J., Herian, M. N., Perez, A. L., Harms, P. D., & Lester, P. B. (2016). Can resilience be developed at work? A meta‐analytic review of resilience‐building programme effectiveness. Journal of occupational and organizational psychology, 89(2), 278-307.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Veerkracht opbouwen. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/veerkracht-opbouwen/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 29/07/2023 | Laatste update: 29/07/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/veerkracht-opbouwen/”>Toolshero: Veerkracht opbouwen</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie