Psychologisch kapitaal: de uitleg

Psychologisch kapitaal - Toolshero

Psychologisch kapitaal: in dit artikel wordt het concept psychologisch kapitaal praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van de term, gevolgd door een detailleerde uitleg van de componenten van dit concept en tips om te werken aan je eigen geluk. Veel leesplezier!

Wat is psychologisch kapitaal?

Definitie en betekenis van psychologisch kapitaal

Psychologisch kapitaal, of Psychological Capital (PsyCap) is een concept dat ontwikkeld is voor het begrijpen en cultiveren van de positieve mentale toestanden die bijdragen aan individueel succes. Het kader biedt een aantal psychologische hulpbronnen:

 • Hoop
 • Veerkracht
 • Optimisme
 • Zelfeffectiviteit

Organisaties erkennen tegenwoordig steeds meer het belang van het bevorderen van psychologisch welzijn onder hun medewerkers. Fred Luthans is een vooraanstaand onderzoeker en wetenschapper aan het Gallup Leadership Institute aan de Universiteit van Nebraska-Lincoln, en speelde een cruciale rol in het ontwikkelen en toepassen van het concept PsyCap.

Gratis e-book bij Toolshero

Zijn team heeft aangetoond welke impact psychologisch kapitaal heeft op de verschillende prestaties en het welzijn van medewerkers. Met hun onderzoeken is het verband tussen PsyCap, baantevredenheid en prestaties duidelijk vastgelegd.

In de kern vertegenwoordigt het concept de positieve psychologische ontwikkeling van een individu. Het omvat vier componenten die elk een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de houding, het gedrag en de resultaten van individuen binnen een organisatie.

Het eerste component is zelfeffectiviteit. Dit component omvat het geloof van een persoon in zijn eigen vermogen om succesvol uitdagende taken uit te voeren en het vermogen om zich hiervoor in te zetten.
Optimisme verwijst naar de positieve overtuigingen van een individu als het gaat om het bereiken van succes.

Hoop gaat over de volharding van een persoon in het nastreven van doelen. Veerkracht duidt op het vermogen van een individu om te herstellen van tegenslagen. Deze termen worden verder toegelicht in dit artikel.

De componenten van Psychologisch kapitaal uitgelegd

Hieronder vind je een detailleerde uitleg van de eerder genoemde componenten van psychologisch kapitaal. Deze componenten worden ook wel de HERO-componenten genoemd in het Engels:

 • Hope
 • Efficacy
 • Resilience
 • Optimism

Hoop

Hoop is een belangrijk onderdeel van psychologisch kapitaal, of psychologisch kapitaal. Hoop speelt namelijk een cruciale rol bij het bevorderen van veerkracht, motivatie en doelgericht gedrag.

In deze context verwijst hoop vooral naar het vermogen van een persoon om een positieve mindset te handhaven in het aangaan van moeilijke uitdagingen en om inspanningen te leveren om bij te sturen op weg naar het behalen van de doelstellingen. Hoop omvat geloof in eigen capaciteiten, een gevoel van eigen-regie en optimisme over de toekomst.

Hoop wordt vaak geassocieerd met het anticiperen op positieve uitkomsten, zelfs als tegenslagen of obstakels verwacht worden. Het stelt mensen in staat om moeilijke situaties proactief te benaderen met een oplossingsgerichte mindset.

Onderzoek laat zien dat mensen met veel hoop meer tevreden zijn met hun leven en hun baan. Ook kunnen ze beter omgaan met stress en laten ze hogere niveaus van prestatie en welzijn zien. Martin Luther King Jr. zei ooit: “We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope”
Lees hieronder hoe je werkt aan het ontwikkelen van hoop.

Stap 1: stel betekenisvolle doelstellingen

De eerste stap omvat het stellen van specifieke en betekenisvolle doelen die aansluiten bij je persoonlijke waarden en ambities. Deze doelen moeten uitdagend zijn, maar ook haalbaar. Zorg dat de doelen voldoen aan de SMART-criteria.

Stap 2: breek de doelen op in kleinere stukken

Verdeel daarna de doelen in kleinere, behapbare stukjes. Het resultaat is een lijst met taken die een duidelijk pad vertegenwoordigen richting jouw doelen. Volg dit pad voor geleidelijke vooruitgang en een sterke motivatie.

Stap 3: wees positief

Stimuleer een positieve kijk op de situatie door te focussen op de mogelijkheden en potentiële uitkomsten in plaats van te blijven hangen in mogelijke belemmeringen, mislukkingen of andere obstakels. Beoefen positief denken en zoek optimistische perspectieven.

Stap 4: bouw zelfeffectiviteit op

Ontwikkel het geloof in jouw eigen capaciteiten om obstakels te overwinnen en succesvol te zijn. Vier kleine overwinningen en reflecteer op eerdere prestaties om een gevoel van zelfvertrouwen en bekwaamheid te versterken.

Zelfeffectiviteit

Zelfeffectiviteit (self-efficacy) is een belangrijk onderdeel van psychologisch kapitaal (PsyCap) en verwijst naar het geloof en vertrouwen dat een individu heeft in zijn of haar vermogen om specifieke taken succesvol uit te voeren.

Het omvat de overtuiging dat mensen in staat zijn om de nodige inspanningen te leveren en effectief te presteren, zelfs in uitdagende situaties. Zelfeffectiviteit heeft een directe invloed op het gedrag, de motivatie en de prestaties van een persoon.

Het ontwikkelen van zelfeffectiviteit begint met het geloof dat men in staat is om bepaalde doelen te bereiken en taken uit te voeren.

Dit geloof kan worden versterkt door middel van ervaringen, observatie van anderen en positieve feedback. Het hebben van een hogere zelfeffectiviteit bevordert de vastberadenheid, volharding en effectieve probleemoplossing.

Een inspirerend citaat over zelfeffectiviteit komt van Albert Bandura, een vooraanstaande psycholoog en pionier op het gebied van zelfeffectiviteit.

Hij zei: “People’s beliefs about their abilities have a profound effect on those abilities. They determine whether you become the person that you can be.” Dit citaat benadrukt het belang van het behalen van succeservaringen om het geloof in eigen capaciteiten te versterken.
Hier zijn 4 stappen om zelf-effectiviteit te verbeteren. Veel van de stappen zijn gelijk aan de stappen die worden beschreven onder de andere componenten van psychologisch kapitaal.

Stap 1: identificeer sterke punten

Ontdek en identificeer jouw sterke punten en vaardigheden. Erken wat je goed doet en waar je vertrouwen in hebt. Richt je op deze gebieden om jouw gevoel van zelfeffectiviteit te vergroten.

Stap 2: leer van succeservaringen

Reflecteer op eerdere successen en prestaties die je hebt behaald. Analyseer wat je hebt gedaan om succesvol te zijn en onthoud deze positieve ervaringen. Gebruik ze als referentiepunt voor toekomstige uitdagingen.

Stap 3: stel realistische doelen

Stel doelen die uitdagend zijn, maar haalbaar. Breek grote doelen op in kleinere, meetbare stappen. Op deze manier kun je succeservaringen behalen en je zelfeffectiviteit stap voor stap vergroten.

Stap 4: versterk positieve zelfspraak

Let op jouw innerlijke dialoog en zorg ervoor dat je positieve, bemoedigende taal gebruikt. Vervang negatieve gedachten en zelftwijfel door positieve bevestigingen en geloof in je eigen capaciteiten. Oefen dagelijks positieve zelfspraak om jouw zelfeffectiviteit te versterken.

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen van mensen om zich aan te passen, te herstellen en veerkrachtig terug te komen na tegenslagen of uitdagingen. Het houdt in dat men emotioneel welzijn kan behouden en effectief kan functioneren in stressvolle of moeilijke omstandigheden. Veerkracht gaat niet over het vermijden van moeilijkheden, maar eerder over het navigeren van die moeilijkheden met kracht en volharding.
Hier zijn 4 stappen om veerkracht te verbeteren:

Stap 1: cultiveer een groei-mindset

Neem een mindset aan die uitdagingen en tegenslagen ziet als kansen voor groei en om te leren. Omarm het geloof dat moeilijkheden overwonnen kunnen worden en dat persoonlijke ontwikkeling voortkomt uit het navigeren van die uitdagingen.

Stap 2: bouw een ondersteunend netwerk

Omring jezelf met een ondersteunend netwerk van familie, vrienden of mentoren die begeleiding, aanmoediging en een luisterend oor kunnen bieden tijdens moeilijke tijden. Een sterk ondersteuningssysteem kan emotionele steun en verschillende perspectieven bieden die veerkracht kunnen versterken.

Stap 3: beoefen zelfzorg

Zorg voor je fysieke, emotionele en mentale welzijn. Doe activiteiten die ontspanning, stressvermindering en zelfreflectie bevorderen.

Geef prioriteit aan zelfzorgroutines zoals lichaamsbeweging, mindfulness, voldoende slaap en het onderhouden van gezonde relaties.

Stap 4: ontwikkel probleemoplossende vaardigheden

Verbeter je probleemoplossende vaardigheden om uitdagingen effectief aan te pakken en oplossingen te vinden. Breek problemen op in beheersbare stappen, zoek alternatieve perspectieven en verken verschillende strategieën.

Het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden kan het vertrouwen en de veerkracht vergroten bij tegenspoed.

Door deze stappen toe te passen en veerkracht-opbouwende praktijken in je leven te integreren, kun je je vermogen vergroten om je aan te passen en te herstellen van moeilijke situaties.

Onthoud dat veerkracht een vaardigheid is die met de tijd kan worden ontwikkeld en versterkt, wat leidt tot een groter welzijn en persoonlijke groei.

Optimisme

Optimisme verwijst naar een positieve kijk op het leven en de verwachting van gunstige uitkomsten in verschillende aspecten van het leven.

Het houdt in dat men een hoopvol en positief perspectief heeft, zelfs bij uitdagingen of onzekerheden.

Optimisme speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van veerkracht, motivatie en algemeen welzijn. Hier zijn 4 stappen om optimisme te verbeteren:

Stap 1: beoefen dankbaarheid

Cultiveer een gewoonte van dankbaarheid door je te richten op de positieve aspecten van je leven. Neem elke dag de tijd om na te denken over dingen waar je dankbaar voor bent, groot of klein. Deze praktijk helpt je mindset te verschuiven naar positiviteit en bevordert een optimistisch perspectief.

Stap 2: daag negatieve gedachten uit

Word je bewust van negatieve denkpatronen en daag ze uit. Telkens wanneer je jezelf betrapt op pessimistisch denken, vervang die gedachten dan door meer positieve en realistische gedachten. Herschrijf tegenslagen als mogelijkheden voor groei en focus op potentiële oplossingen.

Stap 3: omring jezelf met positiviteit

Omring jezelf met positieve invloeden, zoals ondersteunende en optimistische mensen. Doe activiteiten en hobby’s die je vreugde brengen en je stemming verheffen. Door jezelf te omringen met positiviteit creëer je een omgeving die optimisme voedt.

Stap 4: stel realistische doelen

Stel realistische en haalbare doelen voor jezelf. Breek grotere doelen op in kleinere mijlpalen die stap voor stap kunnen worden bereikt. Vier je voortgang onderweg en erken je prestaties. Dit proces versterkt je geloof in je eigen capaciteiten en bevordert een optimistische mindset.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over psychologisch kapitaal? Herken jij de positieve effecten van psychologisch kapitaal? Hoe kunnen organisaties volgens jou het psychologisch welzijn van hun medewerkers bevorderen? Welk aspect van PsyCap is volgens jou het belangrijkste? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Luthans, F. L., Avolio, B. J., & Avey, J. A. (2007). Psychological capital questionnaire.
 2. Luthans, F. L., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. Oxford University Press, USA.
 3. Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu, F. E. I., & Hirst, G. (2014). Psychological capital: A review and synthesis. Journal of organizational behavior, 35(S1), S120-S138.
 4. Youssef‐Morgan, C. M., & Luthans, F. (2015). Psychological capital and well‐being. Stress and health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2023). Psychologisch kapitaal. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/psychologisch-kapitaal/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 03/07/2023 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/psychologisch-kapitaal/”>Toolshero: Psychologisch kapitaal</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie