PERMA model van Martin Seligman: de uitleg

Perma model - toolshero

PERMA Model: in dit artikel wordt het PERMA Model, ontwikkeld door Martin Seligman praktisch uitgelegd. Naast wat het model is, belicht dit artikel de drie bouwstenen van welzijn en geluk en een korte samenvatting. Na het lezen begrijp je de basis van deze persoonlijk geluk gedachtegoed. Veel leesplezier!

Wat is het PERMA model? De uitleg

De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman wordt gezien als de grondlegger van de positieve psychologie; een onderwerp waar hij veel onderzoek naar deed.

Martin Seligman is verbonden aan het Positieve Psychologiecentrum van de universiteit van Pennsylvania en in 2011 verscheen zijn boek Flourish waarin hij het PERMA model omschrijft, dat als basis voor geluk en welzijn dient. Dit theoretisch model helpt om de elementen van geluk te begrijpen.

Gratis e-book bij Toolshero

PERMA is het acroniem voor de vijf, volgens Seligman, belangrijke bouwstenen van welzijn en geluk: Positive emotion, Engagement, Relations, Meaning en Achievement.

Verder geeft Martin Seligman aan, dat elk element van welzijn en geluk zelf weer drie eigenschappen moet hebben, namelijk:

  1. Elk element moet bijdragen tot welzijn en geluk;
  2. Alle elementen zijn evenredig belangrijk;
  3. Elk element moet onafhankelijk van de andere elementen bepaald en gemeten worden.
Perma model van Martin Seligman - toolshero

Figuur 1 – Het PERMA model / acroniem (Seligman)

Positieve emotie (Positive emotion)

Het gaat erom je als mens goed te voelen en hoop en inspiratie te halen uit de dingen die je onderneemt. Positieve emoties liggen bijna voor de hand als we het over geluk en welzijn hebben. Deze emotie komt al op, wanneer de eerste levensbehoeften bevredigd worden.

Denk hierbij aan eten, drinken en slapen. Pas dan kunnen mensen positieve emotie toelaten door intellectuele stimulatie en creativiteit.

Bovendien helpen positieve emoties om negatieve ideeën ongedaan te maken. Positieve emotie kan enkel op subjectieve wijze beoordeeld worden door het individu zelf.

Betrokkenheid (Engagement)

Hier gaat het erom, wanneer iemand volledig in beslag wordt genomen door zijn activiteiten en vol passie en betrokkenheid zijn taken uitvoert. Het wordt ook wel omschreven als ‘flow’. Vergelijkbaar met positieve emotie kan ‘engagement’ alleen subjectieve worden gemeten.

Hoe meer iemand verbonden is met het werk of de taak die hij uitvoert, hoe groter zijn ‘engagement’ is. Daarbij opgemerkt dat hij de activiteit als plezierig ervaart en er energie van krijgt. Het vergt immers uithoudingsvermogen en concentratie, maar het levert uiteindelijk grote betrokkenheid en hoge productiviteit op.

Online cursus: Coaching in positieve psychologie  

Relaties met anderen (Relations)

Hoe authentiek verbonden is iemand met de mensen in zijn omgeving? Hoe is de omgang met collega’s, vrienden, familie, en andere sociale connecties? Geluk en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden met prettige, zinvolle en goede intermenselijke relaties.

Hoe beter deze onderlinge verhoudingen zijn, hoe meer dit leidt tot positieve emoties en volledige ondersteuning naar elkaar.

Sociale omgang met mensen en stabiele relaties, leiden tot geluk en welzijn. Daarom is het goed om vriendschappen aan te gaan en ook anderen hiertoe aan te moedigen. Dit biedt de basis voor goede vertrouwensrelaties, waardoor men elkaar gaat respecteren. Dit zal de algemene levenskwaliteit verhogen.

Het doelbewust bestaan (Meaning)

Wat is het doel in iemands leven en welke bijdrage levert iemand aan zijn omgeving en de maatschappij in het algemeen? Welke ideeën en overtuigingen hangt iemand aan en welke betekenis geeft hij aan het leven?

Liefhebben en geliefd zijn, inspireert mensen om te leven en te zorgen voor zowel zichzelf als voor anderen. Wanneer leeft iemand een zinvol leven en welke betekenis kent hij hieraan toe?

Wanneer iemand antwoord heeft op al dit soort vragen en het gevoel heeft voor een groter doel te leven, dan is ook ‘meaning’ ingevuld als onderdeel van zijn geluk en welzijn (Ikigai).

Uit onderzoek is gebleken dat vooral religieuze en spirituele mensen een meer zinvol leven ervaren dan ongelovigen.

Uitdaging en prestatie (Achievement)

Hier gaat het om een gevoel van prestatie en succes, waarin iemand zichzelf continu uitdaagt en de mogelijkheden heeft om z’n vaardigheden te versterken en te verbeteren. Vooral het leveren van inspanningen om tot hogere prestatie te komen horen bij ‘achievement’.

Daar horen vooral uitdagingen bij, die helpen om het zelfbeeld positief op te krikken zodat iemand trots kan zijn op de prestatie die geleverd is.

Dit versterkt het zelfvertrouwen waardoor het geluk en welzijn toeneemt.

Juist door haalbare doelen te stellen, is iemand daadwerkelijk ook in staat die te bereiken. Dat zal vervolgens een voldaan gevoel opleveren en iemand motiveren om door te zetten.

PERMA model, de samenvatting

Het PERMA model kan helpen om het bewustzijn van personen te vergroten.

Wanneer men in staat is om zich te concentreren op de combinatie van alle onderdelen van PERMA (positieve emoties, het gevoel een zinvol bestaan te hebben, vol overgave zich op taken kan storten, te streven naar ondersteunende en vriendschappelijke relaties en in staat te zijn om zijn doelen bereiken) zal hij meer geluk en welzijn ondervinden, dan personen die al deze onderdelen van PERMA niet beheersen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Ben jij bekend met het PERMA model? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat doe jij om welzijn en geluk te bereiken?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Khaw, D., & Kern, M. (2014). A cross-cultural comparison of the PERMA model of well-being. Undergraduate Journal opf Psychology at Berkeley, University of California, 8, 10-23.
  2. Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster.
  3. Slavin, S. J., Schindler, D., Chibnall, J. T., Fendell, G., & Shoss, M. (2012). PERMA: A model for institutional leadership and culture change. Academic Medicine, 87(11), 1481.
  4. Worfolk, C. (2024). Positive Psychology Coaching. Retrieved 15/02/2024 from Udemy.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). PERMA model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/perma-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 02/02/2018 | Laatste update: 15/02/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/perma-model/>Toolshero: PERMA model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.1 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 14

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie