Adams Equity Theory

Barrett model

Zelfdeterminatietheorie (ZDT)

Verwachtingstheorie van Vroom

McClelland motivatie theorie