MBTI test

MBTI test / persoonlijkheidstest - toolshero

In dit artikel wordt de MBTI test, ook bekend als de 16 persoonlijkheidstypen van Isabel Myers en Katharine Briggs praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige leiderschap en persoonlijke ontwikkeling tool.

Wat is de MBTI test?

Elk mens heeft persoonlijke voorkeuren. Om er achter te komen wat iemands beweegredenen en motivatie is, wat zijn ideale werkomgeving is en hoe de omgang met collega´s is, helpt de Myers Brigss Type Indicator (MBTI). De MBTI test is een vragenlijst met tientallen vragen over iemands voorkeuren en zijn stijl van werken. Hoe goed kent iemand zichzelf eigenlijk? De MBTI test is een instrument om hier inzicht in te krijgen. Het model is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl Jung over psychologische types.

De vier MBTI dimensies

De MBTI test is ’s werelds populairste persoonlijkheidsvragenlijst, waarmee iemand zichzelf beter leert kennen. Het beschrijft de voorkeuren van iemand in 4 dimensies:

  1. de gerichte omgeving: extravert of introvert
  2. de wijze van waarnemen; observatie of intuïtief
  3. de wijze van beslissen; denken of voelen
  4. de wijze van werken; gestructureerd of spontaan & flexibel

Binnen de MBTI theorie bestaan geen goede of slechte voorkeuren en daardoor zijn er ook geen goede of slechte types. Ieder mens is immers anders. Het gaat puur om de persoonlijke voorkeuren.

MBTI test / Myers-Brigss Type Indicator (MBTI) - toolshero

1. Omgeving

In deze dimensie van de MBTI test draait het om extraversie (E) versus introversie (I). Bij extraversie haalt men energie uit de buitenwereld en communiceert men bij voorkeur mondeling. Deze persoon praat het liefst om zo ideeën verder uit te werken.

Deze persoon heeft een brede interesse, is sociaal en expressief en neemt gemakkelijk initiatieven in werk en relaties. Bij introversie haalt men energie uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën. Deze persoon is gericht op zijn eigen belevingswereld. Deze persoon communiceert bij voorkeur schriftelijk en denkt het liefst na om ideeën verder uit te werken. Hij is op zichzelf en ingetogen en neemt initiatief als iets belangrijk voor hem is.

2. Waarnemen

In deze dimensie van de MBTI test gaat het om observatie / sensing (S) versus intuïtie (N). Bij sensing krijgt men informatie binnen door gebruik van alle vijf de zintuigen. Deze persoon is gericht op feiten en praat in het hier en nu.

Deze persoon trekt zorgvuldig en nauwkeurige conclusies, begrijpt ideeën, ziet en onthoudt details en wil theorieën praktisch toepassen. Bij intuïtie gaat het om mensen die een grote verbeeldingskracht hebben en verbaal creatief zijn. Deze persoon trekt snel conclusies op basis van een voorgevoel, vertrouwt op inspiratie en ziet en onthoudt weinig details.

3. Beslissen

Dit is de derde dimensie van de MBTI test die zich richt op denken / thinking (T) versus voelen / feeling (F). Bij denken baseert men beslissingen op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg.

Deze persoon is analytisch, redelijk en lost problemen op met logica. Soms is deze persoon onverbiddelijk. Bij voelen is de persoon meelevend en beoordeelt hij de invloed van beslissingen op hoe mensen reageren. Deze persoon streeft naar harmonie en een positieve omgang met anderen, waardoor hij zachtaardig overkomt.

4. Werken

In deze vierde en laatste dimensie van de MBTI test gaat het om gestructureerdheid / judging (J) versus spontaniteit / percieving (P). Bij gestructureerdheid houdt men van planning en een georganiseerd levenshouding.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Deze persoon werkt systematisch, legt het liefst zaken vast en probeert stress door tijdsdruk te vermijden. Bij spontaniteit heeft men een flexibele en spontane aanpak en wil men alle opties open houden. Deze persoon is spontaan, staat open voor verandering en haalt energie uit tijdsdruk.

Werkwijze

Elke deelnemer aan de test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de daarbij behorende letter in zijn ´persoonlijke code´. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal 16 persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J). De MBTI test geeft een indicatie van iemands gedragsvoorkeur, niet van kennis, vaardigheden of het gedrag zelf.

Toepassing van de MBTI test

De toepassingsmogelijkheden van de MBTI test zijn zeer divers, waaronder individuele ontwikkelingen (stressbeheer), teambuilding, organisatieverandering, verbetering van communicatie, opleidings- en loopbaanadvies en zelfs relatieadvies.

Bij persoonlijke ontwikkeling kan het iemand helpen het beroep te vinden, dat het beste bij diegene past. Bij teamvorming en –ontwikkeling krijgt men meer begrip voor elkaars voorkeuren, leert een team beter met elkaar om te gaan, elkaar aan te vullen en te ondersteunen. Ook bij de samenstelling van teams kan hier rekening mee worden gehouden. Diversiteit in een team is beter dan een eenzijdige samenstelling.

Bij organisatieverandering kan de MBTI test van nut zijn door de taakverdeling anders te maken, zodat mensen beter tot hun recht komen. Medewerkers die energie moeten steken in taken die niet bij hen passen, zullen minder presteren en gedemotiveerd raken.

Ook bij conflicthantering kan de MBTI test een hulpmiddel zijn. Als medewerkers en/of leidinggevenden van elkaar weten welk persoonlijkheidstype ze hebben, kunnen ze elkaar beter begrijpen en kan er veel duidelijk worden over de oorzaak van onderlinge wrijvingen.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij de MBTI test toe? Herken je de 4 dimensies voor een goede uitwerking of zijn er meer / anderen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of factoren die kunnen bijdragen aan een goede toepassing van de MBTI test?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

  1. Briggs, K. C., & Myers, I. B. (1977). The Myers-Briggs Type Indicator: Form G. Consulting Psychologists Press.
  2. Fulton, S. (2016). The myers briggs type indicator Handbook – Everything You Need To Know About myers briggs type indicator. Emereo Publishing.
  3. McCaulley, M. H., Natter, F. L. & Myers, I. B. (1980). Psychological (Myers-Briggs) Type Differences in Education: Taking Type Into Account in Education: Isabel Briggs Myers. Center for Applications of Psychological Type.
  4. Myers, I. B., Kirby, L. K. & Myers, K. D. (1993). Introduction to type: A guide to understanding your results on the Myers-Briggs Type Indicator. Consulting Psychologists Press.
  5. Quenk, N. L. (2009). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator Assessment. Wiley.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2016). Myers Brigss Type Indicator – MBTI test. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/mbti-test/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/mbti-test/”>toolshero: Myers Brigss Type Indicator – MBTI test</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 0 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 0

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

Als lid heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen (1000+), templates en meer!

Tagged:

Geef een antwoord